Mats Ergo

Mats Ergo

Partner / Eiendomsmegler

Schweigaards gate 16, 0506, Oslo
Schala & Partners avd. Bjørvika

5
KOLLEGAER

Partner / Eiendomsmegler
Henrik Jensen

996 92 427

hj@schalapartners.no

VERDIVURDERING
Partner / Eiendomsmegler MNEF
Henrik Stråkander

983 00 283

hs@schalapartners.no

VERDIVURDERING
Kontorsjef / Eiendomsmegler
Aleksandra Aas

959 05 027

aa@schalapartners.no

VERDIVURDERING
Partner / Eiendomsmegler MNEF
Linus Juell

986 47 721

lj@schalapartners.no

VERDIVURDERING
Daglig leder / Partner / Eiendomsmegler MNEF
Robin Rodahl

466 92 608

rr@schalapartners.no

VERDIVURDERING