TJODALYNG

Hyttetomt i barnevennlige omgiverlser ved Ranvika mellom Larvik og Sandefjord - kort vei til sjøen

Østre Såtås 35 , 3280 TJODALYNG

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Marius Strøm Grønn
Marius Strøm Grønn Eiendomsmegler / Fagansvarlig
Type / Eierform Hyttetomt / Selveier
Tomt 563 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 1106
Bruksnummer 43
FINN.no 95109045
Sist endret 29.11.2020 02:58
Prisantydning 980 000
Totalpris 1 005 872

Beregnet totalkostnad

980 000,- (Prisantydning) Omkostninger 24 500,- (2,5% dokumentavgift) 585,- (Tinglysing av skjøte) 585,- (Tinglysing av pantobligasjon) 202,- (Pantattest til långivers bank) -------------------------------------------------------- 25 872,- (Omkostninger totalt) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Eierform

Selveier

Tomt

Areal: 563 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomten ligger i hovedsak i flatt terreng med enkel adkomst.
Ranvika vel har bom inn til hytteområdet.
Det inngår registrering av mobilåpning av denne bommen i innmeldingsavgiften til vellaget.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i Ranvika mellom Ula og Kjerringvik. Nærområdet byr på gode turmuligheter og mange bademuligheter. Kort vei til fine badestrender i Ranvika, Kjerringvik og Ula. I Ula er det også marina med dagligvarer og uteservering.

Løpende kostnader

Årlig vellagsavgift til Ranvika vel ligger på ca. kr. 2.500,-.
Innmeldingsavgift til Ranvika vel, kr. 12.000,-

Adkomst

Ta av R-303 i Klåstadkrysset mot Ula Følg denne veien til første gartneri på venstre side (stort moderne gartneri). Følg der veien mellom Nordre Skisaker gård mot Kjerringberget. Kjør frem til du møter bom på høyre side og rett frem. Parker her og følg veien rett og rett opp til venstre etter bommen for å komme til tomten.

Regulering

Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse, bevaring av landskap og vegetasjon i reguleringsplan "Hovland Søndre", vedtatt 10.12.2008. I kommuneplanens arealdel er eiendommen avsatt til fritidsbebyggelse.
For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til knut@leinaes.no eller SMS: 92 05 35 33 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Diverse

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler og opplysninger innhentet fra kommunen. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/ salgsoppgave med vedlegg, da bl.a. internettannonser kan være mangelfulle. Evt. avvik er budgivers/kjøpers ansvar.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 26. juni 1992 nr. 87.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.