Siljan/Vanebu

Sjarmerende og usjenert idyll med umiddelbar nærhet til Vanebuvann - Gode solforhold og bilvei frem

Grorudveien 374 , 3748 Siljan

VISNINGER

20. juni søndag kl. 12:00-15:00

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Martin Larsen Sundet
Martin Larsen Sundet Eiendomsmeglerfullmektig
Type / Eierform Hytte / Selveier
Primærrom 25 m²
Bruksareal 39 m²
Bruttoareal 46 m²
Soverom 1
Byggeår 1900
Gårdsnummer 6
Bruksnummer 1
Energimerking G
FINN.no 206186922
Sist endret 11.06.2021 16:25
Prisantydning 750 000
Totalpris 762 650

Beregnet totalkostnad

750 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 762 650,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innhold

Inngangspartiet består av et tekjøkken med vask og stekeplate. Stua har plass til sittegruppe og spiseplass. Her er det montert vedovn som gir en rask oppvarming av hytta. Fra stua er det inngang til soverommet.
Uthuset består av praktisk lagerbod og bad.

Standard

Hytta ligger i umiddelbar nærhet til Vanebuvann og ble opprinnelig oppført som et overnattingsbygg for tømmerfløtevirksomhet rundt 1900-tallet. Hytta ble vesentlig restaurert av dagens eier i 2014 etter brannskader, og fremstår i dag med normalt god hyttestandard. Det elektriske anlegget i hytta ble ifølge selger byttet ut i 2014. Mange av de innvendige overflatene er det meget god kvalitet på, som for eksempel heltrebord på gulv, samt trepanel på vegger og i himlinger.
Uthuset ble opprinnelig oppført av selger i 2002 som bod, og er i dag delt i to rom hvorav ett er enkelt innredet med dusjkabinett og tørrtoalett, samt varmtvannsvarmer for gass. Det gjøres oppmerksom på at rommet ikke er å definere som et våtrom. El.anlegget i uthuset opplyses å være nytt i 2003.
Det er blitt utført en del oppussing/renovering de senere år. Det er bl.a.:
1997 - Nytt taktekke med betongtakstein
2000 - Ny kledning, påforet 100-150mm isolasjon, samt ny papp
2013 - Skiftet samtlige vinduer
2014 - Skiftet isolasjon (20cm) i gulv og takkonstruksjon. 10-15 cm i vegger.
2014 - Nytt el.anlegg
2014 - Nye innvendige overflater i form av nye gulvbord, og innvendige panel på vegger og i himlinger skiftet
2014 - Ny lecapipe og nytt ildsted
Det er et par punkter i tilstandsrapporten som har fått tilstandsgrad 2 bl.a. grunnet alder og bruksslitasje noe som er vanlig for en hytte med denne alderen. Blindkjelleren er å anse som risikokonstruksjon grunnet fuktpress fra grunnen under. Eksponerte bunnstokker har også en risiko for fuktbelastning. Det må påregnes løpende vedlikehold og påkostninger på hytta og uthuset. Interessentene oppfordres til å sette seg inn i tilstandsrapporten vedlagt i salgsoppgaven for nærmere beskrivelse.

Beliggenhet

Hytta har en idyllisk og usjenert beliggenhet med umiddelbar nærhet til Vanebuvann i Siljan. Her kan du rusle bort for en deilig dukkert en varm sommerdag, eller teste fiskelykken. Noen meter på bortsiden av hytta er det en koselig felles bålplass ved vannet.
Høsten byr på gode turmuligheter med sopp- og bærmuligheter rett utenfor døren. Ellers fine turområder til Vindfjell, Viddaseter, Breivann og Luksefjell.
På vinteren er det oppkjørte løyper i området hvor du blant annet kan gå fine skiturer over Vindfjelltraktene. Ønsker du en lenger skitur kan du blant annet ta turen over til Skrim.
I Siljan er det gode fiskemuligheter, også for ørretfiske. Siljan Jeger- og Fiskerforbund disponerer flere lokale fiskevann.

Boligens areal

Primærrom: 25 kvm, Bruksareal: 39 kvm, Bruttoareal: 46 kvm
Hytte
Bruksareal: 25 m².
Primærrom: 25 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: entré/tekjøkken, stue, samt soverom.
Uthus:
Bruksareal: 14 m².
Primærrom: 0 m².
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Arealene er ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Arealbekreftelse

Alle arealer i denne salgsoppgave er innhentet fra takstmann og offentlige registrere hos Siljan kommune. Megler har ikke foretatt kontrollmåling av arealene.

Adkomst

Fra Siljan ta av på Opdalsveien mot Grorud. Følg veien og etter ca. 5 km kjør over Opdalselva. Etter 1 km hold til høyre på Grorudveien og følg veien 3,6 km. Ta deretter til venstre og hytta ligger på venstre hånd etter 200 meter.
Er du i tvil, ring megler.

Tomt

Eierform: Punktfestetomt, Festeavgift: 2846
Ved punktfeste er det ikke definerte grenser til eiendommen. Man disponerer det som faller seg naturlig i marka, oppad begrenset til ett mål.
Festekontrakten er ikke tinglyst. Følgene av dette er bl.a. at eiendommen ikke vil kunne tjene som pantobjekt for lån. Det betales ikke dokumentavgift av kjøpesummen når festekontrakten ikke er tinglyst. Grunneier, Fritzøe Skoger AS, har stilt seg positive til tinglysning av festeforholdet. Kostnadene til dette må i tilfelle dekkes av kjøper. Ved en eventuell tinglysing av festekontrakten påløper dokumentavgift på 2,5 % av markedsverdien, samt kostnader til oppmåling og matrikulering.
Festeavgiften er for tiden kr. 2 846,- per år, og betales forskuddsvis med forfall 01.07.. Avgiften reguleres etter endringer i konsumprisindeksen hvert år, med grunnlag i KPI pr. 15. oktober 1996. Festekontrakten ble inngått 01. januar 1997 med 80 års festetid.
Grunneier har forkjøpsrett til markedsverdi ved salg, med har uttrykt at det ikke er aktuelt å benytte seg av forkjøpsretten ved dette salget. Ny fester skal godkjennes av grunneier.
Festekontrakten er lagt ved i salgsoppgaven. For øvrig gjelder reglene i Lov om tomtefeste av 20. desember 1996 nr. 106.
Ved ytterlige spørsmål ta kontakt med megler.

Garasje / Parkering

Parkering rett på utsiden av hytta. Ellers gjesteparkering i svingen ca. 15 meter fra hytta.

Byggemåte

Hentet fra tilstandsrapporten utarbeidet av Schau Takst AS v/ Einar Schau:
Bygget er oppført av tradisjonelle bygningsteknisk metoder. Hytta har en form for blindkjeller innenfor ringmur av naturstein og under bjelkelag som utgjør hyttas gulv.
Yttervegger har bærende kjernekonstruksjon av stående reisverksplank. Dette er oftest tre tom tykke bord med fresede not og fjær for samvirke og tettende funksjon. Vindsperrepapp, lekter og kledning oppgis å være komplett nytt i år 2000.
Bygget fikk nye vinduer i 2013. Malt treverk med isolerglass i normalt god stand. Begrenset slitasjegrad - god forventet restlevetid. Takrenner av plastisert stål og taktekke av betongtakstein oppgis å være skiftet sist gang i 1997. Totalt snødekke pr befaring begrenser kontrollomfanget, men
presiseres at det er å forvente ytterligere restlevetid.

Ferdigattest / brukstillatelse

Siljan kommune har ikke opplysninger om ferdigattest/midlertidig brukstillatelse for hytta. Dette var heller ikke vanlig på oppføringstidspunktet.
Uthuset er oppført av selger, og er ikke byggesøkt. Kommunen opplyser om at det må søkes dispensasjon fra kommuneplanen for å byggesøke tiltaket. Kjøper må eventuelt søke om dette selv. Det vil ikke kunne fremmes krav mot selger eller megler som følge av at kommunen gir pålegg om endring/riving/tilbakeføring eller lignende for uthuset. Konferer megler dersom du har spørsmål til dette.

Adgang til utleie

Det er ingen kjente hindringer for utleie av hytta.

Oppvarming

Oppvarming via elektrisitet og vedfyring i peis.

Energimerking

Energimerke for denne hytta er: oransje G.

Kommunale avgifter

Kr. 554
Kommunale avgifter består av eiendomsskatt til Siljan kommune.
Det er fire gebyrterminer i året med forfall i mars, juni, september og november.
Siljan kommune opplyser om det pt. ikke betales avgifter for fritidsrenovasjon som er innført i kommunen. Det må påregnes at dette vil bli innført for denne eiendommen. Gebyr for fritidsrenovasjon for 2021 er kr. 1 562,- + mva. pr. år.

Eiendomsskatt

Siljan kommune har eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen med promillesatsene 4 ‰ for fritidseiendommer. Se forøvrig https://www.siljan.kommune.no/innhold/mest-brukt/skatter-og-avgifter/[heading-h2-2

Formuesverdi

Ligningsverdi er rekvirert, men ikke mottatt. Ved første gangs verdsetting skal du fastsette formuesverdien av fritidseiendommen til maksimalt 30 prosent av eiendommens markedsverdi. Ved senere år skal formuesverdien videreføres, men med en eventuell fastsatt oppjustering.
Ta kontakt med Skatteetaten for beregning av formuesverdi.

Regulering

Eiendommer ligger i et område som ikke er detaljregulert, men som er avsatt til landbruks-, reindrift-, natur- og friluftsområder i kommuneplanen fra 16.06.2015. Hytta er registrert som fritidsbolig, mens uthuset er registrert som udefinert bygg.
Eiendommen er underlagt hensynssone friluftsliv og grønnstruktur, samt bevaring natur- og kulturmiljø. Eiendommen er underlagt sikringssone for nedslagsfelt drikkevann.
Det er ingen reguleringsplaner under arbeid som berører eiendommen.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Ingen servitutter/tinglyste rettigheter registrert.

Vei/vann/avløp

Privat vei. Festeren har veirett over gnr. 6 bnr. 1 fra offentlig vei og frem til hytta.
Hytta har ikke innlagt vann, men hentes i sideliggende vann eller ved å samle regnvann i cisterner (oppsamlingstank). Da vil vannet renne via taket og takrennen ned til en cisterne. I uthuset er det montert et tørrtoalett. Dersom avløpsanlegget ikke tilfredstiller dagens krav vil det bli gitt pålegg om utbedring.

Offentligrettslig pålegg

Det er ingen kjente pålegg per utarbeidelse av salgsoppgaven.

Tilbehør

Innbo og løsøre kan medfølge handelen etter nærmere avtale. Dersom det er ønskelig med ytterligere rengjøring/uttømming av hytta må dette forutsettes i budet.
Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.
Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til knut@leinaes.no eller SMS: 92 05 35 33 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra offentlige karter fra Siljan kommune. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglere er fra 1/1-2004 underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Adresse og matrikkel

Grorudveien 374, 3748, Siljan, Gnr. 6 bnr. 1 Fnr. 1 i Siljan kommune

Eier

Terje Andresen

Oppdragsnummer

22-20-0297

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.
Det gjøres oppmerksom på at Leinæs & Partners sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.