Sperrebotn

Flott, solrik eneboligtomt på Augerød 3 - beliggende i en blindvei!

Fredriks vei 13 , 1591 Sperrebotn

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Vilde Svarstad Johnsen
Vilde Svarstad Johnsen Eiendomsmegler MNEF
Type / Eierform Boligtomt / Selveier
Tomt 685 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 23
Bruksnummer 87
FINN.no 156684655
Sist endret 13.10.2020 12:47
Prisantydning 1 100 000
Totalpris 1 143 172
Ligningsverdi 460 000,-

Beregnet totalkostnad

1 100 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 27 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 100 000,-)) 202,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 43 172,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 143 172,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Oppdragsnummer

20-19-0255

Eiendom

Fredriks vei 13
Gnr.23 Bnr.87 i Våler kommune

Boligtype og byggeår

Boligtomt Selveier

Beliggenhet

Det er rart med det; livet på landet synes å foregå i et roligere tempo. Setter du pris på de rolige, nedstressende stundene, skjønner du verdien av dette- det er rett og slett noe eget å bo tett på naturen! Selv om skog og mark er det som ligger nærmest boligene på Augerød, betyr ikke dette at du bor usentralt. Tvert imot! Skole og nærbutikk finner du faktisk i gangavstand via egen gang- og sykkelsti. For familier med små barn kan det være en stor fordel med barnehage på området.
Kun 5 minutters kjøring fra Mosseporten senter ligger Augerød hvor det de siste årene er blitt bygget i overkant av 150 boliger. Moss sentrum, Moss stasjon ligger kun 10 minutters kjøring unna . Forøvrig kun 5 minutters kjøring til Middagsåsen alpinsenter, et meget populært skisenter blant barna i vintersesongen. Augerød ligger rett ved skogen, og her er flotte turmuligheter, samt flere vann med fine bademuligheter. Kort vei til naturskjønne Vansjø som byr på en rekke aktiviteter både på sommer og vinterstid. Sommertid kan den by på fine opplevelser med båt, kano eller kajakk. Vinterstid er vannet vanligvis dekket med is og snø og kan by på skøyter eller skiturer.

Parkering

For boliger over 75 kvm skal det avsettes 2 biloppstillingsplasser à 18 kvm i henhold til gjeldende reguleringsplan.

Tomt

Tomten er på 685 kvm og ligger nest innerst i blindvei med gode sol- og lysforhold og utsyn mot syd og vest.
Tomtene er byggeklare med vei, vann og avløp til tomtegrense.
Utnyttelsesgrad på tomten er 30% BYA (bebygd areal).
Kjøper du tomt på Augerød kan du bygge akkurat hva du ønsker (innenfor reg. best.), enten det er et arkitekttegnet drømmehus eller et av kataloghusene fra Mesterhus. Den eneste betingelsen er du benytter Mesterbygg Moss AS til å sette opp huset.
Mesterbygg Moss er din garanti for en konkurransedyktig pris og trygg leveranse.

Vei/Vann/Avløp

Offentlig vei og avløp til tomten. Privat vann fra Våler vannverk til tomten.
Avgifter for tilknytning til avløp, Våler kommune og vann til Våler vannverk betales av kjøper.

Regulering

I henhold til reguleringsbestemmelser for Augerød 3.
Største mønehøyde 9 meter, BYA 30 %.
For boliger over 75 kvm skal det avsettes 2 biloppstillingsplasser à 18 kvm.

Veibeskrivelse

Fra Moss/E6 følger man veien mot Våler. Etter Rødsbroen tar man til venstre mot Elvestad. Etter ca. 500 meter ligger Augerød på høyre side. (2. avkjøring etter krysset). Ta første til venstre etter avkjøringen og følg veien, Augerødlia, 250 meter. Ta inn Fredriks vei til venstre. Etter 150 meter ta til venstre og deretter til høyre. Tomten ligger på høyre side.

Servitutter

Byggeklausul til Mesterbygg Moss AS, org.nr. 991 603 026 Klausulen gjelder også ved et event. videresalg og fremtidige eiere av tomten.

Utgifter på eiendommen

Tilknytningsavgift for avløp til Våler kommune er kr. 26.250,-. For 2020 er fast avløpsgebyr kr. 2.488,- pluss variabel kostnad kr. 37,86 pr kubikk.
Tilknytning til Våler vannverk AS er kr. 50.000,-. Fast vannavgift kr. 1.250,- pluss variabel kostnad kr. 22,50,- pr kubikk.
Standard helårs renovasjon fra Movar kr. 3.878,- pr år. Feie og tilsynsgebyr for 2020 kr. 742,- pr. pipeløp.
Våler kommune har eiendomsskatt på 4 promille.

Ligningsverdi

Ligningsverdi: kr 460 000 per 31.12.17

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Lov om hvitvasking.

Tinglysing av hjemmel

Dersom annet ikke avtales, sendes skjøte/hjemmelsdokument for tinglysing i etterkant av overtagelse.

Oppgjør

Det forutsettes at kjøper fremlegger bekreftelse på finansiering av kjøpet umiddelbart etter aksept av bud! Kjøpesummen med tillegg av alle omkostninger betales til meglers klientkonto dagen før overtagelse av eiendommen skal skje. Det gjøres oppmerksom på at megler er underlagt lov om hvitvasking som innebærer en plikt til å melde fra til Økokrim om evt.  mistenkelige transaksjoner.

Overtagelse

Etter avtale med selger.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven, og dekker all advokatbistand, skadetakster, og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikringen må tegnes senest på kontraktsmøtet.

Eiendommen selges som den er

Eiendommen selges i den stand som ved besiktigelsen (AS IS), jfr. Avhendingslovens § 3-9. Bestemmelsen medfører at selgers ansvar reduseres. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye før bud inngis - gjerne med bistand av fagmann

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: Vilde Svarstad Johnsen, Email: johnsen@meglergaarden.no, SMS: 99 12 60 50 eller per fax til megler. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er inntatt på side 2 i budskjema.

Salgsoppgave

Salgsoppgaven er opprettet 02.09.2019, redigert 11.03.2020 og utformet i hht Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007.
Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.