DILLING

Moss/Fuglevik - Boligtomt med sjøutsikt. Meget kort vei til strand og båthavn.

Fuglevikveien 58 , 1570 DILLING

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Christian Müller
Christian Müller Eiendomsmegler MNEF
Type / Eierform Boligtomt / Selveier
Tomt 946 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 187
Bruksnummer 405
FINN.no 187018712
Sist endret 18.11.2020 12:31
Prisantydning 4 200 000
Totalpris 4 320 672

Beregnet totalkostnad

4 200 000,- (Prisantydning) Omkostninger 2 800,- (Boligkjøperforsikring Pluss (valgfritt tillegg)) 105 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 200 000,-)) 202,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 120 672,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 4 320 672,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Oppdragsnummer

20-20-0349

Eiendom

Fuglevikveien 58, 1570 Dilling.
Gnr. 187 bnr. 405 i Moss kommune

Boligtype og byggeår

Selveiet boligtomt.

Beliggenhet

En kremtomt, sjønær, i fremste rekke på Seaside, et nytt byggefelt, kun et "meglersteinkast" fra sjøkanten. Gode solforhold og sjøutsikt.
Her kan du bygge ditt drømmehus.
Med denne beliggenheten har du et sommer- og helårsidyll, med hus og sjøhytte i ett.
Beliggende rett bak Fuglevik båthavn, mulighet for båtplass, med slipprampe for selvbetjent utsetting/opphenting av båt (båtplass ikke nødvendig).
Hva med en hyggelig kveldspils på bryggecafe og restaurant? Eller en is til barna?
Ca.100 meter fra sjøen, 2 minutter til badestrand med svaberg og sandstrand.
Fine turmuligheter i naturskjønne omgivelser.
Kort avstand til Moss (6 km).
Det tar deg ca. 10 minutter til Moss sentrum med båt eller bil. Her finner du alt du trenger av varer og tjenester. Amfi kjøpesenter midt i sentrum har bredt utvalg av forretninger og servicetilbud.
Til Oslo sentrum er det ca. 50 min med bil. For de som pendler med tog, ligger ikke Rygge stasjon mange kjøreminuttene unna Fuglevikveien 58.

Vei/Vann/Avløp

Offentlig vei, vann og avløp til tomtegrense.

Regulering

Reguleringsbestemmelser for Fuglevikjordet planid: M235. Vedtaksdato 04.03.10.
Tillat bebygd areal skal ikke overstige BYA = 25 %.
Parkering på terreng / frittstående garasje skal medregnes med 2 biloppstillinger pr. boenhet. Det skal beregnes 18 m2 pr biloppstillingsplass.
Maksimal mønehøyde tillates inntil 6,5 m. Byggningen skal ha saltak med vinkel minimum 22 grader. For ytterligere opplysninger, se vedlagt reguleringsbestemmelser.

Veibeskrivelse

Se vedlagt kartskisse i FINN-annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til tomten.

Utgifter på eiendommen

Kommunale avgifter;
Eiendomskatt: Kr. 2.542,- pr. år.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Lov om hvitvasking.

Oppgjør

Det forutsettes at kjøper fremlegger bekreftelse på finansiering av kjøpet umiddelbart etter aksept av bud! Kjøpesummen med tillegg av alle omkostninger betales til meglers klientkonto dagen før overtagelse av eiendommen skal skje. Det gjøres oppmerksom på at megler er underlagt lov om hvitvasking som innebærer en plikt til å melde fra til Økokrim om evt.  mistenkelige transaksjoner.

Overtagelse

Etter avtale med selger.

Boligkjøperforsikring

Boligkjøperforsikring tegnes hos eiendomsmegler senest ved kontraktsignering og gir rett til
advokathjelp inntil 5 år etter overtakelse. Forsikringen betales som del av oppgjøret ved boligkjøpet.
PLUSS-dekningen fornyes årlig ved faktura fra HELP. Egenandel kr 4 000 påløper ved takst, tvist eller 10 timer advokatbistand, avhengig av hva som
kommer først. Meglerforetaket mottar kr 1 400 - 2 100 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype,
samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.

Eiendommen selges som den er

Eiendommen selges i den stand som ved besiktigelsen (AS IS), jfr. Avhendingslovens § 3-9. Bestemmelsen medfører at selgers ansvar reduseres. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye før bud inngis - gjerne med bistand av fagmann

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: Christian Müller, Email: muller@meglergaarden.no, SMS: 97 96 09 47 eller per fax til megler. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er inntatt på side 2 i budskjema.

Salgsoppgave

Salgsoppgaven er opprettet 5.8.20 og utformet i hht Lov om eiendomsmegling av 29.06.2007. Opplysningene i salgsoppgaven er godkjent av selger.