Haugset

Småbruk med eldre enebolig over to plan, løe, samt fiske- og jaktretter. Renoveringsbehov. Ingen boplikt!

Haugsetvegen 325 , 6230 Sykkylven

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Espen Garli
Espen Garli Daglig leder / Partner / Eiendomsmegler MNEF

NABOLAGSPROFIL

78%

eier sin egen bolig

75%

har bolig på over 120 kvm

55%

av boligene er eldre enn 20 år

30%

er barnefamilier

35%

er gift

Type / Eierform Landbrukseiendom / Selveier
Primærrom 79 m²
Bruksareal 153 m²
Tomt 54 656 m² / Eiet tomt
Soverom 3
Byggeår 1963
Gårdsnummer 8
Bruksnummer 12
FINN.no 189427862
Sist endret 22.10.2020 21:46
Prisantydning 2 250 000
Totalpris 2 307 420
Ligningsverdi 238 965,-

Beregnet totalkostnad

2 250 000,- (Prisantydning) Omkostninger 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 56 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 250 000,-)) -------------------------------------------------------- 57 420,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 307 420,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Eiendomsskatt

Det er innført eiendomsskatt i Sykkylven kommune, kontakt kommunen for spørsmål vedr. dette.

Innhold

Boligen går over to plan og inneholder følgende:
Kjelleretasje: Gang med trapp, vaskerom, og kjellerrom/boder.
Hovedetasje: Vindfang, gang, bad, tre soverom, stue, spisestue og kjøkken.
- Kryploft.
- Løe på cirka 90 kvm.

Standard

Velkommen til Haugsetvegen 325 - et småbruk beliggende cirka 2,5 km øst for Sykkylven sentrum. Eiendommen består av eldre bolighus og løe på cirka 90 kvm. Bolighuset fremstår i hovedsak med standard fra byggeår og renovering bør påregnes.
Kjelleretasje
Boligens kjelleretasje er idag uinnredet og inndelt i flere rom med betong på gulv og vegger. Etasjen har separat vaskerom med betonggulv og pussede betong-/murflater. Rommet er utstyrt med veggmontert skyllekum, sluk i gulv og opplegg for vaskemaskin/tørketrommel.
Store bodarealer med gode oppbevaringsmuligheter og utgang til hage.
Hovedetasje
Boligens inngangsparti ligger mot nord. I gangen er det integrerte garderobeskap og luke til kryploft.
I stue er det originale tregulv og strie på vegger. Rommet har vinduer mot både sør og vest, noe som gir gode lysforhold. Dagligstue har vegg-til-vegg teppe på gulv og dette rommet har montert vedovn. Fra dagligstue er det tilkomst til kjøkkenet. Kjøkkenet har plassbygget innredning fra byggeår med malte, finerte fronter. Videre inneholder innredningen laminat benkeplate, benkebeslag med oppvasskum, utslagsvask, samt opplegg for komfyr.
Badet har vinylfliser på gulv og flis på veggene. Rommet er utstyrt med vegghengt servant, badekar og wc.
Videre inneholder etasjen tre soverom, alle med tregulv og muligheter for både seng- og garderobeløsninger.
Løe
Løen ble oppført/flyttet i 1980 og er på cirka 90 kvm. Bygget er satt på grunnmur av betong og oppført i reisverkkonstruksjon, utvendig kledd med stående trekledning. Takkonstruksjon som sperrekonstruksjon med taksperrer av tre. Taktekke av bølgeblekk. Bygget fungerer idag som lager/redskapsbygg. Løen har loft for lagring med adkomst via stige.
Diverse
- Taktekke av Decra el. skiftet for cirka 15 år siden.
- Kryploft.
- Sikringsskap med skrusikringer.

Beliggenhet

Eiendommen har en flott beliggenhet på Haugset, cirka 2,5 km fra Sykkylven sentrum. Innen en kjøreavstand på cirka 5 minutter finner man blant annet flere barnehager, barneskoler, ungdom- og videregående skole, idrettshall, svømmehall, Sykkylven Regionale kunstgressbane og kulturhus med kino.
Mange ulike turmuligheter i umiddelbar nærhet til eiendommen, her er det bare å velge og vrake mellom blant annet turstier til Grebstadsætra, Aurdalsnibba eller Fagrefjellet. Området består av landbrukseiendommer og spredd boligbebyggelse.

Tomt

Areal: 54 656 kvm, Eierform: Eiet tomt
Tomten rundt boligen er opparbeidet med gruset adkomst og biloppstilling, samt noe grøntareal med busker/beplantning.
Dyrket mark:
Eiendommen har 11,8 dekar fulldyrket jord. Dyrket areal ligger i området rundt bolighuset og arealene er idag bortleid. Leieavtalen ble inngått i 2017 og strekker seg over 10 år, ny eier trer inn i denne avtalen. Leieavtalen følger som vedlegg til salgsoppgaven.
Skogsareal:
Eiendommen har 34,5 dekar produktiv skog, fordelt på areal langs Aureelva og i skogsteig på Eidem.
Ifølge selger medfølger det også et stølsstykke på Eidemsætra.
Arealer er hentet fra Gårdskart, og det vises til vedlagte kart i salgsoppgaven.

Garasje / Parkering

Parkering på egen tomt. Løe blir idag benyttet til garasje.

Boligtype, eierform og byggeår

Landbrukseiendom (Selveier), byggeår: 1963

Antall soverom

3

Byggeår

1963

Ferdigattest / brukstillatelse

Foreligger ikke i kommunens arkiver.

Boligens areal

Primærrom: 79 kvm, Bruksareal: 153 kvm
Kjelleretasje:
Bruksareal: 74 m².
Sekundærrom: 74 m². Følgende rom er oppgitt som sekundærrom: Gang med trapp, vaskerom, to boder og to kjellerrom.
Hovedetasje:
Bruksareal: 79 m².
Primærrom: 79 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Vindfang, gang, bad, tre soverom, stue, spisestue og kjøkken.
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Adgang til utleie

Boligen har ingen separat utleiedel, men kan leies ut i sin helhet.

Oppvarming

Boligen har pipe av murstein med feieluke av stål i kjeller. Pipe er tilknyttet ildsted i stue med vedovn og oljekamin. Forøvrig elektrisk oppvarming.

Kommunale avgifter

Kr. 5 391 pr. år Inkluderer vann etter areal og slamtømming.

Løpende kostnader

Kommunale avgifter: kr. 5 391,- per år.
Eiendomsskatt: kr. 1 136,- per år.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 238 965 pr. 31.12.18 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 860 275 pr. 31.12.18 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Adkomst

Det vil bli skiltet med Aursnes & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Regulering

Eiendommen ligger i område som er avsatt til LNF, ihht. kommunedelplan for sentrum-Ikornnes 2019-2029. Deler av eiendommen ligger i området "H320_2 Aksemdsone flaum". For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Offentlige planer

Ingen kjente.

Konsesjon / Odel

Det er ikke konsesjon på eiendommen, men det må fylles ut egenerklæring om konsesjonsfrihet i etterkant av salget. Det er ikke boplikt på eiendommen, men driveplikt på det arealet som er registrert som fulldyrket jord og innmarksbeite. Disse arealene er idag bortleid og driveplikten er demed oppfylt.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Det er registrert følgende servitutter/heftelser som følger eiendommen:
1939/100011-2/58  Erklæring/avtale, 03.01.1939 
Livsvarig bruks- og/eller disponisjonsrett
Rettighetshaver: Eidem Peter J Petersen
Del av parsellen
Gjelder denne registerenheten med flere
 
1949/100981-1/58  Bestemmelse om vannledning, 14.05.1949 
Rettighetshaver: Sykkylven vassverk.
1953/103561-1/58  Jordskifte, 05.12.1953 
Gjelder denne registerenheten med flere
1963/105588-1/58  Best. om vann/kloakkledning, 30.11.1963 
Vegvesenets betingelser vedtatt
1963/105589-1/58  Best. om adkomstrett, 30.11.1963 
Vegvesenets betingelser vedtatt
1963/105857-2/58  Best. om vann/kloakkledning, 17.12.1963 
Rettighetshaver:Knr:1528 Gnr:8 Bnr:25  
1969/102774-1/58  Jordskifte, 28.07.1969 
Gjelder denne registerenheten med flere
1970/104286-1/58  Bestemmelse om vannrett, 09.11.1970 
Med flere bestemmelser
Gjelder denne registerenheten med flere
1973/102023-1/58  Erklæring/avtale, 30.04.1973 
Vedtak av det offentliges vilkår for statstilskudd i forbindelse med senking/lukking av grøft/bekk/kanal.
Gjelder denne registerenheten med flere
1975/108008-1/58  Erklæring/avtale, 05.12.1975 
Bestemmelse om senking lukking av grøft/bekk/kanal/elv
Gjelder denne registerenheten med flere
1986/990046-1/58  Elektriske kraftlinjer, 06.03.1986 
 
2000/15360-1/58  Elektriske kraftlinjer, 21.11.2000 
Gjelder denne registerenheten med flere
2017/308162-1/200  Erklæring/avtale, 07.04.2017 
Rettighetshaver: Sykkylven Energi AS
Org.nr: 979918224
Bestemmelse om fremføring av grøftetrasè for høyspentkabel
Bestemmelse om adkomstrett
Med flere bestemmelser
Flere av disse dokumentene følger som vedlegg til salgsoppgaven, de øvrige kan fås ved henvendelse til eiendomsmegler.

Vei/vann/avløp

Adkomst fra offentlig vei, offentlig vann og avløp i henhold til informasjon fra Sykkylven kommune. Det er septiktank på eiendommen med kommunal tømming. Det er private stikkledninger fra eiendommen og ut i det offentlige ledningsnettet.

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen: Gårdsredskaper, material og annet inventar i løen medfølger ved handel.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Dødsbo

Eiendommen selges som et dødsbo, og arvingene har begrenset med kunnskap om boligens tilstand.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.
Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til garli@aursnespartners.no eller SMS: 45 22 48 64 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.
Eiendommen har tilhørende fiskerettigheter i Aureelva og jaktrettigheter. Selger opplyser at Eimsvaldet har 10 dyr i år.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.