Åram

Einebustad/fritidsbustad på vakre Hakallestranda - Flott havutsikt - Stor tomt - Moglegheit for å leige båtplass

Hakallestranda 175 , 6149 Åram

VISNINGER

30. september lørdag kl. 13:00-14:00

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Andre Kragset
Andre Kragset Eigedomsmeklar MNEF

NABOLAGSPROFIL

74%

eier sin egen bolig

50%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

51%

har bolig på over 120 kvm

24%

er barnefamilier

46%

er gift

Type / Eierform Enebolig / Selveier
Primærrom 104 m²
Bruksareal 148 m²
Tomt 2 150 m² / Eiet tomt
Oppholdsrom 2
Soverom 5
Byggeår 1954
Gårdsnummer 149
Bruksnummer 9
Energimerking G
FINN.no 319730772
Sist endret 25.09.2023 15:18
Prisantydning 1 350 000,-
Totalpris 1 399 970,-

Beregnet totalkostnad

1 350 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 33 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 350 000,-)) 15 050,- (Boligkjøperpakke (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 49 970,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 399 970,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Velkomen til Hakallestranda 175!

Ein innhaldsrik og flott einebustad/fritidseigedom med fantastisk beliggenheit på vakre Hakallestranda!
Her har ein fantastisk utsikt mot det mektige storhavet og Stadhalvøya i vest og kan sjå sola gå i havet store delara av sommaren.
Eigedomen ligg like ved den populære besøksgarden Hakallegarden, småbåthamn og den flotte Sandviksanden.
Moglegheit for å leige båtplass i hamna.

Bustaden er velhalden og seinare år er mellom anna taket lagt om og det elektriske har blitt oppgradert.
Bustaden er særs innhaldsrik med heile 5 soverom, 2 stover, og godt med bodplass. Her er det plass til heilefamilien.
I tillegg til huset har ein eit tidlegare driftsbygg som i dag er nytta som lager, her er moglegheitene store.

Innhold

Bustaden er over 3 plan og inneheld:
Hovudetasje:
Vindfang, bad, gang, soverom, 2 stover og kjøkken.
Andre etasje:
Gang, 4 soverom og kott.
Underetasje:
Vaskerom, verkstad og boder.

I tillegg har ein det tidlegare driftsbygget som i dag er nytta som lager.

Standard

Bustaden held normalt god standard utifrå byggeår og tilhøva elles. Framstår som velhalden.
Mellom anna nytt elektrisk anlegg og yttertekke på tak.
For utvida informasjon om bustaden sin standard sjå tilstandsrapport vedlagt i prospektet.

Beliggenhet

Eigedomen ligg fantastisk til i Sandvika på Hakallestranda.
Her kan ein nyte solnedgangar i Stadhavet like utanfor stoveglaset.
Like ved den populære besøksgarden Hakallegarden, Sandviksanden og småbåthamn.
Ca 4-5 minutt til daglegvarebutikk.
Kort veg til fantastisk turterreng.

Berre ein times biltur frå Vestkapp, Hoddevika, Ervika, Harpefossen skisenter for å nemne noko.
Her er ein midt i smørauget med fantastisk vill og vakker natur rundt seg.

Løpende kostnader

Kommunale avgifter, eigedomsskatt, renovasjon, forsikring, straumforbruk og liknande.

Forsikring

Granne

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport frå takstmann er desse elementa gjeve tilstandsgrader 2 og 3:
-Utvendig > Vinduer
-Innvendig > Innvendige trapper
-Våtrom > Generell > Vaskekjeller/WC
-Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad
-Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold
-Tomteforhold > Forstøtningsmurer
-Tomteforhold > Terrengforhold
-Utvendig > Nedløp og beslag - 2
-Utvendig > Veggkonstruksjon
-Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
-Utvendig > Vinduer - 2
-Utvendig > Dører
-Utvendig > Dører - 2
-Utvendig > Utvendige trapper
-Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
-Innvendig > Radon
-Innvendig > Pipe og ildsted
-Innvendig > Rom Under Terreng
-Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Vaskekjeller/WC
-Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad
-Våtrom > Overflater Gulv > Bad
-Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
-Tekniske installasjoner > Vannledninger
-Tekniske installasjoner > Avløpsrør
-Tekniske installasjoner > Varmesentral
-Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
-Tomteforhold > Drenering
-Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
-Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
-Tomteforhold > Septiktank-

I tilstandsrapport frå takstmann er desse elementa gjeve tilstandsgrader IU:
-Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad
-

Sjå tilstandsrapport vedlagt i prospekt for utvida informasjon

Boligens areal

Primærrom: 104 kvm, Bruksareal: 148 kvm

Underetasje:
Bruksareal: 42 m².
Primærrom: 0 m².

Fyrste etasje:
Bruksareal: 57 m².
Primærrom: 57 m². Desse roma er oppgjeve som primærrom: Vindfang, bad, gang, kjøkken, 2 stover og soverom

Andre etasje:
Bruksareal: 49 m².
Primærrom: 47 m². Desse roma er oppgjeve som primærrom: Gang og 4 soverom

Tidlegare driftsbygg
underetasje:
Bruksareal: 46 m².
Primærrom: 0 m².

Fyrste etasje:
Bruksareal: 56 m².
Primærrom: 0 m².

Eigedomen er ikkje oppmålt av meklar. Oppgjeve areal er henta frå rapport frå takstmann.
Det er bruken av romet på befaringstidspunktet som avgjer om romet vert definert som P-ROM eller S-ROM.
Dette betyr at romet både kan være i strid med byggteknisk føresegn og mangle godkjenning i kommunen for den aktuelle bruken, utan at dette vil få betydning for takstmannen sitt val.

Adkomst

Eigedomen har tilkomst frå fylkesvegen via privat felles innkjørsle med tinglyst bruksrett.

Tomt

Areal: 2 150 kvm, Eierform: Eiet tomt

Garasje / Parkering

Parkering på tunet.

Byggemåte

Bustaden er oppført i mur/betong og tre.
Sjå rapport frå takstmann for utvida informasjon om bustaden sin bygge og konstruksjonsmåte.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det vert ikkje utferda ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998. jfr. plan- og bygningslova §21-10, femte ledd.

Det finns ikkje teikningar eller ferdigattest/bruksløyve på bygga på eigedomen i kommunale arkiv, meklar får difor naturleg nok ikkje kontrollert om rominndeling/bruk samsvarar med eventuelt omsøkt bruk. Oppføring av bustad før Plan- og Bygningslova trådte i kraft i 1965, var ikkje underlagt søknadsplikt. For slike bygg føreligg det difor verken byggeløyve eller bruksløyve/ferdigattest. Dette medfører sjølvsagt ikkje at slike bygg er å ansjå som ulovlege pr. i dag Det vert ikkje utferda ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998. jfr. plan- og bygningslova §21-10, femte ledd.

Adgang til utleie

Dette er ein sjølveigd eigedom og kan i si heilheit fritt utleigast.

Oppvarming

Elektrisk hovudoppvarming.
Vedfyring.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter G

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 2 970 pr. år Kommunale avgifter omfattar renovasjon, feiing/tilsyn og slamtøming. Eigedomen betalar pr i dag som fritidseigedom. Det er ikkje eigedomsskatt i Vanylven kommune pr. 2023.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 313 387 pr. 31.12.21 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 1 128 191 pr. 31.12.21 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen  er regulert til X. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

1922/900091-1/57  Utskifting 18.02.1922 
 Overført fra: 1511-149/3
Gjelder denne registerenheten med flere


1963/393-1/57  Bestemmelse om veg 15.02.1963 
Overført fra: 1511-149/3
Gjelder denne registerenheten med flere

1964/2346-1/57  Bestemmelse om veg 25.07.1964 
Overført fra: 1511-149/3
Gjelder denne registerenheten med flere

1988/971-1/57  Erklæring/avtale 12.02.1988 
rettighetshaver:Knr:1511 Gnr:150 Bnr:3  
Bestemmelse om veg
Overført fra: 1511-149/3
Gjelder denne registerenheten med flere

1991/3360-1/57  Erklæring/avtale 20.09.1991 
Rettighetshaver
SANDE KOMMUNE
Bestemmelse om regulering av innsjø/vann/elv
Overført fra: 1511-149/3
Gjelder denne registerenheten med flere

1992/3598-1/57  Bruksrett 14.09.1992 
Avtale om varande bruksrett til grunn for nedlegging og
drift av vassleidning m.v. for Bergsnes vassverk.
Overført fra: 1511-149/3
Gjelder denne registerenheten med flere

Vei/vann/avløp

Eigedomen er tilknytt offentleg vatn, avløp til septik med kommunal tømmeordning. Felles privat vegtilkomst frå fylkesvegen med tinglyst vegrett.

Tilbehør

Vi gjer spesielt merksam på at bustaden sitt lausøyre og tilbehør ikkje inngår i handelen med mindre dette er spesifisert i prospektet.
Kvitevarer som ikkje er integrert i innreiing inngår ikkje dersom det ikkje er spesifisert. Fastmontert og innebygd kjøkken- og baderomsinnreiing fyl bustaden.
Med mindre anna er spesifisert gjeld NEF si normgjevande liste over lausøyre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 47 80 85 85 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Eigedomen er ikkje oppmålt av meklar. Oppgjeve areal, både innvendig og utvendig er henta frå rapport frå takstmann.
Salsoppgåva er basert på seljar sine opplysningar gjeve til takstamann, meklar og opplysningar innhenta frå kommunen og andre offentlege kjelder.
Interessentar oppmodast til å undersøkje eigedomen godt, gjerne saman med sakkyndig, før bod vert gjeve. Det er ikkje kontollert at tomtegensene stemmer med dei grensene som er fysisk satt.
Noværande eigar disponerer båtplass i småbåthamna like nedom eigedomen og kjøpar vil få moglegheit til å leige denne.
Tidlegare driftsbygg vert ikkje fullstendig rydda/nedvaska og det lausøyre som befinn seg i dette bygget ved overtaking tilfell kjøpar dersom ikkje anna er uttrykkelig avtalt.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Hakallestranda 175, 6149, Åram, Gnr. 149 bnr. 9 i Vanylven kommune

Oppdragsnummer

196-23-0040

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salsoppgåva ligg det tilstandsrapport frå takstmann, egenerklæringsskjema frå seljar og nabolagsprofil.
Alle interessentar vert oppmoda til å setje seg inn i dei framlagde dokumenta før dei gjev inn bod.
Vi gjer merksam på at det er Kragset & Partners sine standard kjøpekontrakter vert nytta i handelen dersom det ikkje vert avtalt noko anna før handel har komt i stand.
Alle innhenta og kontrollerte innhenta dokument vert vedlegg til kjøpekontrakta.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.