Nevlunghavn - En unik mulighet - Nevlunghavn Gjestegiveri AS med tilhørende bygningsmasse til salgs

Brunlanesveien 1500 , 3296 Nevlunghavn

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

MELD DEG PA VISNING BE OM SALGSSUM
Knut Leinæs
Knut Leinæs Advokat, Megler, Partner
Type Næringsbygg / Selveier
Bruksareal 693 m²
Tomt 660 m² / Eiet tomt
Oppholdsrom 4
Soverom 15
Byggeår 1800
Gårdsnummer 4001
Bruksnummer 73
Sist endret 27.04.2020 17:03
Prisantydning 17 800 000
Totalpris 18 246 222

Beregnet totalkostnad

17 800 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Panteattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 445 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 17 800 000,-)) -------------------------------------------------------- 446 222,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 18 246 222,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

BRA/PROM

693 / m²

Eierform

Selveier

Boligtype

Næringsbygg

Tomt

Areal: 660 kvm, Eierform: Eiet tomt

Pent opparbeidet tomt med flere uteplasser og parkering.

Beskrivelse

Leinæs & Partners ved Knut Leinæs har gleden av å presentere denne perlen i nedre del av Nevlunghavn.
Eiendommen drives i dag med et eiendomsselskap og et driftsselskap.

Innhold

Bygningsmassen inneholder i hovedsak resepsjon, stor peisestue, bar-rom, spisesal, storkjøkken med diverse boder og fryserom, samt 15 hotellrom med egne bad.

Standard

Bygningsmassen ble betydelig oppgradert på 2000-tallet og rommene holder gjennomgående god standard.

Beliggenhet

Eiendommen ligger fantastisk til i hjertet av Nevlunghavn.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest.

Boligens areal

Bruksareal: 693 kvm
Oppgitt bruksareal er basert på opplysninger fra byggetegninger dater 2003 med oppgitt areal for 1 etasje på 342 kvm og 351 kvm for 2 etasje. Som følge av at arealene ikke er kontrollmålt må det påregnes noe avvik ved en faktisk oppmåling.

Adgang til utleie

Det er ingen kjente hindringer mot utleie av bygningsmassen.

Oppvarming

Oppvarming skjer med elektrisitet, olje og vedfyring. Vannbåren varme.

Adkomst

Direkte fra Brunlanesveien.

Regulering

Eiendommen er i både i reguleringsplanen og i kommuneplanen av avsatt til bolig. Etter nærmere dialog med kommunen opplyses dette å ikke medføre kommunens oppfatning. Fra kommunens svar referes følgende:
"Eiendommen er godkjent som gjestgiveri med overnatting og servering. Det betyr at det er denne næringsvirksomheten som per i dag er lovlig etablert. #Feil!Object variable or With block variable not set!¤ Dette gjelder også bruken da det i bestemmelsene § 5 a) heter at «Arealene og bygningene skal i hovedsak brukes som i dag.»
Hele planområdet har fått gul farge i plankartet, hvilket normalt skulle tilsi at det er avsatt til boligformål. Det er imidlertid bestemmelser i planen som tyder på at dette ikke har vært hensikten. Bl.a. er det gitt en særskilt bestemmelse i planen for Lakseberget/Vadbodskjæret og Fiskebrygga hvor det uttrykkelig er gitt forbud mot boligbebyggelse til tross for at arealene er gule i plankartet. Dette innebærer at man nok ikke kan fortolke plankartet dithen at det åpnes for boligbebyggelse innenfor hele planområdet uavhengig av tidligere bruk, men at planen må tolkes i lys av hensynet bak regulering til bevaring og bestemmelsene i planen."
På bakgrunn av dette må kjøper legge til grunn at en bruksendring til boligformål vil være vesentlig mer krevende enn reguleringsplanen og kommuneplanen umiddelbart skulle tilsi.
For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: knut@leinaes.no eller SMS: 92 05 35 33 til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. For at megler skal kunne avholde forsvarlig budrunde, bes det om at bud gis i god tid før budfristen. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er inntatt i salgsoppgaven.

Diverse

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler og opplysninger innhentet fra kommunen og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Salget av eiendommen gjennomføres som salg av aksjeselskap og reguleres i hovedsak av kjøpsloven og aksjeloven. Transaksjonen vil i hovedsak gjennomføres i tråd med markedspraksis, men det vil ikke bli gitt skatterabatt for avvik mellom de skattemessige verdiene og eiendomsverdiene.
Selger fraskriver seg ethvert ansvar for skulte feil og mangler.

Avhendingsloven

Salg av aksjeselskapet reguleres av kjøpsloven, men prinsipper i Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93 kan komme til anvendelse etter nærmere avtale.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.