Ikornnes

Legane - Jarnes - Nye tomannsboliger med to soverom, balkong, parkering og fjordutsikt!

Legane/Jarnes , 6222 Ikornnes

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Lars Hellevik
Lars Hellevik Eiendomsmegler MNEF

NABOLAGSPROFIL

90%

eier sin egen bolig

56%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

49%

har bolig på over 120 kvm

27%

av boligene er nyere enn 20 år

28%

er barnefamilier

Type / Eierform Tomannsbolig / Eierseksjon
Primærrom 67 m²
Bruksareal 70 m²
Tomt 624 m² / Eiet tomt
Soverom 2
Byggeår 2024
Gårdsnummer 43
Bruksnummer 172
Energimerking B
FINN.no 307421697
Sist endret 14.09.2023 15:29
Prisantydning 2 950 000,-
Totalpris 2 956 790,-

Boliger

Bolig Soverom Etg P-rom BRA Prisantydning
1 2 67 m2 70 m2 2 950 000,-
2 2 67 m2 70 m2 2 950 000,-
3 2 67 m2 70 m2 2 950 000,-
4 2 67 m2 70 m2 2 950 000,-
5 2 67 m2 70 m2 2 950 000,-
6 2 67 m2 70 m2 2 950 000,-
7 2 67 m2 70 m2 2 950 000,-
8 2 67 m2 70 m2 2 950 000,-

Beskrivelse av prosjektet

Velkommen til Legane/Jarnes!

Her skal det bygges åtte halvparter av tomannsboliger, samtlige med nydelig sjøutsikt!
Boligene leveres i utgangspunktet klar for egeninnsats som maling og gulvlegging, men kan også overtas nøkkelferdig dersom man ønsker å flytte rett inn. Fasaden er moderne med minimalistiske og rette linjer, og boligene kommer blant annet med innbydende inngangsparti, veranda med utsikt, terrasse bak huset, og asfaltert parkering. Det blir også asfaltert tilkomstvei, og etablert lekeplass.

Boligene går over to plan og inneholder følgende:
1.Etasje: Entrè/gang, 2 soverom, bad/wc/vaskerom
2.Etasje: Stue/kjøkken og bod.

Boligene vil også ha utvendig sportsbod, samt balkong i fremkant.

Kontakt megler for ytterligere informasjon!

Forventet fremdrift

Det er gitt rammeløyve fra Sykkylven kommune.
Boligene oppføres etter hvert som de blir solgt, men det forutsettes ett salg på 50% av prosjektet før utbygging av teknisk anlegg.
Overtakelse ca. 10 måneder etter signert kjøpekontrakt og/eller mottatt igangsettingsløyve.

Beliggenhet

Eiendommene har en flott beliggenhet på Jarnes, i kort avstand fra Ikornnes Friluftsbad, Ekornes og Bunnpris med post i butikk. Boligen vil få fantastisk utsikt mot blant annet Sykkylvsfjorden!

Innen en kjøreavstand på under fem minutter finner man blant annet Ikornnes FUS barnehage, samt Ikornnes idrettspark med nyere kunstgressbane, løpebane med tartandekke og tennisbane. En kort kjøretur tar deg til Sykkylven sentrum med de fleste servicetilbud og aktiviteter.

Adkomst

Eiendommene har adkomst fra kommunal vei via privat vei med tinglyst veirett.

Areal

Bruksareal: 70 m².
Primærareal: 67 m².
Følgende rom vil inngå i primærrom: Stue, kjøkken, bad/vaskerom, gang og soverom.
Følgende rom vil inngå i sekundærrom: Bod.

Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

Uteområdet blir opparbeidet med stedlige masser og asfalterte parkerings og trafikkarealer. Finplanering og såing av plen og annen beplantning er ikke med i leveransen. Lekeplass blir opparbeidet med grus, dissestativ, sandkasse, søppelbeholder og en benk.

Tomt / Tomteareal

Eiendommene er ferdig fradelt, og er følgende:
Bolig 1 og 2 på Gnr. 43, Bnr. 172 har areal på 1 248m². Adressen er Sørestrandvegen 800 C og D.
Bolig 3 og 4 på Gnr. 43, Bnr. 173 har areal på 997m². Adressen er Sørestrandvegen 800 A og B.
Bolig 5 og 6 på Gnr. 43, Bnr. 175 har areal på 751m². Adressen er Sørestrandvegen 798 A og B.
Bolig 7 og 8 på Gnr. 43, Bnr. 174 har areal på 1 232m². Adressen er Sørestrandvegen 798 C og D.
Hvert bruksnummer seksjoneres.

Uteområdet blir opparbeidet med stedlige masser og asfalterte biloppstillingsplasser. Adkomstveier blir asfaltert når boligprosjektet er ferdigstilt. Såing av plen/grøntareal og annen beplantning er kjøpers ansvar. Fellesvei og lekeplass blir etablert som realsameie med tinglyst ideell andel på hver enkelt seksjon.

Parkering

Boligene vil få to biloppstillingsplasser på egen tomt ihht. seksjonering. Parkeringsareal asfalteres.

Boder

En innvendig bod i hovedetasjen på cirka 3 kvm. I tillegg har hver enkelt enhet sportsbod på 5 kvm.

Utstyr

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning
Seriekoblede brannvarsler

Internett / TV

Det vil bli tilrettelagt for fiber/TV. Det må påregnes tilknytningsgebyr til fiberleverandør.

Ventilasjon

Boligene vil få balansert ventilasjon med varmegjenvinning iht. tekniske forskrifter. Ventilasjonsenhet blir plassert synlig på vegg i bod. I boligrom vil kanaler og rør kunne være synlig innkasset, og i enkelte rom som vaskerom, gang, bad, soverom og lignende kan himling senkes til lavere enn 2,4 meter. Det vil være mekanisk avtrekk på kjøkken, kjøkkenventilator er en del av kjøkkenleveransen.

Tilvalg

Kjøper har mulighet til å få utført enkelte endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale direkte med entreprenør/leverandører. Kjøpers rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

Selger utarbeider tilvalgs- og endringsliste hvor valgmulighetene for tilvalgsbestillinger og endringer fremkommer. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger, etc. Alle tilvalg- og endringsbestillinger gjøres gjennom skriftlig avtale med selger og må være selger i hende senest innen de tidsfrister som fastsettes av selger.

Tilvalg- og endringsbestillinger vil kunne gi selger rett til tilleggsfrist i forbindelse med avtalt overtakelse. I slike tilfeller vil ikke kjøper ha rett til dagmulkt fra opprinnelig avtalt overtakelsestidspunkt. Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.

Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.

Trapp, kjøkken- og baderomsinnredning kan mot en prisjustering leveres
i en annen utførelse innenfor vår leverandørs kolleksjoner.
Se forøvrig "Tilvalg og endringer" i leveransebeskrivelsen.

Alle tilvalgs- og endringsbestillinger skal gjøres opp til meglers klientkonto i forbindelse med sluttoppgjøret.

Utenomhusarealer

Uteområdet blir opparbeidet med stedlige masser og asfalterte parkerings og trafikkarealer. Finplanering og såing av plen og annen beplantning er ikke med i leveransen. Lekeplass blir opparbeidet med grus, dissestativ, sandkasse, søppelbeholder og en benk.
Fellesvei og lekeplass blir etablert som realsameie med tinglyst ideell andel på hver enkelt seksjon.

Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen.
Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

Sameiet / Forretningsfører

Det vil bli bli opprettet ett sameie på hver eiendom. Ved kjøp av boligen medfølger rett og plikt til å være medlem av sameiet. Det blir utarbeidet foreløpige vedtekter for sameiet. Disse er bindende for kjøper, men Selger kan grunnet forestående reguleringsmessige og seksjoneringsmessige avgjørelser endre disse før overtagelse. Vedtektene vil være vedlegg til kjøpekontrakten, og inneholder viktige opplysninger om organiseringen/eierformen. DFor øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjsonssameiet og driften av dette.Iht. lov om Eierseksjonssameier, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.

 Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 2 ganger folketrygdens grunnbeløp.

Det vil forøvrig etableres realsameie for fellesvei og lekeplass med tinglyst ideell andel på hver enkelt seksjon.

Adgang til utleie

Boligene kan etter ferdigstillelse leies ut i sin helhet.

Forsikring

Byggeplassforsikring av bygget samt ansvarsforsikring for leverandørens arbeider i byggetiden fra kontraktsinngåelse til overtakelse.
Det stilles garanti fra utbygger etter Bustadoppføringsloven § 12.

Pengeheftelser

Iht. lov om Eierseksjonssameier §30, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 2 ganger folketrygdens grunnbeløp.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Vei/Vann/Avløp

Eiendommen vil få adkomst fra privat vei med tinglyst veirett. Veier asfalteres.
Eiendommen skal tilknyttes kommunalt avløp med ledningsnett via private stikkledninger. Eiendommen tilknytes privat vannverk, Sætre og Jarnes Vassverk (Org nr: 970 222 030). Eier vil være ansvarlig for private stikkledninger til bygningen.

Formuesverdi

Formuesverdien er ikke fastsatt på nåværende tidspunkt.

Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen er regulert til "Boliger" iflg. Reguleringsplan for Legane/Jarnes, datert 17.12.01. Tilhørende reguleringsføresegner er datert 10.10.01.

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift/vedlikehold av energinettverk m.m.

Betalingsbetingelser/finansiering

Avdrag 1: Betaling av andel tomt + omkostninger, 10 dager etter signering av kjøpekontrakt                            kr    400 000,-
Avdrag 2: Når ringmur og fundament er støpt                                                                                                               kr    455 000,-
Avdrag 3: Ved tett bygg                                                                                                                                                       kr    800 000,-
Avdrag 4: Når boligen er klar for maler                                                                                                                           kr 1 000 000,-
Avdrag 5: Ved overtakelse                                                                                                                                                 kr    295 000,-
                  Sum kjøpesum                                                                                                                                                  kr 2 950 000,-

Avdragene forfaller når arbeidene for hvert avdrag er utført eller ved tilsvarende verdiskaping. Faktura for hvert avdrag sendes ut 10 dager før ferdigstillelse, med forfall 10 dager.
 
Tilvalg/tilleggsbestillinger forfaller til betaling ved levering av hvert enkelt tilvalg.

Estimerte felleskostnader

Det er pt. ikke fastsatt felleskostnader.
Det er lagt opp til at felleskostnader skal dekke brøyting og felles byggforsikring. Avtale om betaling og beløp etableres mellom sameierne.

Endelige felleskostnader vil bli satt opp av forretningsfører/sameiets styre ved overtagelse. I tillegg vil det påløpe andre løpende kostnader som for eksempel strømforbruk i den enkelte leilighet, innboforsikring, kommunale avgifter osv.

Oppgjør

1) Oppgjør foretas mellom kjøper og selger ihht. betalingsbetingelser beskrevet i punkt foran. Megler fakturerer kjøper for beløpet.

2) Eventuelle tilvalg-/endringsbestillinger forfaller til betaling ved levering av hvert enkelt tilvalg.

Innbetalt beløp sikres på meglers klientkonto. Kjøper er ikke forpliktet til å betale noen del av kjøpesummen før selger har stilt sikkerhet, jf. Bustadoppføringsloven §12.

Oppgjør ovenfor selger gjennomføres når skjøtet er tinglyst og etter verdiskaping tilført eiendommen ihht. avdragsplan.

Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

Før noen del av kjøpesum blir utbetalt til selger må hjemmel til boligen være overført kjøper.

Salgsbetingelser

Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.

Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av avhendingslova. Selger kan i disse tilfellene velge å selge etter Bustadsoppføringslova.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.

Avbestilling

Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf. bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum (inkl. mva.).

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. og ulovfestet entrepriserett.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Budregler

Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av en og samme person.

Oppvarming

Det er lagt opp til oppvarming ved hjelp av panelovner eller varmepumpe (ikke inkludert i leveransen). Det blir montert stålpipe over tak, men vedovn og stålpipe til himling er ikke med i leveransen.

Innhold

1.Etasje: Entrè/Gang, bad/wc/vaskerom,  2 soverom, utvendig bod
2.Etasje: Stue/kjøkken, bod

Boligen har også en balkong på ca. 7,5kvm.

Standard

Boligen leveres med innvendige gulv av fuktbestandige sponplater. Plasstøpt betong i 1.etasje og utv. bod.
Innvendige vegger leveres med ubehandlede gipsplater klar til egeninnsats. Hvitmalte slette foringer og lister. Listverk leveres med synlige spikerhull. Gulvlister kan leveres som ett tillegg sammen med eventuell gulvleveranse. Montering kommer i tillegg.
Himling i leiligheter leveres med 60x120 cm hvite himlingsplater
Se under "Tilvalg og Endringer" i leveransebeskrivelsen for pris av behandling av vegger, samt gulv.

Trapp leveres med hvitmalte vanger og hvitlaserte tette furutrinn. Håndlist leveres hvitmalt.

Trapp, kjøkken- og baderomsinnredning kan mot en prisjustering leveres
i en annen utførelse innenfor vår leverandørs kolleksjoner.

Bad/wc/vaskerom
Badet blir levert med grå keramiske fliser i str 20x20 cm, og vegger belegges med betonggrå baderomspalter. Av utstyr leveres 1 stk. hvit baderomsinnredning med tilhørende speil. Dørene kan leveres slette eller profilerte. Det leveres også vegghengt toalett, og dusjvegger i klart glass.
Baderomsinnredning kan mot en prisjustering leveres i en annen utførelse innenfor vår leverandørs kolleksjoner. Fliser kan velges ut ifra leverandørens utvalgte typer mot tillegg i pris.

Kjøkken
Kjøkkeninnredning til en verdi à kr. 50 000,- inkl. montering fra en av våre leverandører.

Soverom
Boligens to soverom er plassert i hovedetasjen. Garderobeskap kan leveres mot tillegg i pris.

Terrasser/balkonger/inngangsparti leveres med trykkimpregnerte terrassebord 28x120 natursortering. Himling i terrasser/balkonger kles med tilsvarende trekledning som på vegg.

Se vedlagte leveringsbeskrivelse for utfyllende informasjon.

Betalingsbetingelser

Avdrag 1: Betaling av andel tomt + omkostninger, 10 dager etter signering av kjøpekontrakt                            kr    400 000,-
Avdrag 2: Når ringmur og fundament er støpt                                                                                                               kr    455 000,-
Avdrag 3: Ved tett bygg                                                                                                                                                       kr    800 000,-
Avdrag 4: Når boligen er klar for maler                                                                                                                           kr 1 000 000,-
Avdrag 5: Ved overtakelse                                                                                                                                                 kr    295 000,-
                  Sum kjøpesum                                                                                                                                                  kr 2 950 000,-

Avdragene forfaller når arbeidene for hvert avdrag er utført eller ved tilsvarende verdiskaping. Faktura for hvert avdrag sendes ut 10 dager før ferdigstillelse, med forfall 10 dager.
 
Tilvalg/tilleggsbestillinger forfaller til betaling ved levering av hvert enkelt tilvalg.

Endringsarbeider

Kjøper har mulighet til å få utført enkelte endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale direkte med entreprenør/leverandører. Kjøpers rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

Selger utarbeider tilvalgs- og endringsliste hvor valgmulighetene for tilvalgsbestillinger og endringer fremkommer. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger, etc. Alle tilvalg- og endringsbestillinger gjøres gjennom skriftlig avtale med selger og må være selger i hende senest innen de tidsfrister som fastsettes av selger.

Tilvalg- og endringsbestillinger vil kunne gi selger rett til tilleggsfrist i forbindelse med avtalt overtakelse. I slike tilfeller vil ikke kjøper ha rett til dagmulkt fra opprinnelig avtalt overtakelsestidspunkt. Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.

Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.

Trapp, kjøkken- og baderomsinnredning kan mot en prisjustering leveres
i en annen utførelse innenfor vår leverandørs kolleksjoner.
Se forøvrig "Tilvalg og endringer" i leveransebeskrivelsen.

Alle tilvalgs- og endringsbestillinger skal gjøres opp til meglers klientkonto i forbindelse med sluttoppgjøret.

Meglers uavhengighet

Det opplyses om at megler har relasjon til oppdragsgiver, men relasjonen er ikke i strid med god meglerskikk.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Adresse og matrikkel

Legane/Jarnes, 6222, Ikornnes, Gnr. 43 bnr. 172 i Sykkylven kommune

Oppdragsnummer

21-23-9000

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på vår hjemmeside.