Innholdsrik næringsseksjon med gode lagermuligheter og 2 utleielokaler beliggende sentralt i Kvelde

Kveldetunet 8 , 3282 Kvelde

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PA VISNING BE OM SALGSSUM
Cecilie Moe
Cecilie Moe Eiendomsmegler / Partner
Martin Larsen Sundet
Martin Larsen Sundet Eiendomsmeglerfullmektig
Type Næringsbygg / Eierseksjon
Bruksareal 350 m²
Tomt 1 634 m² / Fellestomt
Byggeår 1986
Gårdsnummer 2091
Bruksnummer 32
FINN.no 174447272
Sist endret 27.04.2020 17:22
Prisantydning 2 000 000
Totalpris 2 051 342

Beregnet totalkostnad

2 000 000,- (Prisantydning) Omkostninger 50 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 2 000 000,-)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 51 342,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 051 342,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Leinæs & Partners v/ Cecilie Moe og Martin Sundet har gleden av å presentere Kveldetunet 8!
Næringslokalet ligger i Kvelde sentrum og består i dag av en kiropraktorklinikk, frisørsalong og romslige lagerrom. Leietagerne medfølger i salget om ønskelig.

Innhold

Objektet består av 3 næringsseksjoner.
Kiropraktorklinikken er på ca. 80 kvm og inneholder blant annet kjøkken.
Frisørsalong på 35 kvm.
Lagerlokalene er på ca. 200 kvm. I tillegg inneholder lokalet et kontor på 22 kvm samt et toalettrom.

Standard

Næringslokalet holder en normal standard. Kiropraktorklinikken er oppusset i senere tid.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i Kvelde sentrum med kort vei til blant annet dagligvarebutikk, bensinstasjon og Fylkesvei 40.

Etasje

Næringsseksjonen ligger i 1. etg.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger midlertidig brukstillatelse datert 23.1.1987 for eiendommen. Dokumentet følger vedlagt.

Boligens areal

Bruksareal: 350 kvm
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Arealene er kun oppmålt av selger og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Adgang til utleie

Næringseiendommen er i dag utleid med en samlet årlig leieinntekt på kr. 126 600,- i året i følge selger.
Eksisterende leieforhold medfølger i utgangspunktet handelen.
Kontakt megler for ytterligere informasjon.

Oppvarming

Elektrisitet.
Vi gjøre oppmerksom på at dersom noen av rommene mangler oppvarmingskilde, overtas eiendommen slik den fremstår på visning.

Løpende kostnader

Kommunale avgifter, felleskostnader, forsikring og strøm.

Formuesverdi

Formuesverdien er ikke fastsatt. Ta kontakt med ditt lokale ligningskontor for nærmere informasjon.

Adkomst

Fra Larvik følg Fv 40 til Kvelde. Ta til høyre ved Esso. Følg veien ca. 600 meter og ta til høyre. Ta deretter til høyre og til høyre igjen.
Eiendommen er merket med "Til-salgs"-plakat fra Leinæs & Partners.
Se også kartskisse til høyre i nettannonsen hvor du enkelt får tilgang til veibeskrivelsen til eiendommen. Er du i tvil, ring megler.

Regulering

Eiendommen er regulert til bolig/forretning i reguleringsplanen med delareal parkeringsplasser og renovasjonsanlegg. Reguleringsbestemmelser og reguleringskart ligger vedlagt salgsoppgaven. Det er igangsatt detaljregulering for reguleringsplanen Kveldetunet 2-8. Det er også planlagt detaljregulering for Futeparken omsorgsboliger.
Eiendommen er avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål i kommuneplanen med delareal parkering og andre typer bebyggelse og anlegg.
For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal inngis på budskjema påført budgivers signatur. I tillegg må budgiver ha legitimert seg. Senere bud kan inngis per e-post til: cecilie@leinaes.no eller SMS: 93 24 37 67 til megler. Bud kan også inngis via budgivningsplattform på nett eller app. Velges denne løsning, er det ikke krav til å sende det første budet på budskjema. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig ovenfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. For at megler skal kunne avholde forsvarlig budrunde, bes det om at bud gis i god tid før budfristen. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er inntatt i salgsoppgaven.

Avtalt meglervederlag

Om meglers vederlag er det avtalt 2,5% provisjon beregnet av salgssummen. I tillegg er det avtalt kr. 4 900,- for oppgjør og kr. 2 250 for visninger. Alle tall i dette avsnitt er opplyst inklusive mva.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jfr. Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhl.) , § 3-9 hvor det heter: Eigedom selt "som han er" el. - Endå om eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr. avhendingslovens, § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse. Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.