Kvelde

Lettstelte og rimelige andelsleiligheter med kort avstand til Kvelde sentrum - KUN 1 IGJEN!

LILLETUN , 3282 Kvelde

VISNINGER

Visning etter avtale med megler

Husk påmelding til visning

KOMPLETT
SALGSOPPGAVE
MELD DEG PÅ VISNING BE OM SALGSSUM
Martin Sundet
Martin Sundet Eiendomsmegler
Knut Leinæs
Knut Leinæs Partner / Advokat / Eiendomsmegler

NABOLAGSPROFIL

79%

eier sin egen bolig

43%

av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

61%

har bolig på over 120 kvm

30%

av boligene er nyere enn 20 år

37%

er barnefamilier

Type / Eierform Leilighet / Borettslag
Primærrom 52 m²
Bruksareal 55 m²
Tomt 513 m² / Fellestomt
Byggeår 2022
Gårdsnummer 2091
Bruksnummer 65
FINN.no 249459772
Sist endret 22.11.2022 22:36
Prisantydning 1 090 000,-
Totalpris 2 201 632,-
Fellesutgifter 6 166,-

Beskrivelse av prosjektet

Velkommen til Lilletun!

Prosjektet vil bestå av fire andelsleiligheter med en praktisk planløsning over ett plan. Leilighetene vil inneholde stue og kjøkken i åpen løsning, soverom, bad og bod. Fra stua blir det utgang til terrasse. Med leiligheten følger i tillegg sportsbod på 5 kvm med utvendig adkomst.

Boligene blir organisert som et borettslag med 50% innskudd og 50% fellesgjeld. USBL blir forretningsfører for borettslaget.

Her bor du i et rolig område i en koselig bygd. Perfekt beliggenhet for deg som vil bo uten byens kjas og mas, samtidig i kort gangavstand til butikker, turområder og bussforbindelser.

Forventet fremdrift

Boligene antas ferdigstilt 1. kvartal 2023.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i et barnevennlig og landlig område på Kveldetunet i Kvelde. Kvelde er en koselig bygd ved Lågen og byr på fantastiske turområder, flotte bade- og fiskemuligheter og ellers et hyggelig nærmiljø. I sentrum finner du blant annet dagligvarebutikk, barnehage, skole, bensinstasjon, gatekjøkken, legekontor og idrettsanlegg.

Tun barnehage, Kvelde barnehage og Kvelde skole (1-10 klasse) ligger alle i kort gangavstand fra eiendommen.

Idrettsanlegget er et populært samlingspunkt for hele bygda. Her finner du blant annet fotballbane, kunstgressbane, ballbinge, akebakke, volleyball- og beachbane. Lysløypa går forbi idrettsanlegget og er et flott rekreasjonstilbud. Turområdet strekker seg 3 km i naturskjønne omgivelser. Vinterstid finner du oppkjørte skiløyper - en flott aktivitet for hele familien! Løypa er godt belyst og vedlikeholdes jevnlig. Kvelde har i tillegg en flott svømmehall som holdes åpent for publikum fra september til mai.

For den aktive er det flotte turområder i nærheten. Både Jordstøyp og Musekollen kan anbefales. Her har du en fantastisk utsikt over Kvelde, hvor du på kvelden kan se til Sandefjord og Tønsberg.

Området har gode bade- og fiskemuligheter. Populære badeplasser verdt å nevne er Skjærsjø, Roppestad, Laplassen og Meløstranda. Sistnevnte har satt flere varmerekorder og har en flott sandstrand med volleyballbane. Av fiskemuligheter bør Farris, Anundsjø, og Ramdalstjønn nevnes. Lågen er en av de beste lakseelvene i Norge og tiltrekker masse turister sommerstid.

Kvelde har både en landlig og sentral beliggenhet. Med bil fra Kvelde tar det ca. 20 min til Larvik, 20 min til Sandefjord, 35 min til Tønsberg og 1,5 time til Oslo.

Adkomst

Fra Fylkesvei 40 ta inn til Kvelde ved Esso. Følg veien ca. 500 meter og ta til høyre. Ta første avkjøring til høyre, og deretter første til venstre.

Eiendommen ligger på venstre side rett etter krysset.

Byggemåte

Ringmurselementer dimensjonert etter grunnforholdene. Støpt gulv med isopor, radonsperre og armering. Støpt plate ved inngangsparti lettpuss. Yttervegger av bordkledning, og taktekking av betongstein.

Areal

Primærrom: 52 kvm, Bruksareal: 55 kvm

Bruksareal: 55 m².
Primærrom: 52 m². Følgende rom er oppgitt som primærrom: soverom, bad, stue/kjøkken og entré.

I tillegg medfølger det sportsbod på 5 kvm.

Arealberegningene er angitt i henhold til målereglene i Norsk Standard Veileder til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling.

Beregningene er foretatt av utbygger og er oppmålt etter tegninger. Arealene i salgsoppgaven og annet markedsføringsmateriale er oppgitt i bruksareal (BRA) og er å betrakte som et omtrentlig areal. Noe avvik må påregnes. Størrelse på de enkelte rom kan avvike noe, slik at et rom kan bli større og et annet bli mindre. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk og virkelig areal. Bruksarealet (BRA) er arealet innenfor leilighetens omsluttede vegger inkl. eventuell innvendig bodareal. Utvendig bodareal er ikke medregnet. Arealet som er oppgitt på de enkelte rom er rommets netto gulvareal. Man kan derfor ikke summere rommenes nettoarealer og få frem bruksarealet..

Tomt / Tomteareal

Eiet fellestomt på 513 kvm som eies av borettslaget.

Tomten vil bli planert med stedlige masser og sådd med gress. Gårdsplassen vil bli gruset.

Parkering

Felles parkering på gårdsplass.

Boder

Det blir innvending bod samt utvendig sportsbod på 5 kvm.

Internett / TV

Selger vil legge trekkerør til internett/telefon. Kjøper må selv velge leverandør, bekoste påkobling og montasje av internett/telefon fra bygget og til leverandørens nett. Det anbefales å velge leverandøren som er tilkoblet trekkrørene som blir lagt av utbygger, slik at man eventuelt kan bestille et abonnement gjennom en felles pakkeløsning for borettslaget. Det tas forbehold om leverandøren kan tilby en slik felles pakkeløsning.

Ventilasjon

Det leveres balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Tilvalg

Kjøper har mulighet til å få utført endrings- og tilleggsarbeider etter særskilt avtale. Alle endrings- eller tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene og i avtalen skal det redegjøre for pris og ev. fristforlengelse som følge av endringene. Kjøperes rett til å få utført endrings- eller tilleggsarbeid er begrenset til 15 % av kjøpesummen.

Kjøper kan endre spesifikasjoner for sin leilighet gjennom prosjektets fastsatte tilvalgsrutiner. Det skal lages en tilvalgsliste med priser som selger og kjøper er omforent om. Bestillinger etter denne tilvalgslisten avtales med og faktureres direkte fra entreprenør. Det er ikke anledning til å flytte på vinduer, elektriske installasjoner eller avløp og vanntilførsel. Det er en forutsetning at endringene er i samsvar med kravene som fremkommer av gjeldende teknisk forskrift.

Partene kan kreve justering av det avtalte vederlag i henhold til bustadoppføringslovas regler om endringer og tilleggsarbeid, jf. bustadoppføringslova. § 9 og § 42. Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige kostnader som kommer av forhold på kjøpers side.

Utenomhusarealer

Utvendige arealer vil kunne bli ferdigstilt etter overtakelse av leiligheten.

Dersom de utvendige arealene ikke er ferdigstilt ved overtakelse av leiligheten, kan kjøper holde tilbake deler av kjøpesummen dersom annet beløp ikke er avtalt.  Ev. gjenstående arbeider skal utføres så snart arbeidet praktisk kan utføres av hensyn til årstid. Selger er forpliktet til å ferdigstille arbeidet og fremskaffe ferdigattest innen rimelig tid og senest før den midlertidige brukstillatelsen er utløpt.

Når borettslaget er etablert og overtakelse av fellesarealer skal foretas, vil selger innkalle styret til overtakelsesforretning for borettslagets fellesarealer.

Borettslag

Borettslaget består av totalt 4 andelsleiligheter. Forretningsfører for borettslaget er USBL.

Hver leilighet utgjør en andel i borettslaget med tilknyttet enerett til bruk av en bruksenhet og rett til bruk av borettslagets fellesarealer. Det er ikke tillatt å eie mer enn én andel i borettslaget.

Borettslaget er pliktig til å avholde årsmøter hvor regnskap og budsjett fremlegges. Borettslagets styre har ansvaret for at eiendommen forvaltes etter retningslinjer og vedtekter som fastsettes av årsmøtet.

Ved kjøp av leilighet betales 50%, resterende del av kjøpesum, 50%, nedbetales gjennom felleskostnadene.

Det tas forbehold om at det kan bli endringer i de stipulerte felleskostnadene og lånekostnadene, som følge av endrede priser fra leverandører samt endring i rente og vilkår for lån til fellesgjeld.

Utkast til driftsbudsjett og vedtekter for borettslaget følger vedlagt i salgsoppgaven.

Sikringsordning/IN-ordning

Etter at samtlige andelsleiligheter er overtatt av nye eiere kan borettslaget søke opptak i sikringsordning mot tap av felleskostnader. Inntil dette vil det være kjøpere og selger som er ansvarlige for å betale borettslagets kostnader. Selger er å regne som andelseier for usolgte enheter. Felleskostnader blir fakturert kjøper fra overtagelsestidspunkt. Borettslaget har legalpant på inntil 2G ovenfor andelseierne.

Når sikringsordning er etablert vil borettslaget kunne bestille IN-ordning fra USBL. Andelseiere kan da selv velge å nedbetale sin andel av fellesgjelden helt eller delvis. Vi gjør oppmerksom på at nedbetaling av fellesgjeld kun kan gjøres i forbindelse med ordinært låneforfall. Dersom borettslaget beslutter å binde renten vil ikke nedbetaling kunne gjøres i perioden med fastrente.

Både sikrings- og IN-ordning vil medføre en liten økning i felleskostnadene.

Velforening

Dersom en rasjonell forvaltning av fellesareal eller offentlig myndighet krever det, kan selger etablere velforening eller lignende som kjøper og/eller eierseksjonssameiet skal være medlem av. Kostnadene ved forvaltning av slikt fellesareal vil bli fordelt på medlemmene.

Adgang til utleie

For utleie av hele boenheten gjelder spesielle regler i borettslag. Du kan leie ut borettslagsleiligheten i inntil tre år hvis du selv har bebodd den i minst ett av de siste to årene. Du må i tillegg søke styret i borettslaget om tillatelse. Ønsker du å leie ut, utover de tre årene, må du søke styret på nytt.

Forsikring

Hele byggeprosjektet vil bli fullverdiforsikret frem til overtakelse. Forsikringen gjelder også materialer som er tilført leiligheten, jf. bustadoppføringslova § 13 siste ledd. I brann- eller annet skadetilfelle, tilfaller erstatningssummen selger, som snarest mulig plikter å gjenopprette skaden.

Etter overtakelse skal borettslaget tegne egen forsikring for bygningene som inngår i borettslaget. Selger skal se til at borettslaget har tegnet slik forsikring før han avvikler sin forsikring.

Alle leilighetene vil være forsikret gjennom fellespolise og dette er inkludert i fellesutgiftene. Kjøper tegner egen innbo og løsøreforsikring fra og med overtakelse.

Tinglyste heftelser/rettigheter

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/avtaler som rett til kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen ved salg, og kan ikke slettes. Vennligst ta kontakt med megler for nærmere spesifikasjon av disse.

Det er tinglyst følgende rettigheter som følger eiendommen:
Andel i realsameie
2015/566590-1/200  Opprettelse av realsameie  
23.06.2015  Denne matrikkelenhet har andel i: 
Knr:3805 Gnr:2091 Bnr:73  4/68 
Eiendommen øst for leilighetene er etablert som et realsameie som eies av eiendommene i nærområdet. Med leiligheten følger dermed rett til dette fellesarealet med øvrige eiere.

Rettigheter på 3805-2091/16
Rettigheter i eiendomsrett
2014/840176-1/200  Bestemmelse om veg
02.10.2014 
rettighetshaver: #Feil!Object variable or With block variable not set!¤ 
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

Rettigheter på 3805-2091/16
Rettigheter i eiendomsrett
2014/840176-2/200  Best. om vann/kloakkledn.  
02.10.2014 
rettighetshaver:
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

For nærmere spesifikasjon/kopi av tinglyste rettigheter kontakt megler.

Vei/Vann/Avløp

Leilighetene blir tilknyttet offentlig vann og avløpsnett.

Adkomst fra privat vei som skal overtas av kommunen i fremtiden.

Formuesverdi

Formuesverdi fastsettes av Skatteetaten i etterkant av at man har overtatt leiligheten (første årsskifte etter tinglyst hjemmel).

For 2019 var satsene 25% av boligverdien for primærbolig og 90% av boligverdien for sekundærbolig. Dersom formuesverdien overstiger 30% av markedsverdi for primærbolig, eller markedsverdien for sekundærbolig kan formuesverdien kreves nedjustert.

Ta kontakt med Skatteetaten ved spørsmål.

Reguleringsmessige forhold

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse-blokkbebyggelse i reguleringsplanen Hvidsten Sag, Kvelde fra 2013.

Eiendommen er avsatt til boligbebyggelse i Kommuneplan for Larvik 2021-2033.

Reguleringskart og kommuneplankart følger vedlagt salgsoppgaven.

Offentlige forbehold

Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan påheftes servitutter/erklæringer som måtte bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant erklæring som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, og drift og vedlikehold av energi nettverk m.m.

Estimerte felleskostnader

Kr. 6 166,- pr. mnd. pr. oktober 2022 basert på nominell rente 3,5%.

Av disse fellesutgiftene utgjør kr. 3 179 ,- til  finanskostnader. Driftsutgifter inkluderer bla. felles bygningsforsikring, kommunale avgifter, brøyting, honorar til forretningsfører og vedlikehold.

Kostnadene er beregnet på gjeldende prisnivå i 2022, og det tas forbehold om at det kan bli endringer i de stipulerte felleskostnadene og lånekostnadene, som følge av endrede priser fra leverandører samt endring i rente og vilkår for lån til fellesgjeld. Således må det påregnes en justering av disse ved innflyttingstidspunkt.

Rentene på fellesgjelden blir fordelt på hver bolig etter størrelsen på gjelden. Ved kjøp av bolig betales innskudd 50 %, resterende del av kjøpesum 50 %, nedbetales gjennom felleskostnadene. De første 10 årene av lånet for fellesgjelden er avdragsfrie med flytende rente. Etter den avdragsfrie perioden er over, vil det bli en økning i felleskostnadene.

Det må påregnes mindre løpende kostnader for vedlikehold av fellesområdet øst for eiendommen som eies av omkringliggende eiendommer.

Det tas forbehold om at det kan bli endringer i de stipulerte felleskostnadene og lånekostnadene som følge av endrede priser fra leverandører samt endring i rente og vilkår for lån til fellesgjeld.

Endelige felleskostnader vil bli satt opp av forretningsfører/borettslagets styre ved overtagelse.

Oppgjør

Kjøper skal innbetale 10 % av totalsummen ved kontraktsinngåelsen til eiendomsmeglers klientkonto. Beløpet skal være fri egenkapital. Beløpet tjener som sikkerhet for kjøpers forpliktelser etter avtalen (depositum). Tilbakebetaling til kjøper forutsetter enten samtykke fra selger eller dom. Selger kan velge å stille garanti etter bustadoppføringslova § 47 som sikkerhet for forskuddsinnbetalingen. Dette innebærer at utbygger kan disponere forskuddsinnbetalingen fra kjøper fra det tidspunkt garantien foreligger. Eventuelle renter av forskuddsbeløpet tilfaller kjøper frem til garanti er stilt og til selger etter at garantien er stilt. Dersom selger ikke velger å stille garanti vil forskuddsbetalingen bero på meglers klientkonto inntil skjøte er tinglyst på kjøper.

Ved forsinket betaling med mer enn 21 dager for beløpet som forfaller ved kontraktsinngåelse og 30 dager for andre avtalte innbetalinger, har selger rett til å heve kjøpet og foreta dekningssalg.

Selgers standard kjøpekontrakt er tilpasset Bustad-oppføringslova og kan ikke forventes benyttet ved salg til kjøpere som ikke er forbrukere og som dermed faller utenfor Bustadoppføringslova. For slike kjøpere vil det kunne gjelde særskilte betingelser, blant annet må det forventes et forskudd tilsvarende 20 % av kjøpesummen innbetalt ved kontraktunderskrift.

Betaling for ev. endrings- og/eller tilleggsarbeider bestilt gjennom selger, faktureres direkte fra selger når vedkommende endrings- og/eller tilleggsarbeid er utført. Dersom forfall på faktura er forut for overtakelse, må selger stille garanti i henhold til bustadoppføringslova § 47. I slike tilfeller må selger fremlegge kopi av fakturer som har forfallsdato før overtagelse til megler før fakturaen forfaller til betaling.

Kjøper må senest innen signering av kontrakt fremlegge Finansieringsbevis.

Før noen del av kjøpesum blir utbetalt selger må hjemmel til leiligheten være overført kjøper, jf. bustad

Salgsbetingelser

Ved salg til forbruker selges leilighetene iht. bustadoppføringslova.

Prosjektet retter seg mot forbrukere som ønsker å erverve bolig til eget bruk. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av avhendingslova. Selger kan velge å selge etter Bustadsoppføringslova.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier.

Avbestilling

Kjøper kan avbestille ytelsen eller deler av denne, jf. bustadoppføringslova §§ 52-54. Ved avbestilling før igangsettingstillatelse er innvilget skal forbrukeren betale et vederlag som dekker nødvendige kostnader og et rimelig påslag jf. bustad. § 41 (2).

Ved avbestilling etter innvilgelse av igangsettingstillatelse påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av totalsummen (inkl. mva.).

Bustadoppføringslova

Bustadoppføringslova av 13. juni 1997 nr. 43. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse der kjøper anses som profesjonell/investor. I slike tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 3. juli 1992 nr. 93. og ulovfestet entrepriserett.

Finansiering

Vi har løpende kontakt med finansinstitusjoner som kan tilby lån med konkurransedyktige betingelser. Hvis ønskelig formidler vi gjerne kontakt.

Budregler

Boligene selges til fast pris. Bindende kjøpsbekreftelse/budskjema inngås hos megler. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper.