Helgeroa - attraktivt beliggende boligtomt med godkjente tegninger - kort vei til sjøen

Krabbegata 25B , 3295 Helgeroa

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PA VISNING BE OM SALGSSUM
Knut Leinæs
Knut Leinæs Advokat, Megler, Partner
Marius Strøm Grønn
Marius Strøm Grønn Eiendomsmegler / Fagansvarlig
Type Boligtomt / Selveier
Tomt 427 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 4092
Bruksnummer 284
FINN.no 151446836
Sist endret 27.04.2020 17:13
Prisantydning 1 090 000
Totalpris 1 118 472

Beregnet totalkostnad

1 090 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Panteattest kjøper) 525,- (Tingl.gebyr pantedokument) 525,- (Tingl.gebyr skjøte) 27 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 090 000,-)) -------------------------------------------------------- 28 472,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 118 472,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Tomten ligger sentral til, med gangavstand til både matbutikk, brygga i Helgeroa, spisesteder og badeplasser samt skole og idrettsanlegg.
Nærhet til fine badestrender, svaberg og flotte turområder.  Kort vei til Søndersrød med matvareforretning.
Kyststien med sine 35km merkede turløyper går ikke langt fra leiligheten. Her kan man gå langs sjøkanten, 3000 sommerhytter og fine svaberg i vekslende kystnatur fra Nevlunghavn - Helgeroa og helt til Stavern.
Kjøreturen til Larvik sentrum tar ca. 20 minutter.
Helgeroa er kjent for sin koselige atmosfære og liv om sommeren. Kjøreturen fra Oslo tar i underkant av to timer - og det er cirka en halvtimes kjøretur til Sandefjord Lufthavn Torp, som tar deg videre ut i verden.
Tomten er i dag opparbeidet med gressplen, hekk mot naboeiendom. Det vil bli satt opp gjerde på høyde inntil 180 cm mot nabo i sør.
Det er gitt rammetillatelse for oppføring av enebolig - vedtak og tegninger ligger vedlagt salgsoppgaven.
Rammetillatelsen omfatter også rivning av uthus på denne eiendommen (utført) og oppføring av garasje på naboeiendom (ferdigstilt). Da deler av tiltaket ble igangsatt medio mai 2018 (garasje på naboeiendom), må man i følge rammetillatelsen gjennomføre arbeidene i løpet av to år fra de ble igangsatt. Tillatelsen utløper således medio mai 2020. Det må søkes igangsettingstillatelse før oppføring av bolig påbegynnes.

Adkomst

Fra Larvik kjører man mot Brunlanes. Fra Brunlanesveien kjører man inn på
Krabbegata. Adkomst til tomten fra Krabbegata.
Til høyre i nettannonsen finner du en kartskisse, ved å trykke deg inn på denne finner du enkelt en veibeskrivelse. Er du i tvil, ring megler!

Regulering

Eiendommen er regulert til bolig (mindre del avsatt til gang-/sykkelvei) i reguleringsplan Helgeroa, vedtatt 19.06.1996. I kommuneplanens arealdel er eiendommen avsatt til boligbebyggelse, nåværende.
Larvik kommune opplyser at det for tiden pågår reguleringsarbeider for område syd for Brunlanesveien ved Søndersrød, det antas dog at dette ikke vil få noen betydning for denne eiendommen.
For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: knut@leinaes.no eller SMS: 92 05 35 33 til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema.
Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger.
Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.
Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. For at megler skal kunne avholde forsvarlig budrunde, bes det om at bud gis i god tid før budfristen.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er inntatt i salgsoppgaven.

Avtalt meglervederlag

Om meglers vederlag er det avtalt fast provisjon kr. 45.000,- ved salg. I tillegg betaler selger honorar for oppgjør kr. 4.900,- og tilrettelegging kr. 9.900,- For visninger er det avtalt kr. 2.250,- per visning. Alle tall i dette avsnitt er opplyst inklusive mva.

Diverse

Vedlagte tegninger og 3D-bilder er kun en illustrasjon.
Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler og opplysninger innhentet fra kommunen. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jfr. Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhl.) , § 3-9 hvor det heter: Eigedom selt "som han er" el. - Endå om eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr. avhendingslovens, § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse.
Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.