• Bliksåsen Boligfelt (Hovedoppdrag)

  • 4820 Froland
Prisantydning
825 000,-
Totalpris
825 000,-
Beregnet totalkostnad
825 000,- (Prisantydning)

Omkostninger825 000,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Type
Boligtomt (selveier)
Tomt
800m² (eiet tomt)
Gårdsnummer
13
Bruksnummer
109
Finn-kode
164879833
Sist endret
  • Visninger

  • Området er åpent for besiktigelse!

Eiendomsmegler MNEFFagansvarligPartner

Jan Terje Øygarden

+47 952 39 559
  • Nabolagsprofil

31%

er gift

45%

er barnefamilier

22%

har høyskoleutdanning

43%

har inntekt over 300.000

Dokumenter

bliksaasen_logo
Prisliste pr. februar 2020
Reguleringskart del 1 pr 25.11.2015
Nabolagsprofil
Salgsoppgave Bliksåsen Boligfelt

Adresse

Bliksåsen Boligfelt (Hovedoppdrag)

4820 Froland

Matrikkel

Gnr. 13 bnr. 109 i Froland kommune

Selger

Bliksåsen Panorama As att: Øystein Gauslå

Oppdragsnummer

40-14-9007

Prisantydning

Fra kr 775.000,- Ferdig opparbeidet med strøm, fiber, vann- og avløp til tomtegrensen.

Total inklusive omkostninger

Dokumentavgift: 2,5 % av kjøpesummen.

Tinglysningsgebyr for skjøte: Kr 525,-

Tinglysningsgebyr for matrikkelbrev: Kr 525,-

Oppmålingsgebyr til Froland kommune: Kr 15.500,-

Tilkoplingsgebyr for vann og avløp: Kr 30.111,-

Engangsgebyr for tilkopling av vann og avløp pr. boenhet: Kr. 10.000,-

Overnevnte satser er kommunale satser for 2019.

Totale omkostninger ved kjøp av tomt til kr. 775.000,- blir total kjøpesum inkludert offentlige gebyrer kr. 851.036,-

Velkommen til Bliksåsen boligfelt...

Bliksåsen boligfelt - En salgssuksess. Siden boligfeltet ble lagt ut for salg hos Meglerhuset & Partners i påsken 2014 er det solgt over 30 tomter som til sammen utgjør over 65 boenheter .... Men vi har fortsatt noen fine tomter igjen ... Ta kontakt med eiendomsmegler.

Bliksåsen boligfelt er den største enkeltstående boligutbyggingen i kommunen siden området på Blakstadheia og Ovelandsheia ble lagt ut for salg på henholdsvis 80 - tallet og begynnelsen av 2000. Området er perfekt egnet for boligutbygging med umiddalbar nærhet til Froland sentrum, Osedalen, skoleanlegg, barnehage og flott frolandsk natur. Den sentrale beliggenheten gjør at man i mindre grad er avhenging av bil for å hente å bringe barn på skole og i barnehage. Mange som har sitt daglige arbeid i sentrum har grei gangavstand til jobb og det samme har elever som går til og fra skolen.

Byggefeltet ligger solrikt til på høydedraget mellom Songe og Frolands Verk. De fleste av tomtene vil få utsikt mot Osedalen og Songe, samt sol fra tidelig morgen til sen kveld.

Froland kommune: Froland kommune er en kommune i vekst og i 2017 passerte kommunen 5.600 innbyggere. Geografisk er kommunen stor med et areal på 642 km², og strekker seg fra Libru i sør til Mykland og Risdal i nord. Osedalen er Frolands kommunesenter, og her finner du et godt utvalg av butikker, kommuneadministrasjon, skole og flere barnehager. Froland er en viktig pendlerkommune for Arendal og Grimstad der mange av kommunens innbyggere har sitt daglige virke. Froland Skole på Mjølhusmoen har gjenomgått en omfattende ombygging de siste årene. I tillegg er det bygget flerbrukshall og svømmehall ved Froland Idrettstadion Kringla som stod ferdig sommeren 2011. Kommunen er kjent for å ha et godt oppvekstmiljø med mange gode tilbud til deg som liker aktiv fritid, i forening, alene, eller sammen med din familie.

Tomt

Vi har i dag på byggertinn 1 - 7 tomter ledige:

Tomt 25: Areal 590 kvm. Pris: 825 000,- + omk.

Tomt 27: Areal 738 kvm. Pris: 950 000,- + omk.

Tomt 38: Areal 756 kvm. Pris: 950 000,- + omk.

Tomt 40: Areal 672 kvm. Pris: 900 000,- + omk.

Tomtene opparbeides klare til å bebygges fra utbygger. Der er lagt frem vann, avløp og strøm frem til tomtegrensen. Infrastruktur i boligfeltet som gatebelysning, fotgjengerfelt, asfaltering av adkomstveier lekeplasser, ballslette mv er inkludert i tomteprisen fra utbygger. Kjøper må selv opparbeide med jord, plen og beplantning/grusing. Om ønskelig kan utbygger være behjelpelig med dette mot et tillegg i prisen.

Bliksåsen boligfelt skal bygges ut i flere etapper men byggetrinn 1 består av over 40 tomter for eneboliger. Infrastrukturen opp i byggefeltet ferdigstilles fortløæpende og den nye kommunale barnehagen er allerede tatt i bruk. Veiene vil ha kommunal standard og Froland kommune vil etter hvert overta drift og vedlikehold av disse.

Byggemåte

Se reguleringskart med bestemmelser i salgsprospektet til megler.

Vei/vann/avløp

Tomtene må tilkobles offentlig vann- og kloakknett. Adkomstveiene er det i byggeperioden utbygger som har ansvar for, men disse skal ved ferdigstillelse overtas av Froland kommune.

Heftelser/servitutter

Alle tomtene leveres fri for pengeheftelser. Ingen tinglyste servitutter. Pliktig medlemskap i velforening.

Avtalt meglervederlag

Oppdragsgiver betaler kr. 30.000,- eks mva i meglerprovisjon pr. solgte tomt.

Overtagelse

De fleste tomtene er under opparbeidelse eller kan opparbeides i løpet av sommer/høst 2014. Endel tomter er også ferdig opparbeidet.

Finansiering

Vårt firma har en utstrakt forbindelse med flere låneinstitusjoner. Vi kan derfor være behjelpelig med å fremskaffe finansieringstilbud og utarbeide økonomiplan tilpasset ditt boligbehov.

Produksjonsdato

xx

Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.