• Leirgravstaulen 31

  • 3864 Rauland
Prisantydning
1 690 000,-
Totalpris
1 746 242,-
Kommunale avgifter
5 739,- (per år)
Beregnet totalkostnad
1 690 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
12 650,- (Boligkjøperpakken* (valgfritt))
42 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 690 000,-))


56 242,- (Omkostninger totalt)


1 746 242,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Type
Hytte (selveier)
Primærrom
45m²
Bruksareal
48m²
Bruttoareal
53m²
Tomt
222m² (eiet tomt)
Antall rom
3
Oppholdsrom
1
Soverom
2
Byggeår
1992
Gårdsnummer
152
Bruksnummer
203
Finn-kode
116371250
Sist endret
  • Visninger

  • Ta kontakt med selger på tlf: 911 15 555 for å avtale privatvisning.

Eiendomsmegler MNEFFagansvarlig

Marius S. Grønn

+47 454 04 009

Dokumenter

Salgsoppgave Leirgravstaulen 31 - 03.03.2020

Beskrivelse

Leinæs & Partners har gleden av å presentere Leirgravstaulen 31!

Kort fortalt:

- Stue med åpen kjøkkenløsning

- Vedovn i stue

- To soverom

- Hems med sovemuligheter

- Delikat bad med opplegg for vaskemaskin

- Nærhet til langrennsløyper og alpinbakke

Innhold

1. etasje:

- Vindfang

- 2 soverom

- Stue og kjøkken

- Stor terrasse

- Romslig bod

Hems:

- Galleri

- Rom benyttet som soverom

Standard

Normalt godt hyttestandard fra byggeår. Gjennomgående bruk av furugulv og furupanel på vegger og innvendige tak.

Enkelt, men praktisk kjøkken med heltre-fronter i furu. Frittstående hvitevarer.

Baderoms løsning med flislagte gulv og flisplater på vegger. Vaskeservant med skuffinnredning og speilskap på vegg - opplegg for vaskemaskin.

Vedlagt salgsoppgaven følger tilstandsrapport fra takstmann.

Beliggenhet

Flott beliggenhet midt mellom skiløyper og alpinanlegg, mellom Rauland Skisenter og Holtardalen. Tilbaketrukket og rolige omgivelser, vestvendt beliggenhet på intimt tun, utsikt mot Raulandsfjella.

Tomt

Areal: 222 kvm, Eierform: Eiet tomt

Garasje / Parkering

Parkering på tomten.

Boligtype, eierform og byggeår

Hytte (Selveier), byggeår: 1992

Antall soverom

2

I tillegg til soverommene er det hems som benyttes til soverom. På grunn av manglende takhøyde er dette ikke inntatt som soverom.

Byggemåte

Hytta er fundamentert til fjell med ringmurskonstruksjon av betong. Vegger er oppført i stavkonstruksjoner, mineralullisolert med utvendig stående falset trekledning. Innvendige overflater antatt påmontert diff.plast og trepanel.

Vinduer og dører fra byggeår.

Tak fritt opplagt sperrekonstruksjon på rundstokk. Malte sperreutstikk med luftespalter. Takro som undertak, påmontert underlagspapp og platonplast som opplegg for torv.

Selger opplyser at problem med drenering av krypkjeller skal være fikset etter at takstmannen befarte eiendommen.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke midlertidigbrukstillatelse eller ferdigattest for eiendommen. Det er ikke mottatt tegninger som tilsier at bod er byggesøkt.

Boligens areal

Primærrom: 45 kvm, Bruksareal: 48 kvm, Bruttoareal: 53 kvm

1. etasje:

Bruksareal: 48 m².

Primærrom: 45 m².

Følgende rom er oppgitt som primærrom: Vindfang, 2 soverom, stue og kjøkken.

Hems:

Gulvareal: 18 m². På grunn av lav takhøyde er ikke arealet målbart.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Arealene er kun opplyst fra selger og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Arealbekreftelse

Alle arealer i salgsoppgaven er innhentet fra selger og offentlige registere. Megler har ikke foretatt kontrollmåling av arealene.

Adgang til utleie

Det er ingen kjente hindringer for utleie av hele boenheten.

Oppvarming

Ved og elektrisitet. Vedovn i stue. Dersom rom mangler fast oppvarmingskilde ved visning, følger dette ikke med ved overtagelse.

Energimerking

Selger har ikke energimerket bygningen, og interessenten må derfor legge til grunn at bygningen har energiattest G. (laveste klassifisering).

Dersom eier ikke har lagt frem energiattest, og eier etter skriftlig anmodning fra kjøper ikke har lagt frem energiattest før avtale om salg er inngått, kan kjøper få laget en energiattest ved hjelp av ekspert for selgers regning, innen ett år etter at avtale om salg er inngått. Dette følger av forskrift om energimerking §5(3).

Kommunale avgifter

Kr. 5 739 pr. år

Det betales kommunale avgifter for avløp, renovasjon og feie/tilsynsgebyr.

Løpende kostnader

- Kommunale avgifter

- Strøm etter eget forbruk

- Forsikring

- Årlig avgift for vei og vann

- Eventuelt tv og bredbånd

Formuesverdi

Formuesverdi er rekvirert, men det foreligger ikke utregnet formuesverdi for eiendommen.

Ny eier vil få eiendommens formuesverdi på selvangivelsen året etter eierskifte av eiendommen er registrert.

Ved verdsetting av formuesverdi skal kjøper fastsette formuesverdien av fritidseiendommen til maksimalt 30 prosent av eiendommens markedsverdi.

Adkomst

Avkjørsel ved Rauland Skisenter, forbi Fjøllhalli retning Holtardalen. Etter hyttene ved Terakullen og koppeheisen, ta inn til venstre på Leirgravstaulen.

Regulering

Eiendommen er i dag regulert til utleiehytter i reguleringsplan Leirgravstaulen, vedtatt 02.09.2010.

Det er gitt dispensasjon fra utleieplikten for eiendommen, og ny eier vil derfor ikke måtte leie ut hytta. Kopi av dispensasjonen følger vedlagt salgsoppgaven.

Omregulering vil skje i forbindelse med rullering av kommuneplanen.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Følgende heftelse vil bli tinglyst i forbindelse med overskjøting til kjøper:

"Årlig vedlikehold på felles veger, vann og avløpsanlegg, samt vinterbrøyting skal utføres av Leirbekk Utbygging AS, org. nr.: 859 566 162. Årlig avgift er kr 8.500,- eks mva., indeksregulert i samsvar med KPI med grunnlag KPI pr 31.12.2005, og faktureres 15. februar i hvert inneværende år. Ved eierskifte skal det gis beskjed til Leirbekk Utbygging AS om navn og adresse på ny eier."

Vei/vann/avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og avløp via privat nett. Privat adkomstvei, felles for flere hytter.

Offentligrettslig pålegg

Ingen kjente per utarbeidelse av salgsoppgaven.

Tilbehør

Det gjøres oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre medfølger handelen, slik at hytta selges slik som den

fremstår på visning. Det vil ikke bli utført ytterligere ren- og ryddiggjøring før overtagelse.

Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven fravikes NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: marius@leinaes.no eller SMS: 45 40 40 09 til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. For at megler skal kunne avholde forsvarlig budrunde, bes det om at bud gis i god tid før budfristen. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er inntatt i salgsoppgaven.

Overtagelse

Etter avtale.

Avtalt meglervederlag

Om meglers vederlag er det avtalt fast provisjon kr. 40 000,-

Alle tall i dette avsnitt er opplyst inklusive mva.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte selger. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jfr. Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhl.) , § 3-9 hvor det heter: Eigedom selt "som han er" el. - Endå om eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr. avhendingslovens, § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse.

Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.