Straumgjerde

Fjellsætra Alpegrend | Nyoppført, moderne hytte med sentral beliggenhet - klar til egeninnsats!

Fjellsætra Alpegrend , 6220 Straumgjerde

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Lars Hellevik
Lars Hellevik Eiendomsmegler MNEF
Type / Eierform Fritidseiendom / Selveier
Bruksareal 65 m²
Tomt 658 m² / Eiet tomt
Soverom 2
Byggeår 2022
Gårdsnummer 29
Bruksnummer 198
FINN.no 276071136
Sist endret 30.03.2023 15:57
Prisantydning 2 950 000,-
Totalpris 2 974 920,-

Beregnet totalkostnad

2 950 000,- (Prisantydning) Omkostninger 23 750,- (Dokumentavgift (avgiftsgrunnlag: 950 000,-)) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 24 920,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 974 920,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende i hjertet av Sunnmørsalpene, i umiddelbar avstand til både skianlegget på Fjellsætra og langrennsløype. Eiendommen er beliggende i det nyetablert hyttefeltet Fjellsætra Alpegrend, med gode sol- og utsiktsforhold.

Alpinanlegget på Fjellsætra har godt og variert utvalg for den skiglade, med totalt 5 heiser og 14 alpintrasèer. Anlegget er familievennlig tilrettelagt, med blant annet gratis barneheis og flotte langrennsløyper. Like ved hytten går også skisporet, som har et rikt utvalg med muligheter. Meglers anbefaling er runden i skisporet rundt Nysætervatnet, men totalt har man 35km med preparerte langrennsløyper å velge mellom.

Eiendommen ligger videre som et godt utgangspunkt for for trim- og fjellturer, både sommer som vinter, og terrenget innbyr alle aldersgrupper til en aktiv og sunn fritid. Området kan også by på jaktmuligheter for rype og hare ved eksempelvis Ausekaret, Roalden og Ramstadfjella. Man finner også anlegg for leirdueskyting på Strandafjellet, like ved. Nysætervatnet er for øvrig populært for både padling og fisking på sommerstid, med fangstmuligheter på ørret og røye. Jakt- og fiskekort kjøpes lokalt.
Eiendommen er beliggende i hjertet av Sunnmørsalpene, i umiddelbar avstand til både skianlegget på Fjellsætra og langrennsløype. Eiendommen er beliggende i et nyetablert hyttefelt, Alpegrenda, og har en fantastisk utsikt utover Nysætervatnet, men også svært gode solforhold.

Alpinanlegget på Fjellsætra har godt og variert utvalg for den skiglade, med totalt 5 heiser og 14 alpintrasèer. Anlegget er familievennlig tilrettelagt, med blant annet gratis barneheis og flotte langrennsløyper. Like ved hytten går også skisporet, som har et rikt utvalg med muligheter. Meglers anbefaling er runden i skisporet rundt Nysætervatnet, men totalt har man 35km med preparerte langrennsløyper å velge mellom.

Eiendommen ligger videre som et godt utgangspunkt for for trim- og fjellturer, både sommer som vinter, og terrenget innbyr alle aldersgrupper til en aktiv og sunn fritid. Området kan også by på jaktmuligheter for rype og hare ved eksempelvis Ausekaret, Roalden og Ramstadfjella. Man finner også anlegg for leirdueskyting på Strandafjellet, like ved. Nysætervatnet er for øvrig populært for både padling og fisking på sommerstid, med fangstmuligheter på ørret og røye. Jakt- og fiskekort kjøpes lokalt.

Adkomst

Adkomstvei etablert frem til hytten.

Areal

1.etasje: Bruksareal: 65 m²
Følgende rom er oppgitt som primærrom: Ingen, da hytten ikke er ferdigstilt. Ved ferdigstillelse vil det tilsvare ca. 60 m².

Hems: Har ikke måleverdig areal, men gulvarealet utgjør ca. 15 m².

Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger, datert 01.04.2022. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor boligens omsluttede vegger inkl. bodareal. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.

Tomt / Tomteareal

Eiet tomt på ca. 658,6 m².
Tomt leveres slik den er, grovplanert med stedlige masser og gruset innkjørsel, og med to biloppstillingsplasser som vist på situasjonsplan.

Parkering

Parkering på egen eiendom med to p-plasser.

Internett / TV

Fremlagt trekkerør for fiber til hyttevegg.

Tilvalg

Kjøper har mulighet til å få utført tilleggsarbeider eller ferdigstilling av hytten etter særskilt avtale. Alle tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og frister.

Adgang til utleie

Boligen har ingen separat utleiedel, men kan i sin helhet fritt leies ut.

Forsikring

Hytten er fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført byggeprosjektet, jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. Ved brann- eller annet skadetilfelle tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden. Fra overtakelse må kjøper ha tegnet egen bygnings-, innbo- og løsøreforsikring.

Pengeheftelser

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes.

Eventuelle økonomiske heftelser vil bli slettet.

Vei/Vann/Avløp

Avkjøring fra offentlig vei. Privat, felles vei for hyttefeltet. 1528-29/205 (Realsameie, med 1/14-dels andel)
Privat, felles avløp m/ kommunal tømming.
Privat, felles vann.

Dette driftes av "Sameiet Fjellsætra Alpegrend - Vei, Vann og Renseanlegg" (Org. nr. 923 831 355). Det er dugnadsplikt i dette sameiet ihht. vedtekter. Eventuelt medlemmer som ikke ønsker å delta på dugnad kan kjøpe seg fri fra denne med en sum på 500 kroner til vellets konto.

Formuesverdi

Formuesverdien er ikke fastsatt på nåværende tidspunkt.

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ved første gangs verdsetting skal du fastsette formuesverdien av fritidseiendommen til maksimalt 30 prosent av eiendommens markedsverdi, eventuelt til 30 prosent av byggekostnadene, inkludert tomt for et nybygg.  Ved senere år skal formuesverdien videreføres, men med en eventuell fastsatt oppjustering.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen er regulert til "Frittliggande fritidsbustadar" (Beliggende i FB1), iflg. Detaljregulering av Felt F ved Nysætervatnet, datert 15.05.2017. Tilhørende Reguleringsføresegner for detaljregulering av felt F ved Nysætervatnet, datert 19.06.2017.

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Estimerte felleskostnader

Felleskostnader er fastsatt, og gjelder for området eiendommen er beliggende i, "Sameiet Fjellsætra Alpegrend - Vei, Vann og Renseanlegg" (Orgnr. 923831355)
Felleskostnader kr. 400,- / mnd.
(inkluderer vedlikehold og drift av vann- og avløpsanlegg, samt vedlikehold av vei) Det er pt. ikke inngått brøyteavtale for 22/23, dette kan medføre innskudd og/eller høyere månedlig kostnad.

Oppgjør

Kjøpesum inkludert omkostninger betales i sin helhet innen overtagelse.

Betaling for eventuelle tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende tilleggsarbeider er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til eiendommen være overført kjøper, jf. bustadoppføringslova.

Salgsbetingelser

Ved salg til forbruker selges eiendommen iht. bustadoppføringslova.

Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve fritidsbolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. Dersom kjøper ikke er forbruker, kan det avtales at eiendommen likevel selges etter bustadoppføringslova.

Det forutsettes at hjemmelsdokument tinglyses på ny eier.

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. og ulovfestet entrepriserett.

Kjøpsbetingelser

Plantegning og fasadetegning med snitt. Prinsipptegning som viser geometri for betongplate samt plassering av punktfundamenter.
Monteringsanvisning som er tilstrekkelig til at en fagkyndig person skal kunne montere byggesettet. Materialister som angir hva leveransen omfatter.
FDV-dokumentasjon. Kontraktstegninger kan vise kjøkken- og baderomsinnredninger, garderobeskap, møbler, sanitærutstyr, peis/peisovn, møbler og utemøbler. Disse elementer er ikke med i leveransen. Fasadetegning kan vise fasadestein, dette er ikke en del av leveransen.

Se forøvrig vedlagte leveransebeskrivelse.

Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsoppgave, reguleringsplaner, byggebeskrivelse og annen dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. Dersom utfyllende/supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg til meglerforetaket. Kjøper har ingen rett til å reklamere på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort oppmerksom på, eller som kjøper på tross av oppfordring har unnlatt å sette seg inn i.

Kjøper oppfordres til å ta kontakt med meglerforetaket dersom noe er uklart, og det presiseres at det er viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp inngås.

Reklamasjon/krav om mangler før overtakelse

Dersom kjøper blir gjort oppmerksom på at det foreligger en mulig mangel før overtakelse, må det reklameres på dette. Mangelen må påberopes innen rimelig tid etter at kjøperen oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Det gjøres oppmerksom på at det påhviler kjøper en plikt om snarlig varsling om reklamasjonskrav, regnet fra tidspunkt for når kjøper har blitt oppmerksom på mulig mangel - selv om overtakelse ikke har funnet sted. Sen varsling om eventuelle reklamasjoner/krav kan medføre bortfall av reklamasjonsrett, jf. foreldelse.

Reklamasjon etter overtakelse, retting av mangler

Dersom kjøper etter overtakelsen oppdager og vil gjøre gjeldende at det foreligger en mangel, må det reklameres skriftlig på dette. Mangelen må påberopes innen rimelig tid etter at kjøperen oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen.

Forbruker må til enhver tid gi selger mulighet for utbedring. Dersom selger etter 14 dagers varsel hindres i å utføre utbedringsarbeidene innen normal arbeidstid (07.00 til 16.30), vil forbrukeren kunne miste sin rett til utbedring. Forbruker har ikke anledning til å sette bort utbedringsarbeidet til andre og kreve kostnadene dekket av selger, med mindre selger unnlater å rette mangler innen rimelig tid, og heller ikke har gjort dette etter at forbruker skriftlig har varslet, med 3 ukers varsel, om at arbeidet vil bli satt bort til andre.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Budregler

Eiendommen selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper.

Oppvarming

Hyttene har oppvarming via varmekabler på entrè/gang, bad/wc og teknisk bod og bod.
Stålpipe, pipebeslag og pipefot, inkludert takstige og evt. feieplatå ihht inntegnet pipeplassering, leveres mot pristillegg.

Beskrivelse

Velkommen til en nyoppført og moderne hytte i Fjellsætra Alpegrend - klar for innvendig egeninnsats. Hytten er levert av Saltdalshytta, og er av typen Utvidet Aasebu. Den er utvendig ferdigstilt (med unntak av beiset), og leveres klar til innredning og ferdigstillelse av kjøper. Alternativt kan hytten etter avtale ferdigstilles av selger.
Her har du muligheten til å skape din egen hyttedrøm!

Eiendommen er sentralt beliggende i det nyetablerte hyttefeltet Fjellsætra Alpegrend, med gode sol- og utsiktsforhold, samt kort avstand til "alt"!

Innhold

1.Etasje: Vindfang/gang, bad/wc, stue/kjøkken, 2 soverom, teknisk bod, utvendig bod
Hems: Hemsloft

Hyttene kan leveres med ca. 18,5 m² terrasse mot pristillegg.

Standard

Hytten leveres med gulvoverflater som plasstøpt betong i hovedetasjen, og sponplategulv på hemsloftet. Nedstøpte varmekabler i entrè/gang, bad/wc, bod og teknisk bod. Innvendige overflater på vegger (utenom bad) og himlinger leveres med "Furu behandlet sprekkpanel" i fargen Skigardsgrå, og montering utføres av kjøper.

Foringer leveres i furu med overflate lik farge som panel, og tidløst slett listverk i lik farge som panel, montering utføres av kjøper.
Det leveres ikke innvendige dører. Vinduer, ytterdør og altandør leveres i grå farge (NCS 7500).

Stue/kjøkken har mønt himling og store vindusflater som gir mye naturlig lys, og en svært god romfølelse. Det er montert verandadør, og om ønskelig kan stålpipe, pipebeslag og pipefot, inkludert takstige og evt. feieplatå ihht inntegnet pipeplassering, leveres mot pristillegg.

Bad leveres med gulv som plasstøpt betong med fall til sluk og varmekabel, og uten innvendige vegger. Himling på bad leveres med "Furu behandlet sprekkpanel" i fargen Skigardsgrå, og montering utføres av kjøper. Alt av våtroms-/baderoms-møbler/garnityr medfølger ikke. Det er etablert avløp i (fremtidig) dusjsone og toalett. Det er ellers fremlagt avløpsrør til kjøkken og teknisk bod, samt vanninntak til teknisk bod. Tilknytningsavgift for V/A er inkludert.

I forhold til strøm er det fremlagt trekkerør til hyttevegg til TKskap, og videre inn i hytten til kommende sikringsskap. Kjøper må selv stå for tilknytning og tilknytningsavgift, samt annet elektrisk arbeid. Det er også lagt inn trekkerør for fiber i TKskapet.

Se vedlagte leveringsbeskrivelse for utfyllende informasjon.

Meglers uavhengighet

Det opplyses om at megler har relasjon til oppdragsgiver, men relasjonen er ikke i strid med god meglerskikk.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Adresse og matrikkel

Fjellsætra Alpegrend, 6220 Straumgjerde, Gnr. 29 bnr. 198 i Sykkylven kommune

Oppdragsnummer

21-22-0084

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.