Helgeroa

Helgeroa/Søndersrød - På jakt etter leilighet med god standard, solrik og sentral beliggenhet? 3 AV 5 I BYGG A ER SOLGT

Helgeroa Borettslag - Bygg A , 3295 Helgeroa

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Tori Fremmerlid Glasø
Tori Fremmerlid Glasø Eiendomsmegler MNEF
Kristin Sundling
Kristin Sundling Eiendomsmegler MNEF / Partner

NABOLAGSPROFIL

80%

eier sin egen bolig

83%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

59%

har bolig på over 120 kvm

32%

av boligene er nyere enn 20 år

32%

er barnefamilier

Type / Eierform Leilighet / Borettslag
Primærrom 83-113 m²
Bruksareal 87-118 m²
Tomt 3 907 m² / Fellestomt
Gårdsnummer 4093
Bruksnummer 192
FINN.no 182321219
Sist endret 11.05.2022 13:31
Prisantydning 2 518 000,-
Totalpris 6 301 132,-
Fellesutgifter 7 938 - 8 174,-

Boliger

Bolig Soverom Etg P-rom BRA Prisantydning
H0102 3 1 113 m2 118 m2 2 518 000,-
H0201 2 2 83 m2 87 m2 2 518 000,-

Beskrivelse av prosjektet

Velkommen til Helgeroa Borettslag!

Her skal det bygges 15 leiligheter med god planløsning, standard og beliggenhet. Leilighetene vil bli fordelt i tre bygg med fem leiligheter i hver. På området skal det opparbeides en fin lekeplass til felles bruk.

Nærområdet byr på gangavstand til matbutikk, lege, brygga i Helgeroa samt skole og idrettsplass. Det finnes også flere fine badestrender og gode turmuligheter langs kyststien.

Leilighetene har stue med åpen kjøkkenløsning og utgang til balkong/markterrasse. Det blir bad med flislagt gulv. I leilighetene blir det også separat gjestetoalett.

Avhengig av størrelse, vil det være 2 til 3 soverom i hver leilighet.

Det medfølger en carport eller garasje i felles anlegg, med utvendig sportsbod. Ladestasjon til el-bil kan leveres som tilvalg. Det ligger klart trekkerør frem til carport/garasje. Gjesteparkering på felles plass.

Se plantegning vedlagt salgsoppgaven for skisse av hver enkelt leilighet.

Prosjektet / Selskapet / Eiendommen

Helgeroa Borettslag utvikles av Søndersrød Eiendom AS. Det er planlagt totalt 15 borettslagsleiligheter fordelt i tre byggetrinn/bygg.

Per i dag er det ikke avklart hvorvidt det etableres ett borettslag med 15 enheter, eller om tomten deles slik at det blir to eller tre borettslag.

Forventet fremdrift

Larvik kommune har gitt rammetillatelse for Bygg A. Før bygging igangsettes må det selges minst 50% av leilighetene i bygget, samt søkes om igangsettingstillatelse.

Byggetiden er beregnet til ca. 12 måneder etter besluttet byggestart.

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentral til, med gangavstand til både matbutikk, brygga i Helgeroa, spisesteder og badeplasser samt skole og idrettsanlegg.

Nærhet til fine badestrender, svaberg og flotte turområder.  Kort vei til Søndersrød med matvareforretning, post i butikk, legekontor og apotekutsalg.

Kyststien med sine 35km merkede turløyper går ikke langt fra eiendommen. Her kan man gå langs sjøkanten, 3000 sommerhytter og fine svaberg i vekslende kystnatur fra Nevlunghavn - Helgeroa og helt til Stavern.

Kjøreturen til Larvik sentrum tar ca. 15 minutter.

Helgeroa er kjent for sin koselige atmosfære og liv om sommeren. Kjøreturen fra Oslo tar i underkant av to timer - og det er cirka en halvtimes kjøretur til Sandefjord Lufthavn Torp, som tar deg videre ut i verden.

Adkomst

Direkte fra Krabbegata.

Areal

Se prisliste vedlagt salgsoppgaven for arealer på hver leilighet.

Oppholdsrom som stue, kjøkken, bad, soverom og entré/gang er å definere som P-rom. Innvendig bod i leiligheten defineres som S-rom.

Beregningene er foretatt etter tegninger, datert 18.06.2021. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.

Tomt / Tomteareal

Areal: 3 907 kvm, Eierform: Fellestomt

Veier, gangveier og parkeringsplasser leveres asfalterte. Stier ut til lekeområder og grøntarealer leveres gruset.

Terrasser på bakkenivå utføres med belegningsstein.

Det vil bli utført en grensejustering mot nabo i sør. Dette blir trolig gjort før overtagelse og gjelder borettslagets fellesareal. Dersom grensejusteringen ikke er ferdig til overtagelse plikter kjøperne å medvirke til at grensejusteringen kan gjennomføres. Nytt areal for borettslagets eiendom er ikke kjent pt. Kontakt megler ved spørsmål.

Parkering

Det bygges to parkeringsplasser per leilighet. Hver leilighet disponerer en plass i carport. Øvrige plasser benyttes etter først til mølla prinsippet uten fast tildeling.

Boder

I tillegg til evt. innvendig bod disponerer hver leilighet en utvendig sportsbod i 1. etasje.

Utstyr

Det leveres porttelefon og kodelås ved hovedinngangsdør. Løfteplattform mellom 1. og 2. etasje.

Internett / TV

Leilighetene leveres med fibernett og TV fra Telenor. Se produktark vedlagt salgsoppgaven. Grunnpakken er inkludert i felleskostnadene, oppgraderingsalternativer finnes - disse faktureres direkte til kjøper.

Tilvalg

Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.

Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.

Utenomhusarealer

Utomhusarealer leveres i henhold til situasjonsplan vedlagt salgsoppgaven. Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten.

Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt. Ev. gjenstående arbeid skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

Når borettslaget er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for borettslagets fellesarealer.

Borettslaget / Forretningsfører

Eiendommen er planlagt å bestå av 15 andelsleiligheter, organisert i ett eller flere borettslag.

Den daglige driften vil bli organisert iht. lov av 06.06.2003 nr. 39, borettslagsloven.

Forretningsfører vil bli LABO.

Hver leilighet utgjør en andel i borettslaget med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av borettslagets fellesarealer. Det er ikke tillatt å eie mer enn en andel i borettslaget. Borettslaget er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Borettslagets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av årsmøtet.

Fellesgjeld

Fellesgjelden vil utgjøre 60% av total kjøpesum for samtlige leiligheter i borettslaget. Lånet vil bli tatt opp i Larvikbanken (det tas forbehold om endring av bank). De første 20 årene av lånets løpetid er avdragsfrie. Vedlagt salgsoppgaven følger prisliste med oversikt over fellesgjeld, rentekostnader og økning ved betaling av avdrag fra og med år 21. for hver leilighet.

Borettslaget stiftes med forutsetning om at det skal søkes opptak i sikringsfond og deretter etableres IN-ordning. Andelseiere kan da selv velge å nedbetale sin andel av fellesgjelden helt eller delvis. Vi gjør oppmerksom på at nedbetaling av fellesgjeld først kan gjennomføres når lånet for fellesgjelden er etablert. Det vil erfaringsmessig gå noe tid etter overtagelse før dette er på plass. Videre kan nedbetaling kun gjøres i forbindelse med ordinært låneforfall. Dersom borettslaget beslutter å binde renten for fellesgjelden, vil ikke nedbetaling kunne gjøres i perioden med fastrente. En eventuell nedbetaling på fellesgjelden ikke er reversibel.

Estimerte felleskostnader

Felleskostnadene inkluderer bl.a.: Kommunale avgifter, bygningsforsikring, TV/ bredbånd, løpende drift og vedlikehold av bygningen, o.a.

Kostnadene er beregnet på gjeldende prisnivå i 2021. Således må det påregnes en justering av disse ved innflyttingstidspunkt.

Det er også medregnet tv og internett fra Telenor i felleskostnadene. Bindingstid er 36 måneder. Det betales ikke tilknyttingsavgift.

Felleskostnadene knyttet til driften av borettslaget betales forholdsmessig av den enkelte eier. Rentene på fellesgjelden blir fordelt på hver leilighet etter størrelsen på gjelden.

Ved kjøp av leilighet betales innskudd 40%, resterende del av kjøpesum 60%, nedbetales gjennom felleskostnadene. De første 20 årene av lånet for fellesgjelden er avdragsfrie. Etter den avdragsfrie perioden er over, vil det bli en økning i felleskostnadene.

Det tas forbehold om at det kan bli endringer i de stipulerte felleskostnadene og lånekostnadene, som følge av endrede priser fra leverandører samt endring i rente og vilkår for lån til fellesgjeld. Endelige felleskostnader vil bli satt opp av forretningsfører/borettslagets styre ved overtagelse.

Se prisliste vedlagt salgsoppgaven for beregning av stipulerte felleskostnader for hver leilighet.

Både sikrings- og IN-ordning vil medføre en liten økning i felleskostnadene. Beløpet er per i dag ca. 500,- per år, per leilighet, det tas forbehold om endringer i fremtiden.

Det tas forbehold om endringer i fellesutgiftene som følge av at det kan bli flere enn ett borettslag.

Velforening

Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller borettslaget skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.

Adgang til utleie

For utleie av hele boenheten gjelder spesielle regler i borettslag. Du kan leie ut borettslagsleiligheten i inntil tre år hvis du selv har bebodd den i minst ett av de siste to årene. Men du må søke styret i borettslaget om tillatelse. Ønsker du å leie ut, utover de tre årene, må du søke styret på nytt.

Forsikring

Bygg og eiendom vil være forsikret av utbygger frem til overtagelse, deretter tegnes fullverdiforsikring av borettslaget. Kjøper må selv tegne innbo- og løsøreforsikring.

Pengeheftelser

I forbindelse med byggeprosessen er det etablert pant i eiendommen for selgers byggelån. Pantet vil bli slettet når samtlige leiligheter er solgt, deretter vil det bli etablert pant for borettslagets fellesgjeld som vil hefte i borettslagets eiendom.

Iht. lov av 06.06.2003 nr. 39, Borettslagsloven har borettslaget lovbestemt pant på inntil 2 ganger folketrygdens grunnbeløp for manglende betaling av fellesutgifter.

Vei/Vann/Avløp

Leilighetene blir tilknyttet offentlig vann og avløpsnett. Adkomst fra offentlig vei.

Formuesverdi

Skatteetaten beregner en boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til din boligs beliggenhet, areal, byggeår og type bolig.

Boligens boligverdi er lik boligens areal multiplisert med kvadratmeterpris basert på statistikk over omsatte boliger.

Beregningen bygger på opplysninger om boligens areal, beliggenhet, alder og type.

Formuesverdien er en gitt prosentandel av denne boligverdien. Formuesverdien av primærboliger settes til 25 prosent av boligverdien (90 prosent for sekundærboliger).

Normalt vil opplysninger om boligens areal, byggeår og type bolig, fremgå av skattemeldingen.

Du må likevel sjekke i skattemeldingen at forhåndsutfylte opplysninger om eiendommen din er korrekte. Skulle noen opplysninger være feil eller ufullstendige, må du korrigere dette i skattemeldingen.

Ta kontakt med megler eller Skatteetaten ved spørsmål.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen er hovedsakelig regulert til boligbebyggelse i reguleringsplan og kommuneplan.

På eiendommen vest/nord-vest for prosjektet (mot Helgeroa), er det en tomt som er regulert for en enebolig med garasjer/boder. Boligen kan ha maks gesims/mønehøyde på kote +44,5, utnyttelsesgraden er satt til BYA 35% . Det tillates ikke takterrasse på boligen, men takflate på garasjer/boder kan benyttes til terrasse - maks gesimshøyde tillates 4 meter over terreng.

Kotehøyde for gulv i 1. etasje i bygg A blir +39,5 og for 2. etasje blir kotehøyde for gulv +42,8. Dette medfører at kjøper må påregne mulig endring i sol- og utsiktsforhold dersom eiendommen blir bebygget. Foreløpig er det ikke byggesøkt noe på eiendommen.

Boplikt

Det er boplikt i denne delen av Larvik kommune. Kjøper må undertegne rødt egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet som bekrefter at eiendommen vil bli benyttet til helårsbolig.

Boplikten er ikke personlig og kan i prinsippet oppfylles ved utleie. I denne forbindelse minner vi på spesielle regler for utleie i borettslag, som blant annet stiller krav til botid og godkjenning fra styret. Les mer i pkt. "Adgang til utleie".

Offentlige forbehold

På borettslagets fellesareal kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Oppgjør

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse/garantistillelse og resterende før overtakelse.

Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper eller selger har stilt garanti etter §47, jf. bustadoppføringslova.

Salgsbetingelser

Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.

Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av avhendingslova. Selger kan velge å selge etter Bustadsoppføringslova.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.

Avbestilling

Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf. bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget påløper et avbestillingsgebyr på kr. 50.000,-.

Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum (inkl. mva.).

Kredittvurdering/Hvitvaskingsloven

Meglerforetaket er underlagt lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) med tilhørende forskrifter. Det følger av hvitvaskingsloven at meglerforetaket er forpliktet til å foreta kundekontroll av begge partene i handelen. Dette innebærer at både selger og kjøper forplikter seg til å fremlegge gyldig legitimasjon slik at identitet kan bekreftes før handelen gjennomføres. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres er meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre uten at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket.

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. og ulovfestet entrepriserett.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Budregler

Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at borettslagsloven ikke gir anledning til at mer enn en leilighet eies av en og samme person.

Adresse og matrikkel

Helgeroa Borettslag - Bygg A, 3295, Helgeroa, Gnr. 4093 bnr. 192 i Larvik kommune

Oppdragsnummer

22-19-9066