Sarpsborg

Stor fritidstomt på attraktive Karlsøya. Gode solforhold. Utsikt. Bilvei frem. Vann/kloakk. Mulig båtplass

Ilebukta 20 , 1706 Sarpsborg

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Helge Børsand
Helge Børsand Eiendomsmegler
Type / Eierform Hyttetomt / Selveier
Tomt 1 630 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 1133
Bruksnummer 207
FINN.no 301924281
Sist endret 03.09.2023 11:21
Prisantydning 1 990 000,-
Totalpris 2 040 920,-

Beregnet totalkostnad

1 990 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 49 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 990 000,-)) -------------------------------------------------------- 50 920,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 040 920,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Helge Børsand i Holmskau & Partners - som selv har feriert i Ullerøy i hele livet - gleder seg til å vise frem denne spennende tomten i Ilebukta på Karlsøya. Den ligger i en vestvendt skråning med god tilgang til sol og lys, og det vil være noe utsikt i flere himmelretninger.

*Attraktivt område m/ god adkomst fra E6 og vannet
*Utsikt
*Gode solforhold
*Bilvei frem
*Vann/ kloakk/ strøm ved tomten
*Mulig å leie båtplass i Nøtsund
* Meget attraktiv skjærgård

Kjør deg ut og ta en titt da vel?

Standard

Fra tomten - som ligger åpent og med god tilgang til sol
- har man utsikt vestover utover Nøtsund. Man har utsyn
mot Fårnøt og Singløya - som er den innerst
Hvaler-øyen. Det er veirett frem til tomten, og rett til
parkering rett vest for tomten. Nabo på østsiden har
tinglyst rett til vann/ kloakk over nord/østre hjørnet ihht
vedlagte kart.

Beliggenhet

Tomten ligger i et etablert og veldig populært
hytteområde på Nordre Karlsøy i Ullerøy i Skjeberg. Her er
det flere fastboende, men området består for det meste
av fritidsboliger. Området har alltid vært meget attraktivt
for hyttekjøpere fra andre steder av landet ettersom det
har så god tilgjengelighet. Det har også gode bade- og
rekreasjonsmuligheter både på selve øyen, men også i
nærområdet - både på land og til vanns. Det er kort
avstand til sommeråpne Skjebergkilen Marina med kiosk,
restaurant, bar og båtutsalg. Olseng Marina ved
karlsøybrua har nå ogsa fatt nye eiere, og her vil det være
båtopplag, marineservice, bensin, kiosk og en restaurant.
Blir det bryggedans? Hyggelig dagligvarehandel på Joker
er heller ikke langt unna. For deg som er glad i båt, er
muligheter for leie av båtplass i Nøtsund ikke så langt
unna. Med båt ligger Skjeberg-skjærgården sentralt til, og
det er kort avstand til Fredrikstad, Hvalerøyene, Halden,
Koster og Strømstad. Det er muligheter for å legge til på
mange holmer og skjær, og hva med en båttur til
Høysand for pizza, is, restaurant eller minigolf? Eller har
du sjekket ut Edholmen med basseng på taket?
Adkomsten til Ullerøy med bil, er også meget lettvint -
med kort vei fra avkjøring til E6. Her kan du bruke hytta
hele året!

Noen du savner? Hør med megler som selv har hytte i området!

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

Det er ingen tilstandsrapport på tomt
-
-
-
-

Selgers egenerklæringsskjema

Det er ikke tegnet boligselgerforsikring
-
-
-

Boligens areal

Sjekk regulering / Sarpsborg kommune for mulig bebyggelse

Adkomst

Kjør over Karlsløybrua, følg veien rett frem gjennom første
kryss. Ta deretter første vei til venstre ved postkassestativ,
og følg da vei gjennom bommen mot Ilebukta. Tomten
dukker opp på venstre side - opp i skråningen.
Det vil bli skiltet med visningsskilter ved
fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere
veibeskrivelse.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 100 000 pr. 05.05.23 Formuesverdi som sekundærbolig kr. pr. 05.05.23 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Tomten er omfattet av arealplan D 201202 . Kystsoneplan
2015-2026. Deler ligger innenfor 100-meters sonen.

Delareal 11 m
Arealbruk Bebyggelse og anlegg,Nåværende

Delareal 3 m
Arealbruk LNFR areal for spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse, mv,Nåværende


Delareal 1 615 m
Arealbruk Fritidsbebyggelse,Framtidig
Områdenavn F10

https://www.arealplaner.no/3003/dokumenter/10395/02%20Bestemmelser.pdf

Sett deg nøye inn i bestemmelser vedr bebyggelse, og avklar
eventuelt med kommunen hvilke hovedregler som
gjelder for denne tomten.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 91 66 26 22 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Forkjøpsrett

Ingen

Adresse og matrikkel

Ilebukta 20, 1706, Sarpsborg, Gnr. 1133 bnr. 207 i Sarpsborg kommune

Oppdragsnummer

194-23-0021

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Holmskau & Partners sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.