Vinterbro

Vinterbro / Nesset. Boligtomt med mulighet for 2-mannsbolig | Nærhet til sjø og flotte rekrasjonsmuligheter

Nedre Bekkvei 51 , 1407 Vinterbro

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Ole Andreas Huse
Ole Andreas Huse Eiendomsmegler MNEF

NABOLAGSPROFIL

78%

eier sin egen bolig

56%

av eiendommene har pris over 5 mill

55%

har bolig på over 120 kvm

42%

av boligene er nyere enn 20 år

35%

er barnefamilier

Type / Eierform Boligtomt / Selveier
Tomt 2 534 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 112
Bruksnummer 48
FINN.no 308270290
Sist endret 06.10.2023 10:20
Prisantydning 3 600 000,-
Totalpris 3 702 442,-

Beregnet totalkostnad

3 600 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 90 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 600 000,-)) 11 100,- (Boligkjøperforsikring) -------------------------------------------------------- 102 442,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 3 702 442,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Vi i Lokalmegleren & Partners har gleden av å presentere en byggeklar enebolig/2-mannsboligtomt i Nedre Bekkvei ved Nesset/Vinterbro. Tomten har en fin beliggenhet i landling boligområde under utvikling. Nesset er et sjarmerende og lite tettsted innerst i Bunnefjorden, omgitt av store friområder. Her vil du bo i et nabolag bestående av villa- og veletablert, noe spredt fritidsbebyggelse med et tilbaketrukket preg. Ca. 4 km. unna ligger Sjøskogen barneskole (skolebuss fra boligfeltet) og SFO, mens Nordby skole og Nordbytun Ungdomsskole er cirka tre kilometer østover, alle med gang- og sykkelvei helt frem. I nær tilknytning til Nordbytun ligger også idrettsanlegget som er hjemmearena for Nordby IL, et fleridrettslag som organiserer både fotball, håndball, vannpolo, ski og turn til barn og unge. Ved ungdomsskolen ligger også idretts- og svømmehall

Ved tomtekjøpet står kjøper fritt til å velge både utbygger og hustype!  Tegninger etc. for en tiltenkt 2-mannsbolig, kan om ønskelig oversendes. Kontakt megler for nærmere informasjon.  Det er fremført ledningsnett for vann og avløp fra offentlig ledningsnett og frem til tomtegrensen.

Utdrag fra reguleringsbestemmelsene:
2. Byggeområder for boliger
a. Innenfor områdene tillates oppført frittliggende boliger (eneboliger, eneboliger med hybelleilighet inntil 60 m2 BRA, tomannsboliger) innenfor de byggegrenser som planen viser.
b. Maks tillatt bebygd areal (BYA) er 22 % inkludert carport/garasje/uthus for boligbebyggelse innenfor følgende høyder: Gesimshøyden, målt fra ferdig planert terreng, skal ikke på noe punkt overskride 6,5 meter. Høydeforskjellen mellom mønet og laveste ferdig planert terreng skal ikke overskride 9,5 meter.
c. Maks tillatt bebygd areal (BYA) er 26 % inkludert carport/garasje/uthus for boligbebyggelse innenfor følgende høyder: Gesimshøyden, målt fra ferdig planert terreng, skal ikke på noe punkt overskride 3,5 meter. Høydeforskjellen mellom mønet og laveste ferdig planert terreng skal ikke overskride 6,5 meter.
d. Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel mellom 22 og 45 grader.

Beliggenhet

Vinterbro Senter med et stort utvalg av forretninger innenfor de fleste bransjer, inkludert et av Vinmonopolets utsalg, ligger ca. 5 minutters kjøretur unna. Her kan du enkelt utføre de hverdagslige innkjøp. På senteret ligger trengssenteret, Sportssenter 1.

For barn i alle aldre er det også verdt å merke seg at en av Norges største fornøyelsespark Tusenfryd er innenfor sykkelavstand.

De store naturområdene som omgir Vinterbro gir deg utallige turmuligheter både til fots, på sykkel og ski. På Breivoll cirka 10-15 minutters gange unna finner du en nydelig, populær badestrand med sandstrand, berg, fotballbane og store gressbakker. Veien er kort også ut til Sør- og Østmarka med store nettverk av stier og løyper, og populære utfartsmål med servering. Fra den båthavnen og marinaen ved innkjøringen til boligfeltet, har du et ypperlig utgangspunkt for utflukter på fjorden sommerstid med egen småbåthavn. På vinteren kan ta en runde med skøytene om isen legger seg eller isfiske.

Med bil har du enkel adkomst fra både E18 og ny E6 som møtes ved Vinterbro, noe som gjør beliggenheten spesielt attraktiv for deg som pendler. Kjøretiden til Oslo er cirka 25 minutter utenom rushtid. Et godt utviklet tilbud av bussforbindelser gjør området lett tilgjengelig også med offentlige transportmidler, med en rekke direkteruter til både Ski, Ås, Drøbak og Oslo.
Fra tomten er det cirka 10 minutters gange til nærmeste bussholdeplass, med fire avganger i timen i rushtiden og ellers to timesavganger til Oslo. Bussen går uten stopp mellom Vinterbro og bussterminalen i Oslo sentrum, og reisetiden er 33 minutter

Det er kort vei til Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) med flotte parkanlegg, tur- og sykkelområder og lysløype. Ås er stadig under utvikling. I de senere årene har det vært mange nye byggeprosjekter i området. I 2021 flyttet Veterinærinstituttet og -høyskolen med sine 900 ansatte og 660 studenter til Ås. I tillegg planlegges en utvidelse av studietilbudet ved universitetet

Løpende kostnader

Tilknytningsgebyrer for 2023 til Ås kommune er:

Satsene er som følger iflg. Ås kommune:
Vann: Høy sats betaler kroner 380,00 inkl mva per kvadratmeter
Avløp: Høy sats betaler kroner 250,00 inkl mva per kvadratmeter

Satser er inkl. mva. og gjelder fra 01.01.2023.

Alle eiendommer belastes de til enhver tid gjeldende satser for kommunale avgifter. Den henvises forøvrig til kommunens avgiftsregulativ som normalt finnes på kommunens hjemmesider.

Det er pr d.d. eiendomsskatt i Ås kommune.
Eiendomsskatt for ubebygde tomten settes normalt til kr 1000,- pr år

Det er pr d.d. eiendomsskatt i Ås kommune.

Selgers egenerklæringsskjema

Pkt 1. Kjenner du til om det er/har vært feil ved våtrommene, f. eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller
soppskader?
Svar: Vet ikke
Kommentar: Hytte på eiendommen som aldri har vært inspisert

Tilleggskommentar:
Eiendommen selges som boligtomt. Det er en gammel hytte og uthus på eiendommen. Disse har ikke vært inspisert eller brukt av nåværende eier. Vi foretok grunnundersøkelser i regi av etablerte fagmiljøer, geolog og hydrolog. Bakgrunnen for dette var at området ligger i sone med kvikkleire. Dette var i forbindelse med et konkret byggeprosjekt av en tomannsbolig. Det ble gitt råd og beregninger i forhold til gjennomføring av det spesifiserte prosjektet.

Tomtetype

2 534 m², eiet tomt i boligregulert område.

Tomten er med tomtegrunn som består hovedsakelig av naturtomt/tidligere hage med naturvekster.

Delarealer:
1 783 m². Formål: Frittliggende småhusbebyggelse, Feltnavn B6
752 m². Formål : Naturvernområde

Adkomst

Lett adkomst fra offentlig vei innpå felles privat adkomstvei

Regulering

Eiendommen ligger i boligregulert område. Det er den delen av tomten som er regulert til boligformål som danner grunnlaget for beregning av utnyttelse.

Utdrag fra reguleringsbestemmelsene:
2. Byggeområder for boliger
a. Innenfor områdene tillates oppført frittliggende boliger (eneboliger, eneboliger med hybelleilighet inntil 60 m2 BRA, tomannsboliger) innenfor de byggegrenser som planen viser.
b. Maks tillatt bebygd areal (BYA) er 22 % inkludert carport/garasje/uthus for boligbebyggelse innenfor følgende høyder: Gesimshøyden, målt fra ferdig planert terreng, skal ikke på noe punkt overskride 6,5 meter. Høydeforskjellen mellom mønet og laveste ferdig planert terreng skal ikke overskride 9,5 meter.
c. Maks tillatt bebygd areal (BYA) er 26 % inkludert carport/garasje/uthus for boligbebyggelse innenfor følgende høyder: Gesimshøyden, målt fra ferdig planert terreng, skal ikke på noe punkt overskride 3,5 meter. Høydeforskjellen mellom mønet og laveste ferdig planert terreng skal ikke overskride 6,5 meter.
d. Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel mellom 22 og 45 grader.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis. Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Med boligkjøperforsikring får du ekstra trygghet når du kjøper bolig. Du får juridisk hjelp hvis du oppdager vesentlige skjulte feil og mangler ved boligen, eller hvis det er tilbakeholdt eller gitt uriktige opplysninger som har påvirket boligkjøpet ditt. Boligkjøperforsikringen gir deg også juridisk rådgivning, advokathjelp og håndtering gjennom rettsapparatet hvis du trenger det.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 98 40 40 52 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Diverse

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler og opplysninger innhentet fra kommunen, og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde / hekk som fysisk er satt.

Kjøper må selv bekoste eventuelle undersøkelser av grunnforhold i forbindelse med byggesaksbehandling.

Tilknytningspunkt og kapasitet for el-anlegg, telefoni/bredbånd og evt. andre ledninger må avklares nærmere med leverandører av de respektive anlegg direkte av kjøper.

Nedre Bekk vei 47 (naboeiendom i øst) har tinglyst rett til oppbevaring av gjenstander på et areal på ca. 82 kvm. på denne eiendom sitt tomtereaker. Se vedlagt situasjonakart.

Selger er ikke kjent med funn av fornminner eller utslipp/søl av miljøfarlig avfall på tomten.
Det foreligger ikke konsesjon på eiendommen. Kjøper må medvirke til å skrive under egenerklæring om konsesjonsfrihet. Tomten er bebygget med en hytte og garasje i tilnærmet kondemnabel forfatning. Kjøper overtar bebyggelsen slik de står.

Det ble i 2022 utført flomfarevurderring fra Skred AS i fm. tiltenkt oppføring av 2-mannsbolig, da deler av eiendommen i øst grenser til Bekkelva.
Utdrag av rapportens konklusjon:
Tomtas nåværende utforming ligger godt over vannlinja for dimensjonerende flom i Bekkelva, men ligger innenfor en minimum sikkerhetsavstand fra erosjonsutsatt skråning, der det observeres et aktivt erosjonssår. Det planlegges en terrengavlastning der tomta senkes for å bedre den geotekniske stabiliteten. Foreslått terrengavlastning fra RIG til kote +26 moh. (NN2000) vil ligge under beregnet flomvannstand.
Det foreslås at det beholdes en stripe av stedlige masser på minst kote +27,0 som vil fungere som en flomvoll mot Bekkelva. Stabiliteten av løsningen må verifiseres av RIG. Erosjonssår mot Bekkelva må sikres som del av tiltakene, erosjonssikring her vil defineres som et vassdragstiltak iht. vannressursloven.

Terraplan AS utførte i 2019 en utredning av områdestabilitet og påvist kvikkleire i 4-7 m dybde i fundamentet. Stabiliteten ble beregnet i et kritisk snitt og det er vist at stabiliteten er for dårlig i dagens situasjon. I rapporten foreslås en avlasting av terrenget på 3 m. Da oppnås en sikkerhet på F=1,3 etter stabiliserende tiltak og utbygging.

Rapportene er vedlagt vedlagt salgsprospektet. Det bemerkes at rapportene er utarbeidet mot en bestemt 2-mannsbolig og denne tiltenkte plassering. Kjøper må selv gjøre egne grunnundersøkelser for annen plasseing og bebyggelse.

Tegninger for planlagt 2-mannsbolig kan sendes ut til interessenter på nærmere forespørsel.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.  

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Lokalmegleren & Partners Follo/Estator Eiendomsmegling AS har avtale med Askim og Spydeberg Sparebank om formidling av finansielle tjenester. Ta kontakt med oppdragsansvarlig for et uforpliktende tilbud.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Nedre Bekkvei 51, 1407, Vinterbro, Gnr. 112 bnr. 48 i Ås kommune

Oppdragsnummer

193-23-0051

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, kommuneplankart, rammetillatelse med vedlegg. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Lokalmegleren & Partners Follo sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.