Nevlunghavn

Stilige, prosjekterte leiligheter mellom Helgeroa og Nevlunghavn - Fin, sjønær beliggenhet - Byggingen er i gang!

Nevlungkroken 2A-D , 3296 Nevlunghavn

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Marius Strøm Grønn
Marius Strøm Grønn Eiendomsmegler / Fagansvarlig
Kristin Sundling
Kristin Sundling Eiendomsmegler MNEF / Partner
Type / Eierform Leilighet / Borettslag
Gårdsnummer 4091
Bruksnummer 290
FINN.no 182320355
Sist endret 04.06.2021 14:40
Prisantydning 2 248 000
Totalpris 5 626 132

Boliger

Bolig Soverom Etg P-rom BRA Prisantydning
A102 3 1 133 m2 136 m2 2 248 000,-

Beskrivelse

Velkommen til Nevlungen Hage!
Her skal det bygges 7 leiligheter fordelt på tre bygg. Leilighetene vil holde god standard. Det medfølger parkeringsplass i carport til en bil per leilighet.
Nærområdet byr på gangavstand til matbutikk, lege, brygga i Helgeroa og Nevlunghavn samt skole og idrettsplass. Det finnes også flere fine badestrender og gode turmuligheter langs kyststien.

Innhold

Leilighetene har stue med åpen kjøkkenløsning og utgang til balkong/markterrasse. Den ene leiligheten går over to plan og har i tillegg takterrasse med overbygg og flott utsikt. Det blir bad med flislagt gulv.
Avhengig av størrelse, vil det være 2 til 3 soverom i hver leilighet.
Det medfølger en parkeringsplass i carport i felles anlegg, med utvendig sportsbod. Ladestasjon til el-bil kan leveres som tilvalg. Gjesteparkering på felles plass.
Se plantegning vedlagt salgsoppgaven for skisse av hver enkelt leilighet.

Standard

Kjøkken, bad og garderobe
Kjøkken leveres med fronter i høyglans hvit. Hvitevarer er ikke inkludert i leveransen. Det leveres nisje til stekeovn og oppvaskmaskin i benkeskap. Hel benkeplate ved plass til koketopp. Hvitevarer kan kjøpes som tilvalg - ta kontakt for mer informasjon.
Det leveres skyvedørsgarderober i hovedsoverom.
Kjøkken og garderobe er inkludert for kr. 82 000,- inkl. mva. og montering.
Badene leveres med flislagt gulv og dusjsone. Øvrige vegger på bad leveres med Jotun våtroms system i valgfri farge, alternativt våtromsplater. På bad leveres 100cm innredning m/speil (uten lys) - utførelse matt, høyglans eller sort. Vegghengt WC er standard. Dusjhjørne type med innad og utad slående dører.
Gulv
Leilighetene leveres som standard med 1-stav eik parkett. Det leveres ferdig malte slette gulvlister. Alle utforinger/gerikter rundt vinduer og dører, samt taklister, leveres ferdig malt, uten synlige spikerhoder/skruehoder.
Vegger og innerdører
Innvendige vegger av trestendere og kledd med gipsplater/sponplater. Mineralull i alle innvendige vegger.
Innvendig leveres hvite slette lette dører med hvite karmer. Dørene leveres ferdig behandlet fra fabrikk. Stål dørvridere.
Oppvarming/ventilasjon
1et: Varmekabler i alle gulv i 1 etg.
2et: Panelovner i 2 etg. Varmekabler i alle våtrom/baderom.
Fellesareal varmekabel i gulv i 1 etg.
Leilighetene leveres med ventilasjonsanlegg Nedforet himling kan oppstå i visse arealer som berøres av kryssende kanalføringer.

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentral til mellom Helgeroa og Nevlunghavn. Det er gangavstand til både matbutikk, brygga i Helgeroa og Nevlunghavn, baker, spisesteder og badeplasser samt skole og idrettsanlegg.
Nærhet til fine badestrender, svaberg og flotte turområder.  Kort vei til Søndersrød med matvareforretning.
Kyststien med sine 35km merkede turløyper går ikke langt fra leiligheten. Her kan man gå langs sjøkanten, 3000 sommerhytter og fine svaberg i vekslende kystnatur fra Nevlunghavn - Helgeroa og helt til Stavern.
Kjøreturen til Larvik sentrum tar ca. 20 minutter.

Borettslag

Eiendommen er planlagt å bestå av ett borettslag med 7 andelsleiligheter.
Den daglige driften vil bli organisert iht. lov av 06.06.2003 nr. 39, borettslagsloven.
Forretningsfører for borettslaget vil bli LABO.
Hver leilighet utgjør en andel i borettslaget med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av borettslagets fellesarealer. Det er ikke tillatt å eie mer enn en andel i borettslaget.
Borettslaget er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Borettslagets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av årsmøtet.
Utomhusarealene tilhørende eiendommen ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte byggene eller så snart årstiden tillater det.

Estimerte felleskostnader

Felleskostnadene inkluderer bl.a.: Kommunale avgifter, bygningsforsikring, TV/ bredbånd, løpende drift og vedlikehold av bygningen, o.a.
Kostnadene er beregnet på gjeldende prisnivå i 2020. Således må det påregnes en justering av disse ved innflyttingstidspunkt.
Det er også medregnet tv og internett i felleskostnadene.
Felleskostnadene knyttet til driften av borettslaget betales forholdsmessig av den enkelte eier. Rentene på fellesgjelden blir fordelt på hver leilighet etter størrelsen på gjelden.
Ved kjøp av leilighet betales innskudd 40%, resterende del av kjøpesum 60%, nedbetales gjennom felleskostnadene. De første 20 årene av lånet for fellesgjelden er avdragsfrie. Etter den avdragsfrie perioden er over, vil det bli en økning i felleskostnadene.
Det tas forbehold om at det kan bli endringer i de stipulerte felleskostnadene og lånekostnadene, som følge av endrede priser fra leverandører samt endring i rente og vilkår for lån til fellesgjeld. Endelige felleskostnader vil bli satt opp av forretningsfører/borettslagets styre ved overtagelse.
De stipulerte felleskostnadene inkluderer ikke evt. fremtidig kostnad til drift og vedlikehold av realsameiet (gårdsplass og carporter). Det må påregnes en økning når formell avtale rundt dette kommer på plass. Drifts- og vedlikeholdskostnadene skal fordeles på de tre borettslagene og deretter andelseierne.
Se prisliste vedlagt salgsoppgaven for beregning av stipulerte felleskostnader for hver leilighet.

Sikringsordning/IN-ordning

Etter at samtlige andelsleiligheter er overtatt av nye eiere kan borettslaget søke opptak i sikringsordning mot tap av felleskostnader. Inntil dette vil det være kjøpere og selger som er ansvarlige for å betale borettslagets kostnader. Selger er å regne som andelseier for usolgte enheter. Felleskostnader blir fakturert kjøper fra overtagelsestidspunkt. Borettslaget har legalpant på inntil 2G ovenfor andelseierne.
Når sikringsordning er etablert vil borettslaget kunne bestille IN-ordning fra LABO. Andelseiere kan da selv velge å nedbetale sin andel av fellesgjelden helt eller delvis. Vi gjør oppmerksom på at nedbetaling av fellesgjeld kun kan gjøres i forbindelse med ordinært låneforfall. Dersom borettslaget beslutter å binde renten vil ikke nedbetaling kunne gjøres i perioden med fastrente.
Både sikrings- og IN-ordning vil medføre en liten økning i felleskostnadene. Beløpet er per i dag ca. 500,- per år per leilighet, det tas forbehold om endringer i fremtiden.

Formuesverdi

Formuesverdi fastsettes av Skatteetaten i etterkant av at man har overtatt leiligheten (første årsskifte etter tinglyst hjemmel).
For 2019 var satsene 25% av boligverdien for primærbolig og 90% av boligverdien for sekundærbolig. Dersom formuesverdien overstiger 30% av markedsverdi for primærbolig, eller markedsverdien for sekundærbolig kan formuesverdien kreves nedjustert.
Ta kontakt med megler eller Skatteetaten ved spørsmål.

Adgang til utleie

For utleie av hele boenheten gjelder spesielle regler i borettslag. Du kan leie ut borettslagsleiligheten i inntil tre år hvis du selv har bebodd den i minst ett av de siste to årene. Men du må søke styret i borettslaget om tillatelse. Ønsker du å leie ut, utover de tre årene, må du søke styret på nytt.

Boligens areal

Se prisliste vedlagt salgsoppgaven for arealer på hver leilighet.
Oppholdsrom som stue, kjøkken, bad, soverom og entré/gang er å definere som P-rom. Innvendig bod i leiligheten defineres som S-rom.
Arealet er angitt som bruksareal (BRA), som er arealet innenfor boligens yttervegger inkl. eventuelle boder. P-ROM er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Reguleringsplan / reguleringsbestemmelser

Eiendommen er regulert til konsentrert småhusbebyggelse i reguleringsplan "Nevlungen Øvre" fra 2016. I kommuneplanens arealdel er eiendommen avsatt til boligbebyggelse.

Vei/Vann/Avløp

Leilighetene blir tilknyttet offentlig vann og avløpsnett. Adkomst fra offentlig vei.

Boplikt

Det er ikke boplikt i denne delen av Larvik kommune.

Forsikring

Bygg og eiendom vil være forsikret av utbygger frem til overtagelse, deretter tegnes fullverdiforsikring av borettslaget. Kjøper må selv tegne innbo- og løsøreforsikring.

Betalingsbetingelser

Kjøper skal innbetale 10 % av kjøpesum ved kontraktsinngåelse som sikkerhet for betaling. Dette anses som deponering på klientkonto. Rentene på det deponerte beløpet tilfaller kjøper.
Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.
Innbetalingen av 10 % ved kontraktsinngåelse skal være i form av ubundet egenkapital. Det vil si at det ikke skal etableres pant i boligen (eller i eiendommen hvor boligen inngår) som sikkerhet for kjøpers finansiering av håndpenger.
Selgers standard kjøpekontrakt er tilpasset Bustadoppføringslova og kan ikke forventes benyttet ved salg til kjøpere som ikke er forbrukere og som dermed faller utenfor Bustadoppføringslova. For slike kjøpere vil det kunne gjelde særskilte betingelser, blant annet må det forventes et forskudd tilsvarende 20 % av kjøpesummen innbetalt ved kontraktunderskrift. Kjøper må senest innen signering av kontrakt fremlegge Finansieringsbevis.

Endringsarbeider

Endringsarbeid kan kun kreves for en verdi av inntil 15 % av kjøpesummen. Eventuelle tilvalg faktureres direkte fra entreprenør. Muligheter for tilvalg vil være avhengig av hvor langt man er kommet i byggeprosessen og avklares etter kontraktsinngåelse.

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.
Selger er etter Bustadoppføringslova § 12 pliktig til å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering.
Til det er dokumentert at det foreligger garanti i samsvar med paragrafen her, har forbrukeren rett til å holde tilbake alt vederlag.
Overføring av innbetalt beløp til selger er avhengig av selgers garantistillelse i.h.t. Bustadoppføringslova § 47.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

Iht. lov om Eierseksjonssameier §24, er sameierne overfor sameiets kreditorer ansvarlig i forhold til sin sameiebrøk.  Ved manglende betaling av fellesutgifter har sameiet lovbestemt pantesikkerhet i den enkelte eierseksjon inntil 1 gang folketrygdens grunnbeløp.
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.