Larvik

Næringslokale med mange muligheter - sentral beliggenhet med gangavstand til torget - gode parkeringsmuligheter

Oskars gate 4 , 3256 Larvik

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Marius Strøm Grønn
Marius Strøm Grønn Eiendomsmegler / Fagansvarlig
Type / Eierform Næringsbygg / Eierseksjon
Bruttoareal 297 m²
Tomt 1 378 m² / Fellestomt
Etasje 1
Byggeår 1989
Gårdsnummer 3020
Bruksnummer 1550
FINN.no 207075517
Sist endret 10.03.2021 09:14
Prisantydning 1 600 000
Totalpris 1 720 067

Beregnet totalkostnad

1 600 000,- (Prisantydning) 76 825,- (Andel av fellesgjeld) -------------------------------------------------------- 1 676 825,- (Pris inkl. fellesgjeld) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 41 900,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum inkl f.gjeld: 1 676 825,-)) -------------------------------------------------------- 43 242,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 720 067,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Næringslokale, sist benyttet som pizzarestaurant. Gjestedelen er innredet med spisesal, kasse/barområde samt gjestetoaletter (herre og dame). Fra kasse-området er det adkomst til kjøkken med kjølerom og mellomgang. Mellomgangen har videre adkomst til romslig lager med ansattgarderobe og disponibelt rom.
Det gjøres oppmerksom på at ikke hele mellomgangen mellom kjøkken og lager ikke er en del av seksjonen. Deler av gangen er fellesareal. Se mer informasjon vedlagt salgsoppgaven.
Innredning kan medfølge etter avtale.
Lokalet har for ikke lenge siden gjennomgått en oppgradering av gjesteområdet og fremstår morderne og innbydende.

Beliggenhet

Lokalet ligger fint og sentralt til i velkjent bygg i Larvik sentrum. Det er kun en spasertur til torget og flere butikker i umiddelbar nærhet. Gode parkeringsmuligheter både i gaten rett utenfor, og på flere parkeringsplasser innenfor gangavstand.

Felleskostnader

6 660 pr. mnd.
Felleskostnader er fordelt slik:
- Lånekostnader: 712,-
- Fellesutgifter: 5.948,-
Seksjonen har pr utarbeidelse av prospektet kr 76 825,- i andel av fellesgjeld.

Sameie

Sameiet Oscarsgate 4, org.nr. 988419261, består av 21 seksjoner.
Styreleder i sameiet er
Forretningsfører i sameiet er LABO.
Iht. lov om Eierseksjonssameier §31, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 2 ganger folketrygdens grunnbeløp.

Hva skjer i gården / vedlikehold etc.

Styret har det siste året arbeidet med vedlikehold, lekkasjer, heis og endring av vedtektene for sameiet (forslag skal presenteres på årsmøte).

Fellesgjeld / lånevilkår

Lånenummer: 25107719019, Larvikbanken
Annuitetslån, 2 terminer per år.
Rentesats per 16.07.2020: 2.95% pa.
Antall terminer til innfrielse: 22
Saldo per 16.07.2020: 1 349 283
Første termin/første avdrag: 27.06.2016 ( siste termin 27.06.2031 )
Seksjonen har pr utarbeidelse av prospektet kr 76 825,- i andel av fellesgjeld.
I en tolkningsuttalelse har toll og avgiftsdirektoratet lagt til grunn at salgsverdi pluss andel fellesgjeld er seksjonens fulle verdi. Det skal følgelig beregnes, og betales, dokumentavgift også for seksjonens andel av fellesgjeld i sameiet.

Eierseksjonsloven

Det opplyses om at ingen kan eie mer enn to boligseksjoner i sameiet, jfr. Lov om eierseksjoner §23

Ferdigattest / brukstillatelse

Larvik kommune opplyser at de ikke finner ferdigattest for lokalet i sine arkiver. Det er gitt midlertidig brukstillatelse for leilighetene i bygget.
I følge midlertidig brukstillatelse ble bygningen byggesøkt i 1987. På grunn av alder vil derfor ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest la seg fremskaffe.

Boligens areal

Bruttoareal: 297 kvm
Arealet er opplyst av forretningsfører. Interessenter gjøres oppmerksomme på at det ikke er foretatt kontrollmåling av arealene og at avvik kan fremkomme uten at dette gir rett til prisavslag.

Adgang til utleie

Det er ingen kjente hindringer for utleie av hele lokalet.

Oppvarming

Elektrisitet. Det er installert ventilasjonsanlegg på eiendommen.

Adkomst

Direkte fra Oskars gate.

Regulering

Eiendommen er avsatt til BEV_1, sentrumsformål, TRANS_1, BYFORM_E og H120_1 i kommunedelplan for Larvik by.
Det pågår for tiden reguleringsarbeid i Kvartal 27 (Faugstad og Micasa).
For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger.
Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til marius@leinaes.no eller SMS: 45 40 40 09 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal.  Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.
Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Diverse

Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.
Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven.
Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.