Austefjorden

Småbruk i vakre Høydalen - Jaktrett - Fallrett

Ytre Høydalen 150 , 6110 Austefjorden

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Andre Kragset
Andre Kragset Eigedomsmeklar MNEF

NABOLAGSPROFIL

86%

eier sin egen bolig

50%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

50%

har bolig på over 120 kvm

32%

er barnefamilier

45%

er gift

Type / Eierform Landbrukseiendom / Selveier
Primærrom 121 m²
Bruksareal 172 m²
Tomt 271 955 m² / Eiet tomt
Oppholdsrom 3
Soverom 6
Byggeår 1927
Gårdsnummer 83
Bruksnummer 2
Energimerking F
FINN.no 316452372
Sist endret 26.09.2023 16:35
Prisantydning 1 990 000,-
Totalpris 2 055 970,-

Beregnet totalkostnad

1 990 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 49 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 990 000,-)) 15 050,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 65 970,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 055 970,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Velkomen til Ytre Høydalen 150!
Eit innhaldsrikt småbruk i vakre Austefjorden.
Bruket har stort potensiale og her ligg alt til rette for å oppfylle småbruksdraumen berre vel ein halvtimes tid frå Volda sentrum og Grodås.
Her kan du gjerne ha nokre småfe, eitpar høner og dyrke eigne grønnsaker.
Ein har i tillegg inntekter frå fallrettane.

På bruket har ein våningshus, tidlegare driftsbygg, dobbelgarasje, smie og ein har i tillegg halvparten av eit naust ved fjorden.
Bygga har normal stand utifrå byggeår og tilhøva elles. Sjå tilstandsrapport/takst for utvida informasjon.

Innhold

Ein innhaldsrik eigedom som består av mellom anna våningshus, tidlegare driftsbygg, dobbelgarasje med meir.

Våningshuset er over 3 plan i tillegg til mørkeloft og inneheld:
Underetasje:
Lagerareal
Hovudetasje:
Vindfang, bad, kjøkken, 2 soverom og 2 stover.
Andre etasje:
Gang, kjøkken stove, stove/soverom og stoverom.

Tidlegare driftsbygg oppført kring 1924.
Bygget har eit bruttoareal på kring 310 kvm BTA er over 4 plan og inneheld:
Underetasje:
Gjødselkjellar
Fyrste etasje:
Sauefjøs og kufjøs mm.
Andre etasje:
Låve/høystål og 2 siloar.
Loft:
Køyrebru og verkstad.

Dobbelgarasje oppført kring 1987.
Garasjen er på eit plan, har eit areal på kring 48 kvm BTA og er eit stort rom med 2 garasjeportar.

Hønsehus/smie oppført kring 1945.
Bygget er på eit plan og har vore nytta som hønsehus i siste tida.

Halvpart av naust oppført kring 1985.
Naustet er sameige med nabogarden, har eit areal på kring 37 kvm BTA og har plass til båt og vegn.

Standard

Bustaden og dei øvrige bygga held normal standard utifrå byggeår og tilhøva elles, Oppussing/renovering må påreknast.
Sjå vedlagt tilstandsrapport og landbrukstakst for meir detaljert informasjon om standard.

Beliggenhet

Eigedomen ligg flott til i Høydalen med utsikt over dalen.
Roleg og triveleg og berre vel ein halvtimes køyretur frå Volda sentrum og Grodås.
Kort veg til flott turterreng med turar for alle ferdigheitsnivå.

Løpende kostnader

Kommunale avgifter, eigedomsskatt, renovasjon, forsikring, straumforbruk og liknande.

Forsikring

Gjensidige

Tilstandsgrader (TG2/TG3) fra tilstandsrapport:

I tilstandsrapport frå takstmann er desse elementa gjeve tilstandsgrader 2 og 3:
-Utvendig > Vinduer i 2. etg.
-Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under balkonger
-Innvendig > Etasjeskille til 1. etg.
-Innvendig > Rom Under Terreng
-Innvendig > Kjellertrapp
-Våtrom > Generell > Bad
-Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
-Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
-Tekniske installasjoner > Bunnledning/avløp fra kjøkken
-Tekniske installasjoner > Varmtvannstank
-Utvendig > Taktekking
-Utvendig > Nedløp og beslag
-Utvendig > Veggkonstruksjon
-Utvendig > Veggkonstruksjon på tilbygg
-Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
-Utvendig > Vinduer
-Utvendig > Dører
-Innvendig > Overflater
-Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
-Innvendig > Radon
-Innvendig > Innvendige trapper
-Innvendig > Loftstrapp/stigetrapp
-Innvendig > Innvendige dører
-Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
-Tekniske installasjoner > Vannledninger
-Tekniske installasjoner > Avløpsrør
-Tekniske installasjoner > Ventilasjon
-Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg
-Tomteforhold > Drenering
-Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
-Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
-Tomteforhold > Andre tomteforhold
-Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
-Tomteforhold > Septiktank

I tilstandsrapport frå takstmann er desse elementa gjeve tilstandsgrader IU:
-Våtrom > Tilliggende konstruksjoner våtrom > Bad

Sjå tilstandsrapport vedlagt i prospekt for utvida informasjon

Boligens areal

Primærrom: 121 kvm, Bruksareal: 172 kvm

Våningshus
Underetasje:
Bruksareal: 51 m².
Primærrom: 0 m².

Fyrste etasje:
Bruksareal: 64 m².
Primærrom: 64 m². Desse roma er oppgjeve som primærrom: Entre, bad, kjøkken, 2 soverom og 2 stover.

Andre etasje etasje:
Bruksareal: 57 m².
Primærrom: 57 m². Desse roma er oppgjeve som primærrom: gangn, kjøkken, stove, stove/soverom og soverom.

Tidlegare dirfsbygg:
Fyrste etasje:
Bruttoareal: 120 m².
Primærrom: 0 m².

låve/høystål:
Bruttoareal: 120 m².
Primærrom: 0 m².

køyrebru:
Bruttoareal: 54 m².
Primærrom: 0 m².

Dobbelgarasje
Fyrste etasje:
Bruttoareal: 48 m².
Primærrom: 0 m².

Hønsehus/smie
Fyrste etasje:
Bruttoareal: 17 m².
Primærrom: 0 m²

Halvpart av naust
Fyrste etasje:
Bruttoareal: 37 m². .
Primærrom: 0 m².

Eigedomen er ikkje oppmålt av meklar. Oppgjeve areal er henta frå rapport frå takstmann.
Det er bruken av romet på befaringstidspunktet som avgjer om romet vert definert som P-ROM eller S-ROM.
Dette betyr at romet både kan være i strid med byggteknisk føresegn og mangle godkjenning i kommunen for den aktuelle bruken, utan at dette vil få betydning for takstmannen sitt val.

Adkomst

Eigedomen ligg inntil kommunal veg og har direkte tilkomst frå denne.

Tomt

Areal: 271 955 kvm, Eierform: Eiet tomt

Eigedomen har eit flott opparbeidd tun med plen, prydbeplantning, frukt og bærtre/busker.

Eigedomen sitt areal fordeler seg slik iflg gardskart:
Fulldyrka jord 14,5 dekar
Overflatedyrka jord: 0,9 dekar
Innmarksbeite: 9,3 dekar
Produktiv skog: 142,4 dekar
Anna markslag: 72,8 dekar
Bebygd mm.: 10,8 dekar
Ikkje kartlagt: 20,8 dekar

Garasje / Parkering

I eiga dobbelgarasje eller på tunet.

Byggemåte

Bustaden er oppført i mur/betong og tre.
Sjå rapport frå takstmann for utvida informasjon om bustaden sin bygge og konstruksjonsmåte.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det vert ikkje utferda ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998. jfr. plan- og bygningslova §21-10, femte ledd.
Det finns ikkje teikningar eller ferdigattest/bruksløyve på bygga på eigedomen i kommunale arkiv, meklar får difor naturleg nok ikkje kontrollert om rominndeling/bruk samsvarar med eventuelt omsøkt bruk. Oppføring av bustad før Plan- og Bygningslova trådte i kraft i 1965, var ikkje underlagt søknadsplikt. For slike bygg føreligg det difor verken byggeløyve eller bruksløyve/ferdigattest. Dette medfører sjølvsagt ikkje at slike bygg er å ansjå som ulovlege pr. i dag Det vert ikkje utferda ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998. jfr. plan- og bygningslova §21-10, femte ledd.

Adgang til utleie

Dette er ein sjølveigd eigedom og kan i si heilheit fritt utleigast.

Oppvarming

Elektrisk hovudoppvarming
Vedfyring

Energimerking

Oppvarmingskarakter Gul - Energikarakter F

Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Energiforbruk

Ikkje opplyst.
Energiforbruket vil variere fra husstand til husstand.

Kommunale avgifter

Kr. 688 pr. år Kommunale avgifter omfattar feiing/tilsyn. Eigedomsskatt kr. 1 470,- for 2023 Slamtøming og renovasjon vert fakturart frå Volda Ørsta Reinhaldsverk standard avgift er kr. 4 024,-, sjå www.vor.no for utvida informasjon.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 129 182 pr. 31.12.21 Formuesverdi som sekundærbolig kr. pr. 31.12.21 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eigedomen ligg i LNF område og er ikkje regulert.
Kommuneplan kan sjåast på kommunen sine heimesider eller på meklar sitt kontor.

Konsesjon / Odel

Eigedomen er konsesjonspliktig og pga. størrelsen er den også omfattet av reglar om bu- og driveplikt.
Kjøpar er sjølv ansvarelg for å søke om og få innvilga konsesjon, herunder å betale handsamingsgebyret (ca kr. 5000,-).
Dersom konsesjon vert nekta er det kjøpar som har konsesjonsrisikoen. Kjøpar risikerer å berte pålagd å selje eiedomen til nokon som kan få konsesjon. I slike tilfelle skal likevel seljar haldast skadeslaus og eigedomen vert overteken på avtalte vilkår seinast innan 2 månadar etter at det føreligg avslag fyrste på konsesjonssøknad. Endring av overtakingsdato utover det som er nemnt over skjer etter avtale mellom partane og skal skriftleg stadfestast overfor meklar.
Meklar gir kjøpar nødvendig hjelp til utforming av konsesjonssøknaden.
Eigedomen er ikkje odlingsjord då kravet til dette er minimum 35 dekar dyrka areal eller over 500 dekar produktiv skog.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

1947/942-1/57  Elektriske kraftlinjer 19.07.1947 
Gjelder denne registerenheten med flere
2000/4810-141/57   ** Diverse påtegning  14.11.2000 
Rettshavar:
TUSSA NETT AS
 
1959/104-3/57  Utskifting 14.01.1959 
Gjelder denne registerenheten med flere

1959/2837-2/57  Utskifting 04.12.1959 
Gjelder denne registerenheten med flere

1960/429-1/57  Utskifting 22.02.1960 
Gjelder denne registerenheten med flere

1961/391-1/57  Utskifting 16.02.1961 
Gjelder denne registerenheten med flere

1972/1206-1/57  Bestemmelse om vannrett 11.04.1972 
Rettighetshaver
Høydal vassverk

1972/1239-2/57  Erklæring/avtale 14.04.1972 
Bestemmelse om felles vannverk/ledning
Rettighetshaver
Høydal vassverk
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1974/4598-1/57  Føderåd 05.11.1974 
RETTIGHETSHAVER: BERG GJERTRUD

1976/4598-1/57  Utskifting 28.10.1976 
Grensegangssak
Gjelder denne registerenheten med flere

1991/4505-2/57  Erklæring/avtale 22.11.1991 
BEST. OM BRUKSRETT OG / ELLER DISPOSISJONSRETT
RETTIGHETSHAVER: BERG SOLVEIG OG HÅKON
TIL BOLIGHUSET

1998/472-2/57  Festekontrakt - vilkår 06.02.1998 
festetid: 40 år
Gjelder matrikkelenhet: Knr:1577 Gnr:83 Bnr:2 Fnr:1

1998/473-1/57  Rettighet 06.02.1998 
Rettighetshaver:HEIDELVA KRAFTVERK AS  
Org.nr: 979391188
LEIEAVTALE
Leietid 30 år
Fra dato 01/10/1997
Bestemmelser om forlengelse
Nærare best. om leigevederlag
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2007/904049-1/200   ** Pantedokument i rettighet 07.11.2007 
 BELØP: NOK 3.000.000
gjelder: RETTIGHET 1998/473-1/57
Panthaver:SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE  
Org.nr: 937899785
 
2021/139749-1/200   ** Pant i rettighet 03.02.2021 21:00 
BELØP: NOK 3.000.000
gjelder: RETTIGHET 1998/473-1/57
Panthaver:Sparebanken Møre  
Org.nr: 937899319

2009/250256-1/200  Rettighet 06.04.2009 
Rettighetshaver:HØYDAL ELEKTRISITETSVERK AS  
Org.nr: 893200142
Gjelder fallrettigheter for Storelva, Sætreelva, Øggardselva, Feirdalselva og Osvatn.
Gjelder mellom kote 5 og kote 55 i Høydalselva
Gjelder mellom kote 55 og kote 146 i Sætreelva og Heidaelva
Gjelder mellom kote 68 og 700 i Øggardselva
Gjelder mellom kote 300 og 565 ved Osvatnet
Gjelder mellom kote 300 og 486 i Feirdalselva
Rett til atkomst i forbindelse med vedlikehold m.m.
Avtalen gjelder i 40 år
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere
 
2011/282382-1/200  Jordskifte 11.04.2011 
Gjelder denne registerenheten med flere

2014/794124-1/200  Erklæring/avtale 18.09.2014 
Rettighetshaver:Statnett SF  
Org.nr: 962986633
Bestemmelse om bygging og drift av 420 kV-ledning Ørskog - Sogndal
Med flere bestemmelser

Vei/vann/avløp

Vatn frå brønn, avløp til septik, kommunal veg til tunet.

Tilbehør

Vi gjer spesielt merksam på at bustaden sitt lausøyre og tilbehør ikkje inngår i handelen med mindre dette er spesifisert i prospektet.
Kvitevarer som ikkje er integrert i innreiing inngår ikkje dersom det ikkje er spesifisert. Fastmontert og innebygd kjøkken- og baderomsinnreiing fyl bustaden.
Med mindre anna er spesifisert gjeld NEF si normgjevande liste over lausøyre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Megler gjør særlig oppmerksom på at selger ikke har bebodd den eiendom som legges ut for salg i nyere tid. Selger har derfor ikke spesifikk kunnskap om eiendommen, og har i begrenset grad kunnet supplere og/eller kontrollere opplysningene i denne salgsoppgaven. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, helst med bistand av teknisk sakkyndig.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 47 80 85 85 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Sjå utvida informasjon om inntekter vedrørande fallrettar i vedlagt landbrukstakst.

Eigedomen vert ikkje fullstendig rydda/nedvaska. Det lausøyre som befinn seg på eigedomen ved overtaking tilfell kjøpar dersom ikkje anna er uttrykkelig avtalt.

Eigedomen er ikkje oppmålt av meklar. Oppgjeve areal, både innvendig og utvendig er henta frå rapport frå takstmann.
Salsoppgåva er basert på seljar sine opplysningar gjeve til takstamann, meklar og opplysningar innhenta frå kommunen og andre offentlege kjelder.
Interessentar oppmodast til å undersøkje eigedomen godt, gjerne saman med sakkyndig, før bod vert gjeve. Det er ikkje kontollert at tomtegensene stemmer med dei grensene som er fysisk satt.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Ytre Høydalen 150, 6110, Austefjorden, Gnr. 83 bnr. 2 i Volda kommune

Oppdragsnummer

196-23-0048

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salsoppgåva ligg det tilstandsrapport og landbrukstakst frå takstmann, egenerklæringsskjema frå seljar og nabolagsprofil.
Alle interessentar vert oppmoda til å setje seg inn i dei framlagde dokumenta før dei gjev inn bod.
Vi gjer merksam på at det er Kragset & Partners sine standard kjøpekontrakter vert nytta i handelen dersom det ikkje vert avtalt noko anna før handel har komt i stand.
Alle innhenta og kontrollerte innhenta dokument vert vedlegg til kjøpekontrakta.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.