Åram

HAKALLESTRANDA - Unik sjanse! Moderne rorbu heilt i strandkanten.

Hakallestranda , 6149 Åram

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Andre Kragset
Andre Kragset Eigedomsmeklar MNEF
Type / Eierform Hytte / Selveier
Primærrom 54 m²
Bruksareal 97 m²
Tomt 317 m² / Eiet tomt
Oppholdsrom 1
Soverom 2
Byggeår 2013
Gårdsnummer 146
Bruksnummer 17
Energimerking D
FINN.no 308303896
Sist endret 21.09.2023 13:15
Prisantydning 1 990 000,-
Totalpris 2 050 820,-

Beregnet totalkostnad

1 990 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 49 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 990 000,-)) 9 900,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 60 820,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 050 820,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innhold

Rorbua er over 2 plan og inneheld:
Hovudetasje:
Stove/kjøkken og 2 soverom.
Underetasje:
Hall, toalettrom, teknisk rom og naustrom.

Utstyr

Jets vakumtoalett
Solcelleanlegg

Standard

Rorbua held normalt god standard utfrå byggeår og tilhøva elles.
Sjå tilstandsrapport vedlagt i prospekt for utvida informasjon.

Kjøkken:
Moderne og praktisk kjøkken.
Koketopp med gass.

Stove:
Romsleg stove i tilknyting til kjøkken. Flott fjordutsikt.

Toalettrom:
Enkelt toalettrom med Jets vakumtoalett.

Soverom:
Det er 2 soverom i rorbua.

Innvendige overflater:
Golv:
I hovudsak furugolv i bebuelsesrom.
Veggar:
I Hovudsak smartpanel.
Himling:
I hovudsak MDF-trepanel.

Beliggenhet

Eigedomen ligg fantastisk til heilt i fjøresteinane på ville og vakre Hakallestranda.
Her kan ein nyte sol til siste stråle når ho går i havet store delar av året.
Kort veg til besøksgarden Hakallegarde. Kort veg til den kritkvite badestranda Sandviksande og dei mange merka turløypene i området.

Løpende kostnader

Kommunale avgifter, forsikring og liknande.

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport frå takstmann er desse elementa gjeve tilstandsgrader 2 og 3:
-Utvendig > Utvendige trapper
-Tekniske installasjoner > Vannledninger
-Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
-Utvendig > Nedløp og beslag
-Utvendig > Vinduer
-Innvendig > Overflater
-Innvendig > Radon
-Innvendig > Innvendige trapper
-Innvendig > Innvendige dører
-Innvendig > Andre innvendige forhold
-Kjøkken > Avtrekk > Stue/kjøkken
-Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Toalettrom
-Tomteforhold > Drenering
-Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter

I tilstandsrapport frå takstmann er desse elementa gjeve tilstandsgrader IU:
-Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
-Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg

Sjå tilstandsrapport vedlagt i prospekt for utvida informasjon

Boligens areal

Primærrom: 54 kvm, Bruksareal: 97 kvm

Underetasje:
Bruksareal: 56 m².
Primærrom: 13 m². Desse roma er oppgjeve som primærrom: Hall og toalettrom

Fyrste etasje:
Bruksareal: 41 m².
Primærrom: 41 m². Desse roma er oppgjeve som primærrom: Stove/køkken og 2 soverom.

Eigedomen er ikkje oppmålt av meklar. Oppgjeve areal er henta frå rapport frå takstmann.
Det er bruken av romet på befaringstidspunktet som avgjer om romet vert definert som P-ROM eller S-ROM.
Dette betyr at romet både kan være i strid med byggteknisk føresegn og mangle godkjenning i kommunen for den aktuelle bruken, utan at dette vil få betydning for takstmannen sitt val.

Adkomst

Tinglyst vegrett og parkeringsrett på naboeigedomen.

Tomt

Areal: 317 kvm, Eierform: Eiet tomt

Garasje / Parkering

Tinglyst rett til parkering på naboeigedom.

Byggemåte

Rorbua er oppført i mur/betong og tre.
Sjå rapport frå takstmann for utvida informasjon om bustaden sin bygge og konstruksjonsmåte.

Ferdigattest / brukstillatelse

Ferdigattest er datert 07/05-2013

Adgang til utleie

Dette er ein sjølveigd eigedom og kan i si heilheit fritt utleigast.

Oppvarming

Vedfyring. Ikkje innlagt straum.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter D

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Det er ikkje innlagt straum i rorbua og det er difor ikkje straumforbruk.
Det er installert solceller og 12v anlegg.

Formuesverdi

Formuesverdi som sekundærbolig kr. pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eigedomen ligg i LNF område(ikkje regulert).
Kommuneplan kan sjåast på kommunen sine heimesider eller på meklar sitt kontor.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Rettigheter på 1511-145/2, 1511-146/7

Rettigheter i eiendomsrett
2015/580687-2/200  Best. om vann/kloakkledn.  
26.06.2015  rettighetshaver:Knr:1511 Gnr:146 Bnr:17  
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Gjelder denne registerenheten med flere

Rettigheter på 1511-145/2, 1511-146/7
Rettigheter i eiendomsrett
2015/580687-3/200  Bestemmelse om veg  
26.06.2015  rettighetshaver:Knr:1511 Gnr:146 Bnr:17  

Gjelder denne registerenheten med flere
 
Rettigheter på 1511-145/2
Rettigheter i eiendomsrett
2015/580687-4/200  Bestemmelse om parkering  
26.06.2015  rettighetshaver:Knr:1511 Gnr:146 Bnr:17

Uttdrag av det tinglyste dokumentet ligg vedlagt i prospektet.

Vei/vann/avløp

Parkering og tilkomst på naboeigedom. Ikkje innlagt vatn. Avløp til jets tank og gråvatn til sjø.
Tinglyst rett til å føre vatn, straum, tele avløp og liknande over gnr. 145 bnr. 2 og gnr. 146 bnr. 7.
 Sjå takst for utvida informasjon.

Tilbehør

Vi gjer spesielt merksam på at bustaden sitt lausøyre og tilbehør ikkje inngår i handelen med mindre dette er spesifisert i prospektet.
Kvitevarer som ikkje er integrert i innreiing inngår ikkje dersom det ikkje er spesifisert. Fastmontert og innebygd kjøkken- og baderomsinnreiing fyl bustaden.
Med mindre anna er spesifisert gjeld NEF si normgjevande liste over lausøyre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 47 80 85 85 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Eigedomen er ikkje oppmålt av meklar. Oppgjeve areal, både innvendig og utvendig er henta frå rapport frå takstmann.
Salsoppgåva er basert på seljar sine opplysningar gjeve til takstamann, meklar og opplysningar innhenta frå kommunen og andre offentlege kjelder.
Interessentar oppmodast til å undersøkje eigedomen godt, gjerne saman med sakkyndig, før bod vert gjeve. Det er ikkje kontollert at tomtegensene stemmer med dei grensene som er fysisk satt.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Hakallestranda, 6149, Åram, Gnr. 146 bnr. 17 i Vanylven kommune

Oppdragsnummer

196-23-0037

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salsoppgåva ligg det tilstandsrapport frå takstmann, egenerklæringsskjema frå seljar og nabolagsprofil.
Alle interessentar vert oppmoda til å setje seg inn i dei framlagde dokumenta før dei gjev inn bod.
Vi gjer merksam på at det er Kragset & Partners sine standard kjøpekontrakter vert nytta i handelen dersom det ikkje vert avtalt noko anna før handel har komt i stand.
Alle innhenta og kontrollerte innhenta dokument vert vedlegg til kjøpekontrakta.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.