Larvik

Kun 1 igjen! - 8 Leiligheter med attraktiv beliggenhet på populære Nanset.

Leiv Eirikssons vei 34 og 36 , 3269 Larvik

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Thomas Østmo
Thomas Østmo Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF / Partner
Type / Eierform Leilighet / Borettslag
Gårdsnummer 2009
Bruksnummer 447
Energimerking B
FINN.no 228858127
Sist endret 18.11.2021 13:08
Prisantydning 1 524 000
Totalpris 3 854 362

Boliger

Bolig Soverom Etg P-rom BRA Prisantydning
H0101 2 1 69 m2 74 m2 1 524 000,-

Beskrivelse av prosjektet

Drømmer du om å la skogsturen starte på trappa? Komme hjem etter kafétur en lørdag ettermiddag, og la sykkelen ta deg til et avkjølende bad i Farris? Eller hva med å spenne på seg skia i egen hage og gå milevis i oppkjørte skiløyper, samtidig som du har gangavstand til kjøpesenter og alle sentrumsfasiliteter? Vestre Fagerli ligger med skogen og flotte turområder som nærmeste nabo, og gir deg det beste av to verdener. Perfekt for deg som setter like stor pris på bålkaffen som kaffe latten!
Byggetrinn 1 er ferdigstilt og overlevert sine nye eiere. Velkommen til byggetrinn 2!
  
Meget gunstig borettslagsfinanisering med 40% innskudd og 20 års avdragsfrihet (regnes fra 2021). 2 leilighetsbygg med moderne arkitektur og totalt 8 leiligheter Bruksareal fra 74,5 til 92,1 kvm Leiligheter med både to og tre soverom Smarte planløsninger og store vindusflater Lyse og luftige rom med innredninger og overflater som understreker den nordiske stilen Vannbåren gulvvarme Fasadematerialer i naturtilpassede farger Store private balkonger og markterrasser P-plass i carportanlegg med tilhørende sportsbod Tilrettelagt for EL bil.
Vi gjør oppmerksom på at bilder benyttet i salgsoppgaven er fra byggetrinn 1.

Beliggenhet

Eiendommen ligger på Fagerli/øvre del av Nanset nordøst for Larvik sentrum. Det er kort vei til alle sentrumsfunksjoner. Fra tomten har man direkte adkomst til flotte rekreasjonsområder og det er mange ulike fritidstilbud i umiddelbar nærhet. Tomta er tilnærmet flat og har flere store eiketrær mot nord.

Adkomst

Eiendommen ligger syd for Fagerli idrettsanlegg og har adkomst fra Leiv Eiriksssons vei.

Areal

Prosjektets arealer:
Bruksareal fra-til: 74,5 - 92,1 kvm
P-rom fra-til: 69 - 86,5 kvm
Leilighetene fremstår som lyse og luftige med arealeffektive planløsninger. Masse vinduer gir godt lys. Ingen av leilighetene ligger vegg i vegg noe som gjør at det er vinduer på tre vegger.
Følgende rom vil inngå i prosjektets primærrom:
Alle rom i leilighetene.
Følgende rom vil inngå i prosjektets sekundærrom:
Teknisk rom/bod i trappehus.
Arealene er beregnet etter Norsk Standard 3940. BRA-arealet angir boarealet inklusive innvendig bod i trappehus. P-rom arealet angir leilighetens bruksareal av primærdel.
De oppgitte arealene i markedsføringen er å betrakte som ca. areal. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal.
Boligens balkong/terrasse og utvendig sportsbod kommer i tillegg for alle arealangivelser.
Hver bolig disponerer 1 stk. biloppstillingsplass i carportanlegget med tilhørende sportsbod.
Se prisliste for nærmere opplysninger om de enkelte boligenes arealer.

Tomt / Tomteareal

Felles eiet tomt på ca. 4.673,3 kvm.
Tomta er delvis opparbeidet med asfalterte veier, grøntområder og utebelysning. Asfaltert gårdsplass samt i carportanleggene. Utvendige fellesareal opparbeides i henhold til utomhusplanen. I den private internveien etableres det bom for å hindre gjennomgangstrafikk.
Fellesarealene utstyres med gate-/parkbelysning. På areal avsatt til lek er det etablert lekeapparater. Det etableres delvis nedgravd renovasjonsanlegg på eiendommen.
Endelig detaljprosjektering og/eller myndighetskrav kan medføre endringer i utomhusplanen. Mindre endringer i utomhusplanen gir ikke kjøper rett til prisavslag, erstatning eller heving.

Parkering

Det leveres en p-plass i carportanlegget med tilhørende sportsbod på ca. 5 m² til hver leilighet. Det er klargjort for EL-bil lading. Hver carportplass har en bredde på ca. 2,4 meter og en dybde på ca. 5,0 meter.
Selger tildeler plass i carportanlegg.

Ventilasjon / oppvarming

Det leveres vannbåren gulvvarme i gang, bad, WC/vaskerom, stue og kjøkken. Dette er en energifleksibel løsning med hensyn til valg av fremtidig varmekilde. I tillegg spares miljøet for forurensende vedfyring. Det leveres panelovner i stedet for gulvvarme på soverom.

Utenomhusarealer

Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt, og overtakelsesforretning på disse arealene avholdt, etter overtakelse av leiligheten.
Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake 3 % av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt.
Ev. gjenstående arbeid skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.
Selger vil innkalle styret til overtakelsesforretning for borettslagets fellesarealer.

Borettslaget / Forretningsfører

Boligprosjektet er organisert som et privat borettslag (BRL). Et borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett (borett) til egen bolig i lagets eiendom. Alle beboere er andelseiere og har borett til en bestemt leilighet, og bruksrett til fellesarealer, samt en bestemt p-plass i carportanlegget med tilhørende sportsbod.
Borettslaget finansieres ved opptak av lån som blir fellesgjeld og ved innbetaling av innskudd fra andelseierne (kjøperne).
FORRETNINGSFØRER/FORVALTNING
Selger har engasjert USBL, Sandefjord som forretningsfører for borettslaget. Det er inngått avtale med bindingstid på 3 år. Kostnader for dette er tatt inn i budsjettet. For spørsmål vedrørende dyrehold kontakt megler.
Borettslaget ledes av et styre som velges av andelseierne. Styret skal ivareta saker av felles interesse for andelseierne og forestå driften av borettslaget innenfor de rammer andelseierne vedtar. I henhold til borettslagets vedtekter må kjøper godkjennes av styret som ny andelseier. Dersom slik godkjenning ikke gis, bortfaller avtalen og ingen av partene har noe økonomisk ansvar ovenfor den andre.
Eieformen følger Lov om borettslag. Loven kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no.

Velforening

Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.

Adgang til utleie

Andelseier kan ikke uten samtykke fra styret i borettslaget overlate bruken av boligen til andre. Med samtykke kan andelseier overlate boligen til andre i inntil tre år hvis andelseier har bodd i boligen i minst ett av de to siste år.
Utleie i andre tilfeller kan godtas ved særlige grunner, jf. borettslagslova § 5-6. Utleie forutsetter at leiligheten har forsvarlige radonverdier. Se også borettslagets vedtekter og konferer megler ved spørsmål.

Forsikring

Bygningsmassen vil forsikres gjennom borettslagets felles forsikring. Forsikringen betales i felleskostnadene. Kjøper må selv tegne egen innboforsikring.

Pengeheftelser

Borettslaget har legalpant iht. borettslagsloven for inntil 2G.
På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
12.12.1947 - Dokumentnr: 3390 - Utskifting
Grensegangsak
Overført fra: Knr:3805 Gnr:2009 Bnr:14
Gjelder denne registerenheten med flere
05.03.1970 - Dokumentnr: 1053 - Jordskifte
Grensegangsak
Overført fra: Knr:3805 Gnr:2009 Bnr:14
Gjelder denne registerenheten med flere
11.10.2019 - Dokumentnr: 1201968 - Bestemmelse om adkomstrett
Rettighetshaver: Knr:3805 Gnr:2009 Bnr:14
11.10.2019 - Dokumentnr: 1201968 - Bestemmelse om vann/kloakk
Rettighetshaver: Knr:3805 Gnr:2009 Bnr:14
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
11.10.2019 - Dokumentnr: 1201968 - Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler
Rettighetshaver: Knr:3805 Gnr:2009 Bnr:14
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger

Vei/Vann/Avløp

Eiendommen har adkomst fra to kommunale veier. Offentlig vann og avløp. Borettslaget er ansvarlig for private stikkledninger til bygningene.

Formuesverdi

Da boligen selges som bygg under oppføring er formuesverdien ikke fastsatt på nåværende tidspunkt.
Formuesverdi fastsettes med utgangspunkt i en formel for kvadratmeterpris som fastsettes av SSB. Den estimerte kvadratmeterprisen er fastsatt ut i fra flere kriterier (beliggenhet, alder, areal og boligtype) som danner markedsverdien i området. Boligens faktiske markedspris vil derfor ikke være Skatteetatens grunnlag for den første fastsettelsen av formuesverdi.
Det første året boligeiendommen skal formuesverdsettes, må skatteyter påse å gi tilstrekkelig med opplysninger om boligen til skattemyndighetene slik at korrekt estimert markedsverdi og formuesverdi kan beregnes. Formuesverdien vil senere automatisk justeres i takt med prisutviklingen på boliger og beregnet formuesverdi vil fremgå av forhåndsutfylt skattemelding.
Formuesverdien for boligeiendommer for inntektsåret 2018 skal ikke overstige 30 % av dokumentert markedsverdi for primærbolig (der man bor fast). Formuesverdien for sekundærboliger (øvrig bruk av eiendommen, f.eks. fritidsbolig, pendlerbolig, utleieobjekt) skal for inntektsåret 2018 ikke overstige dokumentert markedsverdi. For nærmere opplysninger om formuesverdi kontakt skatteetaten.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen er regulert til Boligbebyggelse, parkeringsanlegg, lekeplass, samferdsel og teknisk infrastruktur Reguleringsplan: For del av Vestre Fagerli, del av gnr. 2009 bnr. 14. vedtatt 24.10.2018.
Utsnitt av reguleringsplan og tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler. Interessenter oppfordres til selv å undersøke reguleringsmessige forhold hos kommunen.
Det er gitt rammetillatelse for prosjektet den 12.07.2019.

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Estimerte felleskostnader

Se prisliste vedlagt salgsoppgaven for felleskostnader for den enkelte leilighet.
Driftskostnad pr måned inkluderer felles strøm, forsikring av bygninger, forsikring mot tap av felleskostnader (sikringsordning), kommunale avgifter, tilgang til TV/Internett (Altibox Fiberaksess), revisjon og forretningsførsel, snømåking, plenklipping og andre driftskostnader.
Kostnadene er beregnet på gjeldende prisnivå i mai 2021.
Det gjøres oppmerksom på at kostnadsnivået (inkl. rentenivået) endrer seg, og at borettslaget fastsetter budsjettet for driftskostnader hvert år.
Selger forbeholder seg retten til når som helst å kunne endre priser og betingelser på usolgte andeler uten forutgående varsel.

Fellesgjeld

Andel formue er kr 0,- pr. andel.
Andel fellesgjeld: Se vedlagte prisliste.
Total fellesgjeld for borettslaget er kr. 40 872 000,- (samlet for trinn 1 og 2).
Rentebetingelser: Annuitetslån 1,45 % pr. mai 2021.
Lånets løpetid: 45 år
Avdragsfrihet: 20 år (regnet fra 2021)
SIKRING AV FELLESKOSTNADER
Borettslaget planlegges sikret i finansieringsselskapet Boligbyggelagenes Finansieringsforetak AS. Premien er hensyntatt til enhver tid i felleskostnadene for borettslaget. Borettslaget er, etter gjeldende bestemmelser fastsatt av finansieringsselskapet, sikret mot tap som følge av at en andelseier unnlater å betale sine felleskostnader. Avtalen om sikring er gyldig til avtalen sies opp av en av partene.
Selger vil stå ansvarlig for innbetaling av felleskostnader for eventuelt usolgte leiligheter fra og med fakturering av felleskostnader starter til disse leilighetene overtas av nye eiere. Selger er å regne som andelseier for usolgte enheter.
NEDBETALING AV DIN ANDEL AV FELLESGJELDEN (IN-ORDNING)
Borettslaget vil etablere en ordning for individuell nedbetaling av andel fellesgjeld. Dette gjør at du kan innbetale hele eller deler av andel fellesgjeld i tillegg til egenkapitaldelen. Dette får virkning på de månedlige felleskostnadene som blir redusert tilsvarende reduksjonen i kapitalkostnadene for den innfridde del av andel fellesgjeld. Nedbetaling av andel fellesgjeld kan gjøres 2 ganger i året, med minimum kr 100 000 per innbetaling. Det vil ikke være mulig å foreta nedbetaling før borettslaget er fullt innflyttet og fellesgjelden er etablert med den nødvendige sikkerheten. Ved den enkelte andelseiers benyttelse av IN-ordning påløper det et gebyr. Ordningen er betinget av at fellesgjelden løper med flytende rente. Det presiseres at nedbetalt andel fellesgjeld ikke kan reverseres. Har du spørsmål til dette eller ønsker ytterligere forklaring, vennligst ta kontakt med ansvarlig megler eller forretningsfører.

Oppgjør

Kjøpesummen betales i følgende terminer:
1) 10 % av kjøpesummen innbetales til meglers klientkonto når kjøper har mottatt faktura/selger har stilt garanti. Megler fakturerer kjøper for beløpet. Delinnbetalingen må være fri egenkapital, dvs. at det ikke kan tas pant i kjøpt bolig for dette beløpet.
2) Resterende del av kjøpesummen samt omkostninger og evt. tilvalg-/ endringssbestillinger betales uoppfordret og må være disponibel på meglers klientkonto senest 2 virkedager før overtagelse. Innbetalt beløp sikres på meglers klientkonto eller mot bankgaranti.
Påløpte renter tilfaller kjøper frem til eiendommen er overtatt av kjøper.
Kjøper bærer risiko for eventuelle endringer i offentlige avgifter/gebyrer.

Salgsbetingelser

Ved salg til forbruker selges hyttene iht. bustadoppføringslova.
Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve fritidsbolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når bygningen er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av avhendingslova. Selger kan velge å selge etter Bustadsoppføringslova.
Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.

Kredittvurdering/Hvitvaskingsloven

Meglerforetaket er underlagt lov av 6. mars 2009 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) med tilhørende forskrifter. Det følger av hvitvaskingsloven at meglerforetaket er forpliktet til å foreta kundekontroll av begge partene i handelen. Dette innebærer at både selger og kjøper forplikter seg til å fremlegge gyldig legitimasjon slik at identitet kan bekreftes før handelen gjennomføres. Dersom slik kundekontroll ikke kan gjennomføres er meglerforetaket pålagt å avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv ansvarlig for eventuelle kostnader og ansvar dette kan medføre uten at det kan anføres et kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket.

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. og ulovfestet entrepriserett.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Budregler

Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Merk at eierseksjonsloven ikke gir anledning til at mer enn to seksjoner eies av en og samme person.

Adresse og matrikkel

Leiv Eirikssons vei 34 og 36, 3269, Larvik, Gnr. 2009 bnr. 447 orgnr. 927407280 i Larvik kommune

Oppdragsnummer

22-21-9042

Behandling av personopplysninger

Det gjøres oppmerksom på at foretaket behandler personopplysninger og all behandling skjer iht. personvernregelverket. Meglerforetaket behandler kun personopplysninger som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget. Det gjøres oppmerksom på at vi deler dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig og med virksomheter som tilbyr tjenester for gjennomføring av oppdraget. For mer informasjon se personvernerklæring på www.partners.no.