Barbugårdsveien 49 F

Ved å klikke send, aksepterer du at eiendomsmegler kontakter deg med informasjon om endelig salgssum, og salg av egen bolig.

Takk for henvendelsen!
Behandling av personopplysninger Meglers markedsføring etter boligsalg: Som ledd i meglers markedsføring aksepterer selger/kjøper markedsføring av salgsprisen etter salg. Kundens navn fremkommer ikke i markedsføringen. Ønsker du som kjøper eller selger å reservere deg mot dette, må du ta kontakt med megler på det aktuelle oppdraget.
  • Barbugårdsveien 49 F

  • 4846 Arendal
Prisantydning
2 400 000,-
Totalpris
2 465 820,-
Ligningsverdi
733 630,-
Fellesutgifter
940,-
Kommunale avgifter
19 393,- (herav eiendomsskatt kr. 5.852,- for 2020)
Beregnet totalkostnad
2 400 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
7 650,- (Boligkjøperpakken* (valgfritt))
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
57 000,- (Dokumentavgift)


65 820,- (Omkostninger totalt)


2 465 820,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Type
Leilighet (eierseksjon)
Primærrom
134m²
Bruksareal
144m²
Bruttoareal
154m²
Tomt
1 507m² (fellestomt)
Oppholdsrom
2
Soverom
3
Byggeår
2006
Gårdsnummer
507
Bruksnummer
2040
Seksjonsnummer
4
Energimerking
D
Finn-kode
169100105
Sist endret

Eiendomsmegler MNEF

Phong Thanh Tran

+47 942 77 766
  • Nabolagsprofil

39%

er gift

25%

er barnefamilier

33%

har høyskoleutdanning

43%

har inntekt over 300.000

Dokumenter

salgsoppgave barbugårdsveien 49 F

Innhold

1. etg.: Entré, bad, vaskerom, bod, kjøkken og spisestue/stue.

2. etg.: Loftstue, bad og 3 soverom. Kott.

I tillegg er det en frittliggende bod med sommerstue og tilhørende garasje i rekke.

Standard

Bolig oppført i 2006 med gjennomgående normal standard.

Det er fliser på gulv med varmekabler på begge bad. Flislagte vegger og malte plater i himling. På vaskerommet er det belegg på gulv og malte plater på vegg og himling. Her er det varmtvannsbereder og opplegg for vaskemaskin. Det er fliser på gulv i entréen med varmekabler. Ellers er det hovedsakelig parkett på gulv og malte gipsplater på vegger og himling. Kjøkkeninnredning med slette fronter, nedfelt vaskeskum i laminert benkeplate. I tillegg er det vedovn på kjøkkenet. Viser forøvrig til boligrapport vedlagt i salgsoppgaven

Tomt

Areal: 1 507 kvm, Eierform: Fellestomt

Tomten er fellesareal. Det er asfaltert parkeringsareal. I tillegg har leiligheten eget uteareal med sommerstue, og terrasse. Leiligheten disponerer en garasje i rekke.

Garasje / Parkering

Parkering i garasje og på felles tomt. Fordelingen av p-plassene fremgår av sameiets vedtekter.

Felleskostnader

940 pr. mnd.. Fellesutgiftene dekker bl.a. forsikring, vintervedlikehold, andre utgifter for sameiet.

Sameie

Eierseksjonssameie er eiendomsform hvor du som seksjonseier har en sameieandel med enerett til en eierseksjon, mens resten er i sameie mellom eierne. Hver selveierenhet kalles en eierseksjon, resten kalles fellesareal. Andre navn på eierseksjoner benyttes også, for eksempel selveierleiligheter og eiendomsleiligheter. Det er eierseksjonsloven som regulerer forholdene i et eierseksjonssameie. Hver seksjon har et eget grunnboksblad. I dette sameiet er det totalt 6 eierseksjonsleiligheter. Denne leilighetens sameiebrøk er 143/526. Vedtekter for sameiet, ordensregler og regnskap finner du i prospektet.

Hva skjer i gården / vedlikehold etc.

Det ble i 2017 utarbeidet en skaderapport på bygningene. Det som fremkom i rapporten ble utbedret i 2018. Det er ikke planlagt noe arbeid i sameiet.

Sikringsordning fellesgjeld / IN-ordning

Nei.

Fellesgjeld / lånevilkår

I en tolkningsuttalelse har toll og avgiftsdirektoratet lagt til grunn at salgsverdi pluss andel fellesgjeld er seksjonens fulle verdi. Det skal følgelig beregnes, og betales, dokumentavgift også for seksjonens andel av fellesgjeld i sameiet.

Vedtekter / husordensregler

Vedlagt i salgsoppgaven.

Eierseksjonsloven

Det opplyses om at ingen kan eie mer enn to boligseksjoner i sameiet, jfr. Lov om eierseksjoner §23

Boligtype, eierform og byggeår

Leilighet (Eierseksjon), byggeår: 2006

Antall soverom

3

Byggeår

2006

Byggemåte

Eiet boligseksjon i et sameie over 2 plan fra 2006. Etasjeskiller til underetasjen i betong. Etasjeskiller mellom 1. og 2. etasje i trebjelkelag. Yttervegger i trekonstruksjon med liggende trekledning. Taket har saltaks form med oppløft og tekket med betongtakstein. Vinduer er type 2-lagsglass. Oppvarmingen er strøm og ved. Det er en stor terrasse rundt boligen med en tilknyttet frittliggende bod/sommerstue. Balkong i 2 etasje med utgang fra loftstue. Det er en tilhørerne garasje i rekke med innlagt strøm og elektrisk portåpner.

Ferdigattest / brukstillatelse

Ferdigattest foreligger.

Boligens areal

Primærrom: 134 kvm, Bruksareal: 144 kvm, Bruttoareal: 154 kvm

1. etasje:

Bruksareal: 84 m².

Primærrom: 76 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Entré, bad, vaskerom, kjøkken og stue/spisestue.

2. etasje:

Bruksareal: 60 m².

Primærrom: 58 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Loftstue, bad og 3 soverom.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Adgang til utleie

Ingen restriksjoner.

Oppvarming

Varmekabler i entré og på begge bad. Vedovn på kjøkken. Ellers elektrisk oppvarming.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter D

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Ca 10 000 kwh.

Med et estimat på kr 1,- pr. kwh. utgjør dette ca. kr 10 000,- pr. år.

Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 19 393 pr. år

herav eiendomsskatt kr. 5.852,- for 2020

Løpende kostnader

Fellesutgiter til sameiet, kommunale avgifter og eiendomsskatt.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 733 630 pr. 31.12.18

Formuesverdi som sekundærbolig kr. 2 641 067 pr. 31.12.18

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen er regulert til boligformål. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Offentlige planer

Ingen kjente.

Boplikt

Det er ikke boplikt i Arendal kommune.

Vei/vann/avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og kloakk. Felles privat stikkvei inn til eiendommen.

Offentligrettslig pålegg

Ingen kjente.

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen:

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i

innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Alle bud på eiendommen skal være skriftlige, og sendes meglerforetaket pr. fax, mail, sms eller elektronisk via 'Budknapp' på våre nettsider. Husk at du må ha kodebrikke for Bank-ID tilgjengelig dersom du vil benytte denne. Du kan også benytte budskjemaet i salgsoppgaven for å legge inn ditt første bud. Senere bud kan leveres per e-post eller SMS til ansvarlig megler. Dersom Bank-ID ikke benyttes, må budgiver fremlegge legitimasjon. Megler vil så snart som mulig gi budgiver skriftlig bekreftelse på at budet er mottatt. Budet anses ikke som mottatt før slik bekreftelse fra megler foreligger.

Oppdragsgiver skal ikke motta bud direkte fra interessenter. Megler har fullmakt fra oppdragsgiver til å avvise bud som ikke er gjeldende i minst 2 timer mellom kl. 09.00 og 16.00 på hverdager, samt bud som er fremsatt før skriftlig salgsoppgave foreligger. Budforhøyelser skal ha en akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Alle som har gitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. Selger og kjøper får utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. For øvrig vises til "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven. Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset Arendal sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Overtagelse

Etter avtale.

Avtalt meglervederlag

Om meglers vederlag er det avtalt fastpris kr. 45.000,- I tillegg er det avtalt vederlag for oppgjør kr. 3.775,-, tilrettelegging. kr. 7.900,-, markedsføringspakke kr. 13.900,-. Alle tall i dette avsnitt er opplyst inklusive mva.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jfr. Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhl.) , § 3-9 hvor det heter: Eigedom selt "som han er" el. - Endå om eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr. avhendingslovens, § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse.

Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.