Oslo

Garasjeplass med el.bil-lader på Grünerløkka | Heisadkomst | Attraktiv beliggenhet | Mulig hurtig overtagelse

Teglverksgata 7 - 9 , 0553 Oslo

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Bjørnar Mikkelsen
Bjørnar Mikkelsen Fagsjef / Partner / Eiendomsmegler MNEF

NABOLAGSPROFIL

55%

eier sin egen bolig

4%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

61%

har bolig mellom 60-120 kvm

74%

av boligene er eldre enn 20 år

17%

er gift

Type / Eierform Parkeringsplass / Eierseksjon
Primærrom 12 m²
Bruksareal 12 m²
Soverom 1
Byggeår 2007
Gårdsnummer 527
Bruksnummer 1
FINN.no 198003407
Sist endret 01.12.2020 12:43
Prisantydning 430 000
Totalpris 442 119

Beregnet totalkostnad

430 000,- (Prisantydning) Omkostninger 199,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 10 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 430 000,-)) -------------------------------------------------------- 12 119,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 442 119,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Oppdragsnummer

16-20-0220

Adresse og matrikkel

Teglverksgata 7 - 9, 0553, Oslo, Gnr. 527 bnr. 1, leilighetsnr. 105 orgnr. 999262279 i Oslo kommune

Eier

Sidsel Rene Egil Martin Rene

Tillegg

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det megleropplysninger, årsregnskap og protokoll fra sameiermøte mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.
Det gjøres oppmerksom på at Schala & Partners avd Grünerløkka sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Eiendomsskatt

Det er i Oslo kommune vedtatt eiendomsskatt for skatteåret 2019.  Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig. For å finne beregningsgrunnlaget vennligst se Oslo kommunes hjemmeside: http://www.oslo.kommune.no/skatt-og-naring/skatt-og-avgift/eiendomsskatt/eiendomsskatt/

BRA/PROM

12 / 12 m²

Eierform

Eierseksjon

Boligtype

Parkeringsplass

Byggeår

2007

Garasje / Parkering

Ja

Garasjeplass i oppvarmet garasjeanlegg med adkomst fra Teglverksgata 7 - 9.
Direkte heisadkomst fra garasje til gateplan / eventuelt leilighetsplan i Teglverksgata 7.
Det medfølger el.bil-lader. Faktura for strømforbruk faktureres fortløpende og kommer i tillegg til fellesutgifter.

Tomt

Eierform: Eiet tomt
Tomten er fellesareal.

Felleskostnader

230 pr. mnd. Årlige fellesutgifter i sameiet er per d.d. kr. 2.750,-. Fellesutgifter faktureres 1. gang pr år.

Boligens areal

Megler har stipulert plassens areal til 12 m².
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Adgang til utleie

Garasjeplassen kan fritt utleies.

Oppvarming

Garasjeplassen ligger i oppvarmet garasjeanlegg.

Løpende kostnader

Faktura for strøm for el.bil-lader faktureres fortløpende etter forbruk og kommer i tillegg til fellesutgifter.
 

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Servitutter / tinglyste rettigheter og forpliktelser

Det er registrert følgende servitutter/heftelser som følger eiendommen:
2005/19006-6/105 Erklæring/avtale
23.03.2005
Bruksrett - gjensidig rett til bruk av grunn for reparasjon
og vedlikehold.
Kan ikke slettes uten samtykke fra Oslo kommune Plan- og
bygningsetaten.
Gjelder denne registerenheten med flere
2005/19006-9/105 Best om garasje/parkering
23.03.2005
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:564
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:564 Snr:1
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:564 Snr:2
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:565
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:566
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:566 Snr:1-25
Fellesareal - underjordisk parkeringsanlegg
Kan ikke slettes uten samtykke fra Oslo Kommune
v/Plan- og bygningsetaten
2009/48981-1/200 Erklæring/avtale 22.01.200
Avtale mellom Baandfabrikken brl, Gøteborggata 8 AS, Lissefabrikken brl og Sameiet Gøteborggata 6 og 8 vedrørende felles gårdsrom, takterasse, garasjeanlegg mv.
Gjelder denne registerenheten med flere
2019/1198774-1/200 Pantedokument 10.10.2019 21:00
hefter i ideell 20/73 av matrikkelenhet tilhørende:
ROFRI PARKERING AS
BELØP: NOK 20.000.000
Panthaver:DNB BANK ASA
Org.nr: 984851006
Grunndata
2005/19001-2/105 Registrering av grunn 23.03.2005
Denne matrikkelenhet opprettet fra:Knr:0301 Gnr:227 Bnr:180
Rettigheter på andre eiendommer
Rettigheter på 0301-227/180/0/1-3, 0301-227/564/0/1-3
Rettigheter i eiendomsrett
2005/19006-2/105 Best. om adkomstrett 23.03.2005
rettighetshaver:Knr:0301 Gnr:527 Bnr:1
Kan ikke slettes uten samtykke fra Oslo kommune Plan- og
bygningsetaten
Gjelder denne registerenheten med flere
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Sameie

Rodeløkka Parkeringssameie, org nr: 999 262 279

Fellesgjeld / lånevilkår

I en tolkningsuttalelse har toll og avgiftsdirektoratet lagt til grunn at salgsverdi pluss andel fellesgjeld er seksjonens fulle verdi. Det skal følgelig beregnes, og betales, dokumentavgift også for seksjonens andel av fellesgjeld i sameiet.

Forsikring

Sameiets eiendommer er fullverdiforsikret gjennom forsikringen til Baandfabrikken Brl., Teglverksgata 9.
Codan Forskring, polisenr. 440432048.

Regnskap

Virksomheten har for 2019 hatt et underskudd på kr 129 977,-

Vedtekter / husordensregler

- Sameiet består av en underjordisk parkeringsseksjon over 2 plan, beliggende på eiendommen gnr. 527 bnr. 1 (heretter "Eiendommen") i Oslo kommune.
- Parkeringssameiet er organisert som et tingsrettslig sameie mellom eierne av sameiet (med tilhørende bruksrett til parkeringsplass). Som eiere regnes de tinglyste hjemmelshavere av sameieandelene.
- Sameiet består av 146 ideelle sameieandeler. Til hver andel er det knyttet eksklusiv bruksrett til én parkeringsplass.
- Eier av Garasjen står fritt til å fastsette nærmere reglement for bruk og administrasjon i forbindelse med parkeringsplassene.
- For en sameier som ikke er rettighetshaver innebærer dette at han, dersom en rettighetshaver ønsker å leie parkeringsplass i Garasjen, plikter å tilby sin bruksrett til parkeringsplass for leie på markedsvilkår. Dette forutsetter at det ikke er øvrige tilgjengelige parkeringsplasser innenfor det totale antall plasser som omfattes av den tinglyste leieretten. Parkeringsplassen skal i så tilfelle stilles til andelshavers disposisjon innen 7 måneder (regnet fra den 1. i påfølgende måned) etter at styret i Sameiet har mottatt skriftlig varsel om at en rettighetshaver ønsker å leie plass.
- Alle leieavtaler som sameierne inngår om utleie av sine garasjeplasser må således kunne sies opp innen ovennevnte rammer (ref. vedtektene punkt 5.2).
- Vask av bil er ikke tillatt på Eiendommen. Det er heller ikke tillatt å drive verksted eller utøve verkstedlignende aktiviteter i tilknytning til biler som er parkert på Eiendommen.
- Styret har rett til å gi den enkelte sameier pålegg om å fjerne avfall, oljesøl eller lignende fra sin(e) parkeringsplass(er), eventuelt fjerne dette for sameiers regning med rimelig varsel.
- Ved salg og fremleie skal styret og forretningsfører skriftlig underrettes.
- Dersom en sameier leier ut sin sameieandel skal hun/han påse at leietaker skriftlig forplikter seg til å følge sameiets vedtekter, ordensregler og vedtak fattet av sameiermøter og styret.
For nærmere informasjon, se vedlagte vedtekter.

Hva skjer i gården / vedlikehold etc.

Styret har i 2019 fulgt opp oppgaver innen ordinært drift og vedlikehold, herunder drift av port, vask mm. Styret samarbeider med styrene i Lissefabrikken og Baandfabrikken (bygningsmassen vi er en del av) der det er naturlig. Avregning av ladestrøm er en stor oppgave som nå er bestemt satt bort til en ekstern aktør, med håp om mer effektiv avlesning og bedre kontroll på forbruket for den enkelte sameier som resultat. Vi håper på implementering av dette i løpet av første halvår. Eierne vil bli holdt orientert.

Tilbehør

El.bil-lader medfølger i salget. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.
Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til bm@schalapartners.no eller SMS: 93 89 81 32 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.
Mulighet for hurtig overtagelse.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er stipulert av megler. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.
Det forutsettes at hjemmel til eiendommen overføres til kjøper. Dersom dette ikke er ønskelig må det tas forbehold i budet.

Eierseksjonsloven

Ingen kan direkte eller indirekte erverve mer en to boligseksjoner i et boligsameie jf. eierseksjonsloven § 23. Dersom et erverv har funnet sted i strid med eierseksjonslovens regler kan Kartverket nekte overskjøting. Dersom overskjøting blir nektet, er kjøper likevel forpliktet til å gjennomføre handelen med selger, og oppgjør til selger vil finne sted tross manglende overskjøting.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

Legalpant tilsvarende 2 G for panterett til sameiet.
Iht. lov om Eierseksjonssameier §30, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk. Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 2 gang folketrygdens grunnbeløp.
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.