Straumgjerde/Riksheim

Småbruk med bolighus, løe/fjøs, jaktrett, naust og strandlinje!

Sørestrandvegen 152 , 6220 Straumgjerde

VISNINGER

12. juni mandag kl. 16:00-16:00

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Espen Garli
Espen Garli Daglig leder / Partner / Eiendomsmegler MNEF

NABOLAGSPROFIL

68%

eier sin egen bolig

77%

av eiendommene har pris mellom kr. 1 mill-2,5 mill

81%

har bolig på over 120 kvm

56%

av boligene er eldre enn 20 år

34%

er barnefamilier

Type / Eierform Landbrukseiendom / Selveier
Primærrom 152 m²
Bruksareal 216 m²
Tomt 74 732 m² / Eiet tomt
Soverom 4
Byggeår 1924
Gårdsnummer 35
Bruksnummer 3
FINN.no 280578940
Sist endret 01.06.2023 12:40
Prisantydning 2 500 000,-
Totalpris 2 578 320,-

Beregnet totalkostnad

2 500 000,- (Prisantydning) Omkostninger 62 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 500 000,-)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 14 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 78 320,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 578 320,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innhold

Boligen går over tre plan og inneholder følgende:
Kjelleretasje: Gang og fem boder.
Hovedetasje: Vindfang, gang, trapperom, to soverom, bad, stue og kjøkken.
Loftsetasje: Gang, bad, to soverom, stue og kjøkken.

- Naust på 23 kvm.
- Løe på 302 kvm.
- Hjorteløyve på 2-3 dyr.
- Jaktrett i utmark.
- Eiendommen er grunneier i Riksheimvassdraget i Riksheimdalen.
- Grunneierne kan låne Sykkylven Energi sin hytte i Riksheimdalen.
- Murer etter gammelt sel i RIksheimdalen - kan være muligheter for å bygge nytt sel.

Standard

Boligen var det opprinnelige våningshuset på gården som ble bygget i 1924. Det er foretatt en del oppgraderinger de senere år. Tilbygg fra 1975 med nytt inngangsparti og to soverom. Idag er boligen utleid for kr. 6000,- per måned.

Kjelleretasjen består av gangareal og flere boder med gode oppbevaringsmuligheter.

Hovedetasjen har to inngangspartier. Stuen i hovedetasjen har laminat på gulv og panel på vegger. Rommet har oppvarming fra vedovn og varmepumpe, samt gode muligheter for flere sittegrupper. Kjøkkenet i hovedetasjen har profilert innredning med malte fronter, laminat benkeplate med flis mot overskap, ventilator, komfyr og opplegg for oppvaskmaskin.

Badet i hovedetasjen har belegg på gulv og malte flater på veggene. Rommet er utstyrt med toalett, dusjkabinett og baderomsinnredning med servant. Kabinett, servant og toalett ble utskiftet i 2021. Det ble samtidig lagt ny sluk og nytt avløpsrør fra rommet.

To soverom i hovedetasjen, begge med laminat på gulv og plass til både seng- og garderobeløsninger.

Loftsetasjen inneholder to soverom, bad, kjøkken, stue og bodarealer. Badet er fra 1970 og har belegg på gulv og tapet på vegger. Rommet er utstyrt med toalett, badekar og vegghengt servant. Etasjen har et enkelt kjøkken med hvite fronter, laminat benkeplate, komfyr, utslagsvask og oppvaskkum.

Videre inneholder etasjen to soverom og stue som idag blir benyttet som soverom.

Diverse:
- Taktekke av skiferstein og tilbygg med papp. Ny papp ble lagt i 1990.
- De fleste vinduer er skiftet siden byggeår.
- Sikringsskap med automatsikringer.
- Varmtvannsbereder på 200 liter.
- Drenering utbedret i 2000. Ny dreneringsgrøft til riksvei for overflatevann (2022).

Løe/fjøs
Like ved boligene ligger driftsbygningen. Bygget ble oppført i cirka 1920 og fremstår godt vedlikeholdt. Det var sist drift på gården for cirka 10 år siden, da men sauedrift. Bygget er idag i stor grad benyttet til lager, redskapsrom og verksted. Bygget går over tre plan og inneholder løe, sauefjøs, fjøs, lagerrom og silo. I løe er det stort vedlager som tilsvarer 1-2 års forbruk.

Diverse gårdsutstyr kan medfølge ved handel, dette er også nevnt under "tilbehør".

Naust
Like nedenfor veien ligger eiendommens naust. Naustet er cirka 23 kvm og har jord/steingulv. Taket er tekket med profilerte metallplater som ble omtekket i 1995. Naustet har innlagt strøm og støpt stø med vinsj for båtopptrekk.

Beliggenhet

Boligen har en flott beliggenhet på Riksheim med utsikt mot blant annet Sykkylvsfjorden og fjellene rundt. Kort vei til Bunnpris, Sørestranda barneskole og Velledalen Naturbarnehage ligger innen en kjøreavstand på cirka 5 minutter. Elven Straumen er en populær lakseelv som ivrige laksefiskere strømmer til når sesongen starter. I det samme området har det de senere år blitt tillaget lekeapparater og sandvolleyballbane - perfekt for barnefamilien. Lillesanden ved Fetvatnet har blitt et populært tumål for hele Sykkylvens befolkning, her finnes det både gapahuk, utedo, brygge og badestrand. Slettegjerde med ett av Sykkylvens flotteste garderobeanlegg er vertskap for diverse fotballarrangementer og her samles også krinsen til jonsokfeiring.

Sykkylven sentrum ligger innen en kjøreavstand på cirka 10 minutter og her finner man de fleste servicetilbud/fasiliteter, samt ungdomsskole og videregående skole. Busstopp like nede i veien. For de ski- og turglade er det kort avstand til Fjellsetra og Strandafjellet.

Løpende kostnader

Kommunale avgifter: kr. 10 936,- (2022). Inkluderer slam, redusert renovasjon og feiing. Beløpet er opplyst fra Sykkylven kommune og ble opplyst når eiendommen inneholdt to bolighus før fradeling. Det kan derfor antas et noe lavere beløp etter fradeling.
Eiendomsskatt: kr. 5 734,- per år (2022).

Forsikring

Gjensidige Forsikring

Boligens areal

Primærrom: 152 kvm, Bruksareal: 216 kvm

Kjelleretasje:
Bruksareal: 55 m².
Sekundærrom: 55 m². Følgende rom er oppgitt som sekundærrom: Gang og flere boder.

Hovedetasje:
Bruksareal: 94 m².
Primærrom: 89 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Vindfang, gang, trapperom, to soverom, bad, stue og kjøkken.
Sekundærrom: 5 m². Følgende rom er oppgitt som sekundærrom: Bod.

Loftsetasje:
Bruksareal: 67 m².
Primærrom: 63 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Gang, kjøkken, bad, stue og to soverom.
Sekundærrom: 4 m². Følgende rom er oppgitt som sekundærrom: Bod og kott.

Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte tilstandsrapport for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.

Adkomst

Det vil bli skiltet med Aursnes & Partners Eiendomsmegling visningsskilt i forbindelse med fellesvisninger.

Tomt

Areal: 74 732 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tunet er opparbeidet med gruset adkomst og biloppstilling, uteplasser og store grøntareal med plen og diverse beplantning.

Dyrket mark og beite:
Eiendommen har 17,7 dekar fulldyrket og 22,2 dekar innmarksbeite. Arealet ligger nær tunet og er oppdelt i flere større og mindre parseller. Ved veien er det en parsell fulldyrket areal på 14,5 dekar. Arealet er i bruk til gressproduksjon, slått og beite. For tiden er arealet bortleid til sauebeite.

Skog og annet areal:
Eiendommen har 30,1 dekar skog av særs høy bonitet. Skogen ligger vestover i lia fra innmark. Arealet som stort sett består av lauvskog er til dels brattlendt med mangelfull veidekning. Rikelig ved til eget bruk. I fellesarealet er det lavere bonitet, eierne kan ta ut dette etter behov.

Arealer er hentet fra Gårdskart.

Garasje / Parkering

Parkering på egen tomt på gruset biloppstillingsplass.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest for tilbygg på Sørestrandvegen 152. Dokumentet følger som vedlegg til salgsoppgaven.

Adgang til utleie

Boligen har ingen separat utleiedel, men kan leies ut i sin helhet. Boligen er idag utleid for kr. 6000,- per måned. Separate leiekontrakter med 3 beboere til kr. 2000,- per rom. To måneders oppsigelse.

Oppvarming

Boligen har to piper, dette som teglsteinspiper fra byggeår. Pipen mot nord er per idag ikke i bruk. Pipe mot sør har tilsluttet nyere vedovn i hovedetasjens stue. Montert varmepumpe i hovedetasjens stue. Forøvrig elektrisk oppvarming.

Kommunale avgifter

Kr. 10 936 pr. år Slam, redusert renovasjon og feiing.

Eiendomsskatt

Det er innført eiendomsskatt i Sykkylven kommune.

Formuesverdi

Formuesverdi er rekvirert, men ikke mottatt.

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen er ihht. kommunedelplan for Straumgjerde avsatt til LNFR-formål. Eiendommen ligger ihht. kommunedelplan innenfor området H310_1 "Ras- og skredfare". Kommunedelplan følger som vedlegg til salgsoppgaven. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Offentlige planer

Ingen kjente.

Konsesjon / Odel

Det gjøres oppmerksom på at ervervet av eiendommen er konsesjonspliktig. Kjøper er ansvarlig for å utarbeide og sende inn konsesjonssøknad snarest mulig etter budaksept dog senest omgående etter signering av kjøpekontrakt. Kjøper dekker konsesjonsgebyr (cirka kr. 5000,-). Kjøper bes i budet sitt tilkjennegi om det tas forbehold om at det gis konsesjon til den tilbudte pris eller ikke. Dersom kjøper tar konsesjonsrisikoen, vil kjøper være bundet av sitt pristilbud selv om konsesjonsmyndighetene ikke aksepterer prisen. Kjøper kan da risikere å bli pålagt å selge eiendommen til en som kan få konsesjon. I slike tilfeller skal likevel selger holdes skadesløs og eiendommen må overtas av kjøper på avtalte vilkår senest innen 2 måneder etter første avslag på konsesjonssøknaden. Endring eller konkret fastsettelse av overtagelsesdato, ut over det som er nevnt over, skjer etter avtale mellom partene og skal skriftlig bekreftes overfor meglerforetaket.

Bo- og driveplikt:
Eiendommen er ikke omfattet av lovpålagt boplikt, men personlig eller upersonlig boplikt kan settes som vilkår når en får innvilget konsesjon, ifølge Sykkylen kommune. Boplikt innebærer at erverver må bosette seg på eiendommen innen ett år etter ervervet. Bopliktens varighet er 5 år, ihht. konsesjonsloven §5 2.ledd.

Jordloven §8 fastslår at jordbruksareal skal drives. Eier er ansvarlig for at driveplikten oppfylles, enten ved å drive selv eller leie bort jordbruksarealene på de vilkår loven setter. Det vises forøvrig til rundskriv M-3/2017 (Konsesjon, priskontroll og boplikt) og rundskriv M-2/2017 (Driveplikt etter jordloven). Jordbruksarealet er idag utleid.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Det er registrert følgende servitutter/heftelser som følger eiendommen:

1916/800380-1/58  Elektriske kraftlinjer, 23.02.1916 

1930/800325-1/58  Elektriske kraftlinjer, 30.04.1930 
 
1930/800326-1/58  Skjønn, 03.11.1930 
 
1930/800327-1/58  Skjønn, 15.12.1930 
 
1930/800328-1/58  Erklæring/avtale, 15.12.1930 
Bestemmelse om regulering av innsjø/vann/elv.

1939/100109-1/58  Erklæring/avtale, 28.01.1939 
Bestemmelse om regulering av innsjø/vann/elv.
Gjelder denne registerenheten med flere

1949/102253-2/58  Bestemmelse om vannledning, 14.10.1949 
Rettighetshaver:Knr:1528 Gnr:35 Bnr:4  

1962/102631-1/58  Best. om adkomstrett, 25.06.1962 
Vegvesenets betingelser vedtatt

1963/103963-2/58  Bestemmelse om vannrett, 05.09.1963 
Rettighetshaver:Knr:1528 Gnr:35 Bnr:6  

1980/108388-3/58  Forkjøpsrett, 03.11.1980 
Rettighetshaver: Riksheim, Arthus og Anna
Gjelder førstegangsoverdragelse

1980/108388-4/58  Borett, 03.11.1980 
Rettighetshaver: Riksheim Anna f. 14.02.20
 
2003/9847-2/58  Rettighet, 22.07.2003 
Rettighetshaver: Sykkylven Energi AS  
Org.nr: 979918224
Leieavtale
Gjelder erverv av retter som er fastsatt ved Nordre Sunnmøre sorenskriverembete ekspropriasjonsskjønn av 27. aug. 1915
Mellom anna: Erverv av vandfald til Riksheimfossen og vassdraget ovenfor.
Bestemmelse om veg, rørgate, uttak av sten , sand og grus. Rett til rørgate.
Rett for grunneieren til leie av el.kraft.
Erverv av rett til dam- og reguleringsbasin ved Gammelsæteren. Rett til regulering av Trollvandet, Storevatnet og Andrevatnet.
Rett til pantsettelse.Forkjøpsrett for grunneierene ved ev. salg av rettighetene.
Gjelder denne registerenheten med flere

2003/9853-1/58  Erklæring/avtale, 22.07.2003 
Bestemmelse om rett til utskilt tomt
Avtalen gjelder området fra Skareelva til Stordepelen jfr. vedlagte kart.
Bestemmelse om veg. Bestemmelse om kabeltrase, rørgate, rydding av skog og uttak av masse.
Med flere bestemmelser
Rettighetshaver : Sykkylven Energi AS, org.nr. 979 918 224
Gjelder denne registerenheten med flere

2003/9857-1/58  Erklæring/avtale, 22.07.2003 
Rett til trase for rørgate jfr. vedlagte kart
Bestemmelse om veg. Rett til å ta ut masse i rørgatetraseen. Rett for grunneierne til lån av hytta ved Storevatnet.
Med flere bestemmelser
Rettighetshaver : Sykkylven Energi AS, org.nr. 979 918 224
Gjelder denne registerenheten med flere

Det skal tinglyses en bruksrett på vei til fordel for Sørestrandvegen 148. Dokumentet følger som vedlegg til salgsoppgaven. Veiretten blir tinglyst så snart Sørestrandvegen 148 får tildelt nytt bruksnummer.

Vei/vann/avløp

Eiendommen har tilkomst fra offentlig vei. Vantilførsel fra privat brønn, med nytt anlegg i 2000. Avløp til septiktank med kommunal tømming.

Tilbehør

Følgende tilbehør medfølger handelen: Hvitevarer på kjøkken.

Gårdsutstyr og redskaper kan medfølge ved handel, etter nærmere avtale med selger.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis. Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

På gårdsbruk/landbrukseiendommer dekker boligselgerforsikringen våningshus.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 45 22 48 64 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Eiendommen er under fradeling hvor bolig nr. 2 (Sørestrandvegen 148) på gården skal fradeles hovedbruket. Fradelingen er godkjent i Sykkylven kommune og oppmålingsforretning er det eneste som gjenstår i fradelingsprosessen. Situasjonsplan som viser fradelt areal følger som vedlegg til salgsoppgaven.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.   Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel. Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at hvis det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. For nærmere informasjon om dette gjelder denne eiendommen, se oversikten over tinglyste heftelser. Dersom det ønskes mer informasjon, kontakt megler

Adresse og matrikkel

Sørestrandvegen 152, 6220, Straumgjerde, Gnr. 35 bnr. 3 i Sykkylven kommune

Oppdragsnummer

21-22-0080

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Aursnes & Partners Sykkylven sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.