Askim

Romskollen/Askim. Byggeklar eiertomt for enebolig/tomannsbolig | BYA 25 %.

Romskollen , 1832 Askim

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Ole Andreas Huse
Ole Andreas Huse Eiendomsmegler MNEF
Type / Eierform Boligtomt / Selveier
Tomt 628 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 92
Bruksnummer 124
FINN.no 284716549
Sist endret 06.12.2023 21:16
Prisantydning 1 650 000,-
Totalpris 1 692 592,-

Beregnet totalkostnad

1 650 000,- (Prisantydning) Omkostninger 41 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 650 000,-)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 42 592,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 692 592,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Velkommen til en "ny" bydel i Askim !

Tomten har en fin beliggenhet med gode solforhold i både syd- og vestvendt himmelretning, og er en del av det nye boligfeltet på Romskollen. På dett efeltområdet står man fritt til å velge både utbygger og hustype. Begge tomtene er regulert med en BYA på 25 %. Tomt 34 er solgt! (bnr. 125). Boligfeltet ligger høyt og fritt i svært så flotte omgivelser med ypperlige solforhold og en følelse av nærhet til naturen. Samtidig er du ikke mer enn ca. 3 km fra Askim sentrum med fasiliteter som kjøpesenter, forretninger, kommunikasjoner, idrettsanlegg, lysløype, kafeer, Askim kulturhus, Østfoldbadet, m.m. Spydeberg sentrum ligger også kun ca. 3 km vestover fra området.

Velkommen til visning i Romskollen!

Beliggenhet

Tomten har en fin beliggenhet med gode solforhold i både syd- og vestvendt himmelretning, og er en del av det nye boligfeltet på Romskollen.
 
Boligfeltet ligger høyt og fritt i svært så flotte omgivelser med ypperlige solforhold og en følelse av nærhet til naturen. Samtidig er du ikke mer enn ca. 3 km fra Askim sentrum med fasiliteter som kjøpesenter, forretninger, kommunikasjoner, idrettsanlegg, lysløype, kafeer, Askim kulturhus, Østfoldbadet, m.m. Spydeberg sentrum ligger også kun ca. 3 km vestover fra området.
 
Boligfeltet er opparbeidet/tilrettelagt med flere arealer og det planlegges også et stort park-belte øst for boligfeltet.
 
Fra Romskollen kan du legge søndagsturen over til Romsåsen gruver på Kykkelsrud. Her er det spennende aktiviteter både for store og små eller legge søndagsturen til Fossum og prøve fiskelykken i Glomma. Alternativt kan kanskje Hallerud badeplass ved Lyseren (Spydeberg) eller skihytta med kunstsnøanlegg (Spydeberg), populære Åsermarka eller Trømborgfjella friste mer? Er du glad i golf kan du velge mellom to baner på henholdsvis Mørk i Spydeberg eller på Askim golfpark med sin 18 eller 9 hulls bane, m.m.
 
Fra eiendommen er det nærhet til Rom barneskole og barnehage, alternativt Steiner-skolen og barnehage. Nyere ungdomsskole er det på Løken i Askim og videregående skole ligger langs Vammaveien noen kilometer fra boligfeltet.
 
Askim ligger ca. 5,5 mil fra Oslo sentrum. Det er direkte buss- og jernbaneforbindelse til Oslo og Ski. Fra boligfeltet vil du få under 1 km til direkte påkjøring til nye E-18. Veiforbindelsen fra Askim til Oslo er hovedsakelig langs riksvei og europavei. Kjører du ca. 30 minutter østover kan du legge handelsturen til Töcksfors eller videre til Årjäng i Sverige. Ski som er et knutepunkt for NSB og har blant annet populære Ski storsenter er ca. 22 minutters kjøretur unna
 
Askim er Østfolds femte by og regionssenter i Indre Østfold kommune. Kommunen ligger sentralt ved E18. Askim er attraktiv for bosetting og næringsliv. Næringslivet er omfattende og variert, og det legges vekt på å skape et godt sosialt, fysisk og kulturelt miljø. Mange regionale funksjoner og aktiviteter knyttet til næringsliv, handel, offentlige virksomheter, helse, kultur og fritid, er i dag lokalisert til Askim.
 
Tidligere Askim kommune ble i januar 2020 en del Indre Østfold kommune i Viken Fylke ved sammenslåing av kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad. Kommunen har et samlet innbyggertall på rett under 45 000 innbyggere.

Løpende kostnader

Tilknytningsavgifter for vann ved oppføring av bolig er kr. 9 375

Tilknytningsavgifter for kloakk ved oppføring av bolig er kr. 9 375
 
Alle gebyrer er inkludert mva og gjelder fra 01.01.2023.

Adkomst

Fra E18:
Ta av første avkjøring til Askim, skiltet Askim Vest. Ta til venstre i rundkjøringen, kjør over E-18 og så til venstre i neste rundkjøring mot Spydeberg. I neste rundkjøring, på Krosby, tar du til høyre inn Schuckertlinna. Følg Schuckertlinna frem til neste rundkjøring. Ta så til høyre opp til Romskollen. Tomtene ligger så på øvre del av feltet. Se for øvrig kartet nederst/til høyre i annonsen.
 
Ny veiforbindelsefra Krosby og frem til boligfeltet ble ferdigstilt sommeren 2018.

Regulering

Eiendommen er regulert til bolig. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Tomtene er i reguleringsplan for Romskollen vedtatt den 23.06.2017, regulert til bygeområde for bolig, samferdselsanlegg og infrastruktur samt grøntstruktur. Planen med bestemmelser er tilgjengelig hos megler og på www.io.kommune.no. Området nord for tomtene er regulert til boligbebyggelse.

Utdrag av reguleringsplan:
Tillatt oppført eneboliger og tomannsboliger. Sekundærleilighet tillates. Sekundærleilighet og hovedleilighet skal til sammen utgjøre 1 bolig

Tomt 33 og 34:
BYA 25 %. Gesims- og mønehøyder skal ikke overstige 6,5 og 8 meter fra planert terrengs gjennomsnittlige nivå rundt boligene på tomt
5 meter fra planert terrengs gjennomsnittlige nivå rundt boligene på tomt
 
Gesims- og mønehøyder for garasjer og uthus skal ikke overskride henholdsvis 2,5 og 4 meter fra planert terrengs gjennomsnittlige nivå rundt bygget

Bolighus skal plasseres innenfor byggegrense vist på plankart. Generell byggegrense fra eiendomsgrense er 4 meter
 
Garasjer tillates plassert utenfor byggegrense. Garasje som legges med innkjøring parallelt med vei kan plasseres inntil 1 meter fra formålsgrensen mot vei
 
I frittliggende boligbebyggelse skal hver boenhet ha et minste uteoppholdsareal på 150 m² hvor minst 25 m² skal være avsatt til lek. Sekundærleilighet skal ha minimum 50 m² uteoppholdsareal som er plassert i forbindelse med inngang eller oppholdsrom, visuelt adskilt fra hoved leilighetens uteoppholdsareal
 
For hver enebolig skal det avsettes 3 parkeringsplasser, hvorav 1 i garasje. For tomannsbolig og enebolig med sekundærleilighet skal det avsettes 4 parkeringsplasser, hvorav 2 i garasje
 
Dette er bare et utdrag av reguleringsplanen. Reguleringsplanen anbefales å leses i sin helhet.

Eiendommens betegnelse

Gnr. 92, bnr. 124 i Askim kommune (tomt 33)

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 98 40 40 52 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Som kjøper vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av budrunden. Ifølge eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 første ledd har oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til ikke å ta imot bud direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.

Diverse

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

- Selger er ikke kjent med funn av fornminner eller utslipp/søl av miljøfarlig avfall på tomtene.
- Kjøper må selv bekoste eventuelle undersøkelser av grunnforhold i forbindelse med. byggesaksbehandling.
- Det er ikke foretatt geotekniske undersøkelser.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Lokalmegleren & Partners Follo/Estator Eiendomsmegling AS har avtale med Askim og Spydeberg Sparebank om formidling av finansielle tjenester. Ta kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Romskollen, 1832, Askim, Gnr. 92 bnr. 124 i Indre Østfold kommune

Oppdragsnummer

193-20-0163

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren & Partners Follo sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.