Skisakeråsen

Sjarmerende fritidsidyll med svært usjenert beliggenhet og fin kveldssol

Skisakeråsen 12 , 3280 Tjodalyng

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Martin Larsen Sundet
Martin Larsen Sundet Eiendomsmeglerfullmektig
Type / Eierform Hytte / Selveier
Primærrom 42 m²
Bruksareal 45 m²
Bruttoareal 49 m²
Tomt 1 000 m² / Festet tomt
Soverom 2
Byggeår 1973
Gårdsnummer 1108
Bruksnummer 3
Energimerking F
FINN.no 222448730
Sist endret 28.07.2021 13:00
Prisantydning 1 490 000
Totalpris 1 538 492
Ligningsverdi 188 944,-

Beregnet totalkostnad

1 490 000,- (Prisantydning) Omkostninger 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 37 250,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 490 000,-)) 9 900,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 48 492,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 1 538 492,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innhold

Hytta inneholder stue med store vindusflater mot naturen og åpen peis, kjøkken, to soverom, utebod, samt toalettrom med utedo.
Fra stua er det utgang til vestvendt terrasse over to plan. Takoverbygd terrasse ved inngangspartiet mot øst.

Standard

Hytta ble oppført i 1973 og er vedlikeholdt over tid. Hytta holder normalt god standard, men det må påregnes løpende vedlikehold/påkostninger. Det er god kvalitet på de innvendige overflatene med heltrebord på gulv, samt trepanel på vegger og i himlinger.
Følgende oppgraderinger er foretatt:
*oversikten er ikke nødvendigvis komplett
2000-tallet - Ny kjøkkeninnredning
2017 - Ny takshingel, samt nye takrenner, nedløp, samt beslag på pipe
2020-tallet - Skiftet deler av vindskier
2020-tallet - Ny terrassebord utenfor takoverbygget veranda mot veien
Følgende rapportpunkter er gitt tilstandsgrad 2:
Takkonstruksjon - Merkbare svanker er registret i begge takflater
Vinduer - Slitasje og alder
Pipe og ildsted - Alder
Terrasse - Generell slitasje
Etasjeskiller - alder
Ingen punkter i tilstandsrapporten har fått tilstandsgrad 3.
For ytterligere informasjon om hyttas tilstand, se tilstandsrapport fra takstmann vedlagt salgsoppgaven.

Beliggenhet

På Skisakeråsen, nær Ula, ligger denne usjenerte og koselige eiendommen. Hytta har en vestvendt beliggenhet i høyden som gir en flott solgang med fin ettermiddags- og kveldssol.
Området består av et eldre og godt etabler hytteområde med luftig og spredt hyttebebyggelse. For den aktive er det flotte turmuligheter i nærområdet i skog og mark, samt rundt Ula og Kjerringvik. Flere fine badesteder i gangavstand med blant annet Herfellbukta, Ranvika og Ula.
Her har du et stille og fredfullt hytteområde med lite trafikk hvor du kan nyte late fridager.

Løpende kostnader

Det må påregnes løpende kostnader til vedlikehold av veien.

Boligens areal

Primærrom: 42 kvm, Bruksareal: 45 kvm, Bruttoareal: 49 kvm
1. etasje:
Bruksareal: 45 m².
Primærrom: 42 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: stue, kjøkken og to soverom.
Arealet av primære rom (P-ROM) er primærrommenes nettoareal (NTA) og arealet som opptas av innvendige vegger mellom disse rommene. I praksis er dette arealet tilnærmet likt primærrommenes bruksareal (BRA). Se vedlagte takst for nærmere beskrivelse av arealbetegnelser. Arealene er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert/oppmålt av megler.

Arealbekreftelse

Alle arealer i denne salgsoppgave er innhentet fra takstmann og offentlige registrere hos Larvik kommune. Megler har ikke foretatt kontrollmåling av arealene.

Adkomst

Fra Larvik kjører man Rv 303 mot Sandefjord. Ta til høyre mot Ula. Ta til venstre ved det store drivhuset og kjør mot Nordre Skisaker gård. Ta første til venstre, deretter første til høyre. Etter 400 meter ta til høyre opp bakken i Skisakeråsen, gjennom bom. Hold svakt venstre og deretter til høyre. Hytta ligger på høyre hånd.
Det vil bli skiltet med Leinæs & Partners visningsskilt i forbindelse med fellesvisning. Benytt gjerne kartet i annonsen til å lage adkomstbeskrivelse.

Tomt

Areal: 1 000 kvm, Eierform: Festet tomt, Festeavgift: 11661
Festekontrakten ble inngått i 1971 med 20 års festetid fra 1970 til 1990 med rett til forlengelse for 20 år av gangen.
Tomten er beskrevet som kvadratisk, og er på ca. 1 mål.
Festeavgiften utgjør kr. 11 661,- pt. pr. år, og betales forskuddsvis innen 01.05. året forut. Festeavgiften reguleres ihht. konsumprisindeksen hvert 5 år. Neste regulering av festeavgiften er i 2022.
Grunneier må samtykke til overdragelsen, men samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn.
Ifølge festekontrakten tillates det kun én bygning på tomten. Fargene på hytta skal være rolige. Hvitt, lys gult og andre skarpe fargetoner kan ikke brukes på hytta. Inngjerding av areal rundt bebyggelsen er ikke tillatt. Festeren kan ikke selv anlegge vei til hytta uten samtykke fra grunneier. Trærne på eiendommen tilhører grunneier. Tomten skal holdes ryddig for avfall, materialrester mv. Framleie av festeretten er ikke tillatt.
Eiendommen er etablert i grunnboka via festekontrakt fra 1971, og er ikke oppmålt av kommunen. Det vises til svarskjema fra grunneier, samt festekontrakten for areal og beskrivelse av eiendommen. Eiendommens plassering i kartet kan avvike fra eiendommens faktiske plassering i marka. Oppgitt areal i eiendomskartet fra kommunen og i salgsoppgaven er tilsvarende usikkert, og er kun beregnet ut fra et grensepunkt i nord.

Garasje / Parkering

Fester disponerer to biloppstillingsplasser ved veien ifølge grunneier. Rettigheten er ikke tinglyst.

Byggemåte

Hentet fra tilstandsrapporten utarbeidet av Schau Takst AS v/ Einar Schau:
Bygget er oppført av tradisjonelle bygningsteknisk metoder. Bygget er fundamentert mot underlag av fast fjell med søyler.
Yttervegger av stenderverk med mulighet for 5-10cm isolasjon. Kledning av stående type med smal overligger på bred underligger.
Hytta har fastkarm- og hengslede vinduer med hovedsakelig enkeltlglass fra byggeår. Hyttas ytterdører er enkle, lette dører uten vindtettesjikt med pakninger, ei heller noen form for isolasjonssjikt.
Takrenner og nedløp av plastisert stål vesentlig nyere enn byggeår. Boligens tak er tekket med shingelpapp som antas å være skiftet på tidlig 2000-tallet.
Utvendig registreres svanker i takflatene - et resultat av naturlig sig i konstruksjonen.
30kvm stor terrasse over to plan på vestvendt fasade utenfor stue. Gulvdekke av impregnerte bord anlagt på bjelkelag mot grunn.
9.5kvm stor takoverbygget terrasse utenfor hytte retning veien. Nye gulvbord av impregnert virke, samt nymalt takoverbygg.

Ferdigattest / brukstillatelse

Det foreligger godkjente tegninger av hytta fra 1971, og tilbygget fra 1976. Det er ikke utstedt brukstillatelse/ferdigattest for hytta/tilbygget, noe som heller ikke var vanlig på oppføringstidspunktet. Godkjente tegninger følger vedlagt i salgsoppgaven.
Selger opplyser om at terrassen mot vest er ikke byggemeldt. Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning med risiko og ansvaret for eventuelle pålegg fra kommunen og kostnader forbundet med dette. Se for øvrig punktet "regulering" i salgsoppgaven.

Adgang til utleie

Ifølge festekontrakten kan hytta leies ut inntil 4 uker pr. kalenderår.

Oppvarming

Oppvarming via frittstående elektrisk radiator og fyring i åpen peis.
Larvik kommune har ikke opplysninger om det har vært tilsyn/feiing av røykløpet.

Energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter F
Megler har intet ansvar for informasjon som følger av energiattesten. For fullstendig energiattest fra selger, kontakt megler.

Kommunale avgifter

Kr. 3 739 pr. år
Det betales kommunale avgifter for hytterenovasjon og vann til vegg. Det er fire gebyrterminer i året med forfall i februar, mai, august og november.

Formuesverdi

Formuesverdi for inntektsåret 2019: kr. 188 944,-.

Bevaringsverdig

Nei.

Regulering

Eiendommen ligger i et område som ikke er detaljregulert, men som er avsatt til LNFR-område i kommuneplanen. Kommuneplanens arealdel er under revisjon og det er foreslått endringer i kommuneplanen som gjør det mulig å bygge ut hytta inntil 130 kvm BYA. Målbar terrasse inngår i beregningen av BYA. I tillegg til målbare terrasser tillates terrasser/plattinger som ikke er målbare med inntil 50 kvm. Disse må ha fysisk tilknytning til hytta. Eventuelle byggetiltak må omsøkes.
Ingen reguleringsplaner under arbeid innenfor 100 meter fra eiendommen.
For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Offentlige planer

Kommuneplaner under arbeid:
Navn: Kommuneplanens arealdel 2021-2033.
Status: Planforslag.

Konsesjon / Odel

Det er ingen konsesjon eller odel knyttet til salget av denne eiendommen.

Tinglyste rettigheter og forpliktelser

Det er registrert følgende heftelser som følger eiendommen:
Pengeheftelser i festerett
1971/325-3/30  Festekontrakt - vilkår  
22.01.1971  festetid: 20 år
ÅRLIG AVGIFT NOK 600
BESTEMMELSER OM FORLENGELSE
LEIEN KAN REGULERES
FESTEAVG FORHØYET TIL KR 700.- FRA 10673
KONTRAKTEN KAN IKKE OVERDRAS/UTLEIES UTEN SAMTYKKE FRA
HJEMMELSHAVER/UTLEIER
Gjelder feste
Gjelder denne registerenheten med flere
1991/8551-1/30   ** Nye vilkår  
19.12.1991 FESTERETTEN FORLENGET FRAM TIL ÅR 2010
Det er tinglyst en privat pantobligasjon fra 1992 på eiendommen på kr. 170 000,-. Selger garanterer for at heftelsen blir slettet. Det vil bli holdt tilbake kr. 300 000,- ved overtagelse som sikkerhet for gjennomføringen av slettingen dersom dette tar lenger tid. Kontakt megler for ytterligere informasjon om dette.

Vei/vann/avløp

Privat vei med tinglyst veirett, offentlig vann til vegg. Toalettløsning er en enkel «utedo» med bøtte som tømmes i privat tank. Avløp fra servant forventes ført til sprekker i grunn. Dersom avløpsanlegget for grå-/svartvann ikke tilfredsstiller dagens krav vil det bli gitt pålegg om utbedring.

Offentligrettslig pålegg

Det er ingen kjente pålegg per utarbeidelse av salgsoppgaven.

Tilbehør

Det gjøres spesielt oppmerksom på at boligens tilbehør og løsøre ikke medfølger handelen med mindre dette fremkommer av nærværende prospekt.
Hvitevarer som ikke er integrert i innredningen, medfølger ikke i handelen. Fastmontert og innebygget kjøkken- og baderomsinnredning følger boligen. Med mindre annet er spesifisert i salgsoppgaven gjelder NEFs normgivende liste over løsøre og tilbehør.

Boligselgerforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet boligselgerforsikring gjennom Anticimex forsikring.
Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt salgsoppgaven og interessenter må sette seg inn i dette dokumentet før bud inngis.
Boligselgerforsikringen dekker selges ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel, vil Claims handling AS behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkår kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.
Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post til marius@leinaes.no eller SMS: 45 40 40 09 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Overtagelse

Etter avtale.
Hytta leveres med enkel utvask.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra vedlagte tilstandsrapport. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann, megler og opplysninger innhentet fra kommunen, eventuelt forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.
Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.
Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Solgt 'as is' / Salgsbetingelser

Eiendommen selges som den er og overtas av kjøper slik den fremstår ved besiktigelse, jf. avhendingslova § 3-9. Dette innebærer at selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. For kjøper betyr dette at eiendommen først har en mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen, eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers. Alle interessenter oppfordres derfor til å sette seg godt inn i samtlige opplysninger som fremkommer i salgsoppgaven da denne danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig og gjerne med fagmann før avtale inngås. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven. Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.
(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.
På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Skisakeråsen 12, 3280, Tjodalyng, Gnr. 1108 bnr. 3 Fnr. 10 i Larvik kommune

Eier

Janne Marie Røising

Oppdragsnummer

22-21-0163

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart, tilstandsrapport, egenerklæringsskjema selger, energiattest mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.
Det gjøres oppmerksom på at Leinæs & Partners sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.