Helgeroa

Stilig boligprosjekt med solrik beliggenhet i Helgeroa! Bygg B og C -den første er solgt i Bygg C. Bygg A utsolgt.

Krabbegata - Helgeroa Borettslag , 3295 Helgeroa

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Cecilie Moe Jensen
Cecilie Moe Jensen Eiendomsmegler / Partner
Martin Sundet
Martin Sundet Eiendomsmegler

NABOLAGSPROFIL

80%

eier sin egen bolig

83%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

59%

har bolig på over 120 kvm

32%

av boligene er nyere enn 20 år

32%

er barnefamilier

Type / Eierform Leilighet / Borettslag
Primærrom 86-109 m²
Bruksareal 86-114 m²
Tomt 3 907 m² / Fellestomt
Byggeår 2023
Gårdsnummer 4093
Bruksnummer 192
FINN.no 254186728
Sist endret 23.09.2022 09:59
Prisantydning 1 950 000 - 2 510 000,-
Totalpris 4 876 160 - 6 276 132,-
Fellesutgifter 8 527 - 10 169,-

Boliger

Bolig Soverom Etg P-rom BRA Prisantydning
B0102 3 1 109 m2 114 m2 2 380 000,-
B0201 2 2 90 m2 86 m2 2 140 000,-
B0202 3 2 109 m2 114 m2 2 510 000,-
B0203 3 2 106 m2 109 m2 2 380 000,-
C0101 2 1 92 m2 96 m2 1 950 000,-
C0102 2 1 92 m2 96 m2 1 970 000,-
C0201 3 2 93 m2 96 m2 2 190 000,-
C0202 2 2 95 m2 98 m2 2 230 000,-
H0101 2 1 86 m2 90 m2 1 980 000,-

Beskrivelse av prosjektet

Velkommen til Helgeroa Borettslag!

Her skal det bygges 15 leiligheter med gjennomtenkt planløsning, god standard og flott beliggenhet. Leilighetene vil bli fordelt i tre bygg med fem leiligheter i hver. På området skal det opparbeides en fin lekeplass til felles bruk. De første leilighetene er solgt og Bygg A er under bygging.

Nærområdet byr på gangavstand til matbutikk, lege, brygga i Helgeroa samt skole og idrettsplass. Det finnes også flere fine badestrender og gode turmuligheter langs kyststien.

Leilighetene har stue med åpen kjøkkenløsning og utgang til balkong eller markterrasse. Det blir bad med flislagt gulv. I leilighetene blir det også separat gjestetoalett.

Avhengig av størrelse, vil det være 2 til 3 soverom i hver leilighet.

Det medfølger en carport med utvendig sportsbod. Ladestasjon til el-bil kan leveres som tilvalg. Det ligger klart trekkerør frem til carport. Gjesteparkering på felles plass.

Se plantegning vedlagt salgsoppgaven for skisse av hver enkelt leilighet.

Prosjektet / Selskapet / Eiendommen

Helgeroa Borettslag utvikles av Søndersrød Eiendom AS. Det er planlagt totalt 15 borettslagsleiligheter fordelt i tre byggetrinn/bygg.

Per i dag er det ikke avklart hvorvidt det etableres ett borettslag med 15 enheter, eller om tomten deles slik at det blir to eller tre borettslag.

Forventet fremdrift

Larvik kommune har gitt igangsettingstillatelse for Bygg A.
Før bygging igangsettes vedrørende bygg B og C må det selges minst 50% av totalverdi av leilighetene i bygget.

Byggetiden er beregnet til ca. 15-18 måneder etter besluttet byggestart.

Beliggenhet

Eiendommen ligger sentral til med gangavstand til både matbutikk, brygga i Helgeroa, spisesteder og badeplasser samt skole og idrettsanlegg.

Leilighetene vil ligge med fint utsyn over omgivelsene.

Det er også nærhet til fine badestrender, svaberg og flotte turområder.  Kort vei til Søndersrød med matvareforretning, post i butikk, legekontor og apotekutsalg.

Kyststien med sine 35 km merkede turløyper går ikke langt fra eiendommen. Her kan man gå langs sjøkanten, 3000 sommerhytter og fine svaberg i vekslende kystnatur fra Nevlunghavn - Helgeroa og helt til Stavern.

Kjøreturen til Larvik sentrum tar ca. 15 minutter.

Helgeroa er kjent for sin koselige atmosfære og liv om sommeren. Kjøreturen fra Oslo tar i underkant av to timer - og det er cirka en halvtimes kjøretur til Sandefjord Lufthavn Torp, som tar deg videre ut i verden.

Adkomst

Direkte fra Krabbegata.

Areal

Se prisliste vedlagt salgsoppgaven for arealer på hver leilighet.

Oppholdsrom som stue, kjøkken, bad, soverom og entré/gang er å definere som P-rom. Innvendig bod i leiligheten defineres som S-rom.

Beregningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet.

Tomt / Tomteareal

Areal: 3 907 kvm, Eierform: Fellestomt

Veier, gangveier og parkeringsplasser leveres asfalterte. Stier ut til lekeområder og grøntarealer leveres gruset.

Terrasser på bakkenivå utføres med belegningsstein.

Det vil bli utført en grensejustering mot nabo i sør. Dette blir trolig gjort før overtagelse og gjelder borettslagets fellesareal. Dersom grensejusteringen ikke er ferdig til overtagelse plikter kjøperne å medvirke til at grensejusteringen kan gjennomføres. Nytt areal for borettslagets eiendom er ikke kjent pt. Kontakt megler ved spørsmål.

Akustikk consult AS har foretatt beregninger av støy fra veitrafikk i forbindelse med byggingen.
Det er planlagt en skjerm fra tomtegrensen mot vei. Rapporten utleveres på forespørsel hos megler.

Kotehøyde

Bygg B:
Gulv 1. etg. 40.300
Gulv 2. etg. 43.600
Opphøyet Leillghet 2.etg. 44.700

Bygg C
Gulv 1. etg. 39.900
Opphøyet leilighet 1.etg. 40.950
Gulv 2.etg. 42.800
Opphøyet leilighet 2.etg. 44.350

Parkering

Det bygges to parkeringsplasser per leilighet. Hver leilighet disponerer en plass i carport. Øvrige plasser benyttes etter først til mølla prinsippet uten fast tildeling.

Boder

I tillegg til evt. innvendig bod disponerer hver leilighet en utvendig sportsbod i 1. etasje.

Utstyr

Det leveres porttelefon og kodelås ved hovedinngangsdør. Løfteplattform mellom 1. og 2. etasje.

Internett / TV

Leilighetene leveres med fibernett og TV fra Telenor. Se produktark vedlagt salgsoppgaven. Grunnpakken er inkludert i felleskostnadene, oppgraderingsalternativer finnes - disse faktureres direkte til kjøper.

Ventilasjon

Leilighetene leveres med ventilasjonsanlegg. Nedforet himling kan oppstå i visse arealer som berøres av kryssende kanalføringer.

Tilvalg

Ihht bustadoppføringslova § 9 har kjøper mulighet til å gjøre enkelte tilvalg og endringer avhengig av hvor langt man ha kommet i byggeprosessen. Det er en forutsetning at tilvalget/endringen står i sammenheng med den avtalte leveransen og at den ikke skiller seg vesentlig fra det som opprinnelig er avtalt. Kjøper kan ikke kreve tilvalg og/eller endringer som medfører større ulempe for selger enn den interessen kjøper har av å kreve tilvalget/ endringen. Ulempen som tilvalg medfører for selger øker i samsvar med at prosjektet ferdigstilles. Tilvalg- og endringssbestillinger vil kunne gi selger rett til tilleggsfrist i forbindelse med avtalt overtakelse. I slike tilfeller vil ikke kjøper ha rett til dagmulkt fra opprinnelig avtalt overtakelsestidspunkt.

Det må påregnes ekstra kostnad for tilvalg- og endringssbestillinger.
Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger mm.

Alle tilvalgs- og endringssbestillinger gjøres gjennom skriftlig avtale med selger og må være selger i hende senest innen de tidsfrister som fastsettes av selger.

Det kan maksimalt gjøres tilvalg- og endringssbestillinger for 15 % av kjøpesummen.

Utenomhusarealer

Utomhusarealer leveres i henhold til situasjonsplan vedlagt salgsoppgaven. Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt etter overtakelse av leiligheten.

Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake kr 50.000,- av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt. Eventuelle gjenstående arbeid skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

Når borettslaget er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for borettslagets fellesarealer.

Fellesgjeld

Fellesgjelden vil utgjøre 60% av total kjøpesum for samtlige leiligheter i borettslaget. Lånet vil bli tatt opp i Larvikbanken (det tas forbehold om endring av bank). De første 20 årene av lånets løpetid er avdragsfrie. Vedlagt salgsoppgaven følger prisliste med oversikt over fellesgjeld, rentekostnader og økning ved betaling av avdrag fra og med år 21. for hver leilighet.

Borettslaget stiftes med forutsetning om at det skal søkes opptak i sikringsfond og deretter etableres IN-ordning. Andelseiere kan da selv velge å nedbetale sin andel av fellesgjelden helt eller delvis. Vi gjør oppmerksom på at nedbetaling av fellesgjeld først kan gjennomføres når lånet for fellesgjelden er etablert. Det vil erfaringsmessig gå noe tid etter overtagelse før dette er på plass. Videre kan nedbetaling kun gjøres i forbindelse med ordinært låneforfall. Dersom borettslaget beslutter å binde renten for fellesgjelden, vil ikke nedbetaling kunne gjøres i perioden med fastrente. En eventuell nedbetaling på fellesgjelden ikke er reversibel.

Pengeheftelser

I forbindelse med byggeprosessen er det etablert pant i eiendommen for selgers byggelån. Pantet vil bli slettet når samtlige leiligheter er solgt og deretter vil det bli etablert pant for borettslagets fellesgjeld som vil hefte i borettslagets eiendom.

Iht. lov av 06.06.2003 nr. 39, Borettslagsloven har borettslaget lovbestemt pant på inntil 2 ganger folketrygdens grunnbeløp for manglende betaling av fellesutgifter.

Borettslag / Forretningsfører

Eiendommen er planlagt å bestå av 15 andelsleiligheter organisert i ett eller flere borettslag.

Den daglige driften vil bli organisert iht. lov av 06.06.2003 nr. 39, borettslagsloven.

Det vil bli engasjert profesjonell forretningsfører.

Hver leilighet utgjør en andel i borettslaget med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av borettslagets fellesarealer. Det er ikke tillatt å eie mer enn en andel i borettslaget. Borettslaget er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Borettslagets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av årsmøtet.

Velforening

Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.

Adgang til utleie

For utleie av hele boenheten gjelder spesielle regler i borettslag. Du kan leie ut borettslagsleiligheten i inntil tre år hvis du selv har bebodd den i minst ett av de siste to årene. Men du må søke styret i borettslaget om tillatelse. Ønsker du å leie ut, utover de tre årene, må du søke styret på nytt.

Forsikring

Bygg og eiendom vil være forsikret av utbygger frem til overtagelse og deretter tegnes fullverdiforsikring av borettslaget. Kjøper må selv tegne innbo- og løsøreforsikring.

Vei/Vann/Avløp

Leilighetene blir tilknyttet offentlig vann og avløpsnett. Adkomst fra offentlig vei.

Formuesverdi

Formuesverdi er ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt «primærbolig» (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller «sekundærbolig» (alle andre boliger man måtte eie). Formuesverdien for primærboliger vil utgjøre 25 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil formuesverdien utgjøre 40% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se http:/www.skatteetaten.no for nærmere informasjon..
Fastsettes normalt av Skatt Øst i etterkant av at man har overtatt leiligheten. Ta kontakt med ditt lokale ligningskontor i forbindelse med innlevering av selvangivelsen.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen er hovedsakelig regulert til boligbebyggelse i reguleringsplan og kommuneplan.

På eiendommen vest/nord-vest for prosjektet (mot Helgeroa), er det en tomt som er regulert for en enebolig med garasjer/boder. Boligen kan ha maks gesims/mønehøyde på kote +44,5, utnyttelsesgraden er satt til BYA 35% . Det tillates ikke takterrasse på boligen, men takflate på garasjer/boder kan benyttes til terrasse - maks gesimshøyde tillates 4 meter over terreng.

Kotehøyde for gulv i 1. etasje i bygg A blir +39,5 og for 2. etasje blir kotehøyde for gulv +42,8. Dette medfører at kjøper må påregne mulig endring i sol- og utsiktsforhold dersom eiendommen blir bebygget. Foreløpig er det ikke byggesøkt noe på eiendommen.

Offentlige forbehold

På borettslagets fellesareal kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som for eksempel rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m..

Estimerte felleskostnader

Felleskostnadene inkluderer bl.a.: Kommunale avgifter, bygningsforsikring, TV/ bredbånd, løpende drift og vedlikehold av bygningen, o.a.

Kostnadene er beregnet på gjeldende prisnivå i 2021. Således må det påregnes en justering av disse ved innflyttingstidspunkt.
Det er også medregnet tv og internett fra Telenor i felleskostnadene. Bindingstid er 36 måneder. Det betales ikke tilknyttingsavgift.

Felleskostnadene knyttet til driften av borettslaget betales forholdsmessig av den enkelte eier. Rentene på fellesgjelden blir fordelt på hver leilighet etter størrelsen på andel fellesgjeld.

Ved kjøp av leilighet betales innskudd 40%, resterende del av kjøpesum 60%, nedbetales gjennom felleskostnadene. De første 20 årene av lånet for fellesgjelden er avdragsfrie. Etter den avdragsfrie perioden er over, vil det bli en økning i felleskostnadene.

Det tas forbehold om at det kan bli endringer i de stipulerte felleskostnadene og lånekostnadene, som følge av endrede priser fra leverandører samt endring i rente og vilkår for lån til fellesgjeld. Endelige felleskostnader vil bli satt opp av forretningsfører/borettslagets styre ved overtagelse.

Se prislisten for beregning av stipulerte felleskostnader for hver leilighet.

Både sikrings- og IN-ordning vil medføre en liten økning i felleskostnadene. Beløpet er per i dag ca. 500,- per år, per leilighet, det tas forbehold om endringer i fremtiden.

Det tas forbehold om endringer i fellesutgiftene som følge av at det kan bli flere enn ett borettslag.

Oppgjør

Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøper innbetaler 10 % av kjøpesummen ved kontraktsinngåelse/garantistillelse og resterende før overtakelse.

Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47.

Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper eller selger har stilt garanti etter §47, jf. bustadoppføringslova

Salgsbetingelser

Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.

Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av avhendingslova. Selger kan velge å selge etter Bustadsoppføringslova.

Det forutsettes at hjemmel til andel tinglyses på ny eier.

Avbestilling

Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf. bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget, påløper et avbestillingsgebyr på kr. 50.000,-. Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av total kontraktssum (inkl. mva.).

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. og ulovfestet entrepriserett.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Budregler

Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at borettslagsloven ikke gir anledning til at mer enn en leilighet eies av en og samme person.

Betalingsbetingelser

Kjøper skal innbetale 10 % av kjøpesum ved kontraktsinngåelse som sikkerhet for betaling. Dette anses som deponering på klientkonto. Rentene på det deponerte beløpet tilfaller kjøper. Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg. Innbetalingen av 10 % ved kontraktsinngåelse skal være i form av ubundet egenkapital. Det vil si at det ikke skal etableres pant i boligen (eller i eiendommen hvor boligen inngår) som sikkerhet for kjøpers finansiering av håndpenger. Selgers standard kjøpekontrakt er tilpasset Bustad-oppføringslova og kan ikke forventes benyttet ved salg til kjøpere som ikke er forbrukere og som dermed faller utenfor Bustadoppføringslova. For slike kjøpere vil det kunne gjelde særskilte betingelser, blant annet må det forventes et forskudd tilsvarende 20 % av kjøpesummen innbetalt ved kontraktunderskrift. Kjøper må senest innen signering av kontrakt fremlegge Finansieringsbevis.

Endringsarbeider

Endringsarbeid kan kun kreves for en verdi av inntil 15 % av kjøpesummen.Eventuelle tilvalg faktureres direkte fra entreprenør. Det vil utarbeides egen tilvalgsliste med priser. Muligheter for tilvalg vil være avhengig av hvor langt man er kommet i byggeprosessen

Lov om hvitvasking

Eiendomsmeglingsforetak plikter etter lov om hvitvasking å gjennomføre kontrollhandlinger knyttet til kjøper og selgers identitet og forhold knyttet til gjennomføringen av handelen. Dette omfatter også opplysninger om kundeforholdets formål og tilsikrede art. For kjøper må kontroll av legitimasjon skje senest ved inngåelse av kontrakt. Signering med bankID er regnet som gyldig legitimasjonskontroll. Ved oppdrag hvor juridiske personer (selskap) er part må eiendomsmegler også gjennomføre kontroll av hvilke fysiske personer som kontrollerer selskapet (reelle rettighetshavere). Dersom megler ikke klarer å gjennomføre pålagte kundetiltak må megler avvise kunden og oppdraget. Megler har også plikt å melde forhold som ikke er avklart og fremstår som mistenkelige til Økokrim. Megler kan også i enkelte tilfeller har plikt til å stanse gjennomføringen av handelen.

Eiendomsmegler plikter å gjennomføre ytterligere undersøkelser knyttet til handelen basert på kjøpers egenkapital eller andre forhold knyttet til kjøper. Kjøper oppfordres til å innbetale den delen av kjøpesummen som er egenkapital i en overføring fra egen bankkonto i norsk bank.

Adresse og matrikkel

Krabbegata - Helgeroa Borettslag, 3295, Helgeroa, Gnr. 4093 bnr. 192 i Larvik kommune

Oppdragsnummer

22-21-9023

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.