Stavern

Solstadløkka - Innholdsrik halvpart av tomannsbolig under oppføring - 4 soverom - Barnevennlig - Innflytting sommer 2020

Solstadløkka 15 , 3292 Stavern

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Kristin Sundling
Kristin Sundling Daglig leder / Eiendomsmegler / Partner
Marius Strøm Grønn
Marius Strøm Grønn Eiendomsmegler / Fagansvarlig
Type Tomannsbolig / Borettslag
Primærrom 132 m²
Bruksareal 142 m²
Soverom 4
Byggeår 2020
Gårdsnummer 4046
Bruksnummer 330
Sist endret 09.06.2020 13:43
Prisantydning 1 780 000
Totalpris 4 456 132

Beregnet totalkostnad

1 780 000,- (NB: prisen er fast) 2 670 000,- (Andel av fellesgjeld) -------------------------------------------------------- 4 450 000,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) 5 000,- (Andelskapital) -------------------------------------------------------- 6 132,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 4 456 132,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Innhold

Første etasje inneholder vindfang, romslig gang, to soverom og bad med opplegg for vaskemaskin. Fra det ene soverommet er det adkomst til stor bod/garderobe.
Andre etasje  inneholder stue og kjøkken i åpen løsning, to soverom - det ene med adkomst til bad. Utgang til balkong fra både kjøkken og stue.
Parkering i carport med adkomst til sportsbod.

Standard

Kjøkken og garderobe
Kjøkken leveres med fronter i høyglans. Hvitevarer er ikke inkludert i leveransen. Det leveres nisje til stekeovn og oppvaskmaskin i benkeskap. Hel benkeplate ved plass til koketopp. Hvitevarer kan kjøpes som tilvalg - ta kontakt for mer informasjon.
Det leveres hvite garderobeskap, 1 meter per inntegnet sengeplass (skaphøyde 2,10).
Kjøkken og garderobe er inkludert for kr. 80 000,- inkl. mva. og montering.
Bad
Vegger på bad med baderomsplater og flislagt gulv med grå flis eller tilsvarende. På bad leveres innredning m/speil (uten lys) - utførelse høyglans hvit. Vegghengt WC er standard. Dusjhjørne type med innad og utad slående dører.
Gulv
Boligene leveres som standard med 1-stav eik parkett fra Boen. Det leveres ferdig malte slette gulvlister. Alle utforinger/gerikter rundt vinduer og dører, samt taklister, leveres ferdig malt, uten synlige spikerhoder/skruehoder.
Vegger og innerdører
Innvendige vegger av trestendere og kledd med gipsplater/sponplater. Mineralull i alle innvendige vegger.
Innvendige leveres hvite slette lette dører med hvite karmer. Dørene leveres ferdig behandlet fra fabrikk. Stål dørvridere. Ytterdør til hovedinngang leiligheter.
Oppvarming/ventilasjon
1et: Varmekabler i på alle gulv for boligene i 1 etg (ekskl. sportsbod).
2et: Panelovner.
Varmekabler i alle våtrom/baderom.
Ventilasjon skjer via et balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner. Nedforet himling kan oppstå i visse arealer som berøres av kryssende kanalføringer.

Beliggenhet

Solstadløkka er et område som har det meste du kan ønske deg! Du har umiddelbar nærhet til flotte turområder som byr på fine naturopplevelser både om sommeren og på vinterstid hvor kan du spenne på deg skiene.
Gangavstand til idylliske Stavern med en rekke deilige badestrender, båthavn, sjektekanalen, trivelige spisesteder og et yrende forretnings- og foreningsliv.
Området er et etablert og populært boligområde med en fin blanding av alle aldersgrupper. Du har nærhet til både skoler og barnehage. Leilighetene ligger sentralt på Solstad med gangavstand til Stavern sentrum, skole og barnehage. Solstadløkka ligger i et flatt terreng på en høyde med mye sol, kun få minutter unna sjøen og Stavern by.

Estimerte felleskostnader

9 295 pr. mnd..
Felleskostnadene dekker styre-, revisor- og forretningsførerhonorar, kontingent LABO/NBBL, kabel-tv og bredbånd, forsikring og kommunale avgifter samt renter på fellesgjeld.
Det tas forbehold om at det kan bli endringer i de felleskostnadene og lånekostnadene, som følge av endrede priser fra leverandører samt endring i rente og vilkår for lån til fellesgjeld.

Fellesgjeld

Ved kjøp av leilighet betales innskudd 40%, resterende del av kjøpesum 60%, nedbetales gjennom felleskostnadene. De første 20 årene av lånet for fellesgjelden er avdragsfrie. Etter den avdragsfrie perioden er over, vil det bli en økning i felleskostnadene.
Med boligen overdras kr. 2.670.000,- i andel fellesgjeld. Lånet har en total løpetid på 40 år, med 20 års avdragsfrihet. Rente per utarbeidelse av salgsoppgaven er 3%. Kreditor er DNB.
Når den avdragsfrie perioden er over vil felleskostnadene øke. Basert på dagens rentenivå felleskostnader estimert å øke til ca. 17.500,- per måned. Det tas forbehold om endringer (renteendring/økte driftsutgifter) som medfører at det endelige beløpet blir forskjellig fra estimatet.

Formuesverdi

Formuesverdi fastsettes av Skatteetaten i etterkant av at man har overtatt boligen (første årsskifte etter tinglyst hjemmel).
For 2019 var satsene 25% av boligverdien for primærbolig og 90% av boligverdien for sekundærbolig. Dersom formuesverdien overstiger 30% av markedsverdi for primærbolig, eller markedsverdien for sekundærbolig kan formuesverdien kreves nedjustert.

Adgang til utleie

For utleie av hele boenheten gjelder spesielle regler i borettslag. Du kan leie ut borettslagsleiligheten i inntil tre år hvis du selv har bebodd den i minst ett av de siste to årene. Men du må søke styret i borettslaget om tillatelse. Ønsker du å leie ut, utover de tre årene, må du søke styret på nytt.

Boligens areal

Primærrom: 132 kvm, Bruksareal: 142 kvm
1. etasje:
Bruksareal: 60 m².
Primærrom: 50 m².
Følgende rom er oppgitt som primærrom: Vindfang, gang, to soverom og bad.
Følgende rom er oppgitt som sekundærrom: Bod/garderobe.
2. etasje:
Bruksareal: 82 m².
Primærrom: 82 m².
Følgende rom er oppgitt som primærrom: Stue/kjøkken, to soverom og bad.
I tillegg er det sportsbod på ca. 5 kvm.
Arealet er angitt som bruksareal (BRA), som er arealet innenfor boligens yttervegger inkl. eventuelle boder. P-ROM er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Reguleringsplan / reguleringsbestemmelser

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse i reguleringsplan "Solstad vest, gbnr. 4044/691", vedtatt 02.12.2015. I kommunedelplan for Stavern by er eiendommen avsatt til boligbebyggelse. Det pågår for tiden rullering av kommunedelplanen.
Syd for eiendommen pågår reguleringsarbeid med ny reguleringsplan for Brunla skole. Planområdet er ca. 77daa og omfatter Brunla ungdomsskole og Stavern familiesenter. Formålet med reguleringsarbeidet er å tilrettelegge for samlokalisering av eksisterende ungdomsskole og ny barneskole (1-7). Det er foreløpig ikke kommet utkast til planen ifølge Larvik kommunes innsynsløsning.

Boplikt

Det er boplikt i denne delen av Larvik kommune.

Ferdigattest

Selger skal fremskaffe ferdigattest. Kjøper aksepterer at boligen overleveres mot midlertidig brukstillatelse om nødvendig. Det gjøres oppmerksom på at ferdigattest først vil kunne utstedes ved ferdigstillelse av samtlige boliger på Solstad Vest.
Ved overlevering mot midlertidig brukstillatelse anbefaler megler på generelt grunnlag at det holdes tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen som sikkerhet for ferdigattest.
Ta kontakt med megler ved spørsmål.

Vei/Vann/Avløp

Eiendommen blir tilknyttet offentlig vann- og avløpsanlegg. Adkomst via privat vei.

Betalingsbetingelser

Kjøper skal innbetale 10 % av kjøpesum ved kontraktsinngåelse som sikkerhet for betaling. Dette anses som deponering på klientkonto. Rentene på det deponerte beløpet tilfaller kjøper.
Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.
Innbetalingen av 10 % ved kontraktsinngåelse skal være i form av ubundet egenkapital. Det vil si at det ikke skal etableres pant i boligen (eller i eiendommen hvor boligen inngår) som sikkerhet for kjøpers finansiering av håndpenger.
Selgers standard kjøpekontrakt er tilpasset Bustad-oppføringslova og kan ikke forventes benyttet ved salg til kjøpere som ikke er forbrukere og som dermed faller utenfor Bustadoppføringslova. For slike kjøpere vil det kunne gjelde særskilte betingelser, blant annet må det forventes et forskudd tilsvarende 20 % av kjøpesummen innbetalt ved kontraktunderskrift. Kjøper må senest innen signering av kontrakt fremlegge Finansieringsbevis.

Endringsarbeider

Endringsarbeid kan kun kreves for en verdi av inntil 15 % av kjøpesummen, dog gjøres det oppmerksom på at byggeprosessen er godt i gang. Dette gjør at ikke alle tilvalg lar seg gjøre. Kjøper er oppfordret til å ta forbehold i kjøpstilbudet, dersom kjøper har ønske om endringer/tilvalg som forutsettes å få levert ved kjøp av boligen.
Eventuelle tilvalg faktureres direkte fra entreprenør.

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.
Selger er etter Bustadoppføringslova § 12 pliktig til å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering. Til det er dokumentert at det foreligger garanti i samsvar med paragrafen her, har forbrukeren rett til å holde tilbake alt vederlag. Overføring av innbetalt beløp til selger er avhengig av selgers garantistillelse i.h.t. Bustadoppføringslova § 47.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

Borettslaget vil ha lovbestemt pant (legalpant) for inntil 2G for ikke betalte fellesutgifter.
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Finn.no: Visningstekst

For visning av eiendommen, ta kontakt med megler så finner vi et tidspunkt som passer.

Avtalt meglervederlag

Om meglers vederlag er det avtalt fast provisjon kr. 50.000,- samt oppgjørshonorar kr. 3.125,- per salg.
Det betales i tillegg tilretteleggingshonorar kr. 9.900,- per bygg. For visninger og overtagelse er det avtalt 5 stk. inkludert, deretter kr. 1.250,- per visning.
Alle tall i dette avsnitt er opplyst inkl. mva.