Larvik

Guriskogen/Valby - KUN 1 IGJEN - Boligtomter til kostpris i populært og barnevennlig boområde

Guriskogen tomtefelt , 3261 Larvik

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Marius Strøm Grønn
Marius Strøm Grønn Eiendomsmegler / Fagansvarlig
Type Boligtomt / Selveier
Tomt 481 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 1028
Bruksnummer 99
FINN.no 180214288
Sist endret 09.09.2020 09:59
Prisantydning
Totalpris 1 342

Beregnet totalkostnad

Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) -------------------------------------------------------- 1 342,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 342,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument.

Beskrivelse

Velkommen til Guriskogen tomtefelt like ved Valby skole.
Feltet ligger midt i et populært bo- og turområde. Like utenfor døren har du tilgang til flotte turstier i skog og mark. Mulighet for fot- og sykkelturer til Kaupang og Viksfjord, Seilerhytta og Gon.
Området passer spesielt godt for barnefamilier med gangavstand til barnehager og barne- og ungdomsskole. Vi anbefaler alle å ta turen til Guriskogen for å teste ut turmuligheter og ikke minst de flotte nærlekeplassene som er bygget i boligfeltet med både ballbinge og lekeapparater.
Det tar cirka 12 minutter med bil eller 20 minutter med sykkel til Larvik sentrum. Langs veien fra sentrum finnes godt med servicetilbud, blant annet Rema 1000 og Europris på Skreppestad og Øya med sine mange butikker. Buss til både Larvik og Sandefjord fra avkjøringen på Tjøllingveien.
På tomtene er det tillatt å oppføre en frittliggende bolig med inntil en sekundærleilighet etter nærmere bestemmelser. Utnyttelsesgraden er satt til 40% BYA. Garasje inntil 50 kvm er tillatt. Felles nedgravd renovasjonsanlegg er etablert på området.
Tomtene selges til kostpris.
Vedlagt salgsoppgaven følger viktig informasjon alle kjøpere må sette seg inn i, herunder informasjonsskriv til kjøper samt grunnrapport utarbeidet av Grunn Teknikk.

Tomteoversikt

Tomt nr. 1 - SOLGT.
Tomt nr. 2 - SOLGT.
Tomt nr. 3 - SOLGT.
Tomt nr. 4 - SOLGT.
Tomt nr. 5 - SOLGT.
Tomt nr. 6 - SOLGT.
Tomt nr. 7 - SOLGT.
Tomt nr. 8 - SOLGT.
Tomt nr. 9 - 1028/144 - 481 kvm - Kr 398.465,- +omk.
Tomt nr. 10 - SOLGT.
Tomt nr. 11 - SOLGT.
Tomt nr. 12 - SOLGT.
Tomt nr. 13 - SOLGT.
Tomt nr. 14 - SOLGT.
Tomt nr. 15 - SOLGT.
Tomt nr. 16 - SOLGT.
Det tilkommer dokumentavgift - 2,5% av kjøpesum samt tinglysingsgebyr for skjøte kr. 585,- og gebyr for grunnboksutskrift kr. 172,- Hvis kjøpet finansieres med lån i eiendommen tilkommer kr. 585,- for tinglysing av pantedokument til kjøpers bank.

Vilkår ved kjøp

Kostpristomter selges til fastpris etter først til mølla prinsippet.
Tomtene selges kun til privatpersoner som selv skal bebo eiendommen.
Oppstart av bebyggelse på tomten må skje innen 2 år fra skjøtets dato. Ferdigstillelse av oppført bolig må skje innen 3,5 år fra skjøtes dato. Dersom ikke oppstart innen 2 år eller ferdigstillelse av boligen innen 3,5 år har kommunen rett til tilbakekjøp. Ved kommunens tilbakekjøp av ubebygd tomt betales samme pris som ved kommunens salg av tomten. Ved tilbakekjøp av delvis bebygd tomt betales i tillegg taksert verdi av bebyggelsen på tidspunktet.
Tomten kan ikke videresendes før oppført bolig er ferdigstilt. Det kan i perioden søkes kommunen om tilbakekjøp.
Ved tilbakekjøp vil kjøper få tilbakebetalt kjøpesummen fratrukket eventuelle salgsomkostninger. Tinglysingskostnader og salgsomkostninger som tomtekjøper selv har hatt refunderes ikke.
Kostpristomter indeksreguleres årlig, første gang 1 år etter oppstart av første salgsperiode.
Det skal etableres en velforening som kjøper plikter å være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av velforeningen vil bli fordelt på medlemmene.

Formuesverdi

Formuesverdi  avhenger av boligen som bygges og fastsettes ved innlevering av skattemelding første år etter at bolig er ferdigstilt. Ta kontakt med megler ved spørsmål.

Adkomst

Fra Larvik:
Følg Tjøllingveien mot Sandefjord. Ta av til høyre mot Valby og følg skilting mot Valby skole. Like før skolen, ta til venstre og så første vei til venstre inn på Guriskogen tomtefelt.

Regulering

Eiendommen er regulert til frittliggende småhusbebyggelse. Vedlagt salgsoppgaven følger reguleringsbestemmelser og kart. I kommuneplanens arealdel er tomtene avsatt til boligbebyggelse. Vi gjør oppmerksom på krav til uteoppholdsareal i kommuneplanens arealdel på 150 kvm. Arealer som er smalere enn 6 meter medregnes ikke når det måles uteoppholdsareal.
For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Budgivning

Tomtene selges til fastpris. Etter trekningsmøte er utført er det første mann til mølla prinsippet som gjelder. Bindende kjøpetilbud inngås hos megler.

Overtagelse

Tomten forutsettes overtatt senest tre uker etter inngått kjøpekontrakt. Standard kjøpekontrakt forutsettes inngått senest to uker etter kjøp.

Diverse

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler og opplysninger innhentet fra kommunen og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er, det vil si i den stand den forelå ved besiktigelse, jfr. Lov av 3. juli 1992 nr. 93 om avhending av fast eiendom (avhl.) , § 3-9 hvor det heter: Eigedom selt "som han er" el. - Endå om eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesummen og tilhøva elles. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som opplyst tidligere, jfr. avhendingslovens, § 3-2. Skulle det vise seg at slike krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for disse.
Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås (aksept av bud).

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.