• Trekullveien

  • 3280 Tjodalyng
Prisantydning
4 200 000,-
Totalpris
4 306 222,-
Beregnet totalkostnad
4 200 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
105 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 200 000,-))


106 222,- (Omkostninger totalt)


4 306 222,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
Type
Boligtomt (selveier)
Tomt
2 714m² (eiet tomt)
Gårdsnummer
1099
Bruksnummer
94
Finn-kode
147950043
Sist endret
  • Visninger

  • Kontakt megler for visning

Partner

Knut H. Leinæs

+47 920 53 533

PartnerEiendomsmegler MNEF

Cecilie Moe

+47 932 43 767

Dokumenter

Salgsoppgave Trekullveien

Beskrivelse

Her får man en sjelden anledning til å kjøpe en stor og flott utsiktstomt på toppen av Kjerringvik med fantastiske solforhold.

Eiendommen består av 3 gårds- og bruksnummer med følgende arealer:

Gbnr. 1099/94: 960 kvm.

Gbnr. 1099/95: 999 kvm.

Gbnr. 1099/52: 755 kvm.

Tomtene har svært usjenert beliggenhet med fantastiske sol- og utsiktsforhold.

Unntatt fra boplikten i Kjerringvik

Tomtene, bnr. 94 og 95, er unntatt fra boplikten for den som kjøper og bebygger tomten, og den som bygger på tomten vil derfor ikke få krav om å flytte hit slik at bruken kan ha karakter av bruk som fritidsformål. Ved eventuelt senere salg, vil ny eier ha boplikt og kan ikke ha mer sporadisk bruk slik det er for de som bruker dette mer som en fritidsbolig. Selges tomten videre uten at den er bebygget, vil ny kjøper ha samme fordel. Se mer under punktet om boplikt i salgsoppgaven.

Beliggenhet

Velkommen til Kjerringvik, et idyllisk tettsted ytterst i Sandefjordsfjorden. Fra eiendommen ser man ut over det hele. Innseilingen til Sandefjord, at solen står opp over Vesterøya, Færder Fyr som blinker i øst og båter som duver i horisonten på vei sørover. Det er et fantastisk skue man ikke blir lei av. Eiendommen er solrik til solen går ned, den ligger usjenert på et lite høydedrag. Tomter med slike kvaliteter finnes det ikke mange av. Det er kun en kort spasertur ned til Kjerringvik havn med nydelige sandstrender, brygger og svaberg. Hit kommer beboerne og feriegjester, samt tilreisende langs sjø og land. Strendene ligger på hver sin side av gangveien/moloen ut til øya Fornet. De har sandbunn og er barnevennlige. Ankommer du Kjerringvik med båt finnes det flere gode havnemuligheter her. Kjerringvik er godt beskyttet bak øya Fornet.

Det er også kort vei ned til Svinevika. Her er det også en fantastisk strand med langgrunn sandbunn. Der er det optimalt for små barn å bli venn med vannet, Svinevika gir også litt mer ly for sørvesten. Vil man på flotte gåturer kan man ta beina fatt fra eiendommen. Det finnes mange gode ruter og spektakulær natur i umiddelbar nærhet. Det er gode rekreasjonsmuligheter både sommer som vinter. Vestfold er forøvrig et sykkeleldorado når det er bart. Det er bussforbindelser til både Larvik og Sandefjord. Se mer om Kjerringvik på www.vestfoldguide.no/kjerringvik

Løpende kostnader

Tilknytningsgebyr vann/avløp kr. 20 000,- pr tilknytning til Larvik kommune for boligeiendommer.

Formuesverdi

Formuesverdi er ikke fastsatt enda. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Adkomst

Fra Larvik: Følg Tjøllingveien mot Sandefjord og ta til høyre inn Ulaveien og skilt mot Ula og Eftang. Følg veien i ca. 130 meter og ta til venstre inn Klepakerveien og skilt mot Kjerringvik. Følg veien over i Kjerringvikveien og følg veien ned mot Kjerringvik. Ca. 260 meter før du kommer ned til Kjerringvik tar du inn til høyre på Trekullveien. Følg veien rett frem og til enden. Tomtene er merket med Leinæs & Partners "til salgs"-skilt.

Fra Sandefjord: På vei inn mot Sandefjord (fra nord) er man på riksvei 305. Denne glir over i riksvei 303. Fortsett sørover på riksvei 303, ikke kjør inn til Sandefjord sentrum. Hold riksvei 303 helt til skilt og avkjørsel mot Kjerringvik, til venstre før en bensinstasjon. Følg Kjerringvikveien et godt stykke (ca 3 km) mot Kjerringvik. Ca. 260 meter før du kommer ned til Kjerringvik tar du inn til høyre på Trekullveien. Følg veien rett frem og til enden. Tomtene er merket med Leinæs & Partners "til salgs"-skilt.

Regulering

Eiendommen ligger i et uregulert område som er avsatt til Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR) i kommuneplanens arealdel 2015-2027, vedtatt 16.09.2015.

Eiendommen er godkjent fradelt som boligtomt, men det må fortsatt søkes om byggetillatelse. Fordi eiendommen ligger i et område avsatt til LNF-formål må det søkes om dispensasjon fra arealformålet. Dette forventes å være en formalitet da tomten nylig er fradelt til boligformål.

For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: knut@leinaes.no eller SMS: 92 05 35 33 til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. For at megler skal kunne avholde forsvarlig budrunde, bes det om at bud gis i god tid før budfristen. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er inntatt i salgsoppgaven.

Avtalt meglervederlag

Om meglers vederlag er det avtalt 1,5% provisjon, tilrettelegging kr. 9 900 og oppgjør kr. 4 900. For visninger er det avtalt kr. 2 250,- pr. visning. Alle tall i dette avsnitt er opplyst inklusive mva.

Diverse

Alle arealangivelser er hentet fra kommunens kart. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jfr. Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhl.) , § 3-9 hvor det heter: Eigedom selt "som han er" el. - Endå om eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr. avhendingslovens, § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse.

Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.