Ålesund sentrum

Uinnredet loftseksjon med sentral beliggenhet - Godkjente tegninger og vedtak på 6 hybler

Borgundvegen 19 , 6003 Ålesund

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Vegard Lianes
Vegard Lianes Eiendomsmegler MNEF

NABOLAGSPROFIL

64%

eier sin egen bolig

74%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

56%

har bolig mellom 60-120 kvm

98%

av boligene er eldre enn 20 år

23%

er gift

Type / Eierform Leilighet / Selveier
Bruksareal 92 m²
Tomt 469 m² / Eiet tomt
Byggeår 1907
Gårdsnummer 201
Bruksnummer 81
FINN.no 308869223
Sist endret 25.09.2023 14:35
Prisantydning 1 500 000,-
Totalpris 1 873 344,-
Fellesutgifter 5 809,-

Beregnet totalkostnad

1 500 000,- (Prisantydning) 326 524,- (Andel av fellesgjeld) -------------------------------------------------------- 1 826 524,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 45 650,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum inkl f.gjeld: 1 826 524,-)) -------------------------------------------------------- 46 820,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 873 344,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Uinnredet loftsleilighet i 5. etasje. Bygården har en sentral beliggenhet med kort veg til butikk og bybadet, samt gangavstand til alle sentrumsfasiliteter. Potensial til å bli en flott leilighet eller en god utleiemulighet med 6 hybler slik den har blitt benyttet tidligere. Det foreligger tegninger som viser 6 hybler for denne seksjonen og vedtak fra kommunen.

Det er foretatt en del arbeid i forbindelse med brannkrav, etasjeskiller og bærende konstruksjoner. Loftet står klart for videre arbeid og det må søkes igangsettingstillatelse for resterende/øvrige områder.

El-kabel og vann/avløp er ført til loft. Det er også bygd egen godkjent rømningsvei fra seksjonen og ut i bakgården.

Opplyst areal vil endres etter innredning av loftet, ettersom det ikke er montert himling eller ferdig gulv. Hele arealet er betegnet som s-rom slik det står i dag.

Innhold

Uinnredet loftsleilighet beliggende i 5. etasje, der hele arealet er s-rom.

Seksjonen disponerer 1 stk bod i bodhuset i bakgården.

Standard

Takseringsobjektet er et råloft som er godkjent og reseksjonert til bolig. Tidligere har det vært 6 hybler her og det foreligger
tegninger som viser 6 hybler på loftet.

Det er foretatt en del arbeid med loftsplanet i forhold til oppgraderinger mot brann krav, bærende konstruksjoner og rømningsvei jmf. sak. Arbeidene med dette er prosjektert av ansvarlige foretak og er utført av Hi bygg AS. Det er bygget opp nytt gulv i C profiler av lettmetall, dette i forhold til krav/brannmotstand. Det ligger sponplategulv som er klart for å bygge videre på. Det er foretatt oppgraderinger av
bærekonstruksjoner og disse er sikret med steinull. Det er bygget trapperom med godkjent rømningsvei mot bakgård. Det
foreligger ferdigattest for de utførte arbeider. Det foreligger igangsettingstillatelse på sanitærarbeider.
Loftsplanet er klart for innredning med hybler. Det må søkes igangsettingstillatelse for resterende/øvrige fagområder.

Det er ingen opplegg med tekniske installasjoner på loftet.
El-kabel ført til loft. Vann og avløp ført til loft. Kabler til alarm og porttelefon på utsiden av inngangsdøren

Alt arbeid som er gjort med seksjonen er godt dokumentert med ulike rapporter. Kontakt megler om det er ønskelig å få oversendt.

For ytterligere informasjon se vedlagt takstrapport i salgsoppgaven.

Beliggenhet

Leiligheten ligger i Borgundvegen, sentralt i Ålesund sentrum i område med tett bebyggelse/næringsdrift. Gangavstand til alle fasiliteter. Det nye bybadet ligger like vest for eiendommen.

Leilighet med sentral beliggenhet i Sundgata, like øst for Ålesund sentrum. Gangavstand til sentrum, barnehage/skole, legesenter. Busstopp like ved . Kort avstand til Aksla/Fjellstua/Byparken med fine turområder, og til Volsdalsberga/Color Line Stadion. Kort veg til KIWI. Det tar ca. 15 minutter med bil til Ålesund lufthavn, Vigra.

For ytterligere informasjon om nabolaget, se nabolagsprofil vedlagt i salgsoppgaven.

Felleskostnader

5 809 pr. mnd. Kommunale avgifter, renter og avdrag på andel fellesgjeld, felles byggforsikring, vedlikehold og utbedringer (pågående og fremtidig), driftskostnader, internettavgift og diverse kostnader.

Felleskostnadene er kr. 6.544 ut oktober og blir satt ned f.o.m november. Det blir ny beregning av felleskostnader i januar 2024 basert på nåværende budsjett.

Løpende kostnader

Faste løpende kostnader er fellesutgifter pr. mnd. * 12. (kr. 5.809,- * 12) Kr. 69.708.- pr. år basert på dagens felleskostnader.
Utgifter til eget strømforbruk og innboforsikring, samt eiendomsskatt vil komme i tillegg.

Andel fellesgjeld

326 524

Avdrag fellesgjeld

Andel avdrag pr. måned for denne seksjonen er kr. 906,-.

Andel formue

6 386

Sameie

Sameiet Borgundvegen 19 bestar av 11 boligseksjoner og 1 næringsseksjon. Sameiet har til formal å ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjonen av eiendommen gnr. 201 og bnr. 81 i Alesund kommune med fellesanlegg av enhver art.

Hva skjer i gården / vedlikehold etc.

Konkrete saker som skal prioriteres oppfølgt og løst av styret i 2023:
- Fiksing av trappen opp til annen etasje i uthuset (gjort i januar 2023).
- Avrunding av kapittelet S12.
- Oppmåling av seksjoner for korreksjon av fordeling av husleie og fellesgjeld.

Fikse eksisterende fuktskader:
- Seksjon 1, grunnet vanninntrengning gjennom østveggen ved den kommunale trappen.
- Seksjon 3/6/9, grunnet vanninntrengning gjennom vestveggen ved fjernet skorstein.

Forebygge videre fuktskader:
- Tette sprekker ved trappen i østveggen.
- Midlertidig løsning for karnapp utenfor Seksjon 5, for å hindre videre rustskade.
- Midlertidig tetting av taket, for å hindre videre skade. Langs kanter, knust skifer og toppen av skorsteiner.

Opprydding i økonomien:
- Hente inn kostnadsestimat på fremtidig arbeid for mer detaljert økonomisk planlegging.
- Innkreve all utestående husleie og felleskostnader (påstartet i 2022, og nesten ferdigstilt i februar 2023). Videre tvangsinndrive beløp fra seksjoner som nekter å betale, blant annet gjennom tvangssalg.
- Bytte regnskapsfører, for å ha mer oversikt over samt kontroll med økonomien.
- Bytte forsikring (gjort februar 2023), for å spare penger på en bedre forsikring.
- Vurdere tiltak som kan redusere forsikringspremien, slik som kontroll av el-anlegg og lekkasjesensorer.

Påkrevd årlig service og vedlikehold av brannvarslingssystemet.

I tillegg vil det på dugnadene bli jobbet med diverse lavterskel vedlikehold.

Hele handlingsplanen for 2023-2024 og vedlikeholdsplan 2023-2027 følger vedlagt i salgsoppgaven.

Sikringsordning fellesgjeld / IN-ordning

Det foreligger ikke sikringsordning eller IN-ordning for sameiet. Det kan ved fremtidig bytte av bank/forretningsfører være mulig med IN-ordning.

Iht. lov om Eierseksjonssameier §30, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 2 ganger folketrygdens grunnbeløp.

Fellesgjeld / lånevilkår

Andel fellesgjeld for denne leiligheten utgjør kr. 326 524,- pr. 21.08.2023.

Sameiet har et lån:

Lån i OBOS-banken utgjør kr. 3 700 000,- pr. 21.08.2023.
Serielån med flytende rente som pr. 21.05.2023 er 6,75%.
Dato for siste termin er 30.07.2053.

Fellesgjelden (renter og avdrag) betjenes via fellesutgiftene.

Rentekostnader fellesgjeld

Andel renteutgifter pr. måned for denne seksjonen er kr. 1675,-.

Forsikring

Fremtind AS Polisenummer: 28654039

Regnskap

Årsregnskap 2022:
Driftsinntekter var til sammen kr. 1 030 592,-.
Driftskostnadene var til sammen kr. 1 672 495,-.
Årets resultat var kr -832 633,-.
Sameiets disponible midler (omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld) var pr. 01.01.23 kr. 590 848,- og viser sameiets likviditet.
De disponible midlene bør til enhver tid være positive, som en del av forutsetningene for videre drift.

Det negative årsresultatet er i hovedsak på grunn av utbedringer og arbeid i forbindelse med seksjon 12.

Årsberetning og regnskap for 2022 følger vedlagt i salgsoppgaven.

Vedtekter / husordensregler

Erverver av seksjon og leietaker av bruksenhet må meldes til styret/forretningsfører for registrering.

Vedtekter og husorendsregler følger vedlagt i salgsoppgaven.

Husdyrhold

Dyrehold skal kun skje etter tillatelse fra styret. Beboere som har fått tillatelse til dyrehold plikter å påse at dyreholdet ikke sjenerer andre. Dyr skal ikke luftes på sameiets eiendom.

Eierseksjonsloven

Det opplyses om at ingen kan eie mer enn to boligseksjoner i sameiet, jfr. Lov om eierseksjoner §23

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

Tilstandsgrader er ikke gitt ettersom leiligheten er uinnredet og ikke inneholder gulv, vegger, himling, kjøkken, våtrom etc.

Boligens areal

Bruksareal: 92 kvm

5. etasje:
Bruksareal: 92 m².
Primærrom: 0 m².

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Eiendommen ligger like nord for KIWI Sundgata ved toppen av Røysebakken.
Det vil bli skiltet med Aursnes & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Tomt

Areal: 469 kvm, Eierform: Eiet tomt

Eiet tomt for sameiet. Disponeres iht oppdelingsbegjæringen. Det er opparbeidet bakgård med uteplasser etc.

Garasje / Parkering

Parkering i gate etter gjeldende regler.

Byggemåte

Gjenreisningsgård fra 1905.
Eiendommen er oppført i mur konstruksjon (grunnmur i antatt Ålesunds-mur der kompakt murvegg oppført av naturstein -
bruddsten i cementmørtel) - utvendig pusset og malt.
Takkonstruksjon som sperrekonstruksjon med taksperrer av tre. Det er foretatt innvendige forstrekninger ved
takkonstruksjonen, dette etter orkanskade Dagmar og i forbindelse med utbedringer er det foretatt brannsikring av bærende
konstruksjoner, det foreligger ferdigattest for disse arbeidene.
Tak er tekket med skifer. Renner og beslag av metall. Det opplyses at taket på gården i stor grad er omtekket ca. 2015 og at
mye av renner og beslag er skiftet i denne sammenheng.
Det er inngangsdør til lofts planet med lyd og branngodkjent dør.
Det er stilvindu i arken fremover, dette er malt trevindu med 2 lags isolerglass. Vinduet er fra 2022.
Takvinduer av type Velux med 2 lags isolerglass. Det er registrert sprekker/ knuste innvendig ruter i en del av disse vinduene.
Det vil være påregnelig med utskiftninger/ reparasjon av vinduer/ glass i disse takvinduene.

Sameiet har lagt kabler og annen nødvendig infrastruktur for å etablere pålagt brannvarsler, samt porttelefon. Kjøper må selv i forbindelse med innredningen av seksjonen sørge for nødvendige teknisk utrustning og tilkobling av dette.

Seksjonen har etter vedtak i sameiermøte eksklusiv bruksrett til pipeløp i vestvegg/endegavl.

For ytterligere informasjon se vedlagt takstrapport i salgsoppgaven.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest for endring av tak og etasjeskille etter orkanskade datert 17.04.2023.

Barnehage / skole i området

Barnehager i området:
Klipra barnehage 0.4 km
Jugendby barnehage 0.5 km
Midtbyen barnehage 0.8 km

Skoler i området:
Volsdalen skole (1-7 kl.) 1.1 km
Aspøy skole (1-7 kl.) 1.6 km
Steinerskolen i Ålesund (1-10 kl.) 5.9 km
Skarbøvik ungdomsskole (8-10 kl.)  4.1 km
Kolvikbakken u.skole (midl. lokale) (8-10 kl.) 6.6 km
Ålesund videregående skole 1.3 km
Ålesund vgs. - Volsdalsberga 1.4 km
NTNU 3.5 km

Adgang til utleie

Det er kun en bruksenhet. Boligen kan fritt leies ut men må meldes til styret/forretningsfører for registrering.

Oppvarming

Uinnredet og ingen oppvarming pr. i dag. Muligheter for å koble seg på pipeløpet mot vest.

Energimerking

Ettersom seksjonen er uinnredet foreligger det ikke energimerking.

TV/Internett

Tilbud fra Telenor inkluderer installasjon av nytt utstyr med en kampanjepris som kan bestilles via følgende lenke:
https://www.telenor.no/privat/internett/bestill/?addressId=386114200.

Linken er personlig for seksjonen.

Energiforbruk

Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Inngår i felleskostnadene.

Eiendomsskatt

Det er i Ålesund kommune vedtatt eiendomsskatt for skatteåret 2023 fordelt på 4 terminer. Eiendomsskatten utgjør 2 promille av beregningsgrunnlaget og vil i år ende på ca. kr 756,-. Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig. For å finne beregningsgrunnlaget vennligst se Ålesund kommunes hjemmeside.

Formuesverdi

Eiendommen har ikke vært beboelig på mange år og det foreligger derfor ikke formuesverdi for nyere tid.

Bevaringsverdig

Boligen er registrert i SEFRAK-registerert. Det vil si bygninger (i hovedsak eldre enn år 1900) som er registrert som kulturminne i det såkalte SEFRAK-registeret, men som ikke er fredet etter Kulturminneloven. I enkelte kommuner og fylker (f.eks. Finnmark) er grensen for registrering satt lenger inn på 1900-tallet. Utover det som er nevnt under 'formål' knytter det seg ingen spesielle restriksjoner til det at en bygning er SEFRAK-registrert. Mange av dem vil likevel kunne ha lokal eller regional verneverdi, og det vil som regel være lurt å kontakte regional kulturminne-myndighet også i de tilfellene der bygningen ikke er formelt meldepliktig.

Regulering

Eiendommen er regulert til boligformål. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Offentlige planer

Ingen kjente.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Bestemmelse om bebyggelse
Dagboknummer: 1939/820-1/58   
Tinglyst: 05.07.1939 
Overført fra: 1507-201/81
Gjelder denne registerenheten med flere

Reseksjonering
Dagboknummer: 2020/2501616-1/200   
Tinglyst: 26.05.2020 21:00 
Snr: 12
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 137/1155
Endring av formål
Endring av tegninger
Endring av fellesareal

Eierbrøk stemmer ikke med det som blir praktisert av sameiet. Seksjon 12 og 13 har blitt byttet om. S12 har sameiebrøk 105/1155 mens S13 har sameiebrøk 137/1155. Dette må eventuelt rettes opp i grunnboken ved en reseksjonering. Felleskostandene er beregnet etter eierbrøken 105/1155.

Ny eier arver rettigheter i dom fra Frostating Lagmannsrett 17-085146ASD-FROS. Dommen er heftet på de øvrige seksjonene (1-11 og 13) med følgende tekst: Sameiet Borgundvegen 19 er ansvarkig for å prosjektere og å etablere takkonstruksjon og etasjeskille vedrørende snr. 12.

Sameiet anser saken som avsluttet etter at det ble utstedet ferdigattest for endring av tak og etasjeskille etter orkanskade datert 17.04.2023.

Vei/vann/avløp

Offentlig vei, vann og avløp i henhold til informasjon fra Ålesund kommune. Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.

Offentligrettslig pålegg

Ingen kjente.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Borgundvegen 19, 6003, Ålesund, Gnr. 201 bnr. 81 snr. 12 orgnr. 988408247 i Ålesund kommune

Oppdragsnummer

141-22-0035

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Aursnes & Partners Ålesund sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.