Syvde

Kombinert nærings og bustadeigedom med stort potensiale i Syvde sentrum - Fjordutsikt - Stor tomt - Garasje

Syvdefjordvegen 527 , 6140 Syvde

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Andre Kragset
Andre Kragset Eigedomsmeklar MNEF

NABOLAGSPROFIL

71%

eier sin egen bolig

50%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

65%

har bolig på over 120 kvm

15%

er barnefamilier

43%

er gift

Type / Eierform Enebolig / Selveier
Primærrom 146 m²
Bruksareal 388 m²
Bruttoareal 424 m²
Tomt 1 269 m² / Eiet tomt
Oppholdsrom 1
Soverom 4
Byggeår 1959
Gårdsnummer 88
Bruksnummer 62
FINN.no 313225265
Sist endret 28.09.2023 09:22
Prisantydning 2 000 000,-
Totalpris 2 068 720,-

Beregnet totalkostnad

2 000 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 50 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 000 000,-)) 17 550,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 68 720,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 068 720,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innhold

Bygget er over 2 plan og inneheld:
Hovudetasje:
Trappegang, entre, stove, kjøkken, bad/vaskerom, 4 soverom, 3 boder og omkledningsrom.
Underetasje:
Trappegang, wc, lager, kontor, garasje/bod og forretningslokale.(God takhøgde på ca 2,9m)

Standard

Eigedomen held normal standard utifrå byggeår og tilhøva elles, modernisering må påreknast.
Viser til næringstakst og tilstandsrapport som er vedlagt i komplett prospekt for utvida informasjon.

Beliggenhet

Eigedomen ligg flott til i Syvde sentrum med fantastisk utsikt ut Syvdsfjorden og mot dei mektige fjella ikring.
God eksponering mot hovudvegen for næringslokalet.
Skule og barnehage er omtrent næraste nabo. Kort gangavstand til butikkar, bensinstasjon og busstopp.
Kort veg til flott turterreng med fleire merka ruter i alle ferdigheitsklasser.
Ca 10 min til kommunesenteret Fiskå der ein finn fleire butikkar, lege, tannlege og andre offentlege tenestetilbod.

Løpende kostnader

Kommunale avgifter, vassavgift, forsikring, straumforbruk og liknande.

Forsikring

Eika Polisenummer: 6348859

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport frå takstmann er desse elementa gjeve tilstandsgrader 2 og 3:
-Innvendig > Overflater - 2
-Våtrom > Generell > Vaskerom
-Våtrom > Generell > Bad
-Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
-Utvendig > Taktekking
-Utvendig > Nedløp og beslag
-Utvendig > Veggkonstruksjon
-Utvendig > Vinduer
-Utvendig > Dører
-Utvendig > Dører - 2
-Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
-Utvendig > Utvendige trapper
-Innvendig > Overflater
-Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
-Innvendig > Radon
-Innvendig > Innvendige trapper
-Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
-Tekniske installasjoner > Vannledninger
-Tekniske installasjoner > Avløpsrør
-Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg

I tilstandsrapport frå takstmann er desse elementa gjeve tilstandsgrader IU:
-Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
-Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Vaskerom
-Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad

Sjå tilstandsrapport vedlagt i prospekt for utvida informasjon

Boligens areal

Primærrom: 146 kvm, Bruksareal: 388 kvm, Bruttoareal: 424 kvm

Underetasje:
Bruksareal: ca 220 m².
Primærrom: ca 20 m².Desse roma er oppgjeve som primærrom: Trappegang

Hovudetasje:
Bruksareal: 168 m².
Primærrom: 146 m². Desse roma er oppgjeve som primærrom: Trappegang/hall , entre, stove, kjøkken, bad, vaskerom og 4 soverom.

Eigedomen er ikkje oppmålt av meklar. Oppgjeve areal er henta frå rapportar frå takstmann. Areal i underetasje er omtretlig. Det er avvik mellom areal i næringstakst og tilstandsrapport, difor er tal frå tilstandsrapport nytta for bustaddelen sidan det er den nyaste rapporten.
Det er bruken av romet på befaringstidspunktet som avgjer om romet vert definert som P-ROM eller S-ROM.
Dette betyr at romet både kan være i strid med byggteknisk føresegn og mangle godkjenning i kommunen for den aktuelle bruken, utan at dette vil få betydning for takstmannen sitt val.

Adkomst

Eigedomen ligg inntil offentleg veg og har lett tilkomst.

Tomt

Areal: 1 269 kvm, Eierform: Eiet tomt

Garasje / Parkering

Parkering i eiga garasje eller på ved eigedomen.

Byggemåte

Bygga er oppført i mur/betong og tre.
Sjå rapportar frå takstmenn for utvida informasjon om bygga sin bygge og konstruksjonsmåte.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det finns ikkje teikningar eller ferdigattest/bruksløyve på bygga på eigedomen i kommunale arkiv, meklar får difor naturleg nok ikkje kontrollert om rominndeling/bruk samsvarar med eventuelt omsøkt bruk.
Oppføring av bustad før Plan- og Bygningslova trådte i kraft i 1965, var ikkje underlagt søknadsplikt. For slike bygg føreligg det difor verken byggeløyve eller bruksløyve/ferdigattest. Dette medfører sjølvsagt ikkje at slike bygg er å ansjå som ulovlege pr. i dag Det vert ikkje utferda ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998. jfr. plan- og bygningslova §21-10, femte ledd.

Adgang til utleie

Dette er ein sjølveigd eigedom og kan i si heilheit fritt utleigast.

Oppvarming

Elektrisk hovudoppvarming.
Varmepumpe luft-luft med innedel på stove.
Vedomn.

Energimerking


Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Ikkje oppgjeve
Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 5 485 pr. år Oppgjeven sum på kommunale avgifter omfattar avløp, feiing/tinsyn og renovasjon. Vatn vert fakturert frå Syvde vassverk. Eigedomen har reduserte kommunale avgifter pr. i dag sidan den er ubebudd, kjøpar må pårekne auke til fulle avgifter.

Formuesverdi

Formuesverdi er rekvirert men ikkje motteke.
Formuesverdi som primærbolig kr. pr. Formuesverdi som sekundærbolig kr. pr. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eigeodmen er omfatta av kommuneplan til 2020 - Arealdelen.
Kommuneplanen kan sjåast på kommunen sine heimesider eller på meklar sitt kontor.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser


1951/2566-1/57 Utskifting 24.12.1951 
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1955/208-1/57 Jordskifte 24.01.1955 
Gjelder denne registerenheten med flere


1959/1385-1/57 Erklæring/avtale 20.06.1959 
Bestemmelse om vann/kloakkledning
 
1998/5555-1/57 Leie av næringslokale 11.12.1998 
leietid: 5 År
fra dato: 30.11.1998
leie: NOK 90.000 Pr. År
Rettighetshaver:ASKELADDEN AS  
Org.nr: 980267024
Bestemmelser om forlengelse
Bestemmelser om regulering av leien
Med flere bestemmelser
Vil bli forsøkt sletta før overtaking sidan leigeavtalen ikkje lenger gjeld

1998/5556-1/57   ** Obligasjon i leierett  
11.12.1998 
BELØP: NOK 570.000
gjelder: LEIE AV NÆRINGSLOKALE 1998/5555-1/57
Panthaver:Sparebanken Vest  
Org.nr: 832554332
Vil bli forsøkt sletta før overtaking sidan leigeavtalen ikkje lenger gjeld

Vei/vann/avløp

Eigedomen ligg inntil offentleg veg, tilknytt offentleg avløp, vatn frå Syvde Vassverk

Tilbehør

Vi gjer spesielt merksam på at bustaden sitt lausøyre og tilbehør ikkje inngår i handelen med mindre dette er spesifisert i prospektet.
Kvitevarer som ikkje er integrert i innreiing inngår ikkje dersom det ikkje er spesifisert. Fastmontert og innebygd kjøkken- og baderomsinnreiing fyl bustaden.
Med mindre anna er spesifisert gjeld NEF si normgjevande liste over lausøyre og tilbehør.

Dødsbo

Eiendommen selges som et dødsbo, og arvingene har begrenset med kunnskap om boligens tilstand, da de aldri har bebodd den.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.
 
Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 47 80 85 85 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Eigedomen er ikkje oppmålt av meklar. Oppgjeve areal, både innvendig og utvendig er henta frå rapport frå takstmann.
Salsoppgåva er basert på seljar sine opplysningar gjeve til takstamann, meklar og opplysningar innhenta frå kommunen og andre offentlege kjelder.
Interessentar oppmodast til å undersøkje eigedomen godt, gjerne saman med sakkyndig, før bod vert gjeve. Det er ikkje kontollert at tomtegensene stemmer med dei grensene som er fysisk satt.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Syvdefjordvegen 527, 6140, Syvde, Gnr. 88 bnr. 62 i Vanylven kommune

Oppdragsnummer

196-23-0043

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salsoppgåva ligg det tilstandsrapport og næringstakst frå takstmann, egenerklæringsskjema frå seljar og nabolagsprofil.
Alle interessentar vert oppmoda til å setje seg inn i dei framlagde dokumenta før dei gjev inn bod.
Vi gjer merksam på at det er Kragset & Partners sine standard kjøpekontrakter vert nytta i handelen dersom det ikkje vert avtalt noko anna før handel har komt i stand.
Alle innhenta og kontrollerte innhenta dokument vert vedlegg til kjøpekontrakta.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.