Kvelde

Stor tomannsbolig under oppføring i et barnevennlig område - 3 sov og 2 bad - 1 SOLGT!

Kveldeveien 217 , 3282 Kvelde

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Knut Leinæs
Knut Leinæs Partner / Advokat / Eiendomsmegler
Cecilie Moe
Cecilie Moe Eiendomsmegler / Partner
Type / Eierform Tomannsbolig / Eierseksjon
Primærrom 119 m²
Bruksareal 154 m²
Tomt 1 605 m² / Fellestomt
Soverom 3
Byggeår 2021
Gårdsnummer 2090
Bruksnummer 47
FINN.no 202016474
Sist endret 31.03.2021 10:03
Prisantydning 3 490 000
Totalpris 3 503 842

Boliger

Bolig Soverom Etg P-rom BRA Prisantydning
217 3 122 m2 157 m2 3 490 000,-

Beksrivelse av prosjektet

Leinæs & Partners har gleden av å presentere Kveldeveien 217!
I Kvelde bygges det nå en tøff tomannsbolig. Boligene vil få 3 soverom (muligheter for 4), 2 stuer, 2 bad, kjøkken med åpen løsning til stue, romslig kjeller, bod, entré, samt fin terrasse.
Nærområdet er landlig og rolig med kort vei til skole, barnehage, idrettsanlegg, dagligvarehandel og turområder. Alt innen et steinkast fra eiendommen.

Forventet fremdrift

Byggingen er i gang og det forventes ferdigstillelse våren 2021. Det er fortsatt gode muligheter for å gjøre endringer så ta kontakt dersom du lurer på noe.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et barnevennlig og landlig område på Skolejordet i Kvelde. Kvelde er en koselig bygd ved Numedalslågen og byr på fantastiske turområder, flotte bade- og fiskemuligheter og ellers et hyggelig nærmiljø. I sentrum finner du blant annet dagligvarebutikk, barnehage, skole, bensinstasjon, gatekjøkken, legekontor og idrettsanlegg.
Tun barnehage, Kvelde barnehage og Kvelde skole (1-10 klasse) ligger alle i gangavstand fra eiendommen.
Idrettsanlegget er et populært samlingspunkt for hele bygda. Her finner du blant annet fotballbane, kunstgressbane, ballbinge, akebakke, volleyball- og beachbane. Lysløypa går forbi idrettsanlegget og er et flott rekreasjonstilbud. Turområdet strekker seg 3 km i naturskjønne omgivelser. Vinterstid finner du oppkjørte skiløyper - en flott aktivitet for hele familien! Løypa er godt belyst og vedlikeholdes jevnlig. Kvelde har i tillegg en flott svømmehall som holdes åpent for publikum fra september til mai.
For den aktive er det flotte turområder i nærheten. Både Jordstøyp og Musekollen kan anbefales. Her har du en fantastisk utsikt over Kvelde, hvor du på kvelden kan se til Sandefjord og Tønsberg.
Området har gode bade- og fiskemuligheter. Populære badeplasser verdt å nevne er Skjærsjø, Roppestad, Laplassen og Meløstranda. Sistnevnte har satt flere varmerekorder og har en flott sandstrand med volleyballbane. Av fiskemuligheter bør Farris, Anundsjø, og Ramdalstjønn nevnes. Lågen er en av de beste lakseelvene i Norge og tiltrekker masse turister sommerstid.
Kvelde har både en landlig og sentral beliggenhet. Med bil fra Kvelde tar det ca. 20 min til Larvik, 20 min til Sandefjord, 35 min til Tønsberg og 1,5 time til Oslo.

Adkomst

Fra Larvik:
Følg RV 40 mot Kvelde og ta av på FV 304 ved Esso. Følg veien ca. 300 meter og ta til høyre på Kveldeveien. Følg veien ca. 350 meter og ta til høyre. Eiendommen ligger sist på høyre side.

Areal

Primærrom: 119 kvm, Bruksareal: 154 kvm
Bruksareal: ca 154 m².
Primærrom: ca 119 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: Stue/kjøkken, 2 bad, 3 soverom, stue og gang.
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte plantegninger  for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser.
Arealene som er opplyst i salgsoppgaven er basert på selgers salgstegninger. Megler har ikke foretatt kontrollmåling av arealene. Det kan forekomme avvik i faktisk areal uten at dette vil medføre rett til endring av prisen for boligen.

Tomt / Tomteareal

Fellestomt på ca. 1 600 kvm som eies av sameiet. Gårdsplassen blir gruset og det vesentligste av øvrig tomt blir tilsådd.
Eiendommen skal seksjoneres og tomten disponeres av seksjonseierne iht. seksjonsbegjæring/sameievedtekter.
Interessenter gjøres oppmerksomme på at naboeiendommen mot øst også skal bebygges. Prosjektet kan medføre at det blir en justering av nabogrensen slik at tomten blir noe mindre, eller at naboprosjektet inngår i samme sameie som Kveldeveien 217.

Parkering

Boligene får to biloppstillingsplasser hver på gårdsplassen.

Boder

Romslig bod i kjeller.

Internett / TV

Det leveres anlegg med en boks for telefon/data og en kontakt for antenne i hver leilighet. Det er tilrettelagt til fiber til huset. Kjøper må selv bestille abonnement for telefon, antenne og internett. Valgt leverandør trekker ledninger og monterer koblingspunkt.
Pris for tilkoblingsgebyr for TV/internett avhenger av valgt leverandør og vil komme i tillegg. Dette besørges av hver enkelt kjøper, rørføringer og kontaktpunkt vil ligge klart i leiligheten. Det må normalt påregnes noe ventetid for tilkobling av TV/internett fra leverandørene.

Tilvalg

Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.
Det er åpnet for følgende tilvalg:
Det er anledning til å bestille endringer innenfor gitte tidsfrister. Endringer vil medføre tillegg/fradrag i pris. Endringer kan avtales på type av flis, parkett, kjøkken og baderomsinnredning, samt garderobeskap. Dette må avklares i hvert tilfelle, da dette kan være allerede bestilt.
Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.

Utenomhusarealer

Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake en del av kjøpesummen. Ev. gjenstående arbeid skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

Sameiet / Forretningsfører

Det vil bli opprettet ett/flere sameier på eiendommene, og ved kjøp av leilighet medfølger rett og plikt til å være medlem av felles sameie. Seksjonsnummer, eierbrøk og antall sameier bestemmes i forbindelse med seksjonering.
Det er utarbeidet foreløpige vedtekter for sameiet. Disse er bindende for kjøper, men Selger kan grunnet forestående reguleringsmessige og seksjoneringsmessige avgjørelser endre disse før overtagelse.
Vedtektene er en del av salgsprospektet og inneholder viktige opplysninger om organiseringen/eierformen. Det er viktig at en gjør seg godt kjent med disse før det inngås avtale om kjøp. For øvrig gjelder Lov om eierseksjoner for eierseksjsonssameiet og driften av dette.Iht. lov om Eierseksjonssameier, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.
Det opplyses om at ingen kan eie mer enn to boligseksjoner i sameiet, jfr. lov om eierseksjoner §23.

Adgang til utleie

Det er ikke lagt opp til regler mot utleie.

Vei/Vann/Avløp

Boligene blir tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett. Stikkledningene inn til eiendommen er private, eventuelt senere vedlikehold bekostes av sameierne. Privat vei inn til eiendommen. Det bør påregnes noen kostnader til vedlikehold av veien.

Formuesverdi

Fastsettes normalt av Skatt Øst i etterkant av at man har overtatt boligen.
Ta kontakt med ditt lokale ligningskontor i forbindelse med innlevering av selvangivelsen.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse i reguleringsplanen Kvelde fra 2012, og underlagt faresone for ras/skredfare sydvest for eiendommen.
Eiendommen er avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel 2015-2027. Det er igangsatt rullering av kommuneplanens arealdel, uten at det antas å få betydning for eiendommen.
Det er planlagt oppføring av en tomannsbolig til på tomten som ligger nord-øst for eiendommen. Det er foreløpig ikke søkt om i kommunen.

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Estimerte felleskostnader

Det forutsettes at sameierne dekker egen bygningsforsikring og vedlikehold.

Oppgjør

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse og resterende før overtakelse.
Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.
Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.
Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustad

Salgsbetingelser

Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.
Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av avhendingslova. Selger kan velge å selge etter Bustadsoppføringslova.
Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.
Selger er etter Bustadoppføringslova § 12 pliktig til å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering. Til det er dokumentert at det foreligger garanti i samsvar med paragrafen her, har forbrukeren rett til å holde tilbake alt vederlag. Overføring av innbetalt beløp til selger er avhengig av selgers garantistillelse i.h.t. Bustadoppføringslova § 47.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Budregler

Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av en og samme person.