Ålesund

Flott naust beliggende i populære Hatlevika. God takhøyde og strøm. Holmeskjærvika Båtforening som nærmeste nabo.

Hatleholmsvegen , 6016 Ålesund

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Vegard Lianes
Vegard Lianes Eiendomsmegler MNEF
Type / Eierform Fritidseiendom / Selveier
Bruksareal 46 m²
Tomt 198 m² / Eiet tomt
Byggeår 1972
Gårdsnummer 49
Bruksnummer 209
FINN.no 271472207
Sist endret 25.01.2023 12:21
Prisantydning 1 100 000,-
Totalpris 1 128 670,-

Beregnet totalkostnad

1 100 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 27 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 100 000,-)) -------------------------------------------------------- 28 670,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 128 670,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Eiendommen er beliggende i populære Hatlevika. Et område med miljø rundt sjøaktiviteter med mange naust og båtplasser.

Området byr og på flotte friluftsområder hvor svaberg med bademuligheter og grillsted på "klubben" rett bortenfor.  Fjordstien fra Furmyra til Bogneset som går rett forbi er verdt å nevne.

Noen kvaliteter ved eiendommen kort oppsummert:

Attraktiv belligenhet.
Gode bade og fiskemuligheter.
Nydelig utsikt og en solrik tomt.
Gangvei til tomten.
God plass og takhøyde for lagring av båt.
Holmeskjærvika Båtforening som nærmeste nabo.

Standard

Enkelt naust bygget i treverk rundt støpt plate med doble dører mot sør. Areal på ca 46 m2 og innlagt strøm. Naustet ligger som nummer to i rekke fra vest.

Det er foretatt delvis vedlikehold over årene og nytt tak ca i 2012. Her er også en liten båtvogn som følger med i salget. 

Lengd ca. 10 m, full bredde ca. 5,5 m og døråpning ca. 3,3 m. Målene er ca. og det anbefales interessenter å ta kontrollmål.

Det gjøres oppmerksom på at det ikke er foretatt takst på naustet, byggemåte og tilstandsgrader er derfor ikke nærmere beskrevet. Arealene er heller ikke kontrollmålt men er oppgitt som ca. mål.

Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av fagmann.

Beliggenhet

Naustet ligger i populære Hatlevika, et sentralt og attraktivt område. Til Moa er det ca 5 km og til Ålesund sentrum ca 7 km.

Her er gode solforhold og har flott utsikt mot sjø og Sunnmørsalpene.

Fine turområder i nærområdet og Fjord-turstien som går rett bak naustet.

For ytterligere informasjon om området, se nabolagsprofil vedlagt i salgsoppgaven.

Felleskostnader

Det er ingen faste fellesutgifter.

Boligens areal

Bruksareal: 46 kvm

Bygningens areal er oppgitt i matrikkelrapport/ tidligere annonseringer og ikke kontrollmålt. Avvik kan forekomme.

Tomt

Areal: 198 kvm, Eierform: Eiet tomt

Dette iht. til matrikkelrapport. Fra tomten er det enkel adkomst til sjøen.


Garasje / Parkering

Det er ikke opparbeidet parkering på eiendommen. Gateparkering etter områdets bestemmelser.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger godkjent rammetillatelse fra kommunen og godkjenning fra bygningsrådet, se vedlagt informasjon.

Det foreligger ikke ferdigattest/ brukstillatelse.
Kjøper overtar ansvaret for eiendommen, herunder manglende ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.
Ferdigattest utstedes ikke lenger for tiltak det er søkt om før 01.01.1998, jf. plan og bygningsloven § 21-10 femte ledd.

Ta kontakt med megler for mer informasjon.   

Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning med risiko og ansvaret for eventuelle pålegg fra kommunen og kostnader forbundet med dette.

Adgang til utleie

Eiendommen kan fritt leies ut. Vær da oppmerksom på eventuell skatt av leieinntekter.

Oppvarming

Det er innlagt strøm.

Energimerking

Det er ikke utarbeidet energimerking rapport.

Kommunale avgifter


Forsøkt innhentet men ikke mottatt.

Eiendomsskatt kr. 512,- (2022).
Se vedlagt informasjon.

Endring for eigedomsskatt 2022
Fra 2022 blir eigedomsskatten fordelt på 4 terminer og blir fakturert saman med kommunale avgifter. I 2022 er skattesatsen 2 promille for alle eigedomar i kommunen.
Eigedomsskatten blir i 2022 fakturert i 4 terminar (i lag med dei andre kommunale avgiftene), med følgjande forfall:
20. april
20. juni
20. september
20. november
Beløpet for heile 2022 er likt delt på dei 4 terminane.

Formuesverdi

Formuesverdi som sekundærbolig kr. pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).
Ligningsverdi/ formuesverdi er forsøkt innhentet, men ikke mottatt.

Regulering

Eiendommen er regulert til Friluftsområde - Nåværende og Fritidsbebyggelse - Nåværende iht reguleringsplan for strandsonen Bogneset - Furmyra, del 1: Bogneset - Svartskjæret. Iht kommuneplanen ligger eiendommen i område utlagt til fritidsbebyggelse. Utsnitt av reguleringsplan og kommuneplan med tilhørende kart og bestemmelser følger vedlagt salgsoppgavens bilag.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

1971/1347-1/58 ERKLÆRING/AVTALE
18.03.1971 
Bestemmelse om benyttelse
Gjelder grunn mellom naust og strandlinje.

1971/1478-1/58 REGISTRERING AV GRUNN
25.03.1971 
DENNE MATRIKKELENHET OPPRETTET FRA:Knr:1507 Gnr:49 Bnr:5

2020/1914068-1/200 OMNUMMERERING VED KOMMUNEENDRING
01.01.2020 00:00 

Vei/vann/avløp

Det er enkel adkomst til naustet via fjordstien som går rett forbi.
Det er ikke tilknyttet vann eller avløp.

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen:

Båtvogn.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. 
Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 92 81 18 28 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Hatleholmsvegen, 6016, Ålesund, Gnr. 49 bnr. 209 i Ålesund kommune

Oppdragsnummer

141-22-0037

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Aursnes & Partners Ålesund sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.