Surnadal

Stor eiendom registrert med 3 boenheter. Potensielt utleieobjekt med kort vei til sentrum. Romslig og solrik tomt.

Nordsida 160 , 6650 Surnadal

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Trond G. Nedal
Trond G. Nedal Daglig leder / Eiendomsmegler

NABOLAGSPROFIL

83%

eier sin egen bolig

64%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

78%

har bolig på over 120 kvm

2%

av boligene er nyere enn 20 år

38%

er barnefamilier

Type / Eierform Enebolig / Selveier
Primærrom 1 m²
Bruksareal 295 m²
Tomt 1 808 m² / Eiet tomt
Byggeår 1946
Gårdsnummer 60
Bruksnummer 21
Energimerking G
FINN.no 275544863
Sist endret 16.03.2023 23:19
Prisantydning 590 000,-
Totalpris 620 570,-

Beregnet totalkostnad

590 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 14 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 590 000,-)) 14 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 30 570,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 620 570,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Velkommen til Nordsida 160, en stor eiendom under renovering på Nordsida. Eiendommen er matrikkelført med 3 boenheter. Romslig tomt på ca. 1 808 kvm og bygningsmasse på 295 kvm. BRA. Eiendommen ligger solrikt til og har garasje. Ellers parkering på egen tomt. Fra eiendommen er det ca. 2,5 km. til Skei og kun 2 kilometer til skoleområdet.

Det gjøres oppmerksom på at boligen slik den fremstår i dag ikke er beboelig og det må gjøres omfattende renovering/oppbyggingsarbeid. Boligen har pr. i dag ingen rom for kort eller langvarig opphold og dermed ikke primærrom-areal. Kjøper må påregne vesentlige utbedringskostnader.

Innhold

Boligen har ikke primærrom-areal pr. i dag.  Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse.
Rominndeling på plantegning samsvarer ikke siden boligen er nedstrippet innvendig. Det er derfor ikke mulig å beskrive boligens innhold med hensyn til romutnyttelse.

Det gjøres oppmerksom på at bruksendringer på rom kan være søknadspliktig, nærmere undersøkelser med kommunen anbefales.

Standard

Bygget er gammelt og bærer preg av manglende vedlikehold og
oppgraderinger.

Ifølge tilstandsrapport fra takstmann:
UTVENDIG:
Taktekkingen er av stål/aluminiumsplater.
Takrenner, nedløp og beslag er av aluminium/
stål. Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra
byggeår. Fasade/kledning har liggende
bordkledning og stålplater. Takkonstruksjonen har
sperrekonstruksjon. Bygningen har malte
trevinduer med 2-lags glass og trevinduer med
koblet glass. Bygningen har malt hovedytterdør
og enkel kjellerdør i tre. Understøttet og utkraget
balkong oppført i trematerialer. Et betongdekke
på en balkong. Balkongene med takoverbygg er i
hovedsak revet og må bygges opp på nytt. 

INNVENDIG:
Boligen er nedstrippet innvendig, det er ingen
overflater å vurdere. Vegger og overflater må
bygges på nytt. Etasjeskiller er av trebjelkelag.
Det er ikke foretatt radonmålinger og bygget er
heller ikke utført med radonsperre. Boligen har
mursteinspipe og vedovn. Gulvet er av betong.
Veggene har betong/mur. Boligen har malt
tretrapp.

Det henvises for øvrig til vedlagte tilstandsrapport.

Kjøkken

TG2:
TG3:

Bad

TG2:
TG3:

Beliggenhet

Eiendommen ligger landlig til på Nordsida i Surnadal. Romslig og solrik tomt.
Området har for øvrig spredt bebyggelse og består i hovedsak av eneboliger og landbrukseiendommer.
Fra eiendommen er det ca. 2,5 til Skei med alle servicefasiliteter og 2 km. til skoleområdet.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport er følgende elementer gitt tilstandsgrader 2 og 3:
- TG3: Utvendig - veggkonstruksjon
- TG3: Utvendig - vinduer
- TG3: Utvendig - balkonger, terrasser og rom under balkonger
- TG3: Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
- TG3: Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
- TG3: Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
- TG3: Tomteforhold > Drenering

- TG2: Utvendig > Taktekking
- TG2: Utvendig > Nedløp og beslag
- TG2: Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
- TG2: Utvendig > Dører
- TG2: Innvendig > Radon
- TG2: Innvendig > Pipe og ildsted
- TG2: Innvendig > Rom Under Terreng
- TG2: Innvendig > Innvendige trapper
- TG2: Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
- TG2: Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
- TG2: Tomteforhold > Septiktank

Det henvises for øvrig til vedlagte tilstandsrapport fra takstmann.

Selgers egenerklæringsskjema

Selger har kommentert på følgende spørsmål i egenerklæringsskjema som er en del av salgsoppgaven:
- "Fuktighet ved sluk i 3 etasje. Men er revet og startet med oppussing av nytt bad"
- "Er revet ned gammelt bad, av meg Thomas Langholm utdannet snekker. År 2020"
- "Vært fryst rør i kjelleren."
- "Har kommet inn fukt i kjelleren etter mye regn vær, rett ved trapp oppgang."
- "Har vært dårlig trekk."
- "Er en sprekke i muren i kjelleren på Sør veggen."
- "Har vært mus."
- "Hvar skiftet tak i 2009. Ble etter montert pipe hatt i mitt eierskap."

Boligens areal

Primærrom: 1 kvm, Bruksareal: 295 kvm

U . etasje/kjeller:
Bruksareal: 92 m².
Primærrom: 0 m².

1. etasje:
Bruksareal: 102 m².
Primærrom: 0 m².

2. etasje:
Bruksareal: 101 m².
Primærrom: 0 m².

Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Enkel adkomst fra offentlig vei.

Tomt

Areal: 1 808 kvm, Eierform: Eiet tomt

Eiendommen er ikke oppmålt, kun skylddelt. Eiendommens grenser er mindre nøyaktige og oppgitt  areal er basert på arealberegninger foretatt av kommunen. Kjøper kan ikke legge til grunn oppgitt areal og inntegnede grenser som annet enn veiledende.

Garasje / Parkering

Enkel garasje (lav standard).
Ellers parkering på egen tomt.

Byggemåte

Hovedbygg: Veggene har bindingsverkskonstruksjon fra byggeår. Fasade/kledning har liggende bordkledning og stålplater. Takkonstruksjonen har
sperrekonstruksjon. Bygningen har malte trevinduer med 2-lags glass og trevinduer med koblet glass.. Etasjeskiller av trebjelkelag. Taktekkingen er av stål/aluminiumsplater.
Garasje: Oppført med ringmur på støpt plate. Yttervegger oppført i tradisjonelt bindingsverk med utvendig
overflatebehandlet trekledning og stålplater. Vindu og port i tre. Pulttakkonstruksjon utført med takstoler. Taket er tekket med
metallplater.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse iflg. kommunen. I henhold til plan- og bygningsloven § 21-10 (5) utstedes det ikke lengre ferdigattest for tiltak det er søkt om før 1/1-98. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes uten at det foreligger ferdigattest. Det betyr imidlertid ikke at ulovlige bygde tiltak blir lovlige.

Det gjøres også oppmerksom på at det foreligger godkjente bygningstegninger, men det er store avvik fra disse. Ettersom ingen rom i bygningen kan benyttes til kort eller langvarig opphold avviker dagens bruk av eiendommen i sin helhet fra byggegodkjente tegninger.

Det må påregnes en omfattende oppgradering som utløser hovedombygging. Det og eventuell bruksendring må avklares med kommunen. Ved en
hovedombygging er arbeidene så omfattende at hele bygningen i det vesentlige blir fornyet. Hovedombygging krever alltid søknad og tillatelse fra kommunen, og kravene i dagens teknisk forskrift (TEK17) vil gjelde. Det anbefales kjøper å gjøre nærmere undersøkelser rundt påviste avvik i
vedlagte tilstandsrapport. Kjøper anbefales også å undersøke nevnte forhold med kommunen. Omgjøring fra s-rom til p-rom er alltid søknadspliktig.

Adgang til utleie

Eiendommen er matrikkelført med 3 godkjente boenheter. Det betyr imidlertid ikke at boligen er beboelig slik den fremstår i dag, da ingen av rommene på eiendommen kan benyttes til opphold. Det anbefales kjøper å gjøre nærmere undersøkelser rundt påviste avvik i
vedlagte tilstandsrapport. Kjøper anbefales også å undersøke nevnte forhold med kommunen. Omgjøring fra s-rom til p-rom er alltid søknadspliktig.

Oppvarming

Boligen har mursteinspipe og vedovn, for øvrig ingen annen oppvarming pr. i dag.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Kommunale avgifter

Kr. 10 312 Betales pr. kvartal. Renovasjon/slamavgift fra Remidt kommer i tillegg, ca. kr. 13 717,- pr. år.
Kommunale avgifter forfaller til betaling 4 ganger pr. år.
Renovasjon/slamavgift fra Remidt kommer i tillegg, ca. kr. 13 717,- pr. år.

Eiendomsskatt

Det er i Surnadal kommune vedtatt eiendomsskatt. Eiendomsskatten utgjør X promille av beregningsgrunnlaget. Det gjøres spesielt oppmerksom på at beregningsgrunnlaget vil være høyere for boliger som benyttes som sekundærbolig.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 655 125 pr. 01.10.22 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 2 358 449 pr. 01.10.22 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til "LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag - Nåværende". Kommuneplan (9.11.2017). Eiendommen ligger ikke i et regulert område. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Offentlige planer

Kommuneplan (9.11.2017).

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Eiendommen har tre bruksnummer, og det er derfor 3 eiendommer som selges.
1566/60/14, 1566/60/21 og 1566/60/56.

Tinglyst på bnr. 56: 1977/3551-2/61 - "Registrering av grunn" - 14.07.1977
Tinglyst på bnr. 14: 1946/1246-2/61 - "Bestemmelse om gjerde" - 04.07.1946
Tinglyst på bnr. 14: 1946/1246-1-/61 - "Registrering av grunn" - 04.07.1946
Tinglyst på bnr. 21: 1958/2529-2/61 - "Bestemmelse om gjerde" - 13.12.1958
Tinglyst på bnr. 21: 1958/2529-1-/61 - "Registrering av grunn" - 13.12.1958

Vei/vann/avløp

Det er slamavskiller med overløp til grøft. Bygningen har offentlig vannforsyning via private stikkledninger. Septiktanken er av ukjent
type. Eiendommen har avløp via septiktank, med overløp videre til offentlig avløpsnett. Eier er usikker om det er septiktank, nærmere
undersøkelser anbefales. Helt nytt vannopplegg må monteres. Helt nytt avløpsopplegg må monteres. Eiendommen har adkomst via offentlig vei.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i
innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 46 90 62 95 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Nordsida 160, 6650, Surnadal, Gnr. 60 bnr. 21 i Surnadal kommune

Oppdragsnummer

191-22-0001

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Nedal & Partners sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.