#GRÜNERLØKKA

Garasjeplass i moderne & veldrevet anlegg med elbillader! Lader fra 2018. Lave f.kostn. Enkel adkomst sentralt på Løkka.

Teglverksgata 7-9 , 0553 Oslo

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PA VISNING BE OM SALGSSUM
Katrine Solvåg
Katrine Solvåg Eiendomsmegler MNEF

NABOLAGSPROFIL

55%

eier sin egen bolig

94%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

67%

har bolig mellom 60-120 kvm

73%

av boligene er eldre enn 20 år

14%

er barnefamilier

Type Parkeringsplass / Selveier
Primærrom 12 m²
Tomt 1 850 m² / Eiet tomt
Byggeår 2005
Gårdsnummer 527
Bruksnummer 1
FINN.no 170840319
Sist endret 27.04.2020 16:58
Prisantydning 389 000
Totalpris 399 890

Beregnet totalkostnad

389 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 9 720,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 389 000,-)) -------------------------------------------------------- 10 890,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 399 890,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Oppdragsnummer

16-20-0040

Adresse og matrikkel

Teglverksgata 7-9, 0553, Oslo, Gnr. 527 bnr. 1 orgnr. 999262279 i Oslo kommune

Eier

Sebastian Kim Østgaard

Tillegg

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.
Det gjøres oppmerksom på at Schala & Partners avd Grünerløkka sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Eiendomsskatt

Det er i Oslo kommune vedtatt eiendomsskatt for skatteåret 2017. Eiendomsskatten utgjør 3 promille av beregningsgrunnlaget. Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig. For å finne beregningsgrunnlaget vennligst se Oslo kommunes hjemmeside: http://www.oslo.kommune.no/skatt-og-naring/skatt-og-avgift/eiendomsskatt/eiendomsskatt/

BRA/PROM

Megler har stipulert parkeringsplassens areal til 12kvm.
Megler oppfordrer alle interessenter om å besiktige plassen.

Eierform

Selveier

Boligtype

Parkeringsplass

Byggeår

2005

Tomt

Areal: 1 850 kvm, Eierform: Eiet tomt

Felleskostnader

230 pr. mnd. Det årlige kontigentet i sameiet er per d.d. kr. 2750,- Kontigentet faktureres 1. gang i året.

Boligens areal

Megler har stipulert plassens areal til 12kvm.
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Adgang til utleie

Parkeringsplassen kan fritt leies ut til andre.

Oppvarming

Plassen ligger i oppvarmet anlegg.

Adkomst

Enkel adkomst fra Teglverksgata.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Servitutter / tinglyste rettigheter og forpliktelser

Det er registrert følgende servitutter/heftelser som følger eiendommen:
2005/19006-6/105  Erklæring/avtale  
23.03.2005 
Bruksrett - gjensidig rett til bruk av grunn for reparasjon
og vedlikehold.
Kan ikke slettes uten samtykke fra Oslo kommune Plan- og
bygningsetaten.
Gjelder denne registerenheten med flere
2005/19006-9/105  Best om garasje/parkering  
23.03.2005 
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:564  
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:564 Snr:1  
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:564 Snr:2  
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:565  
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:566  
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:566 Snr:1  
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:566 Snr:2  
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:566 Snr:3  
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:566 Snr:4  
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:566 Snr:5  
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:566 Snr:6  
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:566 Snr:7  
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:566 Snr:8  
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:566 Snr:9  
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:566 Snr:10  
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:566 Snr:11  
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:566 Snr:12  
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:566 Snr:13  
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:566 Snr:14  
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:566 Snr:15  
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:566 Snr:16  
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:566 Snr:17  
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:566 Snr:18  
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:566 Snr:19  
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:566 Snr:20  
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:566 Snr:21  
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:566 Snr:22  
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:566 Snr:23  
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:566 Snr:24  
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:566 Snr:25  
Fellesareal - underjordisk parkeringsanlegg
Kan ikke slettes uten samtykke fra Oslo Kommune
v/Plan- og bygningsetaten
2009/48981-1/200  Erklæring/avtale 22.01.2009 
Avtale mellom Baandfabrikken brl, Gøteborggata 8 AS, Lissefabrikken brl og Sameiet Gøteborggata 6 og 8 vedrørende felles gårdsrom, takterasse, garasjeanlegg mv.
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2019/1198774-1/200  Pantedokument 10.10.2019 21:00 
hefter i ideell 20/73 av matrikkelenhet tilhørende:
ROFRI PARKERING AS
BELØP: NOK 20.000.000
Panthaver:DNB BANK ASA  
Org.nr: 984851006
Grunndata
2005/19001-2/105  Registrering av grunn 23.03.2005 
Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:180
Rettigheter på andre eiendommer
Rettigheter på 0301-227/180/0/1-3, 0301-227/564/0/1-3
Rettigheter i eiendomsrett
2005/19006-2/105  Best. om adkomstrett 23.03.2005 
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:527 Bnr:1  
Kan ikke slettes uten samtykke fra Oslo kommune Plan- og
bygningsetaten
Gjelder denne registerenheten med flere
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Forsikring

Eiendommen er fullverdiforsikret i Codan Forskring polisenr. 440432048.

Tilbehør

El-billader medfølger i salget. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: ks@schalapartners.no eller SMS: 98 61 55 15 til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud ermottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. For at megler skal kunne avholde forsvarlig budrunde, bes det om at bud gis i god tid før budfristen. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er inntatt i salgsoppgaven.
Ved budgiving gjøres det spesielt oppmerksom på at alle som eventuelt skal stå som eiere av boligen må signere budskjema, enten bud legges inn via skjema, nett eller app. Dersom man etter akseptert bud ønsker legge til en ny person som eier må dette godkjennes av selger. I slike tilfeller vil det også kunne tilkomme et gebyr fra forretningsfører for påføring av ny kjøper/eier. Dette gebyret faktureres kjøper.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jfr. Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhl.) , § 3-9 hvor det heter: Eigedom selt "som han er" el. - Endå om eigedomen er selt "som han er" eller medliknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr. avhendingslovens, § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse. Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Meglers vederlag

Om meglers vederlag er det avtalt fastpris av salgssummen. I tillegg er det avtalt vederlag for oppgjør kr. 5.490,-. Alle tall i dette avsnitt er opplyst inklusive mva.
Ansvarlig megler:
Katrine Solvåg