Svinndal

Tveitåsen / Svinndal - 3 store hyttetomter med usjenert beliggenhet - bygg din hyttedrøm i naturskjønne omgivelser!

Tveitåsen 3 , 1593 Svinndal

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Type / Eierform Hyttetomt / Selveier
Tomt 2 073 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 124
Bruksnummer 57
FINN.no 199041099
Sist endret 23.11.2022 09:48
Prisantydning 150 000,-
Totalpris 150 000,-

Oppdragsnummer

20-20-9053

Eiendom

Tveitåsen
Gnr. 124. Bnr: 57, 59, 65, 68, 69, 91, 92, 93, 94 og 95,
i Våler (viken) kommune

Boligtype

Fritidseiendom Selveier

Tomt

Tomt Bnr. 57: 3 540 kvm. (solgt)
Tomt Bnr. 59: 3 819 kvm. (solgt)
Tomt Bnr. 65: 4 752 kvm. (solgt)
Tomt Bnr. 68: 3 817 kvm. (solgt)
Tomt Bnr. 69: 3 408 kvm. (solgt)
Tomt Bnr: 91: 3 260 kvm. (solgt)
Tomt Bnr. 92: 2 405  kvm.
Tomt Bnr. 93: 2 509 kvm.
Tomt Bnr. 94: 2 073 kvm. (solgt)
Tomt Bnr: 95: 3 427 kvm.

Beliggenhet

Hyttetomtene ligger i landlige og usjenerte naturomgivelser på Tveitåsen, i et veletablert hyttefelt i Svinndal. Tomtene er store, noe som gjør at hyttene ligger i god avstand fra hverandre. Her lever man med et rikt dyreliv og skogen tett på, og får virkelig muligheten til å få ro i sjelen. Veien er bomregulert slik at man slipper gjennomgangstrafikk for de som ikke skal til en eiendom. Det er likevel kort vei til butikk m.m. i Svinndal sentrum og trenger du et større utvalg kan du kjøre til Skiptvet, hvor man finner apotek, Rema 1000 og KIWI med post i butikk. Ca. 30 minutter med bil til Moss, og ca. 1 time med bil til Oslo.

Prisantydning

Kr. 150.000,- per tomt.

Utgifter på eiendommen

I følge Våler kommune, er det ingen utgifter på ubebygget fritidseiendom.
Pliktig medlemskap i Tveitåsen vel (org.nr. 914 077 931 med kr. 600,- for tomt og kr. 1.800,- for hytte.
Pliktig medlemskap i Langerød veilag med kr. 360,- for tomt og kr. 756,- for hytte.

Regulering

I henhold til kommuneplanensarealdel 2011-2022.
For fritidsbolig som ikke ligger i regulert område, eller i vassdragsbeltet iht pkt 1.7 første ledd, gjelder følgende:
- T-BRA = 120m2, dog ikke utover T-BYA=100 m2.
- det tillates kun to separate bygninger pr. tomt.
- største mønehøyde er 6 meter.
Kontakt megler for oversending av kommuneplan.

Dersom man ønsker å legge inn vann til hytte, må man søke om utslippstillatelse for gråvann. Søknaden sendes inn til Våler kommune og skal være godkjent før tiltaket kan settes i gang.
• Gråvannsutslipp (vask og dusj) skal tilfredsstille gjeldende bestemmelser.
• Svartvannsløsning (Toalett) skal være avløpsfritt og av typen biologisk og svanemerket.
Eiendomshaver(e) som har et privat renseanlegg er pliktig til å ha en gyldig serviceavtale med et godkjent servicefirma. Og ved eierskifte skal meldes inn til kommunen med ny gyldig serviceavtale.

Parkering

Nærmeste parkering er fellesplass på C plassen. Ingen faste plasser for de som ikke parkerer på egen tomt, og ingen kan merke plass på fellesparkering som "sin plass".

Veibeskrivelse

Fra E6 i Råde, Åsgårdkrysset kjør Slangsvoldveien mot Svinndal. Ta til venstre på Svinndalveien og første til høyre Lunderveien. Følg Lunderveien frem til skilt mot Tveitåsen til høyre inn Vestre Langerødvei. Følg Vestre Langerødvei fram til bommen inn til hytteområdet. Ved ønsket befaring, kontakt megler.

I henhold til tinglyst rettighet har hytteeier rett til å anlegge gangvei over hverandres tomter for å komme frem til sine hytter der dette ikke kan skje over de interne adkomstveier fra berørte hytter. Denne rett gjelder også frembringelse av byggematerialer o.l. som må skje hensynsfullt og ed forsiktighet.

Vei/Vann/Avløp

Det er ikke innlagt vann og avløp. Privat vei.

Servitutter

Ingen servitutter tinglyst på denne eiendommen.

Oppgjør

Det forutsettes at kjøper fremlegger bekreftelse på finansiering av kjøpet umiddelbart etter aksept av bud! Kjøpesummen med tillegg av alle omkostninger betales til meglers klientkonto dagen før overtagelse av eiendommen skal skje. Det gjøres oppmerksom på at megler er underlagt lov om hvitvasking som innebærer en plikt til å melde fra til Økokrim om evt.  mistenkelige transaksjoner.

Vederlag

Det er avtalt et fastbeløp på kr. 30.000,- pr. tomt for gjennomføring  av oppdraget. I tillegg er det avtalt at oppdragsgiver skal dekke tilretteleggingsgebyr kr. 10.900 og kr. 1.950 for visninger. Oppdragstager har krav på å få dekket avtalte utlegg i henhold til oppdragsavtalen. Utleggene omfatter, internettannonsering, trykte salgsoppgaver, fotograf, innhentede opplysninger etc.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: Vilde Svarstad Johnsen, Email: johnsen@meglergaarden.no, SMS: 99 12 60 50 eller per fax til megler. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det «Forbrukerinformasjon om budgivning», som er inntatt på side 2 i budskjema.

Overtagelse

Etter avtale med selger.

Lov om hvitevasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder ikke foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere "mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Lov om hvitvasking.

Salgsoppgave

Salgsoppgavedato: 19.11.20.