Trøskeholtet 32

Ved å klikke send, aksepterer du at eiendomsmegler kontakter deg med informasjon om endelig salgssum, og salg av egen bolig.

Takk for henvendelsen!
Behandling av personopplysninger Meglers markedsføring etter boligsalg: Som ledd i meglers markedsføring aksepterer selger/kjøper markedsføring av salgsprisen etter salg. Kundens navn fremkommer ikke i markedsføringen. Ønsker du som kjøper eller selger å reservere deg mot dette, må du ta kontakt med megler på det aktuelle oppdraget.
  • Trøskeholtet 32

  • 1708 Sarpsborg
Prisantydning
4 290 000,-
Totalpris
4 389 269,-
Ligningsverdi
746 846,-
Teknisk verdi
4 300 000,-
Kommunale avgifter
11 217,-
Beregnet totalkostnad
4 290 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
12 650,- (Boligkjøperpakken* (valgfritt))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
85 250,- (Dokumentavgift)
199,- (Pantattest kjøper)


99 269,- (Omkostninger totalt)


4 389 269,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Type
Enebolig (selveier)
Primærrom
211m²
Bruksareal
321m²
Bruttoareal
348m²
Tomt
33 300m² (eiet tomt)
Soverom
5
Byggeår
1972
Gårdsnummer
2018
Bruksnummer
26
Energimerking
G
Finn-kode
171107507
Sist endret

Daglig lederEiendomsmegler

Jonas Nikolai Grimsøen

+47 412 68 891

Dokumenter

Salgsoppgave Trøskeholtet 32

Beskrivelse

VELKOMMEN TIL TRØSKEHOLTET 32!

Grimsøen & Partners presenterer denne unike eiendommen! Trøskeholtet 32 er en vertikaldelt tomannsbolig/generasjonsbolig. Eiendommen er meget innholdsrik med blant annet fem soverom og to bad. Tomten er stor og går idyllisk helt ned til vannkanten - det er vanskelig å finne en like naturskjønn beliggenhet i Sarpsborg!

Boligen har to boenheter og en dobbelgarasje. Boligen har noe moderniseringsbehov - her har man mulighet til å skape sitt helt eget drømmeparadis! Det er fantastiske tur- og rekreasjonsområder like utenfor dørkarmen. Ca. 8 km til Sarpsborg sentrum.

Innhold

K01: Trapperom, arbeidsrom, vaskerom, boder, fyrrom og tankrom.

H01: Vindfang, kjøkken, forstue, stue, spisestue, 3 soverom, trapperom, dusjrom, wc og boder.

K01: Trapperom, vaskerom og boder.

H01: Vindfang-/entré, 2 soverom, bad/wc, kjøkken, stue, spisestue.

Garasje: Dobbelgarasje

Standard

Stue

Her har du flere stuer og arbeidsrom - perfekt for større og mindre selskaper. Det er godt lysinnslipp og fin romfølelse i rommene.

Soverom

Det er totalt fem soverom på eiendommen med plass til ulike garderobeløsninger.

Bad

Badet i den største boenheten er fra byggeår, men det er blitt byttet ut dusjkabinett, servant og kraner samt toalett. Badet i den mindre boenheten er også fra byggeår med utskiftninger av utstyr som dusjkabinett, servant og lignende. Du har også luksusen med eget vaskerom i kjelleren!

Kjøkken

Kjøkken i den største boligdelen er et Noream-kjøkken fra originalt byggeår. Fra takst: naturlig at det her er grunn til å vurdere komplett utskiftning selv om kjøkkenet fortsatt har en bruksverdi. Kjøkkenet i den minste boenheten er tilsvarende.

Innvendige overflater

Gulv: Parkett og linolium.

Vegger: Tapet, strie og trepanel.

Himling: Malte plater.

Innvendige trapper

Trapper til kjeller fra begge boenhetene er smale sett i lyset av dagens forskrifter.

Selger opplyser at hun har en brøyteavtale der veien blir brøytet, sandet/gruset ved behov. Dette betaler hun ca. 1000kr i året for.

Utstyr

Boligen har skrusikringer og et anlegg fra originalt byggeår. Her er det behov for større tiltak.

Utvendig røranlegg med utbedret ca. i år 2000. Hoveddelen, dvs, det nye Odin mini renseanlegget er nylig satt ned i bakke, men fortsatt ikke i drift.

For ytterligere opplysninger vedrørende standard, les tilstandsrapport vedlagt salgsoppgaven.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et mindre utbygget boligområde på Trøskeholtet rett syd og rett før Trøskenbrua. Eiendommen ligger ca. 8 - 9 km nordvest for Sarpsborg sentrum. Skolebussordning. Grålum/Tunejordet er nærmeste sentrale handelssted. Eiendommen ligger med kort avstand til de flotte tur- og skiområdene på Harehjellen og i Trøsken.

(Alpinanlegg). Tomten ligger med fall fra adkomstvei vestover ned mot Mingevannet. Meget naturskjønn beliggenhet med tomt helt ned til vannkanten og det følger brygge med eiendommen. Deler av tomten ligger nær høyspenttrase, men ikke selve bolighuset. For øvrig ingen andre negative miljømessige forhold som synes å kunne påvirke

eiendommen.

Tomt

Areal: 33 300 kvm, Eierform: Eiet tomt

Eiendommen består av tre parseller. Bolighuset ligger på en liten tomt, mens øvrige del av tomten, som utgjør hele 31 000 kvm omfatter utelukkende en garasje.

I grensen mellom tomten som selger og nabotomten står det et pumpehus som tilhører naboeiendommen. Halve pumpehuset står på eiendommen til Trøskeholtet 32. Det er skrevet en avtale mellom selger og nabo at denne kan stå midt i tomtedelet, og tilhører nabo.

Garasje / Parkering

Dobelgarasje, samt flere biloppstillingsplasser på egen tomt.

Boligtype, eierform og byggeår

Enebolig (Selveier), byggeår: 1972

Antall soverom

5

Byggeår

1972

Byggemåte

Hjemmelshaver opplyste at grunnen under boligen består av sand. Sålefundamenter av betong. Grunnmuren er oppført i lettklinkerblokker som er pusset. Utvendige vegger er oppført i lett bindingsverk fra byggeåret. W 2 takstoler type sal fra byggeåret. Yttertaket, som i utgangspunktet hadde pappshingel, ble i 1998 omtekket med nye sløyfer og lekter på eksisterende takshingel og påsatt profilerte stålplater.

Ferdigattest / brukstillatelse

Etter gjennomgang av Plan- og bygningsmyndighetenes saksmappe kan vi ikke se at det forefinnes bekreftelse på ferdigattest eller brukstillatelse på oppføring av eiendommen. Dette var heller ikke vanlig på oppføringstidspunktet.

Boligens areal

Primærrom: 211 kvm, Bruksareal: 321 kvm, Bruttoareal: 348 kvm

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Adgang til utleie

Eiendommen kan leies ut i sin helhet til boligformål.

Oppvarming

Boligen har oljefyrt sentralvarme som hovedoppvarmingskilde. I tillegg noen elektriske panelovner.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter G

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Kommunale avgifter

Kr. 11 217

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 746 846 pr. 31.12.18

Formuesverdi som sekundærbolig kr. 2 688 654 pr. 31.12.18

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Adkomst

Det vil bli skiltet med Grimsøen & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Regulering

Eiendommen er uregulert.

Konsesjon / Odel

Det gjøres oppmerksom på at ervervet av eiendommen er konsesjonspliktig. Kjøper er ansvarlig for å utarbeide og sende inn konsesjonssøknad snarest mulig etter budaksept dog senest omgående etter signering av kjøpekontrakt. Kjøper dekker konsesjonsgebyr (kr.5000). Kjøper bes i budet sitt tilkjennegi om det tas forbehold om at det gis konsesjon til den tilbudte pris eller ikke. Dersom kjøper tar konsesjonsrisikoen, vil kjøper være bundet av sitt pristilbud selv om konsesjonsmyndighetene ikke aksepterer prisen. Kjøper kan da risikere å bli pålagt å selge eiendommen til en som kan få konsesjon. I slike tilfeller skal likevel selger holdes skadesløs og eiendommen må overtas av kjøper på avtalte vilkår senest innen 2 måneder etter første avslag på konsesjonssøknaden. Endring eller konkret fastsettelse av overtagelsesdato, ut over det som er nevnt over, skjer etter avtale mellom partene og skal skriftlig bekreftes overfor meglerforetaket.

Vei/vann/avløp

Eiendommen ligger langs privat vei med adkomst til offentlig vei, vann fra egen ile og avløp, både gråvann og kloakk til

nytt mini renseanlegg type Odin. Fungerer i dag utelukkende som septiktank for tømming.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i

innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: jonas@gpartners.no eller SMS: 41 26 88 91 til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. For at megler skal kunne avholde forsvarlig budrunde, bes det om at bud gis i god tid før budfristen. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er inntatt i salgsoppgaven.

Overtagelse

Etter avtale.

Avtalt meglervederlag

Om meglers vederlag er det avtalt følgende:

Provisjon: kr. 37 200,-

Tilrettelegging: kr. 9 900,-

Grunnpakke: kr. 14 900,-

Oppgjørshonorar: kr. 5 500,-

Visning pr. stk: kr. 1 500,-

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jfr. Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhl.) , § 3-9 hvor det heter: Eigedom selt "som han er" el. - Endå om eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr. avhendingslovens, § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse.

Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.