Breivann

SOLGT - Velholdt fritidsbolig i populært område - god planløsning - 3 soverom - kjørevei helt frem

Breivann - Gnr. 70 Bnr. 3 Fnr. 1 , 3277 Steinsholt

BE OM SALGSSUM
Marius Strøm Grønn
Marius Strøm Grønn Eiendomsmegler / Fagansvarlig
Type / Eierform Hytte / Selveier
Primærrom 72 m²
Bruksareal 81 m²
Bruttoareal 88 m²
Oppholdsrom 1
Soverom 3
Byggeår 1983
Gårdsnummer 70
Bruksnummer 3
Energimerking G
FINN.no 216572111
Sist endret 05.05.2021 12:49
Prisantydning 1 650 000
Totalpris 1 706 492

Beregnet totalkostnad

1 650 000,- (Prisantydning) Omkostninger 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 42 500,- (Dokumentavgift) -------------------------------------------------------- 56 492,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 706 492,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Beskrivelse

Velholdt hytte som ble oppført i 1983. Hytta fikk tilbygg i 2007 med større hovedsoverom, praktisk bod og bad med flislagt gulv og varmekabler. Det er totalt tre soverom, hovedsoverom med mulighet for dobbeltseng og to mindre soverom med køyeseng og familiekøye. Romslig stue med åpen kjøkkenløsning og utgang til overbygget terrasse.
Hytta ligger fint til i Kariåsen - omgitt av naturskjønne omgivelser med skog, vann og flott natur som nærmeste nabo. Breivann er et populært, veletablert hytteområde med kort kjøreavstand fra sentrale Østlandsområder. Umiddelbar nærhet til områder med bær og sopp. Gode skimuligheter vinterstid fra Viddaseter, fine bademuligheter om sommeren i Breivann.
Håper vi ses på visning!

Innhold

Hytta inneholder stue med åpen kjøkkenløsning. Det er både vedovn og peis i stua. Utgang til overbygget terrasse.
Videre har hytta tre soverom, hovedsoverom har adkomst gjennom badet. Separat toalettrom og rom med servant.
Praktisk bod som har adkomst fra hovedsoverom og terrasse utenfor soverommet.

Standard

Hytta ble bygget i 1983 og har tilbygg fra som stod ferdig i 2007. Den fremstår som godt vedlikeholdt. Vi gjør oppmerksom på at bad er bygget som egeninnsats. Selger opplyser også at det elektriske anlegget er installert som egeninnsats, men at han er utdannet elektriker.
Det er noen punkter i rapporten en bør være oppmerksom på.
Tilstandsgrad 2:
- Bad - manglende fall til sluk.
- Shingel fra byggeår (en side)
Følgende oppgraderinger er gjort på boligen de senere år:
- Bad 2007.
- Shingel på tilbygg og på en side av gammel del 2007.
- Beiset utvendig 2019.

Beliggenhet

Hytta ligger fint til i Kariåsen - omgitt av naturskjønne omgivelser med skog, vann og flott natur som nærmeste nabo.
Breivann er et populært, veletablert hytteområde med kort kjøreavstand fra sentrale Østlandsområder. Umiddelbar nærhet til områder med bær og sopp.
Gode skimuligheter vinterstid fra Viddaseter, fine bademuligheter om sommeren i Breivann. Flere fine fiskevann i nærheten.

Forsikring

Gjensidige

Boligens areal

Primærrom: 72 kvm, Bruksareal: 81 kvm, Bruttoareal: 88 kvm
Følgende rom er oppgitt som primærrom: Vindfang, gang, stue/kjøkken, bad, rom med servant, tre soverom og toalettrom.
Følgende rom er oppgitt som sekundærrom: Bod.
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Adkomst

Følg Breivannsveien helt frem til Breivann. Ta til høyre i krysset ved vannet, og følg veien helt frem til parkeringen i Kariåsen. Videre adkomst via gul bom. Hold høyre i neste veikryss - hytta ligger i enden av veien.
Interessenter som besiktiger hytta ved selvsyn må påregne å gå fra parkeringsplassen i Kariåsen.

Tomt

Eierform: Punktfestetomt, Festeavgift: 5000
Tomten er i all hovedsak naturtomt opparbeidet med gruset gårdsplass. Fint og usjenert beliggenhet.
Eiendommen er etablert i grunnboka via festekontrakt som punktfeste. Ved punktfeste er det ikke definerte grenser til eiendommen. Man disponerer det som faller seg naturlig i marka, oppad begrenset til ett mål. Det gjøres oppmerksom på at bebyggelse og installasjoner skal holdes i direkte tilknytting til boligen slik at man opptar minst mulig areal.
Tomten festes av Randi Tveiten. Årlig festeavgift utgjør kr 5 000,-. Festeavgiften kan reguleres hvert 5. år etter konsumprisindeks.
Festekontrakten er lagt ved i salgsoppgaven. For øvrig gjelder reglene i Lov om tomtefeste av 20. desember 1996 nr. 106. Ved ytterlige spørsmål oppfordrer vi til å ta kontakt med megler.

Garasje / Parkering

Parkering på gruset plass like ved hytta.

Byggemåte

Oppført i tradisjonelle trekonstruksjoner over pilarer med bjelkelag og stubbeloft. Plassbygd tak tekket med shingel.

Ferdigattest / brukstillatelse

Hytta er byggesøkt og godkjent i 1983. Tilbygg med soverom og bod ble godkjent i 2006. Byggesøkte tegninger følger vedlagt salgsoppgaven.
Vi gjør oppmerksom på at inngangsparti på hytta er strukket noe lenger mot fremsiden av hytta enn det som er opprinnelig byggesøkt. Godkjente tegninger i forbindelse med tilbygg i 2006 viser hytta slik den fremstår i dag. Det fremkommer dog ikke at det søkes om endring av inngangspartiet. Kjøper overtar enhver risiko for dette.
Det er ikke utstedt ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for hytta. Dette lar seg ikke utstede nå, da dette ikke gjøres for bygg som ble byggesøkt før 1. januar 1998. Tilbygg med soverom og bod er godkjent uten krav til søknad om ferdigattest.

Adgang til utleie

Det er ingen kjente hindringer for utleie av hele boenheten.

Oppvarming

Ved og elektrisitet. Det er installert vedovn og peis i stue. Varmekabler på bad.
Larvik kommune opplyser at feiing og branntilsyn ble utført 9. september 2019. Det ble den gang notert at røykvarsler og slukkerutstyr bør byttes på grunn av alder.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G
Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Kommunale avgifter

Kr. 3 390 pr. år
Det betales kommunale avgifter for renovasjon.

Formuesverdi

Det foreligger ikke formuesverdi for eiendommen hos Skatteetaten. Ny eier må selv påse at eiendommen fremkommer på skattemeldingen ved første gangs levering etter at eiendommen er overtatt.
Ved første gangs verdsetting skal du fastsette formuesverdien av fritidseiendommen til maksimalt 30 prosent av eiendommens markedsverdi.
Dersom eiendommen selges til prisantydning vil formuesverdi utgjøre kr. 555.555,-
Se mer på https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/formuesverdi/

Regulering

Eiendommen ligger i et uregulert område. I den nåværende kommuneplanens arealdel er eiendommen avsatt til fritidsbebyggelse.
For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Offentlige planer

Det pågår for tiden rullering av kommuneplanens arealdel. I planforslaget er eiendommen avsatt til fritidsbebyggelse, samt båndleggingssone H740_1 Vernet vassdrag.
I høringsutkastet til nye bestemmelser lyder pkt. H740_1 slik:
Hensynssonen for Siljanvassdraget inkl. Farrisvannet er båndlagt etter RPR (Rikspolitiske retningslinjer) for vernede vassdrag. Innenfor  området reguleres alle tiltak etter RPR for vernede vassdrag og gjeldende regionale plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken.
Vi gjør oppmerksom på at endringer kan forekomme da planen for tiden er ute på høring.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Vei/vann/avløp

Hytta er ikke tilknyttet offentlig vann og avløp. Det er lagt inn vann fra eget borehull.
Vi gjør oppmerksom på at det ikke er søkt om utslippstillatelse. Avløp går i dag til terreng. En slik løsning vil ikke bli godkjent ved søknad til kommunen. Dersom det føres tilsyn, vil det gis pålegg om utbedring/endring.
Erfaringsmessig godkjennes ikke enkeltstående avløpsanlegg. Dog er det nylig bygget avløpsanlegg i de andre feltene ved Breivann. Ved en eventuell fremtidig utbygging av avløpsnett i området vil eksisterende borehull kunne benyttes.
Et godkjent alternativ ville vært vann til vegg, hvor man kun har uttak av vannet utvendig.
Kjøper overtar enhver risiko for anlegget slik det fremstår i dag.
Det benyttes i dag komposteringstoalett.
Adkomst via private veier. Det betales bomavgift til Fritzøe skoger for bruk av Breivannsveien. Enkeltpassering kr. 75,- / Årskort kr. 1.000,- per utarbeidelse av salgsoppgaven. For mer informasjon, se https://onepark.no/bomveier/
Det er utarbeidet og tinglyst en veirett over Gnr. 70 Bnr. 20. Denne retten ble i midlertid påført feil gårds-, bruks- og festenummer for denne hytta da den ble tinglyst og er følgelig ikke registrert i grunnboken som rettighet for denne eiendommen. Vedlagt følger kopi av dokumentet, samt kart som viser veien tegnet i terrenget. Det forsøkes å rette opp feilen, det vil dog ikke kunne fremmes noe krav ovenfor selger dersom dette ikke lar seg gjøre.
Brøyting frem til parkeringsplassen i Kariåsen utføres av Fritzøe skoger. Det er inngått privat avtale om brøyting fra eierne av veien fra bommen ved parkeringsplassen i Kariåsen. Det betales per i dag kr. 1.000,- per gang det brøytes, dette fordeles på 10 hytter. Årlig pris vil avhenge av snøfall og ønsket mengde brøyting.

Offentligrettslig pålegg

Ingen kjente per utarbeidelse av salgsoppgaven.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt. Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.
Kjøper inviteres til å ta kontakt med selger etter kjøp av hytta for å avklare eventuelt kjøp av innbo og møbler.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.
Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger.
Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til marius@leinaes.no eller SMS: 45 40 40 09 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler.
For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal.  Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.
Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale med selger. Vi oppfordrer til å skrive ønsket overtagelse i budskjema.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.
Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers.
Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven.
Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Breivann - Gnr. 70 Bnr. 3 Fnr. 1, 3277, Steinsholt, Gnr. 70 bnr. 3 Fnr. 1 i Larvik kommune

Eier

Terje Christensen Berit Tveiten Christensen

Oppdragsnummer

22-21-0078

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.
Det gjøres oppmerksom på at Leinæs & Partners sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.