Stavern

Kun 1 igjen - Siste sjanse for tomt på Jahrehagen! Solrik hyttetomt med kort vei til Stavern

Østre Jareveien 42 , 3294 Stavern

BE OM SALGSSUM
Martin Larsen Sundet
Martin Larsen Sundet Eiendomsmeglerfullmektig
Cecilie Moe
Cecilie Moe Eiendomsmegler / Partner
Type / Eierform Hyttetomt / Selveier
Tomt 676 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 4035
Bruksnummer 64
FINN.no 188710882
Sist endret 05.05.2021 08:57
Prisantydning 1 550 000
Totalpris 1 590 092

Beregnet totalkostnad

1 550 000,- (NB: prisen er fast) Omkostninger 38 750,- (Dokumentavgift) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 40 092,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 590 092,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Beskrivelse

Fint beliggende fritidstomter med gode solforhold og umiddelbar nærhet til fellesarealene på Jahrehagen.
Det er totalt 1 tomt igjen med pris kr. 1 550 000,-.
Østre Jareveien 42 - kr. 1 550 000,- +omk. Tomteareal: 676 kvm.
Tomten leveres med bilvei frem, samt vann og avløp til tomtegrensen. Du som kjøper inngår egen avtale med Familiehytta om oppsetting av hvilken av hyttemodellene du ønsker. Familiehytta er i dag Norges største hytteleverandør og du kan besøke Familiehytta på feks. Hellerudsletta hvor man kan se hyttemodellen "Furutangen" ferdig oppsatt og innredet.
Når du kjøper tomt på Jahrehagen vil automatisk også bli deltager i et sameie som disponerer store fellesarealer. På disse fellesarealene vil du finne flere aktiviteter som volleyballbane, bocciabane, minigolf og badebasseng. Alle kjøreveier inne på området blir brede, fine og asfaltert. Det blir etablert bommer slik at de kun skal benyttes av hytteeierne og deres gjester.
For mer informasjon om Familiehytta og deres forskjellige hyttemodeller anbefales å besøke: www.familiehytta.no/hytter

Beliggenhet

Hyttetomtene ligger fint til på Jahrehagen i Stavern og har gode solforhold. Hytteområdet er på ca. 125 mål og består av 86 tomter samt store friområder. Jahrehagen ligger i behagelig sykkelavstand til Stavern sentrum. Det vil bli etablert gang/sykkelvei i forbindelse med prosjektet. Sommerbyen Stavern har masse historie og sjarm, og kan by på kafèer, bakerier, strender og gallerier. Her finner du blant annet Meny, Vinmonopolet, apotek og Jernia.
I nærområdet har du også kyststien med uendelig tur- og bademuligheter. En kort kjøretur unna finner du Larvik golfbane, Foldvik familiepark og flere familievennlige attraksjoner.
En av tankene bak utbyggelsen av hytteområdet var at barna ikke skal trenge å kjede seg i ferien. Det vil bli tilgang til blant annet minigolf, volleyballbane, bocciabane og badebasseng.
Alle kjøreveier inne på området blir fine, brede og asfaltert. Det blir etablert bommer slik at de kun skal benyttes av hytteeierne og deres gjester.
Avstander med bil:
Stavern sentrum - 3 minutter
Foldvik Familiepark - 4 minutter
Larvik golfklubb - 8 minutter
Larvik sentrum - 10 minutter
Helgeroa - 12 minutter

Adkomst

Fra Stavern sentrum kjører du mot Helgeroa. Etter ca. 2 km får du Jahren gård på høyre side og det er derfra skiltet til Jahrehagen. Avkjørsel direkte inn på område fra FV 301.
Tomtene er skiltet med Leinæs & Partners Til salgs-skilt. Det er også et byggeplasskilt på hjørnetomten som gir en oversikt over tomtene som er til salgs.
Er du usikker på adkomsten eller hvilke tomter som er til salgs, ta kontakt med megler.

Formuesverdi

Formuesverdien er ikke fastsatt enda og du må ta kontakt med Skatteetaten dersom du ønsker å få dette avklart.

Regulering

Eiendommen er regulert til fritidsbebyggelse i reguleringsplan for Jahrehagen Hauskau, vedtatt 22.05.2013. Eiendommen er avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel, vedtatt 16.09.2015. Reguleringsbestemmelsene følger vedlagt i salgsoppgaven. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til knut@leinaes.no eller SMS: 92 05 35 33 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Diverse

Det gjøres særskilt oppmerksom på at dette kun er salg av selveiertomt med byggeklausul og av avtalen følger avhendingslova, og ikke bustadoppføringslova. Avtale om oppføring av hytte gjøres i separat avtale med Familiehytta. Dette innebærer blant annet at selger av tomtene, Brunlanes Eiendom AS, ikke er forpliktet til å stille garanti etter bustadoppføringslova eller kan holdes ansvarlig for mangler eller forsinkelser knyttet til leveransen av hytta.
Ved utbygging av tomtene plikter kjøper å forespørre Bjørn & Øyvind Tveter AS og Eventyrhus Larvik AS om pris på grunnarbeider og støp av såle. Kjøper er imidlertid ikke forpliktet til å bruke disse.
Alle arealangivelser er hentet fra kommunens kart. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler og opplysninger innhentet fra kommunen, og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Østre Jareveien 42, 3294, Stavern, Gnr. 4035 bnr. 64 i Larvik kommune

Eier

Brunlanes eiendom as v. Knut Inge Anvik Johansen

Oppdragsnummer

22-20-0092

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.
Det gjøres oppmerksom på at Leinæs & Partners sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.