Stavern

UTSOLGT! Anvik 10 tomter - bygg din egen fritidsdrøm nær svaberg og strender få minutter fra Stavern

Anvik - Tomt 2 (Tidligere 10 tomter) , 3294 Stavern

BE OM SALGSSUM
Knut Leinæs
Knut Leinæs Partner / Advokat / Eiendomsmegler
Cecilie Moe
Cecilie Moe Eiendomsmegler / Partner
Type / Eierform Hyttetomt / Selveier
Tomt 1 000 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 4122
Bruksnummer 79
FINN.no 177472787
Sist endret 26.02.2021 11:49
Prisantydning 1 290 000
Totalpris 1 323 007

Beregnet totalkostnad

1 290 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 32 250,- (Dokumentavgift) -------------------------------------------------------- 33 007,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 323 007,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

På Anvik, få minutter fra Stavern og med gangavstand til sjøen ligger 10 selveiertomter. Her kan du bygge din egen hyttedrøm og få helårs standard.
Tomtestørrelsen vil variere fra ca. 720 - 1 620 kvm.
Pris fra 1.290.000 til 2.300.000.
Prisantydning:
Tomt 1 - ca. 720 kvm: SOLGT
Tomt 2 - ca. 815 kvm: kr 1.290.000,- + omk
Tomt 3 - ca. 1 037 kvm: SOLGT
Tomt 4 - ca. 1 015 kvm: SOLGT
Tomt 5 - ca. 1 570 kvm: SOLGT
Tomt 6 - ca. 1 595 kvm: SOLGT
Tomt 7 - ca. 1 621 kvm: SOLGT
Tomt 8 - ca. 1 396 kvm: SOLGT
Tomt 9 - ca. 1 097 kvm: SOLGT
Tomt 10 - ca. 945 kvm: SOLGT
På tomtene kan du bygge hytte på inntil 130 kvm BYA inkludert eventuelt anneks.

Beliggenhet

Tomtene ligger fint til i et attraktivt hytteområde på Anvik i Brunlanes. Området ligger solrikt og landlig til, med kort vei til flotte strender, svaberg og bademuligheter. Svært gode turmuligheter i område med blant annet Kyststien som strekker seg fra Stavern til Helgeroa. Kort vei til fotballbane, volleyballbane og minigolf. I nærområdet finnes flere campingplasser med lekeplasser, kiosker og restaurant.
Idylliske Stavern ligger en kort kjøretur unna tomtene. Her yrer det av liv på sommeren og du finner kafeer, restauranter og butikker som har søndagsåpent hele året. Utforsker du Stavern vil du finne koselige smågater med eldre trehusbebyggelse og flott skjærgård.
Nevlunghavn er også et flott sted innen sykkelavstand og verdt mange besøk om sommeren. Flott båliv her på sommeren med fiskeutsalg på brygga. Plukk gjerne opp noe bakst fra populære Nevlunghavn Bakeri & Condtori på veien tilbake til hytta.
For de minste er Foldvik Familiepark å anbefale - en populær destinasjon sommerstid. Aktivitetsparken passer perfekt for barnefamilier med tilbud som akebakke, minigolf, teater, traktorkjøring og mye mer.
Mølen er kjent for sitt spennende svaberglandskap med landets største rullesteinstrand og 16 større gravrøyser. Historisk område hvor høvdinger og tjenere ble begravd i jernalderen.

Tomtenes areal

Tomt 2: ca. 815 kvm.
Tomt 7: ca. 1 621 kvm.
Tomtenes matrikkelbrev følger vedlagt i salgsoppgaven.

Adgang til utleie

Det er ingen restriksjoner mot utleie og markedet for korttidsutleie antas å være meget godt.

Løpende kostnader

Det må påregnes noe utgifter til vedlikehold av veien, samt drift av den private delen av vann og avløpsanlegget som skal bygges.
Kostnad for strømtilkobling etc. besørges av kjøper. Det er avtalt mellom partene at dersom kostnadene blir høyere enn kr. 25 000,- pr tomt, så vil kostnadene utover dette betales av selger. Skulle det vise seg at den estimerte kostnaden blir under kr 25.000,- pr hytte vil dette komme kjøper til gode.

Formuesverdi

Formuesverdien er ikke fastsatt enda og du må ta kontakt med Skatteetaten dersom dette er viktig for deg å få avklart.

Adkomst

Fra Stavern sentrum følg Helgeroveien mot Helgeroa. Etter ca. 5,5 km ta av til venstre på Hummerbakkveien. Følg veien i ca. 2 km og ta til venstre inn på Anvikveien. Ta til høyre ved minigolfen og inn på Ramnsveien som går til høyre. Tomt 7-10 ligger til høyre etter ca. 600 meter. Se kart på de forskjellige tomtene i annonsen.
Det vil bli skiltet med Leinæs & Partners skilt inn mot hyttefeltet og til tomtene.

Regulering

Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse og grønnstruktur. I reguleringsplankartet er det anvist hvor hyttene skal plasseres på tomten jf. gult område. Reguleringsplankart og reguleringsbestemmelser følger vedlagt i salgsoppgaven. Se beskrivelse av hensynssoner i §6 i reguleringsbestemmelsene.
Iflg. reguleringsbestemmelsene er maksimalt tillatt bebygget areal (BYA) 130 kvm. pr tomt, inklusiv uthus/anneks. Garasje tillates ikke uten etter dispensasjon.
For hytter som ikke har påtegning om mønehøyde i plankartet er maksimal gesimshøyde 3,5 meter og mønehøyde 6,0 meter. For tilbygg med flatt tak og endring av eksisterende takform til flatt tak er maksimal tillatt mønehøyde 4,0 meter over eksisterende terreng. For tomt nr. 3 med påtegning på plankart gjelder disse mønehøydene.
Ny bebyggelse skal tilpasses terrenget på en slik måte at sprengning av fjell minimeres. Kjeller tillates ikke sprengt ut. Nye tiltak skal være godt tilpasset omgivelsene og terrenget på tomten. Se nærmere beskrivelse i reguleringsbestemmelsene vedlagt i salgsoppgaven.
Eiendommene er avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel 2015-2027. Det er igangsatt rullering av kommuneplanens arealdel for Larvik. Det antas at rulleringsarbeidet er fullført i utgangen av 2020 uten at dette antas å ha noen betydning for disse tomtene.
For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til knut@leinaes.no eller SMS: 92 05 35 33 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Diverse

Alle arealangivelser er hentet fra kommunens kart. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler og opplysninger innhentet fra kommunen, og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.