• Morstongveien - Tomt

  • 1859 Slitu
Prisantydning
1 890 000,-
Totalpris
1 938 472,-
Beregnet totalkostnad
1 890 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
47 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 890 000,-))


48 472,- (Omkostninger totalt)


1 938 472,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Type
Boligtomt (selveier)
Tomt
1 772m² (eiet tomt)
Gårdsnummer
102
Bruksnummer
117
Finn-kode
157250178
Sist endret
  • Visninger

  • Kontakt megler for visning

Daglig lederEiendomsmegler MNEFPartner

Patrik Kolshus

+47 45 88 64 00

Eiendomsmeglerfullmektig

Elin Westerby

+47 99 42 46 69

Beskrivelse

Nylig fradelt tomt hvor det står igjen en garasje. Eldre reguleringsplan som legger opp til 25 % utnyttelse.

I "Kommuneplanens arealdel Eidsberg 2015-2027" står å lese følgende;

Retningslinjer til § 5.1.1

a. Det bør planlegges for noen større og familievennlige boliger på bakkeplan i alle større utbyggingsprosjekter.

b. Eneboliger skal ha minimum tomtestørrelse på 700 m2.

c. Ved fortetting i eksisterende boligområder skal minimum tomtestørrelse for eneboliger være 500 m2.

d. Flermannsbolig (inntil 4-mannbolig) skal ha minimum tomtestørrelse på 1000 m2.

e. Ved fortetting i eksisterende boligområder skal minimum tomtestørrelse for flermannsbolig være 700 m2.

Beliggenhet

Dagligvarehandelen kan gjøres ved Morenen kjøpesenter som ligger ca. 500 meter fra tomten. Her finnes en stor Coop Obs, samt Obs bygg og et variert utvalg av butikker. Ønsker du ytterligere servicetilbud kan Mysen tilby flere matbutikker, kjøpesenter og hyggelige butikker og spisesteder. Det er også kort vei til bymessige fasiliteter og servicetilbud i Askim og Ski, og kun en halv times kjøring til Töcksfors Shoppingcenter med søndagsåpne butikker og flere spisesteder.

Området gir mulighet for offentlig kommunikasjon via buss og tog, hvorav nærmeste holdeplass er Morenen som ligger ca. 500 meter fra tomten. Med bil fra Slitu tar det ca. 8 min til Mysen, 9 min til Askim, 34 min til Töcksfors, 28 min til Ski, 50 min til Oslo S og 60 min til Fredrikstad.

Fra eiendommen er det gangavstand til Tenor barneskole, og skolebussordning til Eidsberg ungdomsskole. Det finnes videregående skole i Askim og Mysen, samt et godt utvalg av både private og kommunale barnehager.

Formuesverdi

Ligningsverdi er p.t. ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller "sekundærbolig" (alle boliger man eier, men ikke bor fast i). Interessenter oppfordres til å sjekke www.skatteetaten.no eller kontakte ansvarlig megler for nærmere informasjon om fastsettelse av ligningsverdi

Adkomst

Fra Mysen:

Kjør nye E-18, retning Askim. Ta av første avkjøring mot Slitu, og følg Morstongveien forbi OBS! Eiendommen kommer da på venstre side. Blir skiltet ved visning, se etter visningsskilt.

Fra Oslo/Askim:

Kjør nye E-18 mot Mysen/Stockholm. Ta av til høyre mot Slitu før Mysen. Ta første rundkjøring til venstre, og fortsett rett frem i neste rundkjøring. Følg Morstongveien forbi OBS! Morenen og eiendommen ligger deretter på venstre side av veien.

Det vil bli satt opp visningsskilt under visning.

Regulering

Eiendommen er regulert til boligformål og følger reguleringsbestemmelsene til reguleringsplan "Slitu Nord". Bebyggelsen skal være 1.etasje, der terrenget tillater det kan det tillates at loft innredes til beboelsesrom. Utnyttelsesgraden er 25% BYA. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst se reguleringsplan eller ta kontakt med megler.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: pk@sydvendtpartners.no eller SMS: 45 88 64 00 til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. For at megler skal kunne avholde forsvarlig budrunde, bes det om at bud gis i god tid før budfristen. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er inntatt i salgsoppgaven.

Avtalt meglervederlag

Om meglers vederlag er det avtalt % beregnet av salgssummen inkludert evt. fellesgjeld. I tillegg er det avtalt vederlag for oppgjør kr. 5.950,-, tilrettelegging. kr. 9.900,-, internettannonsering kr. 14.900,-, For visninger er det avtalt kr. 1.875,- pr. visning. Alle tall i dette avsnitt er opplyst inklusive mva.

Diverse

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jfr. Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhl.) , § 3-9 hvor det heter: Eigedom selt "som han er" el. - Endå om eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr. avhendingslovens, § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse.

Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.