Moss

Rosenvinge Park - Sydvendt toppleilighet! Unik leilighet med ferdigstillelse i februar.

Rosenvinge Park T4 H0803 Resalg , 1523 Moss

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Andreas Thoring
Andreas Thoring Partner / Eiendomsmegler MNEF
Type / Eierform Leilighet / Selveier
Primærrom 92 m²
Bruksareal 98 m²
Oppholdsrom 1
Soverom 2
Byggeår 2021
Gårdsnummer 2
Bruksnummer 2929
FINN.no 139373220
Sist endret 29.11.2020 12:01
Prisantydning 6 640 000
Totalpris 6 648 587

Beregnet totalkostnad

6 640 000,- (Prisantydning) Omkostninger 5 000,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 200 000,-)) 202,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) -------------------------------------------------------- 8 587,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 6 648 587,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Oppdragsnummer

20-19-0001

Eiendom

Rosenvinge Park T4 H0803 Resalg
Gnr. 2 bnr. 2929 i Moss kommune

Boligtype og byggeår

Leilighet Selveier, oppført i 2021
Primærrom: 92 kvm, Bruksareal: 98 kvm

Areal

Primærrom: 92 kvm, Bruksareal: 98 kvm

Tilvalg

Det er gjort følgende tilvalg for ca. kr. 210 000,-, som er inkludert i kjøpesummen:
Lading for elbil.
Downlights i stue, kjøkken, bad og gangarealer.
Induksjonstopp på kjøkkenet.
"Lofooten" bred ekeparkett.
Vegger males, i samtlige rom, males i farge "Tudor".
Flismosaikk på hovedbadet.
Vinduer får utvendig screens - elektriske.
Vegger mellom rom og gangareal er ekstra isolerte .
Taket i gangareal er senket.
32 amp kurs i lagt gulv og ført til kjøkkenøy.
3 uttak for lamper i himling over kjøkkenøy.

Beliggenhet

Fra Rosenvinge Park ligger alle veier åpne for å ta deg raskt fram, om du elsker å reise. Med E6 kun noen rundkjøringer unna, tar du deg til Oslo med bil i løpet av en drøy halvtime.
Foretrekker du å kjøre kollektivt, er det hyppige buss - og togavganger å velge i. Innen en radius på 200 meter ligger to bussholdeplasser med stopp for samtlige bussruter.
På Høyda er handelsmulighetene unike, med forretninger liggende på rekke og rad. For ikke å glemme Rygge Storsenter, med sine mer enn 40 butikker, "rett borte i gata" en kort sykkeltur unna.
Moss sentrum er inne i en spennende utvikling, hvor du finner en rekke urbane og kulturelle tilbud i tillegg til de mange shoppingmulighetene sentrum kan friste med. Herfra tar du deg kjapt til bystranda, Sjøbadet, på varme sommerdager - eller om du heller frister fiskelykken fra brygga ved kanalen for å sjekke om makrellen er på hugget!
Lilleeng Helsepark, inne på Rosenvinge Parks område, ble etablert i 2016 og består av tannlege, fastlege, kardiolog, gynekolog, plastikkirurg, psykolog, psykiater, bedriftshelsetjeneste, apotek, fysikalsksenter, fottepeut, hudpleie,
frisør og treningssenter.
Dersom du foretrekker å få maten servert på tallerken, vil Restaurant Ro beliggende inne i parken, servere alt fra pizzaer til ulike grillretter med gode og fyldige sauser.

Byggemåte

Bygningen utføres med bærekonstruksjon i betong og stål, plassbygd og/eller prefabrikerte elementer. Fasadene utføres hovedsaklig som luftet pussfasade og/eller fibersementplater med innslag av panel ved balkongvegger. Balkonggulv er å anse som utvendig konstruksjon. Drypp fra overliggende balkong og rekkverk må påregnes ved regnvær. Rekkverk utformes i glass og metall. Det tilbys innglassing av deler av balkong som tilvalg. Balkonger utføres enten i stål med impregnert furu på gulv, eller som betong med synlig ubehandlet betongoverflate. Innvendige vegger utføres i hovedsak som stenderverk, kledd med gipsplater- Vegger mot naboleiligheter og trapperom vil ha overflate i sparklet om malt betong. Generelt får takkonstruksjonene isolasjon papp/folietekking på oversiden og nødvendig fall til sluk.

Innhold

Gang, bad med wc, bod/vaskerom, stue, kjøkken, 2 soverom og et ekstra wc-rom.

Parkering

Det etableres biloppstillingsplasser i felles garasjeanlegg under byggene. Det medfølger bruksrett til en garasjeplass
pr. leilighet i prosjektet.  Enkelte områder i parkeringskjeller kan bli avsatt til sykkelparkering. Fri kjørehøyde vil være min 2,1 meter. Stedvis langs vegger i kjøresone og langs vegger på deler av biloppstillingsplassene vil høyden kunne bli noe lavere og lokale nedforinger for tekniske installasjoner vil forekomme. Garasjeport leveres med utvendig kodelås og innvendig snortrekk, samt åpning fra mobiltelefon. Gjesteplasser etableres på terreng iht. reguleringsplan.

Fremdrift / forbehold

Selgers frist til å ha eiendommen klar til overtakelse er senest 3. kvartal 2020 under forutsetning av oppstart av byggearbeidene over bakken blir 1. kvartal 2019. Oppstartstidpunkt avhenger av offentlige myndigheters endelige godkjenning og omfanget av grunnarbeidene. En forskyving av oppstart av byggearbeidene til et senere kvartal i 2019 vil medføre en tilsvarende forskyvning for seneste tidspunkt for overtagelse.

Garantier

Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova. Ved kontraktens underskrift utsteder selger en bankgaranti for oppfyllelse av sine forpliktelser etter avtalen; jf bufl. § 12, pålydende 3 % av kjøpesum i byggeperioden frem til overtagelse. Beløpet økes deretter til 5 % av kjøpesummen og gjelder i fem år etter overtagelse.

Vei/Vann/Avløp

Offentlig vei, vann og avløp til eiendommen. Privat stikkledning frem til offentlig nett.

Salg av kontraktsposisjon

Dette prospektet beskriver salg av kontraktsposisjon for en konkret bolig under oppføring. Ny kjøper overtar selgers (førstegangskjøpers) rettigheter og plikter i henhold til opprinnelig kontrakt.
Ved kjøp av kontraktsposisjon må hovedkontrakten overtas med alle rettigheter og plikter, herunder betalingsvilkår og lovpålagte garantier. Opprinnelig kontrakt regulerer alle forhold knyttet til leveransen av boligen. Det forutsetter at kjøper grundig har gjennomgått den opprinnelige kjøpekontrakten, før bud inngis.
Handelen reguleres av kjøpekontrakt som inngås etter at kjøpstilbud på kontraktposisjonen er akseptert. Det tas forbehold om at utbygger aksepterer transport av opprinnelig kontrakt og at garantistiller godkjenner transport av garantien/e. Eventuelle forbehold som kjøper har tatt skal være avklart.
Dersom det er forbehold i det opprinnelige kontrakten som ikke er hevet ved inngåelse av kontrakt på kontraktsposisjonen, og utbygger gjør gjeldende ett eller flere av disse med den følge at opprinnelig kontrakt bortfaller, vil også kontrakten bortfalle. Eventuelle innbetalte midler tilbakebetales tillagt den til enhver tid gjeldende rente på klientkonto.
I tilfeller hvor det oppstår mangler eller forsinkelser i forhold til opprinnelig kontrakt, eller overlevering er av en slik art at kontrakten heves, vil kjøper kunne ha krav på tilbakebetaling av vederlaget som er betalt til selger i hovedkontrakten (utbygger), men ikke kjøpesummen for kontraktsposisjonen som er betalt til videreselgeren (førstegangskjøperen)
Skulle noe virke uklart - kontakt megler.

Utgifter på eiendommen

Fellesutgiftene for hver enkelt leilighet er stipulert til ca. kr. 39,-/ m2 pr. mnd. og vil dekke fellesutgifter til oppvarming, stell
av grøntarealene, snømåking, vedlikehold og pliktig service av heis, trappevask, felles strøm, forsikring, kabel TV/bredbånd, kommunale avgifter (eks. eiendomsskatt) og forretningsførsel. Eget budsjett vil være vedlegg til kontrakt og vil bli utlevert under
kontraktsmøte. Fellesutgiftene vil kunne variere ut i fra hvilke leveranser sameiene rekvirerer. Fellesutgifter for parkeringsplass i garasjeanlegg tilkommer med ca. kr. 200 pr. parkeringsplass og bod pr. mnd. For kjøpere som velger bort parkeringsplass
tilkommer fellesutgifter på ca. kr 50,- for sportsbod pr. mnd.

Ligningsverdi

Ligningsverdi er pt. ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt "primærbolig" (der boligeieren er folkeregistret bosatt) eller "sekundærbolig" (alle andre boliger man måtte eie). Ligningsverdien for primærboliger vil normalt utgjøre inntil ca. 30 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil ligningsverdien utgjøre 70 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Lov om hvitvasking.

Tinglysing av hjemmel

Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtagelse.

Omkostninger

Kr.     5.000,- (Dokumentavgift av tomteverdi 200.000,-)
Kr.   10.000,- (Likviditetsinnskudd)
Kr.       202,- (Panteattest kjøper)
Kr.       525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
Kr.       525,- (Tingl.gebyr skjøte)
-------------------------------------------------------
Kr. 16.372,- (Omkostninger totalt)
 --------------------------------------------------------
Kr. 6.656.372,- (Totalpris inkl. omkostninger)
NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Oppgjør

Det forutsettes at en delinnbetaling på kr. 580 000,-  ved transport av garanti siden det er innbetalt 10 % av kjøper 1. Innbetales ved kontraktsinngåelse til meglers klientkonto for prosjektet. Delinnbetaling fra kjøper forutsetter at selger har stilt garanti i henhold til bustadoppføringslova § 12. Alle renter på beløp innbetalt til meglers klientkonto tilfaller i sin helhet kjøper. Det kan ikke tas pant i kjøpt bolig for delinnbetalingen.
Hovedoppgjør (rest kjøpesum og omkostninger) skal innbetales til meglers klientkonto senest èn uke før overtagelse av eierseksjonen. Forsinkes betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelsen og 30 dager for øvrige avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve handelen og foreta dekningssalg av eiendommen.
1: Kontant ved kontraktsignering 10% av opprinnelig kjøpesum kr. 580.000,-
2: Betaling i forkant av overtagelse (resterende kjøpesum og omkostninger ihht. kjøpekontrakt (pluss evt. flere tilvalg): Kr. 6.076.372,-
Total innbetaling 1. og 2.: kr. 6.656.372,-
Det forutsettes at kjøper fremlegger bekreftelse på finansiering av kjøpet umiddelbart etter aksept av bud! Kjøpesummen med tillegg av alle omkostninger betales til meglers klientkonto dagen før overtagelse av eiendommen skal skje. Det gjøres oppmerksom på at megler er underlagt lov om hvitvasking som innebærer en plikt til å melde fra til Økokrim om evt.  mistenkelige transaksjoner.

Bustadoppføringsloven

Boligene selges i henhold til Bustadoppføringslova som regulerer kjøpers rettigheter og plikter ved avtale om oppføring av
bolig og kjøp av fast eiendom der bygningen ikke er fullført når avtalen inngås. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjonssameiet og driften av dette.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: Andreas Thoring, Email: athoring@meglergaarden.no, SMS: 91 82 15 00 eller per fax til megler. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er inntatt på side 2 i budskjema.

Salgsoppgave

Salgsoppgaven er opprettet 16.10.2020 og utformet i hht Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.