Stavern

Byggeklar boligtomt i et nyetablert og barnevennlig område på Foldvikskogen - 2 godkjente eneboliger

Foldvikskogen , 3294 Stavern

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Martin Sundet
Martin Sundet Eiendomsmegler

NABOLAGSPROFIL

83%

eier sin egen bolig

76%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

73%

har bolig på over 120 kvm

26%

av boligene er nyere enn 20 år

37%

er barnefamilier

Type / Eierform Boligtomt / Selveier
Tomt 876 m² / Eiet tomt
Gårdsnummer 4028
Bruksnummer 27
FINN.no 232997013
Sist endret 09.12.2022 11:19
Prisantydning 1 980 000,-
Totalpris 2 043 520,-

Beregnet totalkostnad

1 980 000,- (Prisantydning) Omkostninger 49 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 1 980 000,-)) 200,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 12 650,- (Boligkjøperpakke If (valgfritt)) -------------------------------------------------------- 63 520,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 043 520,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Innhold

Boligtomten er på 876 kvm i et barnevennlig og nyetablert boligområde på Foldvikskogen ved Nalum i Larvik kommune. Eiendommen ligger ca. 4 km fra Stavern og en kort kjøretur fra både Larvik og Nevlunghavn.

Det er lagt vann- og avløpsanlegg inn på tomten, samt strøm. Tomten er gruset og satt klar til støping av plate. Eiendommen har andel i fellesområdet/nærlekeplass vest for eiendommen.

Eiendommen er regulert til konsentrert småhusbebyggelse i reguleringsplanen Foldvik/Høymyr med BYA på 30%. Det foreligger tillatelse fra kommunen til oppføring av to eneboliger på eiendommen. Eneboligene det er søkt om får et bruksareal på 235 m² pr bolig og bebygd areal (BYA) på 138 m² pr bolig.. Eiendommen får en utnyttelsesgrad på 26 %. Garasjer er integrert i boligene. Tillatelsen ble gitt 02.03.2020 og er gyldig i 3 år ifht. igangsettelse av tiltaket. Godkjente tegninger og situasjonskart følger vedlagt i salgsoppgaven.

Det er et vilkår i reguleringsplanen at det må etableres støyavskjerming mot veien nord på eiendommen før det utstedes midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.

Tillatt etasjer for feltet B4 er 3 etasjer, der øverste etasje må utformes under skrå himling. Eneboligbebyggelsen skal utformes med sokkeletasje i samsvar med illustrasjonsskisse datert 07.10.2005. Bebyggelsen skal ha saltak eller pulttak med takvinkel mellom 6 og 40 grader. Hel- eller halvvalmede tak tillatelse ikke. Mønehøyden kan være maksimalt 9 m og gesimshøyden maksimalt 6 m. Bebyggelsen skal være tilpasset eksisterende terreng.

Garasjebygg kan være frittstående eller henge sammen med bolighuset. Takvinkelen skal være som på bolighuset. Garasjen kan maksimalt være 50 m2 BYA, og maksimal gesimshøyde skal være 3 m. Garasjen skal utformes som bolighuset med hensyn til form, materialvalg og farge.  Garasjetaket kan være flatt der hvor garasjetaket skal benyttes som del av terrasse.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et hyggelig, barnevennlig og nyetablert boligområde på Foldvikskogen ved Nalum i Larvik kommune, ca. 4 km fra Stavern og en kort kjøretur fra både Larvik og Nevlunghavn. Umiddelbar nærhet til flotte turområder og kun få minutters kjøring ned til idylliske Nalumstranda med bademuligheter i Naverfjorden, samt nærliggende svaberg og brygge.

I nærområdene langs kysten er det flere flotte badestrender og fasiliteter som kiosk, gatekjøkken, ferske bakervarer og dagligvarer på campingplassene. Kyststien mellom Helgeroa og Stavern passerer forbi strendene og byr på variert natur og terreng. Stien går forbi en rekke hytter, flere strender og flere campingplasser.

Med bil tar det ca. 6 minutter til sommerbyen Stavern med en rekke koselige butikker, restauranter, kafeer, gallerier, en stor gjestehavn og et yrende liv om sommeren.

Foldvik familiepark ligger få km unna og byr på avslappende hygge med underholdning for liten og stor. Flott lysløype rett ved eiendommen som strekker seg til Stavern.

Det er også kort vei til en av Norges beste golfbaner som har beliggenhet på Fritzøe gård. Banen holder internasjonal standard, og er en av de banene med lengst spillesesong i landet. Her arrangeres også Stavernfestivalen, med verdenskjente, internasjonale artister.

Løpende kostnader

Kommunale avgifter er ikke fastsatt ennå da boligene ikke er bygget. Larvik kommune fastsetter endelige kommunale avgifter og det tas derfor forbehold om dette. Estimert til ca. kr. 12 000,- pr år for vann, avløp og renovasjon pr boenhet.

Tilknytningsgebyr vann/avløp kr. 20 000,- pr tilknytning til Larvik kommune for boligeiendommer.

Pris for tilkoblingsgebyr for TV/internett avhenger av valgt leverandør og vil komme i tillegg til ovennevnte omkostninger. Dette besørges av hver enkelt kjøper. Det må normalt påregnes noe ventetid for tilkobling av TV/internett fra leverandørene.

Adkomst

Fra Larvik kjører du Stavernsveien mot Stavern og tar av til høyre inn Brunlaveien. Følg veien over i Tanumveien og ta så til venstre inn Foldvikveien. Ta så til høyre inn på Foldvikskogen etter ca 750 m. Eiendommen ligger som hjørnetomt til venstre. Benytt gjerne kartet i annonsen til å lage din egen adkomstbeskrivelse.

Formuesverdi

Formuesverdi er ikke fastsatt enda. Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå (SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi pr. kvadratmeter og bygger på statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).

Ut fra kvadratmeterprisene til SSB fastsetter Skatteetaten årlige kvadratmetersatser. Disse satsene vil utgjøre hhv. 25% av kvadratmeterprisene for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90% for sekundærboliger (alle andre boliger).

Regulering

Eiendommen er regulert til konsentrert småhusbebyggelse i reguleringsplanen Foldvik/Høymyr fra 2006. Det er et vilkår i reguleringsplanen at det må etableres støyavskjerming mot veien nord på eiendommen før det utstedes midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.

Ifølge reguleringsplanen er tillatt bebygd areal (BYA) 30 % av tomtestørrelsen. Tillatt etasjer for feltet B4 er 3 etasjer, der øverste etasje må utformes under skrå himling. Eneboligbebyggelsen skal utformes med sokkeletasje i samsvar med illustrasjonsskisse datert 07.10.2005. Hovedmaterialet for boligbebyggelsen skal være i tre.

Bebyggelsen skal ha saltak eller pulttak med takvinkel mellom 6 og 40 grader. Hel- eller halvvalmede tak tillatelse ikke. Mønehøyden kan være maksimalt 9 m og gesimshøyden maksimalt 6 m. Bebyggelsen skal være tilpasset eksisterende terreng.

Garasjebygg kan være frittstående eller henge sammen med bolighuset. Takvinkelen skal være som på bolighuset. Garasjen kan maksimalt være 50 m2 BYA, og maksimal gesimshøyde skal være 3 m. Garasjen skal utformes som bolighuset med hensyn til form, materialvalg og farge.  Garasjetaket kan være flatt der hvor garasjetaket skal benyttes som del av terrasse.

Eiendommen ligger under marin grense. Grunnteknikk AS har foretatt geoteknisk vurdering av områdestabiliteten, jf. rapport av 12.02.2020. Av rapporten følger at oppføring av 2 eneboliger ikke vil true områdestabiliteten i og omkring planområdet.

Eiendommen er avsatt til fremtidig LNF-område for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag i kommuneplanens arealdel 2015-2027.

Det foreligger hensynssone for bevaring kulturmiljø på eiendommen:  Hensikten med hensynssonene er å bevare regionalt, nasjonalt og internasjonalt viktige historiske områder hvor kulturminner og landskapsrom samlet danner et særegent, helhetlig kulturmiljø. Områdenes særpreg skal bevares og tiltak vurderes strengt. Dette innebærer at tiltak som strider mot formålet å bevare områdets særpreg skal avslås.

Reguleringsplanens formål vil gjelde foran kommuneplanen da reguleringsplanen er av nyere dato.

For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.

Boligselgerforsikring

Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring.

Boligkjøperpakke / Boligkjøperforsikring

Partners har i samarbeid med If lansert et nytt og gunstig forsikringskonsept for deg som kunde. Dette innebærer at du får alle relevante dekninger inkludert til en meget konkurransedyktig pris.

Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne Boligkjøperpakken. Denne kan inkludere bl.a. Husforsikring, Innboforsikring, Dobbel rente dekning, Flytteforsikring og Boligkjøperforsikring. Boligkjøperpakken må senest tegnes på kontraktsmøte og prisen avhenger av boligtypen. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Budgivning

Vi oppfordrer alle til å lese Forbrukerinformasjon om budgivning før bud inngis. Alle bud og budforhøyelser skal inngis skriftlig til megler. I tillegg er megler pålagt å innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver før bud kan formidles til selger. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter Bank-ID og vi oppfordrer derfor alle til å gi bud elektronisk ved å benytte GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Partners.no. Eventuelle forhøyelser kan sendes ved å svare direkte på mottatt sms fra meglers system, til megler per e-post eller SMS: 94 98 75 29 . Alle budforhøyelser skal bekreftes av megler. For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist på alle bud skal være minimum 30 minutter, og budforhøyelser må skje i god tid før fristens utløp. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste et hvert bud og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form. Det gjøres oppmerksom på at budgiver også vil være den som vil stå som kjøper av eiendommen. Dersom man etter at bud er akseptert ønsker å endre hvem som skal stå som eier, forutsetter dette at selger godkjenner en slik endring. Alle involverte parter skal signere kjøpekontrakt og er solidarisk ansvarlig for kjøpet frem til oppgjør er gjennomført.

Diverse

Alle innvendige og utvendige arealangivelser, samt beskrivelser av bygningen er hentet fra kommunen. Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til megler og opplysninger innhentet fra kommunen, og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis. Det er ikke kontrollert om tomtegrensene stemmer med de grenser/gjerde som fysisk er satt.

Meglerforetaket oppfordrer evt. budgivere til å lese gjennom fullstendig prospekt/salgsoppgave med vedlegg.

Om meglers vederlag er det avtalt fastpris kr. 45 000,-. I tillegg er det avtalt vederlag for oppgjør kr. 6 900. Alle tall i dette avsnitt er lyst inklusive mva.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Salgsbetingelser

Alle interessenter plikter å sette seg inn i salgsoppgave og vedlegg da disse danner grunnlaget for avtalen som inngås med selger. Med henvisning til avhendingslovens § 3-10, oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen grundig. Forhold som kjøper burde oppdaget på visning kan normalt ikke påberopes som en mangel, dette omfatter også forhold som ikke fremgår av salgsoppgaven, eller uriktige opplysninger i salgsoppgaven.

Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Fra 01.01.2022 vil avhendingslova endres slik at det ikke lengre er adgang til å selge eiendom "as is" til forbruker, og følgende salgsbetingelser vil gjelde:

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. 

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en bygningssakyndig før det legges inn bud.  

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Eiendomsmegler standardkontrakt inneholder bl.a. bestemmelser om at det foreligger vesentlig mislighold som bl.a. gir selger rett til å heve når det er gått 30 dager fra avtalt betalingstid, kjøper aksepterer dette som bindende for seg.

Avhendingsloven

Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Heftelser

§ 6-1.Lovbestemt pant i fast eiendom.
(1) For skattekrav etter lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane har vedkommende kommune panterett foran alle andre heftelser i den eiendom skattekravet gjelder.

(2) Samme panterett har en kommune og kommunale etater for følgende særlige eiendomsavgifter:
a) avfallsgebyr etter lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall,
b) feieavgift etter brann- og eksplosjonsvernloven § 28 annet ledd
c) årsgebyr for vann og avløp etter lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg.

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Adresse og matrikkel

Foldvikskogen, 3294, Stavern, Gnr. 4028 bnr. 27 i Larvik kommune

Oppdragsnummer

22-21-0245

Vedlegg til salgsoppgave og kjøpekontrakt

Vedlagt i salgsoppgaven foreligger det reguleringsbestemmelser med kart mm. Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i fremlagte dokumenter før bud inngis. Ta gjerne kontakt med megler dersom du ønsker utlevert dine egne kopier av dokumentene.

Det gjøres oppmerksom på at Leinæs & Partners sine standard kjøpekontrakter blir benyttet i handelen, dersom det ikke avtales noe annet før handel har kommet i stand.

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.