Mesterfjellet

Enebolig på stor og sentrumsnær tomt - rolig og veletablert område - utsikt mot Larviksfjorden

Sverres gate 47 , 3257 Larvik

VISNINGER

20. september søndag kl. 14:00-14:45

22. september tirsdag kl. 18:00-18:45

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Knut Leinæs
Knut Leinæs Advokat, Megler, Partner
Marius Strøm Grønn
Marius Strøm Grønn Eiendomsmegler / Fagansvarlig
Type Enebolig / Selveier
Primærrom 140 m²
Bruksareal 194 m²
Bruttoareal 234 m²
Tomt 1 003 m² / Eiet tomt
Oppholdsrom 1
Soverom 3
Byggeår 1931
Gårdsnummer 3020
Bruksnummer 2171
Energimerking G
FINN.no 189427348
Sist endret 18.09.2020 09:17
Prisantydning 4 590 000
Totalpris 4 718 742
Ligningsverdi 779 761,-

Beregnet totalkostnad

4 590 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 114 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 4 590 000,-)) 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 128 742,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 4 718 742,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Velkommen til Sverres gate 47 ved Mesterfjellet.
Eiendommen ligger solrikt til i et veletablert boligområde med gangavstand til det meste som sentrum har å by på. Boligen ligger på en stor og pent opparbeidet tomt med utsikt mot Larviksfjorden.
Boligen går over tre plan, og har i tillegg et praktisk loft med gode lagringsmuligheter. Hovedetasjen inneholder stue med spisestue samt stort kjøkken. Fra spisestue er det utgang til terrasse og hagen. I andre etasje er det tre soverom, alkove og bad. Kjelleren inneholder tre boder og vaskerom.
Bygget ble oppført i 1931. På midten av seksti-tallet ble det gjennomført en større oppussing. De fleste overflater er fra den tid.

Innhold

Første etasje inneholder entré, gang, romslig kjøkken og stue med spisestue samt utgang til terrasse og hage.
I andre etasje er det gang, tre soverom og bad. Fra det ene soverommet er det adkomst til alkove.
Kjelleren inneholder tre boder samt vaskerom. Godt med lagringsplass på loft og i kjeller.

Standard

Boligen ble bygget i 1931 og gjennomgikk en oppgradering på midten av seksti-tallet. Det meste av bygningens installasjoner og overflater er fra denne tiden.
Det er blitt utført noe oppussing/renovering de senere år. Det er bl.a:
2018 - Nytt vindu på loft
2018 - Malt utvendige fasader
2018 - Bygget carport mot bolig
* Montert noen nye glass i vinduer
* Nyere toalett på bad
Det er noen punkter i rapport som en bør være ekstra oppmerksom på. Dette er:
Tilstandsgrad 2:
Grunnmur - Elde
Drenering - Elde
Veggkonstruksjoner/fasader - Elde og slitasje
Vinduer og dører - Elde og slitasje
Takkonstruksjon - Elde, noe eldre fuktskjolder i undertak og på innside av gavl vegger
Renner, deler og beslag - Noe elde og slitasje
Terrasse, balkong og utv. trapp - Noe elde og slitasje
Piper og ildsteder - Noe elde og slitasje
Etasjeskillere - Skjevheter og knirk
Rom under terreng - Noe fuktutslag på gulv og yttervegger
Bad - Elde og slitasje
Kjøkken - Elde og slitasje
Innvendige overflater - Elde
Innvendige trapper - Elde og slitasje, noe mangler ihht. dagens krav
VVS - Elde
Uthus/lekestue - Elde og slitasje
Tilstandsgrad 3:
Veggkonstruksjoner/fasader - Stedvis tegn til råte
Vinduer og dører - Punktert glass
Vaskerom - Elde og slitasje, noe mangler
VVS - Støpejernsrør
Se også tilstandsrapport fra takstmann vedlagt salgsoppgaven.

Beliggenhet

Eiendommen ligger ved Mesterfjellet i et populært og veletablert boligområde. Det er gangavstand til det meste Larvik sentrum har å by på!
Fin skolevei til barne-, ungdoms- og videregående skole. Flere barnehager i nærheten.
Flotte turområder i Bøkeskogen og Vestmarka samt Indre Havn og Fritzøe Brygge.

Tomt

Areal: 1 003 kvm, Eierform: Eiet tomt
Tomten er lett skrånende - pent opparbeidet med gressplen, busker og trær. Rundt eiendommen er det hekk og gjerde. Gruset gårdsplass.
Kommentar fra Larvik kommune vedrørende eiendommens grenser og areal:
Eiendommen er etablert i grunnboka via analogt målebrev den 03.02.1932. Viser til historiske målebrev for areal og beskrivelse av eiendommen. Eiendommens plassering i kartet kan avvike fra eiendommens faktiske plassering i marka. Oppgitt areal i eiendomskartet er tilsvarende usikkert, og er kun beregnet ut fra grensene i matrikkelen.

Garasje / Parkering

Gode parkeringsmuligheter på eiendommen. Carport med plass til en bil.

Boligtype, eierform og byggeår

Enebolig (Selveier), byggeår: 1931

Antall soverom

3

Byggemåte

Det er grunnmur av støpt betong og gråsteinsblokker. Veggkonstruksjoner av standard trekonstruksjoner/reisverk, det er stående kledning på fasader. Takkonstruksjon m/kaldt loft, det er glassert takstein som tekking.

Ferdigattest / brukstillatelse

Boligen ble byggesøkt og godkjent i 1931. Det ble i 1965 godkjent en større fasadeendring. Carport ble opprinnelig byggesøkt som garasje, og ble godkjent i 1966. Boligen og carport er godkjent ihht. tegningene vedlagt salgsoppgaven.
Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for byggene. Det gjøres oppmerksomt på at dette heller ikke vil la seg fremskaffe på grunn av alder. Kontakt megler ved spørsmål.
Kommunen opplyser at lekestue/bod ikke er omsøkt. Det er ikke undersøkt hvorvidt dette kunne oppføres uten søknad på byggetidspunktet. I dag kan man i utgangspunktet oppføre dette uten å søke - dog skal det plasseres min. 4 meter fra nabogrense og registreres via digitalt registreringsskjema hos Larvik kommune.

Boligens areal

Primærrom: 140 kvm, Bruksareal: 194 kvm, Bruttoareal: 234 kvm
Kjeller:
Bruksareal: 52 m².
Primærrom: 0 m².
Følgende rom er oppgitt som sekundærrom: Vaskerom og tre boder. 
1. etasje:
Bruksareal: 76 m².
Primærrom: 74 m².
Følgende rom er oppgitt som primærrom: Entré, gang, kjøkken og stue/spisestue.
2. etasje:
Bruksareal: 66 m².
Primærrom: 66 m².
Følgende rom er oppgitt som primærrom: Gang, bad, tre soverom og sovealkove.
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Arealbekreftelse

Alle arealer i denne salgsoppgave er innhentet fra takstmann og offentlige registrere hos Larvik kommune. Megler har ikke foretatt kontrollmåling av arealene.

Adgang til utleie

Det er ingen kjente hindringer for utleie av hele boenheten.

Oppvarming

Oppvarming med ved og elektrisitet.
Det er installert lukket vedovn på kjøkken og i 2. etasje. Peis i stue.
Siste branntilsyn ble utført i 2019 og siste feiing ble utført i 2017. Det er ikke oppført anmerkninger fra tilsynet.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G
Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Kommunale avgifter

Kr. 12 058 pr. år
Det betales kommunale avgifter for vann, avløp, renovasjon samt feie- og tilsynsgebyr. Oppgitt beløp er estimat for eiendommen i 2020 og avvik kan forekomme.

Formuesverdi

Formuesverdi som primærbolig kr. 779 761 pr. 31.12.18 Formuesverdi som sekundærbolig kr. 2 807 139 pr. 31.12.18 Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder). Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Adkomst

Fra Håkons gate via Sverres gate og Castbergs gate. Utkjøring fra eiendommen til Castbergs gate. Det vil bli skiltet i forbindelse med fellesvisninger.

Regulering

Eiendommen ligger i et uregulert område.
I kommunedelplan for Larvik by 2015-2027 er eiendommen avsatt til boligbebyggelse og inngår i bestemmelsessone HAG_1 med formål om at nye tiltak skal samsvare eller underordnes eksisterende bebyggelse.
Eiendommen omfattes også av båndleggingssone H710_2 i forbindelse med utbygging av InterCity jernbane i tunnel. Dette innebærer at større tiltak på bakkenivå, som større og mindre byggesaker, reguleringsplaner, omregulering mm. kan tillates så lenge dette ikke medfører større terrenginngrep. Energibrønner er ikke tillatt. Hvorvidt et tiltak kan tillates, eller om det bidrar til å vanskeliggjøre planarbeid og gjennomføring av jernbanetiltaket, vurderes av Larvik kommune i hver enkelt sak.
For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler. Utdrag fra kommunedelplanen følger vedlagt salgsoppgaven. For kopi av komplett versjon, ta kontakt med megler eller se Larvik kommunes nettsider.

Offentlige planer

Det pågår rullering av kommunedelplan for Larvik by 2020-2032 samt kommunedelplan for InterCity jernbane Stokke-Larvik.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Boplikt

Det er ikke boplikt i denne delen av Larvik kommune.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Det ble i 1932 tinglyst rettighet til Larvik kommune for tilbakekjøp av areal for utvidelse av Sverres gatens bredde 3m og Castbergs gatens bredde 5m i tomtens hele lengde. Larvik kommune opplyser at det nå ikke fremstår som om det vil bli aktuelt å påberope seg rettigheten og at det ikke foreligger konkrete planer om endringen av veienes bredde rundt eiendommen.
Retten omfatter også adkomst for vedlikehold og omlegging av vann- og avløpsledninger.
Kopi av dokumentet med komplette vilkår følger vedlagt salgsoppgaven."

Vei/vann/avløp

Eiendommen er tilknyttet kommunal vanntilførsel og avløp via septiktank. Stikkledninger fra kommunalt ledningsnett er private og vedlikeholdsplikt påhviler eier av eiendommen.
Ved fremtidig separering av avløpsledninger i området, vil det bli gitt pålegg om separering av private stikkledninger og utkobling av septiktank. Per dags dato er det ikke mottatt informasjon som tilsier at det foreligger planer om separering i dette området med det første.
Adkomst fra Sverres gate som er kommunal vei.

Offentligrettslig pålegg

Det er ingen kjente pålegg per utarbeidelse av salgsoppgaven.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt.
Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen.

Dødsbo

Eiendommen selges fra et dødsbo under offentlig skifte. Det foreligger således begrenset kunnskap om eiendommen.

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.
Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til knut@leinaes.no eller SMS: 92 05 35 33 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale med selger. Interessenter oppfordres til å påføre ønsket overtagelsestidspunkt i budskjema.
Boligen ble vasket før visning - det utføres ingen ytterligere vask før overtagelse. Selger forbeholder seg rett til å la noe stort løsøre i kjeller bli stående ved overtagelse.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Hvitvaskingsloven

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.