Eidsfoss

EIDSFOSS - Stor byggeklar fritidstomt med panoramautsikt mot Eikeren - Ingen byggeklausul - 1153 kvm - 1 time fra Oslo!

Torrudbakkane 27 , 3095 Eidsfoss

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Emilie Fredriksen
Emilie Fredriksen Eiendomsmegler MNEF / Partner

NABOLAGSPROFIL

83%

eier sin egen bolig

47%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

42%

har bolig på over 120 kvm

29%

er barnefamilier

41%

er gift

Type / Eierform Hyttetomt / Selveier
Tomt 1 153 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 223
Bruksnummer 79
FINN.no 231425196
Sist endret 13.01.2022 14:22
Prisantydning 600 000,-
Totalpris 616 369,-

Beregnet totalkostnad

600 000,- (Prisantydning) Omkostninger 199,50 (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 15 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 600 000,-)) -------------------------------------------------------- 16 369,50 (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 616 369,50 (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Emilie Fredriksen v/ Meglerhuset & Partners presenterer Torrudbakkane 27!
Dette er en selveiet og ferdig utskilt tomt for fritidsbolig med fantastisk utsikt og solforhold.

Tomten er skrånende mot sørvest og leveres byggeklar og opparbeidet med privat helårs vei, vann og avløp samt elektrisitet til tomtegrensen. Dette er driftet av Thorrud drift. Se "løpende kostnader" for mer informasjon.

Tomten er ryddet nylig, og klar for bygging.Tomten har ingen byggeklausul, noe som vil si at kjøper fritt velger leverandør/entrepenør selv.

Her kan det settes opp en stor helårshytte med høy boligstandard.
Det tillates ifølge reguleringsplanen frittliggende fritidsbebyggelse inntil 150 kvm BRA.
Total BRA på 150 kvm inkluderer eventuelt uthus/garasje/anneks som kan være på max 30 kvm.
Parkering på egen tomt. Veien brøytes og strøs hele vinteren.
Tomtegrenser ble nøyaktig oppmålt av kommunen i 2020.

Tomtens beliggenhet gir urskog (verneområde), dyreliv og flotte turområder rett utenfor døra.
Hytteeierne har mulighet til å leie fast bryggeplass for motorbåt  ved Eikernveien camping, ca. 10 minutters gange fra tomten. Der er det også flere badeplasser, samt gode fiskeforhold.

Beliggenhet

Tomten har flott beliggenhet med panoramautsikt utover Eikeren. Fritidstomten ligger i et attraktivt og skjermet område nær Eidsfoss i Holmestrand kommune. Ved Eikeren er det deilige badeplasser og mulighet for leie av båtplass.

Det kan også være jaktmuligheter gjennom grunneierne i området.

I området rundt eiendommen finnes fantastisk turterreng med fine turstier og skiløyper vinterstid. Skulle man ønske flere vinteraktiviteter er det kun 30 min kjøring til Kongsberg skisenter.

Det er ellers kun 14 min til nærmeste togstasjon, og kort vei til Sande, Vestfossen og Hokksund med de fleste fasiliteter.

Ta gjerne turen til vakre Eidsfoss sentrum, et levende historisk og kunstnerbasert samfunn.

Det anbefales å oppsøke stedets museer, utstillinger, gallerier og utsalg, bare for å nevne noe. Gamle Eidsfoss Kro holder til i noen av de gamle arbeiderboligene til Eidsfoss Jernverk.

Stedet er svært populært med sin lune, hjemmekoselige atmosfære - og muligheten for en kald forfriskning ved vannkanten.

Dagligvarehandelen kan gjøres på vakre Eidsfoss Landhandleri, som er Norges eldste. Ønsker du ytterligere utvalg og servicetilbud er det kort vei til både Kiwi Hof, Kiwi Vestfossen og Coop Vestfossen, Eikersenteret, Sande sentrum, Holmestrand, Drammen og Tønsberg.

 
Om stedet Eidsfoss, en liten ukjent perle:
https://reiselykke.com/sjarmerende-gamle-eidsfoss/

Løpende kostnader

Til Thorrud drift:
Driftskostnader for vei, vann, avløp og brøyting er i 2021  kr 12521,-. For tomter som er ubebygget faktureres kun 50% dvs. Kr 6260,-  i 2021. Selger dekker kostander frem til overtagelse.

Adkomst

Tomten ligger i nærheten av Eikeren. Avkjøring fra Eikernveien til Søndre Torrud vei mot Torrudbakkane.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. pr. 06.03.21 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 450 000 pr. 06.03.21 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse.
  
  • Det tillates frittliggende fritidsbebyggelse med inntil 150 m2 BRA inkludert uthus/garasje/anneks. BYA er 20%.  
  • Anneks/garasje/bod tillates med inntil 30 m2 BTA  og gesimshøyde inntil 3 m.
  • Bygningen skal plasseres innenfor byggegrensen, en bruksenhet pr. tomt.
  • Takform skal være saltak/valmtak med min. fall 22 °.
  • Metallplater tillates ikke brukt til kledning/ takdekke.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til ol@partners.no eller SMS: 91 88 41 74 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Diverse

Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen selges etter avhendingslovens normalordning. Dette innebærer at eiendommen har en mangel dersom den ikke er i samsvar med de krav til kvalitet, utrusting og annet som følger av avtalen, jf. avhendingslova § 3-1. Dersom kjøper ikke er forbruker, jf. avhendingslova § 1-2 (3), selges eiendommen som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9.

Alle interessenter plikter å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven.

Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.
opplysninger i salgsoppgaven.

Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. Fra 01.01.2022 endres avhendingsloven slik at det ikke lengre er adgang til å selge "as is" til forbrukerkjøper. Dette innebærer at alle forhold som ikke fremgår av ny tilstandsrapport vil kunne utgjøre en mangel. Kjøper plikter å sette seg inn i salgsoppgave og tilstandsrapport.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt til kommunene har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.

(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Torrudbakkane 27, 3095, Eidsfoss, Gnr. 223 bnr. 79 i Holmestrand kommune

Oppdragsnummer

11-21-0020

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Meglerhuset & Partners Drammen sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.