Nevlunghavn

Nevlunghavn - En unik mulighet - Nevlunghavn Gjestegiveri AS med tilhørende bygningsmasse til salgs

Brunlanesveien 1500 , 3296 Nevlunghavn

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Knut Leinæs
Knut Leinæs Partner / Advokat / Eiendomsmegler
Type / Eierform Næringsbygg / Selveier
Bruksareal 693 m²
Tomt 660 m² / Eiet tomt
Oppholdsrom 4
Soverom 15
Byggeår 1800
Gårdsnummer 4001
Bruksnummer 73
Sist endret 12.03.2021 08:51
Prisantydning 17 800 000
Totalpris 18 246 222

Beregnet totalkostnad

17 800 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Panteattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 445 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 17 800 000,-)) -------------------------------------------------------- 446 222,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 18 246 222,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

BRA/PROM

693 / m²

Eierform

Selveier

Boligtype

Næringsbygg

Tomt

Areal: 660 kvm, Eierform: Eiet tomt

Pent opparbeidet tomt med flere uteplasser og parkering.

Beskrivelse

Leinæs & Partners ved Knut Leinæs har gleden av å presentere denne perlen i nedre del av Nevlunghavn.
Eiendommen drives i dag med et eiendomsselskap og et driftsselskap.

Innhold

Bygningsmassen inneholder i hovedsak resepsjon, stor peisestue, bar-rom, spisesal, storkjøkken med diverse boder og fryserom, samt 15 hotellrom med egne bad.

Standard

Bygningsmassen ble betydelig oppgradert på 2000-tallet og rommene holder gjennomgående god standard.

Beliggenhet

Eiendommen ligger fantastisk til i hjertet av Nevlunghavn.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger ferdigattest.

Boligens areal

Bruksareal: 693 kvm
Oppgitt bruksareal er basert på opplysninger fra byggetegninger dater 2003 med oppgitt areal for 1 etasje på 342 kvm og 351 kvm for 2 etasje. Som følge av at arealene ikke er kontrollmålt må det påregnes noe avvik ved en faktisk oppmåling.

Adgang til utleie

Det er ingen kjente hindringer mot utleie av bygningsmassen.

Oppvarming

Oppvarming skjer med elektrisitet, olje og vedfyring. Vannbåren varme.

Adkomst

Direkte fra Brunlanesveien.

Regulering

Eiendommen er i både i reguleringsplanen og i kommuneplanen av avsatt til bolig. Etter nærmere dialog med kommunen opplyses dette å ikke medføre kommunens oppfatning. Fra kommunens svar referes følgende:
"Eiendommen er godkjent som gjestgiveri med overnatting og servering. Det betyr at det er denne næringsvirksomheten som per i dag er lovlig etablert. #Feil!Object variable or With block variable not set!¤ Dette gjelder også bruken da det i bestemmelsene § 5 a) heter at «Arealene og bygningene skal i hovedsak brukes som i dag.»
Hele planområdet har fått gul farge i plankartet, hvilket normalt skulle tilsi at det er avsatt til boligformål. Det er imidlertid bestemmelser i planen som tyder på at dette ikke har vært hensikten. Bl.a. er det gitt en særskilt bestemmelse i planen for Lakseberget/Vadbodskjæret og Fiskebrygga hvor det uttrykkelig er gitt forbud mot boligbebyggelse til tross for at arealene er gule i plankartet. Dette innebærer at man nok ikke kan fortolke plankartet dithen at det åpnes for boligbebyggelse innenfor hele planområdet uavhengig av tidligere bruk, men at planen må tolkes i lys av hensynet bak regulering til bevaring og bestemmelsene i planen."
På bakgrunn av dette må kjøper legge til grunn at en bruksendring til boligformål vil være vesentlig mer krevende enn reguleringsplanen og kommuneplanen umiddelbart skulle tilsi.
For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til knut@leinaes.no eller SMS: 92 05 35 33 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Diverse

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler og opplysninger innhentet fra kommunen og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Salget av eiendommen gjennomføres som salg av aksjeselskap og reguleres i hovedsak av kjøpsloven og aksjeloven. Transaksjonen vil i hovedsak gjennomføres i tråd med markedspraksis, men det vil ikke bli gitt skatterabatt for avvik mellom de skattemessige verdiene og eiendomsverdiene.
Selger fraskriver seg ethvert ansvar for skulte feil og mangler.

Avhendingsloven

Salg av aksjeselskapet reguleres av kjøpsloven, men prinsipper i Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93 kan komme til anvendelse etter nærmere avtale.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.