Stavern

Solstad - Nye andelsleiligheter med fin beliggenhet og god standard - 3 soverom - carport - siste byggetrinn! 3 SOLGT

Solstadløkka 36 , 3292 Stavern

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

MELD DEG PÅ VISNING
Kristin Sundling
Kristin Sundling Daglig leder / Eiendomsmegler / Partner
Marius Strøm Grønn
Marius Strøm Grønn Eiendomsmegler / Fagansvarlig
Type Leilighet / Borettslag
Byggeår 2021
Gårdsnummer 4044
Bruksnummer 751
FINN.no 185059431
Sist endret 17.07.2020 11:22
Prisantydning 1 354 000 - 1 532 000
Totalpris 3 391 132 - 3 836 132

Beregnet totalkostnad

Omkostninger 5 000,- (Refusjon andelskapital) 172,- (Pantattest kjøper) 480,- (Tingl.gebyr BRL-skjøte - Statens Kartverk) 480,- (Tingl.gebyr pantedokument BRL - Statens Kartverk) -------------------------------------------------------- 6 132,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 6 132,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Boliger

Bolig Soverom Etg P-rom BRA Prisantydning
H0101 3 1 90 m2 94 m2 1 354 000,-
H0201 3 2 90 m2 94 m2 1 372 000,-
H0203 3 2 92 m2 100 m2 1 532 000,-

Beskrivelse

Solstadløkka er et område som har det meste du kan ønske deg! Du har umiddelbar nærhet til flotte turområder som byr på fine naturopplevelser både om sommeren og på vinterstid. Gangavstand til idylliske Stavern med en rekke deilige badestrender, båthavn, sjektekanalen, trivelige spisesteder og et yrende forretnings- og foreningsliv.
Leilighetene har 3 soverom, og en god og gjennomtenkt planløsning. Det leveres leiligheter med god standard og overflater i tråd med tiden. Heisanretning fra 1. til 2. etasje.

Innhold

Leilighetene har stue med åpen kjøkkenløsning og utgang til balkong/markterrasse. Det blir bad med flislagt gulv. I de fleste leilighetene blir det også separat gjestetoalett.
Det vil være 3 soverom i hver leilighet.
Det medfølger en carport i felles anlegg, med utvendig sportsbod. Ladestasjon til el-bil kan leveres som tilvalg. Gjesteparkering på felles plass.

Standard

Kjøkken, bad og garderobe
Kjøkken leveres med fronter i høyglans. Hvitevarer er ikke inkludert i leveransen. Det leveres nisje til stekeovn og oppvaskmaskin i benkeskap. Hel benkeplate ved plass til koketopp. Hvitevarer kan kjøpes som tilvalg - ta kontakt for mer informasjon.
Det leveres skyvedørsgarderober i hovedsoverom og entré.
Kjøkken og garderobe er inkludert for kr. 80 000,- inkl. mva. og montering.
Vegger på bad med Fibo-Trespo baderomsplater, type "White Tile", flislagt gulv med grå flis eller tilsvarende. På bad leveres 100cm innredning m/speil (uten lys) - utførelse matt, høyglans eller sort. Vegghengt WC er standard. Dusjhjørne type med innad og utad slående dører.
Gulv
Leilighetene leveres som standard med 1-stav eik parkett fra Boen. Det leveres ferdig malte slette gulvlister. Alle utforinger/gerikter rundt vinduer og dører, samt taklister, leveres ferdig malt, uten synlige spikerhoder/skruehoder.
Vegger og innerdører
Innvendige vegger av trestendere og kledd med gipsplater/sponplater. Mineralull i alle innvendige vegger.
Innvendige leveres hvite slette lette dører med hvite karmer. Dørene leveres ferdig behandlet fra fabrikk. Stål dørvridere. Ytterdør til hovedinngang leiligheter.
Oppvarming/ventilasjon
1et: Varmekabler i alle gulv i 1 etg.
2et: Panelovner i 2 etg. Varmekabler i alle våtrom/baderom.
Fellesareal varmekabel i gulv i 1 etg.
Ventilasjon skjer via et balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner. Nedforet himling kan oppstå i visse arealer som berøres av kryssende kanalføringer.

Beliggenhet

Solstadløkka er et område som har det meste du kan ønske deg! Du har umiddelbar nærhet til flotte turområder som byr på fine naturopplevelser både om sommeren og på vinterstid hvor kan du spenne på deg skiene.
Gangavstand til idylliske Stavern med en rekke deilige badestrender, båthavn, sjektekanalen, trivelige spisesteder og et yrende forretnings- og foreningsliv.
Området er et etablert og populært boligområde med en fin blanding av alle aldersgrupper. Du har nærhet til både skoler og barnehage. Leilighetene ligger sentralt på Solstad med gangavstand til Stavern sentrum, skole og barnehage. Solstadløkka ligger i et flatt terreng på en høyde med mye sol, kun få minutter unna sjøen og Stavern by.

Borettslag

Eiendommen er planlagt å bestå av ett borettslag. Borettslaget skal etter planen bestå av 6 andelsleiligheter. Den daglige driften vil bli organisert iht. lov av 06.06.2003 nr. 39, borettslagsloven. Forretningsfører for borettslaget vil bli LABO.
Hver leilighet utgjør en andel i borettslaget med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av borettslagets fellesarealer. Det er ikke tillatt å eie mer enn en andel i borettslaget.
Dersom det besluttet å slå sammen de tre borettslagene på området plikter kjøper å medvirke til dette.
Borettslaget er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Borettslagets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av årsmøtet.
Utomhusarealene tilhørende eiendommen ferdigstilles samtidig med ferdigstillelse av de enkelte byggene eller så snart årstiden tillater det.
Parkeringsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne
- Har en andelseier, leietaker eller en i husstanden nedsatt funksjonsevne, kan denne kreve at styret pålegger en annen andelshaver å bytte parkeringsplass. Bytteretten gjelder bare dersom den som krever bytte, allerede disponerer en parkeringsplass. Styret bør tilstrebe at bytteplassen ligger i nærheten av søkers bolig. Retten til å bruke en tilrettelagt plass varer så lenge et dokumentert behov er til stede.
- Retten gjelder bare parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet opparbeidet til bruk av personer med nedsatt funksjonsevne.

Estimerte felleskostnader

Felleskostnadene inkluderer bl.a.: Kommunale avgifter, bygningsforsikring, TV/ bredbånd, løpende drift og vedlikehold av bygningen, o.a.
Kostnadene er beregnet på gjeldende prisnivå i 2020. Således må det påregnes en justering av disse ved innflyttingstidspunkt.
Det er også medregnet tv og internett fra Telenor (499,- per mnd.) i felleskostnadene. Kjøper må selv kontakte Telenor for å bestille leveranse til sin leilighet, bindingstid er 36 måneder. Det betales ikke tilknyttingsavgift.
Felleskostnadene knyttet til driften av borettslaget betales forholdsmessig av den enkelte eier. Rentene på fellesgjelden blir fordelt på hver leilighet etter størrelsen på gjelden.
Ved kjøp av leilighet betales innskudd 40%, resterende del av kjøpesum 60%, nedbetales gjennom felleskostnadene. De første 20 årene av lånet for fellesgjelden er avdragsfrie. Etter den avdragsfrie perioden er over, vil det bli en økning i felleskostnadene. Lånet vil etableres i DNB.
Det tas forbehold om at det kan bli endringer i de stipulerte felleskostnadene og lånekostnadene, som følge av endrede priser fra leverandører samt endring i rente og vilkår for lån til fellesgjeld. Endelige felleskostnader vil bli satt opp av forretningsfører/borettslagets styre ved overtagelse.
De stipulerte felleskostnadene inkluderer ikke evt. fremtidig kostnad til drift og vedlikehold av realsameiet (gårdsplass og carporter). Det må påregnes en økning når formell avtale rundt dette kommer på plass. Drifts- og vedlikeholdskostnadene skal fordeles på de tre borettslagene og deretter andelseierne.
Se prisliste vedlagt salgsoppgaven for beregning av stipulerte felleskostnader for hver leilighet.

Sikringsordning / IN-ordning

Etter at samtlige andelsleiligheter er overtatt av nye eiere kan borettslaget søke opptak i sikringsordning mot tap av felleskostnader. Inntil dette vil det være kjøpere og selger som er ansvarlige for å betale borettslagets kostnader. Selger er å regne som andelseier for usolgte enheter. Felleskostnader blir fakturert kjøper fra overtagelsestidspunkt. Borettslaget har legalpant på inntil 2G ovenfor andelseierne.
Når sikringsordning er etablert vil borettslaget kunne bestille IN-ordning fra USBL. Andelseiere kan da selv velge å nedbetale sin andel av fellesgjelden helt eller delvis. Vi gjør oppmerksom på at nedbetaling av fellesgjeld kun kan gjøres i forbindelse med ordinært låneforfall. Dersom borettslaget beslutter å binde renten vil ikke nedbetaling kunne gjøres i perioden med fastrente.
Både sikrings- og IN-ordning vil medføre en liten økning i felleskostnadene.

Formuesverdi

Formuesverdi fastsettes av Skatteetaten i etterkant av at man har overtatt leiligheten (første årsskifte etter tinglyst hjemmel).
For 2019 var satsene 25% av boligverdien for primærbolig og 90% av boligverdien for sekundærbolig. Dersom formuesverdien overstiger 30% av markedsverdi for primærbolig, eller markedsverdien for sekundærbolig kan formuesverdien kreves nedjustert.
Ta kontakt med megler eller Skatteetaten ved spørsmål.

Adgang til utleie

For utleie av hele boenheten gjelder spesielle regler i borettslag. Du kan leie ut borettslagsleiligheten i inntil tre år hvis du selv har bebodd den i minst ett av de siste to årene. Men du må søke styret i borettslaget om tillatelse. Ønsker du å leie ut, utover de tre årene, må du søke styret på nytt.

Boligens areal

Se prisliste vedlagt salgsoppgaven for arealer på hver leilighet.
Oppholdsrom som stue, kjøkken, bad, soverom og entré/gang er å definere som P-rom. Innvendig bod i leiligheten defineres som S-rom.
Arealet er angitt som bruksareal (BRA), som er arealet innenfor boligens yttervegger inkl. eventuelle boder. P-ROM er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger.

Reguleringsplan / reguleringsbestemmelser

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse i reguleringsplan "Solstad vest, gbnr. 4044/691", vedtatt 02.12.2015. I kommunedelplan for Stavern by er eiendommen avsatt til boligbebyggelse. Det pågår for tiden rullering av kommunedelplanen.
Syd for eiendommen pågår reguleringsarbeid med ny reguleringsplan for Brunla skole. Planområdet er ca. 77daa og omfatter Brunla ungdomsskole og Stavern familiesenter. Formålet med reguleringsarbeidet er å tilrettelegge for samlokalisering av eksisterende ungdomsskole og ny barneskole (1-7). Det er foreløpig ikke kommet utkast til planen ifølge Larvik kommunes innsynsløsning.
Ved ytterligere spørsmål til regulering, ta kontakt med megler.

Boplikt

Det er boplikt i denne delen av Larvik kommune.

Ferdigattest

Selger skal fremskaffe ferdigattest. Kjøper aksepterer at boligen overleveres mot midlertidig brukstillatelse om nødvendig. Det gjøres oppmerksom på at ferdigattest først vil kunne utstedes ved ferdigstillelse av samtlige boliger på Solstad Vest.
Ved overlevering mot midlertidig brukstillatelse anbefaler megler på generelt grunnlag at det holdes tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen som sikkerhet for ferdigattest.
Det gjøres oppmerksom på at bygget, plassering og fordeling av leiligheter er endret siden byggesøknaden ble sendt inn. Det er foreløpig ikke gitt formell godkjenning på dette fra Larvik kommune. Selger opplyser at endringssøknad vil bli behandlet i forbindelse med søknad om ferdigattest. Selger vil være ansvarlig for å bringe dette i orden uten kostnader for kjøper.
Ta kontakt med megler ved spørsmål.

Vei/Vann/Avløp

Eiendommen blir tilknyttet offentlig vann- og avløpsanlegg. Adkomst via privat vei.

Forsikring

Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført leiligheten, jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. I brann- eller annet skadetilfelle, tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden.
Etter overtakelse skal borettslaget tegne egen forsikring for bygningene som inngår i borettslaget. Selger skal se til at borettslaget har tegnet slik forsikring før han avvikler sin forsikring.
Kjøper tegner egen innbo og løsøreforsikring fra overtakelse.
Alle leilighetene vil være forsikret gjennom fellespolise og dette er inkludert i fellesutgiftene.

Betalingsbetingelser

10% av total kjøpesum forfaller til betaling ved inngåelse av kjøpekontrakt, så snart og/eller forutsatt at selger har stillet §12 garanti iht. Bustadoppføringslovens bestemmelser.
Dersom kjøper er å regne som profesjonell, forfaller 20% av kontraktssummen til betaling ved signatur på kjøpekontrakt. Slike kjøpere må påregne å skrive kontrakt etter avhendingsloven med mindre annet er spesielt avtalt i forbindelse med inngåelsen av avtalen. Dersom avtalen med profesjonell kjøper inngås etter Bustadoppføringslova vil ikke følgende paragrafer komme til anvendelse: §12 Garanti, §18 om dagbøter og §§52-54 om avbestilling. Det er ikke adgang for juridisk person (selskap, AS-selskap el.) til å kjøpe andel i borettslag.
Beløpet som innbetales i forbindelse med kontraktsinngåelse må være fri kapital, dvs. at det ikke kan være knyttet vilkår til innbetalingen som medfører at selger ikke kan disponere over beløpet. Resterende beløp betales senest to virkedager før overtagelse av boligen.
Renter på klientkonto tilfaller kjøper frem til § 47 garanti er stilt, eller skjøtet er tinglyst, forutsatt at beløpet overstiger 1/2R. Oppgjør og eventuelt deloppgjør vil kun skje mot tinglyst skjøte eller mot garanti for tilsvarende beløp, jf. Bustadoppføringslova §47.

Endringsarbeider

Endringsarbeid kan kun kreves for en verdi av inntil 15 % av kjøpesummen. Eventuelle tilvalg faktureres direkte fra entreprenør. Muligheter for tilvalg vil være avhengig av hvor langt man er kommet i byggeprosessen

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.
Selger er etter Bustadoppføringslova § 12 pliktig til å stille garanti på 3 % av kjøpesummen i byggetiden og 5 % av kjøpesummen i 5 år etter overlevering.
Til det er dokumentert at det foreligger garanti i samsvar med paragrafen her, har forbrukeren rett til å holde tilbake alt vederlag.
Overføring av innbetalt beløp til selger er avhengig av selgers garantistillelse i.h.t. Bustadoppføringslova § 47.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

Borettslaget vil ha lovbestemt pant (legalpant) for inntil 2G for ikke betalte fellesutgifter.
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Avtalt meglervederlag

Om meglers vederlag er det avtalt fast provisjon kr. 50.000,- samt oppgjørshonorar kr. 3.125,- per salg.
Det betales i tillegg tilretteleggingshonorar kr. 9.900,- per bygg. For visninger og overtagelse er det avtalt 5 stk. inkludert, deretter kr. 1.250,- per visning.
Alle tall i dette avsnitt er opplyst inkl. mva.