• Trygve Næss vei 6

  • 4810 Eydehavn
Prisantydning
1 500 000,-
Totalpris
1 538 722,-
Ligningsverdi
720 270,-
Kommunale avgifter
22 851,- (Herav eiendomsskatt kr. 4 440,84,- for 2019.)
Beregnet totalkostnad
1 500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
37 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 500 000,-))
172,- (Pantattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)


38 722,- (Omkostninger totalt)


1 538 722,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Type
Enebolig (selveier)
Primærrom
199m²
Bruksareal
210m²
Bruttoareal
227m²
Tomt
662m² (eiet tomt)
Oppholdsrom
4
Soverom
3
Byggeår
1913
Gårdsnummer
52
Bruksnummer
72
Energimerking
G
Finn-kode
159089841
Sist endret
  • Visninger

  • Kontakt megler for visning

Eiendomsmegler MNEF

Phong Thanh Tran

+47 942 77 766
  • Nabolagsprofil

38%

er gift

28%

er barnefamilier

26%

har høyskoleutdanning

30%

har inntekt over 400.000

Dokumenter

salgsoppgave trygve næss vei

Eiendomsskatt

Det er i Arendal kommune vedtatt eiendomsskatt for skatteåret 2019. Eiendomsskatten utgjør X promille av beregningsgrunnlaget. Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig. For å finne beregningsgrunnlaget vennligst se Oslo kommunes hjemmeside: http://www.oslo.kommune.no/skatt-og-naring/skatt-og-avgift/eiendomsskatt/eiendomsskatt/

Beskrivelse

Velkommen til Eydehavn. Her har vi for salg en enebolig beliggende i et veletablert byggefelt på Eydehavn med kort vei til både Eydehavn torv med matbutikk, blomsterbutikk, bank og gode bussforbindelser. Eydehavn skole med klassetrinn 1.-7. klasse, fotballbane, ballbinge m.v ligger kun 2 km unna. En liten gåtur unna, finner man Buøya som er en av Arendals flotteste friluftsområder med flere badestrender, idylliske svalberg og stupebrett.

Innhold

1. etg.: Gang, vaskerom, disponibelt rom. (Innredet som leilighet: kjøkken, bad/vaskerom, stue og soverom).

2. etg.: 2 gang, bad, kjøkken og 3 stuer.

3. etg.: Gang, 2 soverom, 2 disponible rom og 2 kott.

I tillegg er det en kjelleretasje i bygget og et garasje/uthus på ca. 38 kvm.

Standard

Boligen holder gjennomgående enkel standard, med oppussings- /restaureringsbehov. Gulver er med belegg, teppe, laminat og tregulv. Vegger er med malte panel og malte veggflater. Automatsikringer. Se boligrapport vedlagt i salgsoppgaven for mer informasjon.

Tomt

Areal: 662 kvm, Eierform: Eiet tomt. Fordelt på to parseller på henholdsvis 461 kvm. og 201,3 kvm. Asfaltert adkomst. Plen og diverse beplantning.

Garasje / Parkering

Parkering i garasje.

Boligtype, eierform og byggeår

Enebolig (Selveier), byggeår: 1913

Antall soverom

3

Byggeår

1913

Byggemåte

ENebolig over 3 plan i tillegg til kjeller. Grunnmur i mur/betong. Yttervegger i trekonstruksjon med stående trekledning. VInduer er type 2-lags glass og stedvis enkleuthus glass. Taket har saltaksform og tekket med betongtakstein. Etasjeskiller i trebjelkelag. Bygninger og eiendom bærer preg av manglende vedlikehold.

Ferdigattest / brukstillatelse

For bygg som er omsøkt før Bygningsloven av 1965, og som mangler midlertidig brukstillatelse/ferdigattest, er det ikke krav om dette. Ferdigattest utstedes heller ikke for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998.

I følge kommunen er det ikke utstedet ferdigattest eller brukstillatelse på boligen.

Boligens areal

Primærrom: 199 kvm, Bruksareal: 210 kvm, Bruttoareal: 227 kvm

1 . etasje/kjeller:

Bruksareal: 77 m².

Primærrom: 77 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Gang, vaskerom, disponibelt rom. (innredet som leilighet: Kjøkken, bad/vaskerom, stue og soverom).

2. etasje:

Bruksareal: 77 m².

Primærrom: 77 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: 2 gang, bad, kjøkken og 3 stuer.

3. etasje:

Bruksareal: 56 m².

Primærrom: 45 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Gang, 2 soverom og 2 disponible rom.

I tillegg er det en kjelleretasje i bygget som ikker oppmålt og detaljert inspisert grunnet vanskelige fremkomst.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Adgang til utleie

For å få noe godkjent som egen boenhet, finnes det en rekke offentligrettslige krav. For det første kan det finnes begrensninger i kommunens planer (reguleringsplan, bebyggelsesplan). Her må det skilles mellom hybler, hybelleiligheter (utleiedeler) og seksjoner, fordi det er ulike krav og regelverk som regulerer disse kategoriene. Kommunen kan ha angitt begrensning av antall boenheter på eiendommen, jf. plan- og bygningsloven § 12-7. Har kommunen fastsatt en begrensning på én boenhet pr. gn/bnr, må eier søke dispensasjon dersom vedkommende ønsker å opprette en utleiedel på eiendommen. For det annet kan det dreie seg om endring i bruk som krever bruksendring, jf. plan- og bygningsloven § 20-1. Et klassisk eksempel er der eier har omgjort en del av kjelleren til beboelsesrom (rom for varig opphold), og at kjelleren er registrert som bod/oppbevaringsplass i kommunens arkiv. Omgjøring av kjelleren vil i denne sammenheng kreve søknad om bruksendring. For det tredje må en rekke bygningstekniske krav være oppfylt, jf. plan- og bygningsloven § 29-5 der de detaljerte regler finnes i byggteknisk forskrift (TEK). Eksempler på dette er branntekniske krav (rømningsvei, branncelle), krav til lys og utsyn, krav til "tilstrekkelig romstørrelse", vindusstørrelse m.v. I tillegg er det krav til oppbevaringsplass, uteareal og parkering til hver boenhet. De siste byggtekniske forskriftene kom i 2010 og gjelder fra 01.07.2010. Hvis utleieenheten ikke er omsøkt tidligere må den tilfredsstille kravene fra denne forskriften. De er omfattende og omhandler forhold som er nevnt over. Særlig kapitel 12 og 13 i forskriften har detaljerte krav til den fysiske utførelsen. (Kilde: NEF)

Arealet som i boligen har vært eller er utleid er ikke søkt godkjent som egen utleieenhet hos Plan- og bygningsmyndighetene. Selger bærer ingen risiko/ansvar for at slik godkjennelse gis.

Oppvarming

Teglsteinspipe med vedovn i stuer 2. etasje. Ellers elektrisk.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Ca 25 000 kwh.

Med et estimat på kr 1,- pr. kwh. utgjør dette ca. kr 25 000,- pr. år.

Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 22 850,88 pr. år

Herav eiendomsskatt kr. 4 440,84,- for 2019.

Løpende kostnader

Kommunale avgifter, eiendomsskatt, forsikring av bygg, evt. tv/internett mv.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 720 270 pr. 31.01.17

Formuesverdi som sekundærbolig kr. 2 592 973 pr. 31.01.17

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Bevaringsverdig

Boligen er registrert i SEFRAK-registerert. Det vil si bygninger (i hovedsak eldre enn år 1900) som er registrert som kulturminne i det såkalte SEFRAK-registeret, men som ikke er fredet etter Kulturminneloven. I enkelte kommuner og fylker (f.eks. Finnmark) er grensen for registrering satt lenger inn på 1900-tallet. Utover det som er nevnt under 'formål' knytter det seg ingen spesielle restriksjoner til det at en bygning er SEFRAK-registrert. Mange av dem vil likevel kunne ha lokal eller regional verneverdi, og det vil som regel være lurt å kontakte regional kulturminne-myndighet også i de tilfellene der bygningen ikke er formelt meldepliktig.

Regulering

Eiendommen er regulert til boligformål. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Offentlige planer

Ingen kjente

Boplikt

Det er ikke boplikt i Arendal kommune.

Vei/vann/avløp

Offentlig vei, vann og avløp i henhold til informasjon fra Arendal kommune. Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.

Offentligrettslig pålegg

Ingen kjente.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.